شرکت مهندسي و توسعه نفت   

ثبت نخستين ها در تأمين کالاي يک طرح ملي

شيردروازه اي 42 اينچ (سازگار با سرويس ترش) مورد نياز طرح ملي انتقال نفت خام گوره به جاسک درحالي براي نخستين بارازسوي سازندگان داخلي ساخته مي شود که پيش از اين نيز، بومي سازي ورق هاي نيس و برنامه ريزي براي ساخت داخلي الکترو پمپ هاي 2.5 مگاواتي درطرح مزبورثبت شده است. تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت از آغازفرايند ساخت شير دروازه اي 42 اينچ در طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک خبرداد وافزود: شرکت هاي سازنده داخلي براي توليد55عددانواع شيرآلات بزرگ موردنياز اين طرح ازجمله شيرهاي بين راهي و تلمبه خانه ها اقدام مي کنند و پس ازآزمايش عملکردي، آنها راتاپايان آبان ماه امسال تحويل خواهند داد. وي بابيان اين که طراحي، ساخت وتوليدشيرآلات کاملاً ازسوي شرکت ها ي داخلي انجام مي شود، تصريح کرد: دراين فرايند براي 250 نفر به صورت مستقيم وبراي بيش از500نفربه صورت غير مستقيم اشتغال زايي و ازخروج حدود 10 ميليون يورو ارز ازکشورجلوگيري مي شود. به منظورتأمين لوله هاي طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک، براي نخستين بارتوليد شمش، تختال و ورق، متناسب بااستاندارد هاي مورد نياز ازسنگ معدن آهن فراهم و اين زنجيره بزرگ با توليد شمش، ورق و لوله طبق استانداردهاي روزدنيا (API 5 L) و (NACE) درسه کارخانه بزرگ کشور دراستان هاي اصفهان وخوزستان تشکيل شده است. در طرح ملي انتقال نفت خام گوره به جاسک از توان سازندگان ايراني براي توليد شمش/ تختال، تبديل تختال به ورق و توليد ورق به لوله به کار بهره گرفته شده است. همچنين در ساخت الکتروپمپ هاي مورد نيازاين طرح از ظرفيت هاي سه شرکت بزرگ پمپ ساز ايراني استفاده شده است.

بنابراعلام شرکت مهندسي و توسعه نفت، نزديک به 90 درصد کالاهاي مورد نيازطرح انتقال نفت خام گوره -جاسک از داخل کشور تأمين مي شود و استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در ايجاد زنجيره توليد لوله، احداث مخازن ذخيره سازي نفت خام، نيروگاه برق، کارخانه آب شيرين کن و...، اين طرح را به نمادي ازايجاد رونق و اشتغال براي پيمانکاران و سازندگان ايراني تبديل کرده است.

احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک، بخشي از برنامه وزارت نفت براي عمل به مأموريت خود به منظور توسعه سواحل مکران و محدوده بندر جاسک است.

 

    پالايشگاه اصفهان

بازسازي کامل الكتروموتور 4004

با بهره گيري از توانمندي كاركنان شركت پالايش نفت اصفهان،  الكتروموتور پمپ 4004 كه وظيفه آب رساني به پالايشگاه نفت اصفهان را به عهده دارد،  پس از بازسازي کامل، وارد مدار شد. مسئول نگهداري وتعميرات برق دستگاه هاي پالايش ومخازن شركت پالايش نفت اصفهان با اشاره به از کار افتادگي اين الکتروموتور به دليل عيوب مکانيکي آن تصريح کرد:  اين الکتروموتوربراي نخستين بار درپالايشگاه اصفهان، بابهره گيري ازتوانمندي كاركنان آن بازسازي شده است. جوادشاه محمدي تصريح کرد:  درفرايند اين عمليات، همه متعلقات حساس و آسيب ديده الكتروموتور 4004 (با توان 300 كيلو وات) درمدت 45 روز و با فعاليت مفيد 780 نفر -ساعت به طور كامل بازسازي شد. وي بااشاره به اين که پنج دستگاه موتور6كيلو ولت تلمبه خانه آب رساني شهري درشركت پالايش نفت وجود دارد، تصريح کرد:  سه دستگاه از اين پنج دستگاه، هميشه درسرويس و دودستگاه در حال آماده باش قرار دارند. وي با تاكيد بر اين كه تمام مراحل كار بازسازي توسط نيروهاي شركت انجام شده، اظهارکرد: اگر قرار بود اين کار به بيرون از شرکت واگذار شود، حدود 100ميليون تومان هزينه رابه پالايشگاه تحميل مي کردامابا تکيه برتوانمندي هاي داخل، اين موفقيت تنهاباصرف 8 ميليون و 700 هزار تومان انجام شد. شاه محمدي اعتماد وحمايت مديريت پالايشگاه نفت اصفهان را در به ثمر رسيدن اين پروژه مهم خواند و افزود: امروز کارکنان صنعت نفت در بخش هاي مختلف آن به خودباوري بالايي درانجام فعاليت هايي مشابه الکتروموتور 4004 پالايشگاه نفت اصفهان رسيده اند و قادر شده اند کارهاي مهم و سنگين را با دقت و توان بالا انجام دهند.

