در گفت وگو با معاون مهندسي بهداشت اداره کل اچ اس اي و پدافند غيرعامل وزارت نفت تشريح شد

مشارکت همگانی صنعت نفت برای شکست کرونا

مشعل    مشعل: سرعت عمل و همزماني اجراي برنامه ها با ابلاغ الزام هاي پيشگيري و مقابله با كوويد 19، تداوم توليد سالم، مديريت و كنترل مبتلايان به كوويد19 از اواخر بهمن سال 1398 تاكنون دستاورد صنعت نفت بوده است؛ اين بخشي از گفت وگوي مهندس سعيده عندليب، معاون مهندسي بهداشت اداره کل اچ اس اي و پدافند غيرعامل وزارت نفت با هفته نامه «مشعل» است. او مي گويد: مشارکت همگاني و وحدت رويه، رمز موفقيت صنعت نفت براي مقابله با شيوع كوويد 19 است. از اين رو اثربخشي اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله، حاصل بسترسازي، تعريف و بازتعريف تعاملات درون سازماني و برون سازماني در شركت ها طي 4 سال اخير از طريق استقرار سيستم مديريت مهندسي بهداشت، فعال سازي كميته هاي سلامت در صنعت نفت، مديريت شرايط اضطراري و مديريت فوريت هاي پزشكي در شركت ها و مناطق عملياتي است.

او در اين گفت وگو به تشريح عملکرد صنعت نفت در پيشگيري، آمادگي و کنترل کوويد 19 پرداخت که در ادامه مي آيد: