شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون   

گام هاي عملي صيانت از محيط زيست

شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون به منظورصيانت از محيط زيست،  طي يک سال اخيرفعاليت‎هاي مختلفي از جمله توسعه فضاي سبز،  بازيابي گازهاي مشعل و مديريت يکپارچه پسماند را اجرايي کرده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازمارون گفت:  سال گذشته،  بيش از 11هزاراصله نهال براي تقويت کمربندسبز و جلوگيري از نفوذ ريزگرد ها تأمين و افزون بر تزريق 99 درصد پساب هاي نمکزدايي به چاه هاي دفعي،  باراه اندازي فاز نخست طرح شيرين سازي گازهاي ترش آسماري،  حدود 12ميليون فوت مکعب گازترش پرفشار به جاي مشعل،  به مدار توليد باز گردانده شده است. حميد کاويان همچنين استفاده از دستگاه هاي فرآورش (MOT)وتفکيک گر (MOS)  سيار را اقدامي مؤثر درحفاظت از زيست بوم پيراموني عنوان و اظهار کرد:  از آغاز سال 98 تاکنون بيش از 230 هزار بشکه نفت خام با استفاده ازاين دو دستگاه استحصال شده است. به گفته وي،  براي نخستين بار در حوزه عملياتي شرکت مناطق نفت خيز جنوب يک تفکيک کننده نفت و گاز در مجتمع صنعتي شماره 3 مارون مستقر شده است و با تکميل و راه اندازي آن،  هر ميزان نفتي که بر اساس شرايط عملياتي به سمت گودال سوخت جريان مي يابد، پس ازبازيابي به مدار توليد بازمي گردد. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون، همچنين بااشاره به دستاورد مهم ديگرحوزه محيط زيست وايمني اظهارکرد: باتوجه به نزديک شدن جاده هاي مواصلاتي به يکي ازمشعل هاي بلند شرکت بهره برداري نفت و گازمارون در مجتمع صنعتي شماره4مارون، يک مشعل جديد انگشتي طراحي وساخته شده است. وي تصريح کرد: باجابه جايي محل استقرار اين مشعل، ريسک موجود براي مردم و خودروهاي عبوري به صفر رسيده است. کاويان واگذاري لجن هاي نفتي به شرکت هاي بازيافت کننده، اجراي طرح يکپارچه مديريت پسماند،  تعامل با آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست براي طرح خوداظهاري پايش آلاينده هاي محيط زيستي شامل آب،  خاک، هوا و صوت،  استقرار تجهيزات مبارزه با آلودگي نفتي رودخانه در مجاورت رودخانه جراحي به منظور واکنش درشرايط اضطراري و مقابله باآلودگي نفتي احتمالي، همچنين ايجاد 32.2هکتارفضاي سبز راديگر اقدام هاي سال گذشته شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در جهت صيانت ازمحيط زيست برشمرد.

نگهداري و تعميرات خطوط لوله

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون همچنين ازاقدام هاي گسترده اين شرکت درحوزه نگهداري و تعميرات خطوط لوله با هدف صيانت ازمحيط زيست و توليد پايدار از ابتداي امسال تاکنون خبرداد. وي گفت: در اين بازه زماني با هدف حفظ پايداري توليد، 9 موضع معيوب از خط زيرزميني 36 اينچ اصلي انتقال نفت در محدوده جغرافيايي منطقه شرق مارون پيروگزارش ارسالي توپکراني هوشمند از سوي ستاد مناطق نفت خيز جنوب تعويض شده است. کاويان احداث خط جديد 6اينچ خروجي مايعات ايستگاه تقويت فشار گاز مارون 3،  اصلاحيه اتصال خطوط جرياني 8 حلقه چاه براي ايمن سازي و کاهش تعداد خطوط عبوري از محل زير پل جاده اصلي اهواز - اميديه کنا ايستگاه آتش نشاني مارون 3، همچنين تعميرات موضعي روي خطوط  8اينچ نفت نمکي و گازارسالي کلاستر شادگان به مارون 3 را از جمله  پروژه هاي مهم صيانت ازمحيط زيست وتاسيسات فرايندي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در بازه زماني ياد شده عنوان کرد. به گفته وي،  تعميرات و اصلاحيه هاي مربوط به خط لوله هدر 10 اينچ زيرزميني مايعات وخط لوله 20 اينچ زير زميني گازخوراک تزريق گاز کوپال از ديگر پروژه هايي هستند که  در اين شرکت اجرا شده اند. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازمارون، ضخامت سنجي خطوط لوله و تأسيسات را بخش مهم ديگر درجهت تحقق اهداف زيست محيطي و توليدي شرکت خواند و افزود: از ابتداي امسال تاکنون،  18 هزار و 670 موضع ارزيابي و با روش آزمون امواج فراصوت ضخامت سنجي شده است.