وي با اشاره به مشارکت واحدهاي كارگاه مركزي، خودكفايي و ماشينري در بازسازي الکتروموتوريادشده، ضمن قدرداني ازتلاش آنها درافتخار آفريني براي پالايشگاه نفت اصفهان، اظهار اميدواري کرد از زحمات اين عزيزان به نحو مطلوب تقدير شود.

 

   سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

نبود کرونا درسکوهاي خليج فارس

رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر گفت:  تاکنون ابتلا به ويروس کرونا درميان کارکنان سکوهاي خليج فارس گزارش نشده است.

وحيد مالکي افزود: چند کمپ قرنطينه به ظرفيت300تختخواب براي افراد ي که برخورد نزديک با موارد مثبت اين بيماري داشته اند، تجهيز شده است.

وي با اشاره به اين که تاکنون مورد مثبت اين بيماري در بين کارکنان شاغل در سکوها مشاهده نشده است، افزود:  دو فروند شناور دريايي نيز براي انتقال بيماران ازسکوها در مواقعي که امکان استفاده از بالگرد نيست، به اتاقک اورژانس تجهيز شده اند.

رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ادامه داد: 70درصد تجهيزات آزمايشگاه تشخيص ويروس کرونا در منطقه، از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهيه شده است و ساختمان اين آزمايشگاه به کمک سازمان منطقه ويژه پارس در حال آماده سازي است که در آينده نزديک افتتاح خواهد شد.

مالکي همچنين از اضافه شدن دو بخش ويژه بيماران مبتلا به کرونا در بيمارستان توحيد جم خبر داد و راه اندازي نقاهتگاه جم را از برنامه هاي پيش رو بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر برشمرد.

افتتاح نخستين نقاهتگاه بيماران مبتلا به کرونا

نخستين نقاهتگاه ويژه بيماران مبتلا به کرونا، در سالن ورزشي پرديس سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس افتتاح شد.

ايرج خرمدل، مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هدف از راه اندازي اين نقاهتگاه را شرايط ويژه منطقه پارس جنوبي اعلام و اظهار کرد:  با توجه به اقماري بودن برخي از نيروهاي شاغل در منطقه، براي جداسازي افراد مبتلا به کرونا از محيط خوابگاهي و کاري همسو با قطع چرخه انتقال، چنين محلي نياز بود که محقق شد.

وي افزود:  اين نقاهتگاه ويژه بيماراني است که شرايط مناسبي از نظر عمومي دارند و نياز به مراقبت هاي ويژه پزشکي ندارند، اما بايد به نوعي از محيط عمومي براي جلوگيري از زنجيره انتقال فاصله داشته باشند.

خرمدل ادامه داد:  اين مرکز با تمهيدات کامل بهداشتي و طبق دستورعمل وزارت بهداشت وسازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت باتلاش شبانه روزي در سه روز تجهيز شده است.

به گفته خرمدل، نقاهتگاه مزبور با يک دستگاه آمبولانس و کادر درماني، آماده خدمت رساني به شرکت هاي منطقه و مردم محلي است.وي با اشاره به ابلاغيه جديد وزيرنفت گفت:  ازاين پس همه کارکنان مؤظفند در محل کار از ماسک و دستکش استفاده کنند.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با بيان اين که آزمايشگاه تشخيص بيماري کرونا درمنطقه پارس جنوبي در آستانه افتتاح قراردارد، اظهارکرد: بنابرپيش بيني هاواقدام هاي مناسب همه دستگاه ها، اين بيماري تاکنون خللي در فعاليت هاي اقتصادي پارس جنوبي نداشته است.

