شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

افزايش خوراک پتروشيمي بندر امام

مدير توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب ازافزايش 2500هزاربشکه اي توليد مايعات گازي کارخانه گاز وگازمايع 600 به عنوان خوراک پتروشيمي بندر امام (ره) خبر داد. سعيد کوتي گفت:  افزايش ظرفيت مايعات گازي در کارخانه گاز و گاز مايع 600 ازسوي کارشناسان مناطق نفت خيزجنوب با انجام يک اصلاحيه فرايندي و با هدف افزايش خوراک پتروشيمي بندرامام(ره) انجام شده است. وي اظهارکرد:  محصول توليدي اين کارخانه افزون برگازمايع، گاز سبک است که براي استحصال C2+ به پتروشيمي مارون تحويل داده مي شود. کوتي گفت:  کارخانه گاز وگازمايع 600 درحوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت وگازکارون قراردارد و ظرفيت آن روزانه440ميليون فوت مکعب است.

 بهسازي جاده‎هاي سليران

بخشي ازجاده هاي روستاهاي منطقه سليران بخش عنبر به همت شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان، بهسازي و ايمن شد. جاده روستاهاي منطقه سليران بخش عنبر در جهت عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي، همچنين تسهيل در تردد روستاييان مجاورچاه هاي نفت منطقه، با نظارت مديريت مهندسي وساختمان شرکت بهره برداري نفت وگاز مسجد سليمان، باصرف اعتبارسه ميلياردو210ميليون ريال درمدت زمان 6 ماه، ايمن سازي شد. دراين پروژه درمجاورت روستاي جاجو و روستاي سليران، يک پل دو دهانه به طول 10متربه همراه ديوارحائل سنگي با هدف محافظت از جاده دربرابر خطرهاي نشست و رانش هنگام بارندگي، لايروبي دره، ترانشه زني و اصلاح هندسي ديد و مسير، ساخته شده است. هدايت ودفع آب باران، همچنين جلوگيري ازشکستگي وآب شستگي جاده، از ديگراهداف کانال سنگي ساخته شده درشانه کانال خاکي وسنگفرش کف جاده اجرا شده دردو طرف اين پل است. در ساخت اين ديوار سنگي حايل، 4300 مترمکعب خاک برداري و خاک ريزي و 775 متر مکعب بتن ريزي وسنگ کاري انجام شده است. با انجام اين عمليات، بخش هايي از اين مسير که در بارندگي هاي سال هاي قبل دچار آسيب و موجب به خطر افتادن جان شهروندان شده بود، به همت شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان ايمن سازي و تردد روستاييان و ساکنان مجاور چاه هاي نفتي اين منطقه تسهيل شد. شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان پيش ازاين نيز درجهت عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي وارائه خدمات عام المنفعه به شهروندان و مجاوران چاه ها وتأسيسات نفتي حوزه عملياتي خود، اقدام به بهسازي و مرمت بيش از 750 کيلومتر از راه هاي روستايي کرده است.

مهار آتش سوزي گسترده با مشارکت نفتي ها

درپي اعلام آتش سوزي گسترده درمراتع ومنابع طبيعي ارتفاعات اطراف امامزاده بي بي بتول و درخواست کمک ازشرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان، عوامل اداره اچ اس اي اين شرکت باحضوردرمحل حادثه،  اين آتش سوزي را درکوتاه ترين زمان ممکن مهارکردند. دراين عمليات که در اوج ساعات گرم روزانجام شد، آتش نشانان ايستگاه آتش نشاني شماره يک شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان همراه باديگرعوامل فعال درسازمان منابع طبيعي، حفاظت محيط زيست و برخي دوستداران محيط زيست موفق به مهار آتش سوزي گسترده مراتع و منابع طبيعي شدند.