 

    شرکت گاز استان يزد 

آغاز بزرگ ترين پروژه گازرساني به روستاها

پروژه گازرساني به روستاهاي ميانکوه وشيرکوه به عنوان بزرگ ترين پروژه گازرساني استان يزد کليد خورد. مديرعامل شرکت گاز استان يزد درنشستي باحضور نماينده تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي، رئيس مجمع نمايندگان استان يزد ومعاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت:  اين پروژه که به لحاظ هزينه و سختي کار،  بزرگ ترين پروژه گازرساني استان يزد محسوب مي شود،  با اعتبار بيش از يک هزار ميليارد ريال در سه فاز اجرا خواهد شد.

علي اکبر ميدانشاهي با بيان اين که  فازنخست اين طرح شامل اجراي 482 کيلومترشبکه است، اظهارکرد: درفاز دوم اين طرح 8 نصب ايستگاه تقليل فشار(تي بي اس) و در فاز سوم  نصب9500 انشعاب پيش بيني شده است. وي با اشاره به اين که گازطبيعي به عنوان سوخت پاک و ارزان، يکي از مولفه هاي مهم وتاثيرگذاردرتوسعه استان يزداست، اظهارکرد:  درسال هاي اخير، تلاش هاي بسياري درجهت رشدشبکه گازرساني انجام شده که ماحصل آن بهره مندي 100درصدجمعيت شهري و 91.5 درصد جمعيت روستايي اين استان از اين انرژي پاک است. سيدجليل ميرمحمدي،  نماينده تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي نيز با قدرداني ويژه از تلاش هاي شرکت گاز استان يزد و فعالان اين حوزه،  گازطبيعي را نعمتي خدادادي ويکي از زيرساخت هاي مهم استان درايجاد رفاه اجتماعي،  اقتصادي،  کشاورزي و محيط زيست عنوان کرد. وي بااشاره به اين که توسعه شبکه هاي گازرساني علاوه برتوسعه و آباداني استان يزد، رضايت مردم رانيز به همراه داشته است،  تاکيد کرد:  لازم است مردم ونهاهاي دولتي دست به دست هم دهند وبا تعامل شرکت گاز استان يزد، گام هاي بيشتري درجهت توسعه بيش از پيش بيشتر گازرساني در اين استان برداشته شود. محسن صادقيان ، معاون هماهنگي امورعمراني استانداريزد نيز عملکرد شرکت گاز اين استان در حوزه گازرساني را درخشان و قابل قبول خواند. وي بااشاره به تأکيد استاندار يزد مبني برتسريع در اجراي پروژه هاي عمراني استان افزود:  گازرساني به دهستان شيرکوه وميانکوه ازلحاظ حجم ونوع کار، يکي ازبزرگ ترين پروژه هاي عمراني استان يزد محسوب مي شود. وي با بيان اين که در اجراي طرح هاي عمراني و زيرساختي،  صبر و همياري مردم منطقه نيز ضرورت دارد،  تاکيد کرد: استانداري يزد نيز حمايت قاطع خود راازاجراي طرح گازرساني به روستاهاي ميانکوه و شيرکوه و ديگر پروژه هاي عمراني شرکت گاز استان يزد اعلام مي کند.