 

    شرکت نفت و گاز پارس 

پايان تعميرات سالانه 10 سکوي گازي پارس جنوبي

مدير توليد وعمليات شرکت نفت و گاز پارس گفت:  در 45 روز اخير و بارعايت الزام هاي پيشگيرانه براي مقابله با شيوع کرونا، تعميرات سالانه 10 سکوي گازي با موفقيت انجام شد. عليرضا عبادي بااشاره به تداوم توليد گاز وانجام تعميرات سالانه سکوهاي پارس جنوبي گفت:  اقدام هاي پيشگيرانه براي مقابله با کرونا، وقفه اي در فعاليت هاي عملياتي پارس جنوبي ايجاد نکرده است. وي با بيان اين که تعميرات سالانه سکوهاي پارس جنوبي از نيمه ارديبهشت ماه امسال آغاز شده است، اظهار کرد: طبق برنامه ريزي، 24 سکو ازمجموع سکوهاي پارس جنوبي، تاپايان مهرماه امسال، درتعميرات سالانه، پايش مي شوند. عبادي با بيان اين که تعميرات اساسي سکوهاي گازي پارس جنوبي با توجه به کاهش تقاضا در مصرف گاز در نيمه نخست سال اجرا مي شود، ادامه داد:  اين تعميرات با هدف پايش، رفع ايرادها و آماده سازي سکوها به منظور توليد ايمن و پايدار گاز در نيمه دوم سال، الزامي است. وي به ديگر پروژه هاي درحال اجراي مديريت توليد و عمليات هم زمان با تعميرات اساسي سکوهاي پارس جنوبي اشاره و تصريح کرد:  هم اکنون به منظورپايش وضع دروني خطوط لوله حدفاصل سکوها تا پالايشگاه خشکي، پروژه پيگ راني هوشمند را که به دليل پيشگيري از شيوع کرونا به طور موقت متوقف شده بود، در دست اجرا داريم. مديرتوليد وعمليات شرکت نفت وگاز پارس از اجرايي شدن پروژه رنگ آميزي تعدادي از سکوهاي در حال توليد نيز خبر داد. عبادي با تأکيد بر اين که کرونا هيچ وقفه اي در فعاليت هاي عملياتي پارس جنوبي ايجاد نکرده است، تصريح کرد:  شرکت نفت و گاز پارس اقدام هاي پيشگيرانه بهداشتي رادرجهت مقابله با شيوع اين ويروس درميان کارکنان شاغل در سکوهاي گازي تحت اختيار، به کار گرفته و تاکنون موردي از اين بيماري ثبت نکرده است.

 

    شرکت حفاري شمال

پايان تعميرات اساسي دکل سحر 2

تعميرات اساسي دکل حفاري دريايي سحر 2در کمتر ازسه ماه انجام شده و اين دکل هم اکنون براي انجام کار در موقعيت جديد قرار گرفته است. اين پروژه باتوان متخصصان شرکت ملي حفاري ايران وهمکاري شرکت هاي داخلي مانند ايزوايکو هيچ حادثه اي اجرا شده است. دراجراي اين پروژه تعميراتي براي بيش از100نفر به صورت مستقيم و بيش از 300 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغالزايي شده است. دکل حفاري دريايي سحر 2 ازسال 1392 به ناوگان شرکت حفاري شمال ملحق شده و از آن زمان تا کنون به صورت مستمر در خليج فارس مشغول به انجام عمليات حفاري بوده است.  بازسازي کامل اين دکل براي نخستين بار وباوجود محدوديت هاي ناشي ازشيوع کرونا، طبق برنامه ريزي ، بدون وابستگي به خارج وباجلوگيري از خروج ارز از کشور انجام شده است.  تعويض آندهاي فداشونده پايه هاواسپادکن ها، سندبلاست و رنگ آميزي کامل بدنه ومتعلقات، تعويض تمام ورق هاي فرسوده با متراژ حدود هزار متر مربع، تعويض و اصلاح خطوط لوله موتورخانه، کمپرسورها، اتاق کنترل برق، آب شيرين کن و خطوط تخليه، همچنين سيستم دفع روغن و گازوئيل، سيستم اطفاي حريق و خطوط سيستم تصفيه گل، ازجمله فعاليت هاي انجام شده در فرايند تعميرات دکل سحر 2 است. تغيير طراحي و تعويض کلي سيستم فاضلاب، بازسازي کامل آشپزخانه و استراحتگاه وتجهيزات مربوط، بازسازي وتعويض قسمت عمده اي ازشير ها، همچنين تعويض دريچه تخليه همه مخازن، انواع بازرسي غيرمخرب و تميزکاري مخازن سوخت وتعادل، ديگرموارد تعميري دردکل سحر2 است.