 

    شرکت گاز استان البرز

اجرايي شدن طرح طبقه بندي مشاغل

مديرعامل شرکت گازاستان البرز ازاجرايي شدن طرح طبقه بندي مشاغل در اين شرکت خبرداد. حسين تقي نژاد گفت: شرکت گازاستان البرز در زمره نخستين شرکت هايي به شمار مي رود که طرح طبقه بندي مشاغل را اجرا وسال گذشته بازنگري کرده است. وي اظهار کرد:  منابع انساني، سرمايه هايي هستند که مي توانند در تحقق اهداف شرکت موثرباشند؛درنتيجه بيشترين اهميت به اين بخش داده مي شود. تقي نژاد درباره نيروهاي پيمانکار گفت:  معتقدم که فقط نوع استخدام است که تفاوت مي کند وازآنجا که ناگزيربوديم 70درصد فعاليت هايمان را در همسويي باسياست گذاري هاي وزارت نفت برون سپاري کنيم، به همين خاطر نيروهاي پيمانکار به کار گرفته شدند. وي افزود: برون سپاري ها بايد به گونه اي انجام شود که رهاسازي اتفاق نيفتد و نظارت و کنترل روي آن وجود داشته باشد. مديرعامل شرکت گازاستان البرز يادآور شد:  به همين منظور پيمان نامه هاي خوبي نوشته شده است ونظم خوبي را نيز شاهد هستيم.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه  

توزيع الکترونيکي گاز مايع

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه از ساماندهي توزيع گازمايع در اين استان خبرداد و گفت:  گازمايع از تيرماه امسال فقط با کارت و الکترونيکي توزيع مي شود.

فريدون ياسمي با اشاره به اجراي طرح مديريت مصرف سوخت ازسال گذشته گفت:  پس ازاجراي اين طرح تمايل مردم به استفاده ازگازمايع (ال پي جي) افزايش يافت و توزيع آن را دراستان کرمانشاه با مشکلاتي روبه رو کرد؛ از اين رو ساماندهي توزيع آن در دستور کار قرارگرفت. به گفته وي، ثبت نام خانوارها واصناف درسامانه سدف(سامانه درخواست فراورده هاي نفتي) به صورت رايگان و تنها يک بار انجام مي شود.

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه اظهارکرد:  خانوارها مطمئن باشنداجراي اين طرح به هيچ عنوان مشکلاتي در توزيع و تأمين گازمايع به وجود نخواهد آورد و هدف از اجراي آن ساماندهي و تسريع در تأمين و تحويل گاز مايع به خانوارهاي نيازمند است.

ياسمي تاکيد کرد:  با اجراي اين طرح سهميه گازمايع اين خانوارها نه تنها کاهش نمي يابد، بلکه افزايش هم خواهد يافت. وي گفت:  تاکنون بيش از 70 درصد اين کارمحقق شده است وباهمکاري بانک تجارت به سرعت به دنبال پايان آن هستيم وبه همين منظورنيز اوايل هفته آينده جلسه توجيهي براي عاملان توزيع برگزار مي شود. ياسمي همچنين به امضاي تفاهم نامه همکاري شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه بابانک تجارت اشاره وتصريح کرد:  اين تفاهم نامه به منظور در اختيارقراردادن دستگاه کارت خوان الکترو نيکي در پنج واحدشرکت موزع، 12واحد تأسيسات وبيش از 200 عامل توزيع امضا شده وبراساس آن بانک تجارت دستگاه هاي کارت خوان را همراه با برنامه مورد نياز، در اختيار موزعان وشرکت هاي توزيع و تأسيسات قرار خواهد داد.

 