 

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

تعويض 67 کيلومتر از خط لوله نفت مارون ـ اصفهان

پروژه تعويض 67 کيلومتر از خط لوله 30 اينچ انتقال نفت خام مارون به اصفهان با تعويض 33 کيلومتر باقي مانده،  به طور کامل و با موفقيت عملياتي شد.

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان با بيان اين که اين پروژه باهمکاري بخش خصوصي در دو فاز 33 و 34کيلومتر اجرا شده است، افزود:  فاز نخست اين طرح از کيلومتر 20 تا 54حدفاصل رودخانه مارون تا مرکز انتقال نفت شهيد بديع صنايع رامهرمز(مارون شماره2) اواسط سال 97به بهره برداري رسيده است. سياوش اورنگي افزود: باپايان فازدوم تعويض خط(33 کيلومتر) و آمادگي مجري طرح، درمدت100ساعت توقف عمليات انتقال، ، باتزريق بيش از دو ميليون ليتر آب و ارسال سه عدد پيگ دتکتور ازکيلومتر 54 تا 87،  خط لوله به طورکامل تخليه وبا جوشکاري 13سرجوش در هفت محدوده، خط لوله جديد 20 ساعت زودتر از زمان پيش بيني شده به خط لوله قديم متصل شد. مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان عمربالاي خط لوله مارون ـاصفهان و نتايج پيگراني هوشمند مبني بر وجود عيب در 80 محدوده ازخط انتقال ياد شده را ازجمله دلايل تعويض67 کيلومتر خط لوله در مسير مارون – اصفهان عنوان کرد. اورنگي ادامه داد:  با اتصال اين فاز از پروژه به خط لوله اصلي مارون به اصفهان بيش از12هزار و800 نقطه از نقاط خوردگي درمحدوده مراکز انتقال نفت شماره هاي 2 و 3 برطرف و امکان انتقال ايمن و پايدار نفت خام از طريق اين مراکز انتقال نفت فراهم شده است. وي گفت: اين پروژه با تلاش واحدهاي فني، عملياتي وستادي منطقه،  نظارت واحدهاي ذيربط اعزامي ازستاد شرکت،  همچنين همکاري مجري و پيمانکار پروژه و تيم اعزامي منطقه مرکزي در شرايط گرماي طاقت فرساي خوزستان، طبق برنامه از پيش تعيين شده اجرا شده است. به گفته اورنگي،  هم زمان بااجراي پروژه تعويض خط لوله مارون – اصفهان، با توقف انتقال نفت خام در مراکز انتقال نفت شماره 1 تا 6 مارون، اقدام هاي اصلاحي وتعميرات ضروري روي تجهيزات و دستگاه هاي اصلي،  منيفولد،  اتاق کنترل،  شبکه برق،  گاز ورودي و...در اين مراکز انتقال نفت انجام شد.

 

 

