گفت وگوي «مشعل» با رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان

کرونا و خدمات رسانی به کارکنان و بومیان

سميه راهپيما-بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان قدمتي 100 ساله دارد و از همان ابتداي تاسيس تا کنون هدف خود را بر مبناي خدمات رساني به کارکنان صنعت نفت و بوميان منطقه گذاشته است. مصداق اين امر خدمات رساني به بيماران کرونايي شرکتي و غير شرکتي است، به گونه اي که 40 تخت فعال را به اين امر اختصاص داده است. براي جويا شدن از ارائه خدمات درماني اين منطقه با نصراله حسنوي بحريني ، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان به گفت وگوي نشسته ايم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

  براي مقابله با ويروس کرونا چه فعاليت هايي از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان براي افراد شرکتي و غير شرکتي صورت گرفته است؟

وظيفه ذاتي خود مي دانيم تا علاوه بر کارکنان شرکتي به غير شرکتي ها (بوميان منطقه) نيز خدمات درماني ارائه دهيم. از اسفند 1398 همزمان با شيوع ويروس کرونا در کشور ، بر اساس دستورعمل هاي سازمان بهداشت جهاني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و دانشکده علوم پزشکي در مناطق آبادان، خرمشهر و شادگان مشغول به فعاليت هستيم.

با توجه به اينکه منطقه آبادان، همانند ديگر شهرهاي جنوبي کشور در وضعيت قرمز قرار دارد، از بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان خواسته شده در صورت نياز از تخت هاي بستري اين بيمارستان استفاده شود. براي فراهم کردن شرايط پذيرش بيماران کرونايي شرکتي و غير شرکتي، بخش هاي اطفال و داخلي را ايزوله و آماده پذيرش بيماران کرونايي کرديم که ظرفيت آنها حدود 40 تخت است. به عبارت ديگر هر زمان که به استفاده از تخت هاي اين بيمارستان نياز باشد، آمادگي پذيرش داريم. همچنين بخش اورژانس را به دو بخش بيماران کرونايي و غير کرونايي تقسيم کرديم. بخش غير کرونايي را به بيماران عادي و با سابقه فشار خون، افت قند، حوادث پالايشگاه و... اختصاص داديم. در اين بخش که اورژانس شماره (يک) نام دارد، خدمات درماني غير کرونايي ارائه مي شود.

در اورژانس شماره 2 (بيماران کرونايي) نيز از اسفند سال گذشته بيماراني که مشکوک به علائم کرونا بودند را بستري کرديم تا بخش هاي ديگر آلوده نشود. از همان زمان به بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان اعلام شد که دانشگاه علوم پزشکي مي خواهد از وسايل و تجهيزات پزشکي ما استفاده کند، از اين رو يک دستگاه تنفس مصنوعي را به صورت اماني از فروردين امسال در اختيارشان قرار داديم و با همکاري پالايشگاه آبادان 5 دستگاه تنفس مصنوعي ديگر نيز خريداي شد.

 آيا در زمينه تامين نيروي انساني با بيمارستان آبادان همکاري داشته ايد؟

رئيس دانشکده علوم پزشکي آبادان از شوراي تامين خواست تا تمام بيمارستان نفت را در اختيارشان قرار دهيم؛ اما با توجه به پشتيباني صنعت نفت و حوادث احتمالي در پالايشگاه، ۲۰ تخت جراحی جهت بیماران غیر کرونایی واعمال جراحی و حوادث پالایشگاه و تعداد ۵۰ تخت شامل ۴۵ تخت بخش غیر ویژه و۵  تخت ویژه جهت بیماران کرونایی اختصاص داده شد.با توجه به تکميل ظرفيت بيمارستان طالقاني آبادان براي تامين خدمات درماني، از ما خواسته شد خودمان را براي ارائه خدمات به بيماران غير شرکتي آماده کنيم. از اين رو بخش اطفال و داخلي را براي اين کار در نظر گرفتيم. ضمن آنکه با همکاري دانشگاه علوم پزشکي اين منطقه، دو نفر از نيروهاي آي سي يو را در اختيارشان قرار داديم، همچنين به دليل تکميل ظرفيت بيمارستان طالقاني آبادان، 15 تخت را به زايمان طبيعي اختصاص داديم و همانند تعرفه مصوب در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور از آنها هزينه دريافت مي کنيم. بخش آي سي يو را که به حوادث و بيماران صنعت نفت اختصاص داده بوديم؛ بر خلاف پيش بيني ها، با 5 تخت آي سي يو در اختيار بيماران بدحال کرونايي گذاشتيم. از اين رو مي توان گفت، تا کنون هر درخواستي را که از سوي دانشگاه علوم پزشکي آبادان مطرح شده، انجام داده ايم.

