گزارشي از مديريت  عملياتي در شرکت انتقال گاز ايران

بهره گیری از تجهیزات به روز اندازه گیری گاز

مهدي مهرابي    شرکت انتقال گاز ايران با در اختيار داشتن حدود 37 هزار و 500 كيلومتر شبکه خطوط گاز، 317 دستگاه توربوکمپرسور در 86 تاسيسات تقويت فشار با ظرفيت انتقال روزانه 800 ميليون متر مكعب، يکي از بزرگ ترين شرکت هاي انتقال گاز جهان به شمار مي آيد كه وظيفه دريافت گاز از پالايشگاه هاي گاز، تاسيسات جمع آوري، ذخيره سازي، واردات، صادرات، انتقال و تحويل به شركت هاي گاز استاني (نيروگاه ها، صنايع عمده، تجاري و خانگي) تزريق ميادين نفت و گاز را عهده دار است.  در اين ميان، مديريت هماهنگي عمليات در شرکتي عملياتي که عنوان يکي از بزرگ ترين شرکت هاي انتقال گاز جهان را با خود يدک مي کشد، راهبردي است و وظايفي خاص و ويژه به عهده دارد. در همين حال، مدير هماهنگي عمليات شرکت انتقال گاز ايران درباره واحدهاي اين مديريت مي گويد: مديريت هماهنگي عمليات، شامل بخش هاي اصلي هماهنگي عمليات در امور انتقال گاز، امور اندازه گيري، امور عمليات HOT TAP (انشعاب گرم)، امور هماهنگي و كنترل ماشين آلات و مرکز آموزش جوش ري مي شود. مجيد مصدقي با اشاره به بخش هماهنگي عمليات در امور انتقال يادآور مي شود: اين بخش، هماهنگي هاي عملياتي با مناطق و ديسپچينگ ملي گاز در بهره برداري از شبکه و تعميرات، پيگراني و... مطابق با برنامه هاي سالانه و در زمان توقف هاي اضطراري و تهيه گزارش هاي روزانه عمليات را به عهده دارد. از مهم ترين اقدام هاي اين واحد، استقرار سيستم يكپارچه ثبت و توليد گزارش ها در بستر سامانه سينا (سيستم يكپارچه نرم افزاري انتقال گاز) است.