     شرکت نفت خزر

استقبال از پيشنهادهاي پژوهش محور

شرکت نفت خزر از پيشنهادهاي پژوهش محور شرکت هاي دانش بنيان که مرتبط با فعاليت ها وچالش هاي ارائه شده اين شرکت است،  استقبال مي کند. محمدسعيد حسين زاد،  رئيس پژوهش و فناوري شرکت نفت خزرگفت:  با توجه به نياز روزافزون صنعت نفت به فناوري هاي پيشرفته در زمينه عمليات اکتشافي و بهره برداري ازمنابع نفتي،  همچنين لزوم به کارگيري تجهيزات پيشرفته در حوزه اکتشاف آب هاي عميق کشور،  اداره پژوهش و فناوري شرکت نفت خزر در کنار همکاران مديريت اکتشاف و مديريت مهندسي و ساختمان براي رفع اين نيازها گام برمي دارد. وي افزود:  شرکت نفت خزردرگام نخست در زمستان 98 اجراي سه پروژه پژوهشي مورد نيازبخش هاي مختلف اکتشافي را آغاز کرده ودر ادامه مسيرنيز با وجود محدوديت ها،  نيازهاي پژوهشي بخش هاي مختلف شرکت در حال شناسايي و ارائه است.  به گفته حسين نژاد،  تهيه فهرست پژوهش هاي مورد نياز دردو بخش دانشجويي و کاربردي نيز دردست اقدام و  به روزرساني است. وي تصريح کرد:  براي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان رشته هاي فني مرتبط بافعاليت هاي شرکت نفت خزرفهرست نيازهاي پژوهشي - دانشجويي اين شرکت افزون بر درج در سايت اينترنتي شرکت نفت خزر به معاونت هاي پژوهشي دانشگاه هاي کشور نيز ارسال شده است. رئيس پژوهش وفناوري شرکت نفت خزرگفت:  اين پايان نامه ها  بررسي وتائيد کميته هاي تخصصي پژوهش و فناوري در شوراي پژوهش شرکت نفت خزرمطرح و پس از تأييد دراين شورا براي حمايت از اين پايان نامه ها اقدام خواهد شد. وي با تأکيد بر استقبال شرکت نفت خزر از پيشنهادهاي پژوهشي محققان و پژوهشگران اظهارکرد: هم اکنون فهرست پروژه هاي پژوهشي کاربردي نيز درحال تهيه و به روزرساني است و به زودي در قالب سبد پژوهشي برنامه پنج ساله هفتم ارائه خواهد شد.  رئيس پژوهش وفناوري شرکت نفت خزر با بيان اين که بررسي هاي اوليه وفني پس از دريافت پيشنهاد پروژه هاي کاربردي، درشوراي پژوهشي شرکت نفت خزر انجام مي شود،  تصريح کرد: اين پيشنهادها پس ازتأييد نهايي، براي ارائه به مديريت پژوهش وفناوري شرکت ملي نفت ايران درفهرست پيشنهادي سبد پژوهشي شرکت نفت خزرقرار مي گيرد.

 

    پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

ارسال حداقلي گاز به مشعل پالايشگاه

مدير هماهنگي ونظارت برتوليد شرکت ملي گاز ايران ازکاهش حداقلي گازهاي ارسالي به مشعل در پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد خبر داد. مسعود زردويان گفت:  کاهش گازهاي ارسالي به مشعل به دو دليل مسائل زيست محيطي و کاهش آلايندگي، همچنين مسائل اقتصادي،  اهميت خاصي دارد و با اقدام هاي اساسي انجام شده درپالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد،  اين ميزان به حداقل ممکن رسيده است. مسعود زردويان بااشاره به نقش راهبردي اين شرکت درتامين گاز مشترکان شمال وشمال شرق کشور گفت:  پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد به عنوان يکي ازپايدارترين پالايشگاه هاي گازي کشورسبب شد سال گذشته هموطنان زمستان را با صحت و آسايش پشت سر بگذارند. وي همچنين به شرايط حاکم برکشور به دليل شيوع ويروس کرونا اشاره و تصريح کرد:  توجه و دقت به اين موضوع از اولويت هاي اصلي برشمرده مي شود ولازم است همکاران به مسائل ايمني عمليات توجه کنند تا با صحت و سلامت از اين شرايط عبور کنيم. زردويان دربخشي ديگر به اجراي طرح بزرگ مسؤوليت اجتماعي در سطح وزارت نفت اشاره و تأکيد کرد:  يکي از بزرگ ترين مسائلي که در وزارت نفت پيگيري مي شود،  توجه به جامعه پيراموني است. وي تصريح کرد: نظام نامه ويژه اي ازسوي وزيرنفت صادرشده است که بر اساس آن پالايشگاه هاي گازي وديگرمجموعه هاي وزارت نفت مکلف شده اند برنامه هايي را به مسؤوليت اجتماعي اختصاص دهند.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