  شناسايي بيماران مشکوک و مبتلا به کرونا چگونه انجام مي شود؟

بر اساس دستورعمل هاي سازمان بهداشت جهاني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت عمل مي کنيم و از بيماران مشکوک تست ريه، اسکن و سنجش مخاط بيني گرفته مي شود و در صورت نياز، بيمار را بستري مي کنيم. اگر بيمار بتواند شرايط قرنطينه مانند فاصله گذاري را رعايت کند تا ديگران مبتلا نشوند، بعد از آموزش هاي لازم با دارويي که مورد نياز است، او را ترخيص مي کنيم.

 در زمينه راه اندازي بخش ويژه کرونا توضيح دهيد.

بخش ويژه کرونا با ظرفيت 19 تخت در مرحله بهره برداري است. از اين تعداد 11 تخت فعال داريم و با تامين نيروي مورد نياز 8 تخت ديگر نيز فعال خواهد شد. از مزاياي اين بخش مي توان به تجهيز سيستم هواي منفي اشاره کرد، به گونه اي که هوا از داخل بخش گرفته شده و داخل فيلترهايي خاص به سمت بيرون ساکشن مي شود، بنابراين هواي وارد شده به بخش، عاري از ويروس است.

 چه فعاليت هايي در زمينه آموزش داشته ايد؟

معاونت آموزش سلامت، مسؤول اچ اس اي و سوپروايزر آموزشي بيمارستان نفت امام خميني (ره)، هم به همراهان و بيماران آموزش هاي لازم را ارائه مي کنند و هم با افراد مشکوک به ويروس کرونا تماس تلفني برقرار مي کنند يا پيگير حال افراد مرخص شده مي شوند. همچنين در چهار درمانگاهي که داريم بروشورها و پمفلت هايي تهيه کرده ايم و آموزش ها و هشدارهايي در زمينه خود مراقبتي و فاصله اجتماعي به افراد تحت پوشش مي دهيم.

 فاصله گذاري اجتماعي در بيمارستان و درمانگاه هاي صنعت نفت چگونه انجام مي شود؟

در جايي که ارباب رجوع دارد، مانند کلينيک هاي تخصصي، سعي کرده ايم صندلي ها را با فاصله چيدمان کنيم. نوبت دهي کلينيک ها نيز بر اساس دستورعمل هاي بهداشتي است تا از تجمع در کلينيک ها جلوگيري شود.  همچنين در قسمت هاي مختلف بيمارستان سعي کرده ايم فاصله استاندارد يک و نيم تا دو متر را با نشانه گذاري و علامت گذاري به مراجعه کنندگان اعلام کنيم.  رسالت اصلي بيمارستان امام خميني (ره) صنعت نفت آبادان، خدمت رساني به جمعيت هدف شرکتي و غير شرکتي و صنايع نفتي است، از اين رو وظيفه ذاتي خود را پشتيباني از صنعت نفت مي دانيم و براساس ابلاغيه وزير نفت و مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، با کمال خلوص نيت و در حد امکان و در حد مجوزهايي که داده شده، خدمت رساني مي کنيم.

 سخن پاياني؟

اکنون بيشتر برنامه ريزي هاي بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان بر مبناي مبارزه با ويروس کروناست و بر اساس پروتکل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور تمام کارهايي که اهميت کمتري دارد، مسکوت گذاشته شده تا در مرحله بعد از کرونا انجام شود.  درمانگاه هاي چهارگانه در سطح شهر نيز در حال فعاليت هستند و از پزشکان آنها براي توسعه بخش مراقبت هاي کرونايي استفاده مي شود.

بعد از کرونا نيز دستورهاي غربالگري از سوي تيم سلامت با قوت بيشتري انجام خواهد شد. براي توسعه تجهيزات پزشکي بيمارستان مانند تهيه دستگاه سي تي اسکن نيز اعلام نياز شده که از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خريد آن، مورد موافقت قرار گرفته است.