 

     شرکت ملي حفاري ايران

افزايش همکاري هاي پژوهشي – علمي با دانشگاه شاهرود

همکاري هاي علمي، آموزشي وپژوهشي شرکت ملي حفاري ايران با دانشگاه صنعتي شاهرود توسعه مي يابد.

مهدي عرشيان، مديرپژوهش، فناوري و مهندسي ساخت شرکت ملي حفاري ايران گفت:  همکاري ميان اين شرکت بادانشگاه صنعتي شاهرود از سال 89 در حوزه حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي کليد خورده است. وي اظهارکرد:  تاکنون پنج عنوان پايان نامه تحصيلات تکميلي انجام شده است ويک پروژه دکترا در حوزه علوم ژئومکانيک در مرحله اجرا قرار دارد. عرشيان اظهارکرد: هم اکنون شرکت ملي حفاري ايران و دانشگاه صنعتي شاهرود دربخش هاي علمي، زمين شناسي، ژئومکانيک و سيالات حفاري همکاري با يکديگرهمکاري مي کنند. به گفته وي، دانشگاه صنعتي شاهرود همچنين مجري طرح کلان پژوهشي کاربرد ژئومکانيک در اکتشاف منابع هيدروکربوري و فناوري هاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاه هاي اکتشافي است. مدير پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت شرکت ملي حفاري ايران افزود:  براي توسعه همکاري ها بااين مرکزآموزش عالي، به تازگي نيز تفاهم نامه همکاري علمي، آموزشي و پژوهشي با هدف رفع نيازهاي موجود در صنايع و به ويژه صنعت حفاري امضا و مبادله شده است. عرشيان اظهار کرد:  در اين تفاهم نامه بربهره گيري بهينه از ظرفيت هاي هر دو مجموعه و همياري در برگزاري دوره هاي کارآموزي براي دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود تأکيد شده است. تعريف و اجراي پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي مورد نياز و حمايت مالي از آنها، امکان استفاده متقابل از تجهيزات تحقيقاتي (آزمايشگاهي و کارگاهي) در پيشبرد پروژه هاي شرکت، بازديدهاي متقابل و همکاري در بخش هاي فني و مهندسي براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز طرفين، ديگر محورهاي موضوع تفاهم نامه اخير به شمار مي آيد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

تحويل کالاهاي پروژه بازسازي سکوي فروزان

کالاهاي پروژه سکوي فروزان از انبار شرکت تأسيسات صنايع دريايي بوشهر تحويل گرفته شد.

علي کوه گرد، مسئول واحد انبارها، تخليه و بارگيري ناحيه بوشهر گفت:  دراين عمليات کالاهايي شامل جرثقيل هاي سکوي فروزان، تجهيزات ايمني وآتش نشاني، مخزن پساب صنعتي، مخزن سوخت گاز، مخزن هواي فشرده، دستگاه تزريق موادشيميايي، تابلوبرق کنترل وتوربوژنراتور سولار در دو مرحله بارگيري شدند. وي اظهارکرد:  دراين بارگيري دو دستگاه جرثقيل، يک دستگاه ليفتراک و 16سرويس تريلر ازسوي کارکنان واحد تخليه وبارگيري، به کار گرفته شد. به گفته کوه گرد، اين عمليات باهمکاري وهماهنگي واحدهاي مهندسي ساختمان، بازرسي فني وخوردگي فلزات ستادتهران شرکت نفت فلات قاره انجام و در پي آن کالاهاي پروژه سکوي فروزان بارگيري و به صورت اماني تحويل ناحيه بوشهر شد.