انجام 312 عمليا ت تخصصي در 2 ماه

مديرخدمات فني شرکت ملي حفاري ايران با اعلام آمادگي ارائه خدمات فني – مهندسي ازسوي اين شرکت به شرکت هاي متقاضي، ازانجام 312 عمليات تخصصي در دو ماه نخست امسال خبر داد. فرشيد قاسمي گفت:  خدمات فني – مهندسي شرکت ملي حفاري ايران به چاه هاي نفت وگازدردست حفاري يادرحال بهره برداري درمناطق نفت خيز خشکي و دريايي کشور ارائه مي شود. وي با بيان اين که 100درصد شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز و شماري از شرکت هاي بخش خصوصي فعال در عرصه صنعت نفت از خدمات متنوع فني و مهندسي شرکت ملي حفاري ايران استفاده مي کنند،  افزود: ارائه اين نوع خدمات توأم باعمليات حفاري، امتيازي شاخص براي اين شرکت در منطقه به شمار مي آيد. قاسمي با اشاره به اين که شرکت ملي حفاري ايران براي انجام درخواست هاي شرکت هاي متقاضي درهر نقطه ازمناطق نفت خيز خشکي ودريايي کشور آمادگي کامل دارد، اظهارکرد: تحقق انجام موفق47 عمليات سيمانکاري چاه ها، 37عمليات آزمايش چاه باساق مته، 41 عمليات لوله گذاري چاه و 142مورد عمليات تزريق پذيري،  بخشي از اقدام هاي اين مديريت در دو ماه نخست امسال است. مدير خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران،  ارائه 26 مورد عمليات لوله مغزي سيار که درمواردي در تعمير چاه ها جايگزين دکل حفاري مي شود،  انجام 6 مورد عمليات حفاري باهوا،  پنج مورد عمليات ويژه حفاري به روش فروتعادلي و13 مورد آزمايش بهره دهي را از ديگرفعاليت هاي اين مديريت از ابتداي فروردين تا پايان ارديبهشت ماه امسال برشمرد.

 حفر بيش از 3 هزار متر چاه نفت و گاز

مدير خدمات ويژه شرکت ملي حفاري ايران نيز از انجام سه هزار و 593 متر عمليات حفاري افقي و جهت دار چاه هاي نفت و گاز در مناطق نفت خيز خشکي و دريايي کشور از سوي اين شرکت در دو ماه نخست امسال خبر داد. علي دقايقي گفت:  در اين بازه زماني، همچنين با ايجاد هفت حفره نسبت به انجام 373 متر مغزه گيري که براي بررسي و شناخت سنگ و لايه هاي مخزن صورت مي گيرد،  اقدام شده است. وي انجام 44 عمليات نمودارگيري درون چاهي،  81عمليات نمودارگيري سطحي و49عمليات چاه پيمايي و نصب ادوات سرچاهي را ازديگر اقدام هاي دو ماه نخست امسال برشمرد. دقايقي با بيان اين که اين شرکت اکنون از بزرگ ترين ناوگان خدمات نمودارگيري درون چاهي و نمودارگيري سطحي و حفاري جهت دار کشور برخوردار است و براي ارائه خدمات تخصصي به شرکت هاي متقاضي و پروژه هاي کليد در دست آمادگي کامل دارد،  ادامه داد: اين مديريت با بهره مندي از فناوري هاي روز، صنعت راهبردي حفاري و بيش از 900 نفر نيروي انساني با تجربه و توانمند،  افزون بر 15 نوع خدمات فني تخصصي به شرکت هاي نفتي در مناطق عملياتي خشکي و دريا ارائه مي دهد که حفاري جهت دار و افقي،  جهت يابي حفاري،  مغزه گيري، گذر ازجداره،  همچنين مشبک کاري،  نمودارگيري درون چاهي،  نمودارگيري حين حفاري،  نمودارگيري سطحي،  چاه پيمايي،  تکميل چاه و نصب ادوات سرچاهي از آن جمله است.