    شرکت گاز استان فارس

ايمن سازي تأسيسات گازي در برابر زلزله

ايمن سازي شبکه توزيع گاز، مقاوم سازي ساختمان هاي اداري قديمي و ايستگاه هاي تقليل فشارگاز، استان فارس رادربرابرحوادث ثانويه زلزله، ايمن مي کند. غلامعباس حسيني، مديرعامل شرکت گاز استان فارس گفت:  به منظور افزايش تاب آوري تأسيسات گازرساني، اين شرکت، ايمن سازي شبکه توزيع و ايستگاه هاي تقليل فشارگاز، مقاوم سازي وبازسازي تأسيسات درمقابل زلزله، همچنين مقاوم سازي علمک ها واجراي سيستم تخليه اضطراري گاز و کاهش هدررفت گاز طبيعي را در دستور کار قرار داده است. وي افزود:  شرکت گاز استان فارس باايجاد کميته مقاوم سازي و تخصيص 180 ميليارد ريال اعتبار، اقدام به اجراي طرح هاي مختلفي در اين زمينه کرده است. به گفته حسيني، مقاوم سازي و ايمن سازي مسيرهاي آسيب ديده شبکه گاز و جمع آوري شيرهاي پياده رو و انشعاب ها باهزينه پنج ميليارد و 718 ميليون ريال، اجراي 17 کيلومتر شبکه گازرساني و مقاوم سازي شبکه گازرساني در شهر کوار، راه اندازي دو واحد ايستگاه TBS و رفع نشتي و بازسازي 350 فقره انشعاب با هزينه چهارميليارد و910 ميليون ريال، از جمله اقدام هاي انجام شده در جهت مقاوم سازي تاسيسات گازي استان فارس است. وي بازسازي و تعميرات خطوط لوله تغذيه و شبکه گاز در شهرستان هاي جهرم، لار، لامرد، گراش، مهر، خنج، آباده، اقليد، خرمبيد، بوانات، داراب، همچنين زرين دشت، استهبان، ني ريز، مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد، فيروزآباد، فراشبند و قير وکارزين را با هزينه 65ميليارد و 756 ميليون ريال وبازسازي وتعميرات ايستگاه هاي تقليل فشار، حفاظت کاتد يک و رفع نشستي هوايي باهزينه دوميليارد و772ميليون ريال راازديگر اقدام هاي شرکت گازاستان فارس در جهت ايمن سازي تأسيسات گازي اين استان برشمرد. مديرعامل شرکت گاز استان فارس همچنين با بيان اين که اين شرکت با تشکيل ستاد کنترل ونظارت برعملکرد مصرف گاز در بهينه سازي مصرف انرژي، در کشورپيشتاز است، اظهار کرد:  طرح مديريت اصلاح الگوي مصرف گازطبيعي درقالب ابلاغ معاون رئيس جمهوري مبني بر بهينه سازي مصرف انرژي وبومي سازي در 9735 مجتمع ساختماني فارس در دست اجراست.

 

 

     شرکت ملي صنايع پتروشيمي

توليد 3 محصول جديد زنجيره بوتان در ماهشهر

هم زمان بابرنامه ريزي براي تحقق دومين جهش توسعه صنعت پتروشيمي، نخستين طرح کامل کننده زنجيره بوتان در ماهشهر با هدف توليد تجاري سه محصول مهم و جديد آماده بهره برداري خواهد شد. با آغاز شمارش معکوس تحقق دومين جهش توسعه صنعت پتروشيمي، نخستين طرح تکميل کننده زنجيره ارزش خوراک «بوتان» در ماهشهر به عنوان قديمي ترين هاب پتروشيمي ايران به بهره برداري مي رسد. پتروشيمي اميرکبير، يکي از تجربه هاي موفق استفاده از خوراک «بوتان» به همراه اتان در صنعت پتروشيمي به شمار مي رود و در عمل با ترکيب متنوعي از انواع خوراک هاي گازي، زمينه ساز توليد محصولات متنوعي شده است و با اين تجربه موفق، نخستين طرح کامل کننده زنجيره خوراک بوتان به صورت مستقل در قالب پتروشيمي «پتروکيمياي ابن سينا» در مدار بهره برداري قرار مي گيرد. با بهره برداري از اين طرح، براي نخستين بار امکان توليد تجاري سه محصول «انيدريد مالئيک»، «ايزو بوتان» و «نرمال بوتان» در ماهشهر فراهم مي شود. اين محصولات در صنايع تکميلي همچون ساخت و توليد انواع رزين هاي پلي استر، صنايع خودروسازي، دريايي، الکترونيک، انواع الياف ها و ... داراي کاربردهاي متنوع و متعددي است. خوراک پتروشيمي «پتروکيمياي ابن سينا» حدود 71 هزارتن بوتان است که مقرر شده از سوي صنايع پتروشيمي ماهشهر همچون بندرامام تأمين شود، ضمن آن که نخستين طرح مستقل تکميل کننده زنجيره بوتان صنعت پتروشيمي با دانش فني و لايسنس اروپايي راه اندازي خواهد شد. از سوي ديگر، نخستين طرح تکميل زنجيره ارزش بوتان در حالي در صنعت پتروشيمي راه اندازي خواهد شد که شرکت ملي صنايع پتروشيمي با هدف متنوع سازي سبد توليد محصولات قصد دارد از خوراک مازاد بوتان توليدي در فازهاي پارس جنوبي در ساير خوراک هاي گازي، براي ساخت و بهره برداري مجتمع هاي خوراک ترکيبي استفاده کند و تاکنون مجوزهايي براي آغاز مطالعات و ساخت اين طرح ها صادر شده است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون 