 

    پژوهشگاه نفت 

الزام در طراحي الگوهاي جديد کسب وکار

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: طراحي وايجاد الگوي جديد کسب و کار متناسب باشرايط روزدرسطح ملي و بين المللي، يک الزام است. جعفرتوفيقي درنشست مشترک بامؤسسه آموزشي وتحقيقاتي صنايع دفاعي و پژوهشگاه نيرو، باضروري خواندن مشارکت با افراد متخصص و نخبه درمباحث کليدي و راهبردي گفت: سازمان هايي که داراي مامور يت هاي مشابه هستند بايدتجربيات خودرابه اشتراک بگذارند تابتوانند مأموريت هاي بلندمدت سازمان را پيش بيني کنند. وي به طراحي و صورت بندي پرسش هاي کليدي که پژوهشگاه با آن رو به روست، اشاره وتصريح کرد: پژوهشگاه صنعت نفت باپرسش هايي مانند هدف ازانجام فعاليت هاي سازمان، چگونگي انجام برنامه هاي مورد نياز ذي نفعان ومشتريان، ميزان وجه تمايز باسازمان هاي مشابه و مزيت رقابتي روبه روست که پاسخ به آنها مي تواند راه گشاي بسياري از امور باشد. رئيس پژوهشگاه صنعت نفت تصريح کرد: از آنجاکه محيط هاي پيراموني، ملي و بين المللي همواره در حال تحول هستند، سازمان ها براي پايداري به رقابت نياز دارند، برهمين اساس، پژوهشگاه نيز برپرسش هاي کليدي اشاره شده تمرکز کرده تابتواند يک مدل کسب وکار متناسب با شرايط روز و ماهيت خود در سطح ملي و بين المللي طراحي کند. توفيقي با بيان اين که محققان پژوهشگاه صنعت نفت، طراحي الگوهاي جديد کسب وکار رادردستورکار قرارداده اند، تصريح کرد: تجربه هاي مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي و پژوهشگاه نيرو ازنظر نوع مأموريت و همکاري باصنعت مادر، ارتباط نزديکي با پژوهشگاه صنعت نفت دارد که عامل مهم درايجاد انگيزه براي همکاري متقابل به شمار مي رود.

 راهکارهاي متنوع براي جلب مشتريان

محمدصادق قاضي زاده، رئيس پژوهشگاه نيرو با ابتکاري خواندن اين گرد همايي مشترک، گفت:  برگزاري چنين نشست هايي از جنس يکديگر موجب مي شود سازمان هاي مشابه ودستگاه هاي اجرايي نيز بتوانند نقش موثر خود را در اقتصاد ملي کشور ايفا کنند.

رئيس پژوهشگاه نير و با بيان اين که بازاربه دنبال شرکت ها وسازمان هايي است که به دانش فني مورد نظر، اشراف تخصصي و آينده پژوهي داشته باشند، تصريح کرد: اين مهم اين امکان رامي دهد تانيازها به درستي شناخته شوند و به راحتي بتوان با آنها همکاري کرد.

گام برداشتن به سمت فناوري هاي جديد

اميردريادار دوم فرهاداميري، رئيس موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاع نيزبااشاره به فعاليت هاوتحولات 30ساله اين موسسه برهم افزايي بين پژوهشگاه هاي مختلف در جهت اقدام هاي مؤثر تاکيد کرد.

وي اظهارکرد:  با توجه به سرعت به روز شدن فناوري ها وکوتاهي عمر آنها، همچنين کمبود منابع وظرفيت ها، لازم است باتجميع تقاضا، منابع و قابليت ها به سمت فناوري هاي دومنظوره حرکت داده شود.

درنشست مشترک پژوهشگاه هاي صنعت نفت نيرو ومؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، موضوع هايي مانندجايگاه مراکزتحقيقاتي دراجراي مأموريت هاي دستگاه هاي اجرايي، الگوي مطلوب کسب وکار پژوهشگاه ها درنظام نوآوري بخشي، ساختارسازماني مطلوب وچالش ها والگوي مطلوب مديريت منابع در اين مجموعه ها مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.