تشريح اولويت هاي کاري شرکت نفت مناطق مرکزي

آهنگ جهش تولید از شمال شرق تا جنوب و غرب

مشعل    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با سه شرکت زير مجموعه بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، شرق و غرب و منطقه عملياتي سراجه قم از شرکت هاي توليدي نفت و گاز در ساختار شرکت ملي نفت ايران و بزرگترين توليدکننده استراتژيک گاز در مناطق خشکي کشور به شمار مي آيد که ماموريت مهم توليد و توسعه بيشتر ميدان هاي خشكي در محدوده جغرافيايي استان هاي لرستان، كردستان، كرمانشاه، مركزي، قم، ايلام، خراسان، آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، فارس، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال بختياري و بخشي از خوزستان را به عهده دارد. رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در گفت وگو با «مشعل» با تشريح عملکرد اين شرکت در سال گذشته، برنامه ها و اولويت هاي سال 99 را اعلام کرد. 

سال 98 از نظر عملکرد توليد و توسعه براي شرکت نفت مناطق مرکزي رضايت بخش بود؟

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در سالي که گذشت، با توليد روزانه 257 ميليون متر مکعب گاز در اوج مصرف فصل زمستان، افزون بر تحقق توليد تکليفي به تعهدات خود عمل کرد. با وجود تحريم هاي غيرقانوني و محدوديت هاي مالي و با تکيه بر دانش متخصصان داخلي در مسير استمرار و حفظ توان توليد نفت و گاز، اقدام به حفاري در مجموع 27 هزار متر روي 9 حلقه چاه جديد و  7 حلقه چاه تعميري با استفاده از 8 دستگاه دکل شد. همچنين با انجام به موقع 285 هزار نفر ساعت تعميرات اساسي و با استفاده بهينه از منابع داخلي توانسته است در سال 1398 بالغ بر 70 ميليارد متر مکعب گاز توليد کند. همچنين سال گذشته اقدام هاي لازم براي بودجه ريزي 16 طرح، 80 پروژه و 1650 زيرپروژه صورت گرفت.

 در حوزه افزايش پايداري شبکه انتقال گاز چه عملکردي ثبت شد؟

به منظور تامين و تضمين توليد گاز مصارف خانگي و صنعتي در ماه هاي سرد در مجموع به ميزان دو و نيم ميليارد متر مکعب گاز در فصول گرم به دو مخزن ذخيره سازي شوريجه D و سراجه قم تزريق شد. همچنين در فصول سرد سال 1398 نيز با هدف تأمين کمبود گاز شبکه سراسري بيش از 2.6 ميليارد متر مکعب گاز ذخيره شده، باز توليد شد.

 اين ميزان توليد گاز ذخيره شده در مقايسه با سال 97 تغييري داشته است؟