کاهش 80 درصدي  هدر رفت گاز  در تأسيسات نفتي

مديرامورفني شرکت بهره برداري نفت وگازمارون ازکاهش 80 درصدي گازسوزي درتأسيسات نفتي اين شرکت درسه ماه نخست امسال خبر داد. شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون درتشريح عملکرد حوزه مديريت امور فني درسه ماه نخست امسال، از کاهش 80درصدي گازسوزي در تأسيسات نفتي اين شرکت خبر داد. منصور ترکمان اسدي گفت: با برنامه ريزي مهندسي فرآورش در زمينه تداوم توليد، با حداقل هدررفت منابع و آلودگي محيط زيست، گازسوزي در بهار امسال به يک پنجم مدت مشابه پارسال کاهش يافت. وي افزود: 18هزارو670 نقطه ازمخازن وخطوط لوله شرکت بهره بر داري نفت وگازمارون در سه ماه نخست امسال با کمک آزمون فراصو ت، ضخامت سنجي شده است که ارزيابي دروني وعيب يابي سطحي بيش از 600 هزار دسي مترمربع را شامل مي شود. مديرامورفني شرکت بهره برداري نفت و گازمارون ادامه داد:  دربخش مهندسي بازرسي فني وخوردگي فلزات، بيش از3200 مورد فعاليت نظارتي انجام و 450دستورعمل و گزارش تعميراتي صادر شده است.  به گفته وي، دربخش عمليات خوردگي فلزات نيزبيش از1500مورد بازديد و بازرسي سيستم حفاظت خارجي، کوپن وپراب، افزون بر سيستم هاي تزريق مواد شيميايي انجام شده است. ترکمان اسدي يادآورشد: انجام بيش از20 موردعمليات درون چاهي با استفاده از لوله مغزي سيار، همچنين مشبک کاري سه حلقه چاه وانجام آزمايش نمودارنگار توليدروي سه حلقه چاه و اسيدکاري گسترده سه حلقه چاه ديگر رامي توان ازديگرفعاليت هاي مهم مهندسي بهره برداري در سه ماه نخست امسال برشمرد.

وي ارائه خدمات رايانه اي را بخش مهم فعاليت هاي پشتيباني توليد دانست و گفت: به روزرساني استاندارد ومديريت امنيت اطلاعات ISMS هم زمان با تعميرات پيشگيرانه سامانه هاي رايانه اي صنعتي انجام شده است.

توزيع 1000 بسته معيشتي

شرکت بهره برداري نفت و گازمارون همسو بااجراي طرح رزمايش همدلي وکمک مؤمنانه، هزاربسته کمک معيشتي ميان نيازمندان مناطق آسيب ديده عملياتي توزيع کرد. سلمان شفيعي، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيدسپهبدقاسم سليماني شرکت بهره برداري نفت وگازمارون گفت:  پس از آغاز رزمايش کمک مؤمنانه به دستورمقام معظم رهبري، توزيع مرحله سوم کمک ها شامل تامين و توزيع بسته هاي معيشتي، آغاز وباهمدلي همه کارکنان، به نحوي مطلوب انجام شد. وي با بيان اين که اين مرحله آخر از ارسال کمک ها درقالب رزمايش کمک هاي مؤمنانه به شمارمي آيد، تصريح کرد: بسيجيان شرکت بهره بهره برداري نفت وگازمارون همواره و درقالب طرح هاي مختلف در بخش هاي بهداشتي، عمراني وفرهنگي به خدمات رساني درمناطق همجوار ادامه خواهند داد.

 

    شرکت گاز استان مازندران

گازرساني به همه مناطق تا پايان سال 1400

مديرعامل شرکت گاز استان مازندران از برنامه دولت براي گازرساني به همه مناطق اين استان تا پايان سال 1400 خبر داد. غلامرضا شريعتي، نماينده مردم نکا، بهشهر وگلوگاه درمجلس شوراي اسلامي درنشست بررسي پروژه گازرساني به منطقه هزارجريب، با قدرداني ازحرکت جهادي در روند گازرساني به اين منطقه گفت: از مديرعامل گازاستان مازندران مي خواهم براي توسعه گازرساني به روستاهاي باقي مانده هرچه سريع تر اقدام کند تا به فصل زمستان برخورد نکند. وي بابيان اين که گاز، تثبيت کننده جمعيت و سبب توسعه زيرساخت ها در منطقه مي شود، ازمسئولان خواست نگاه ويژه اي به اين منطقه براي توسعه در همه زمينه ها به ويژه گازرساني داشته باشند. جعفر احمدپور، مديرعامل شرکت گاز استان مازندران نيز در اين نشست اظهارکرد:  روند گازرساني به روستاهاي مازندران شتاب ويژه اي داشته و تصميم دولت گازرساني به همه روستاهاي بالاي 20 خانوار است. وي با بيان اين که گازرساني يکي ازخدمات مهم دولت است، اظهار کرد:  درشرق مازندران نيزگازرساني به 151روستاي کوهستاني دردستور کار قرار دارد که تاکنون 58 مورد آن انجام شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان مازندران اظهارکرد:  گرچه هزينه گازرساني در اين مناطق بسيار سنگين است، اما دولت مصمم است تا پايان سال 1400، گازرساني در همه مناطق استان پايان يابد.

 

  پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس

فعاليت نخستين واحد سوخت رسان در فرودگاه رامسر

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس از بهره برداري باندجديد فرودگاه شهرستان رامسر خبرداد و گفت:  نخستين واحد سوخت رسان فرودگاهي(ريفيولر)اين فرودگاه با ظرفيت 20 هزار ليتر، فعاليت سوخت رساني را آغاز کرد. تورج اماني با اشاره به اين که پيش از افتتاح باند جديد، فقط دو خط هوايي امکان پرواز به شهرستان رامسر را داشتند، افزود: باافتتاح اين باند، هم اکنون 16خط هوايي امکان پرواز به اين شهرستان را دارند.

وي با اشاره به اين که نخستين هواپيماي ايرباس 320و نخستين هواپيماي فوکر100 دراين باند نشست و برخاست داشته است، تأکيد کرد:  به منظور افزايش خطوط هوايي وپروازهاي ناوگان هوايي دراين مرکز، همچنين نياز مبرم به سوخت رساني مطلوب به هواپيماهاي فرودگاه رامسر، نخستين واحد ريفيولر سوخت رسان آغاز به کار کرده است. اماني تصريح کرد:  فرودگاه رامسر بابيش از 50 سال سابقه، يکي از بزرگ ترين پروژه هاي فرودگاهي کشور است وبا توجه به طرح تبديل استان مازندران به منطقه آزاد، نقش اين فرودگاه درسطوح ملي و بين المللي در اعتلاي اقتصاد منطقه بي بديل خواهد بود.

 

  پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي

افزايش 42درصدي مصرف سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت:  مصرف سي ان جي اين حوزه عملياتي در ارديبهشت ماه امسال نسبت به فروردين ماه 42 درصد افزايش داشته است.

علي اصغراصغري گفت: از ابتداي امسال تاپايان ارديبهشت ماه بيش از   80 ميليون مترمکعب سي ان جي در استان خراسان رضوي مصرف شده است.  وي با کاهشي خواندن مصرف سي ان جي درفروردين ماه امسال به دليل شيوع کرونا وتاثير آن در تردد، همچنين محدوديت سفر، تصريح کرد:  مصرف اين سوخت پاک، ارديبهشت ماه امسال، روندافزايشي 42 درصدي داشت.

اصغري بااشاره به فعاليت 135جايگاه سي ان جي درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي افزود:  شرايط کنوني ايجادشده به واسطه ويروس کرونااقتضامي کند متصديان مجاري عرضه سوخت نيزبه الزام هاي ايمني بيش ازپيش دقت کنند و رعايت نکات بهداشتي(ضدعفوني کردن سطوح وديسپنسرها و...) را مورد توجه و تاکيد بيشتر قرار دهند.