سرپرست مدیرکلی  اداره كل سلامت، تربيت بدنی و مسؤوليت اجتماعی وزارت نفت در گفت وگو با «مشعل»:

اولویت، ارتقای ورزش صنعت نفت است 

      در بيوگرافي شما فعاليت هايي در رشته هاي ورزشي مثل شنا و واليبال هم ديده مي شود؛ اما به يکباره دونده و سپس قهرمان ملي در رشته دووميداني شديد؟

من فقط در رشته هاي واليبال و شنا فعال نبودم؛ بلکه فوتبال هم بازي مي کردم و بايد بگويم از فوتبال به دووميداني رسيدم. من در سن جواني عضو تيم جوانان کشاورز تهران بودم که مربي تيم، من را به مرحوم پورحيدري، مربي استقلال معرفي کرد. سپس در استقلال تست دادم که مرحوم پورحيدري به من گفتند فوتبال بلد نيستي اما سرعت خوبي داري و اگر بيشتر تمرين کني، مي تواني يک فوتباليست سرعتي خوب شوي؛ اما من درگير درس شدم و فوتبال را جدي پيگيري نکردم تا اينکه يک روز به واسطه سرعت خوبم و بر اثر يک اتفاق در مسابقه دووميداني شرکت کردم. آن روز من در دو ماده 100 متر و پرش طول شرکت کردم که در هر دو ماده قهرمان شدم که همان جا يک داور به من توصيه کرد رشته دووميداني را انتخاب کنم و همان شد که يک سال بعد عضو تيم ملي شدم؛ البته بايد اين را هم اضافه کنم که ما يک اکيپ بوديم که حميد سجادي، قهرمان دووميداني در ماده 3 هزار و 5 هزار متر سرگروه اکيپ ما بود و در آن گروه و اکيپ پيشرفت کردم.

     چند سال در تيم ملي دو وميداني بوديد. چه افتخاراتي کسب کرديد؟

7 سال عضو تيم ملي بودم که در ماده هاي 400 متر و 200 متر مي دويدم، در خصوص افتخارات و مدال هايي که کسب کردم، بايد بگويم در جام بين المللي کازانف قزاقستان در 4 *400 متر هم قهرمان شدم و هم رکورد ايران را بهبود بخشيدم. در مسابقات آسيايي يک مدال طلا و يک مدال برنزگرفتم و زماني هم که عضو تيم نفت بودم، چند مقام قهرماني کسب کردم.

      به عنوان يك قهرمان ملي و يك ورزشكار، ورزش نفت را چطور ارزيابي مي كنيد و چه برنامه هايي براي ارتقاي جايگاه آن داريد؟

ورزش قدمت زيادي در نفت دارد و اغراق نيست اگر بگوييم ورزش كشور وامدار بسياري از اقدامات و فعاليت هاي بنيادين و تاثيرگذار ورزش صنعت نفت است. رشته هايي مثل گلف، تنيس، شنا، سواركاري، فوتبال و واترپلو از جمله رشته هايي است كه ريشه و بنياد نفتي دارد. ورزش به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كاركنان صنعت نفت و خانواده آنها جايگاه ويژه اي در سياست هاي كلان صنعت نفت دارد و مورد تاكيد مقام عالي وزارت بوده و هست. بنده هم خود را ملزم و مكلف به گام برداشتن در اين مسير مي دانم و بي شك استراتژي ها و برنامه هاي اين اداره كل همسو با اين سياست ها خواهد بود.

      براي توسعه ورزش همگاني چه برنامه اي داريد و اولويت در ورزش همگاني چيست؟

گاهي براحتي از توسعه ورزش همگاني گفته مي شود و براحتي هم از کنار آن مي گذرند. آنچه بايد در نظر داشت، اين است كه توسعه در هر زمينه اي به فاکتورهاي متعددي نياز دارد؛ از زيرساخت گرفته تا ساختار منابع انساني، مباحث مالي و مجريان امر که همه بايد دست به دست هم بدهند تا حركتي در مسير توسعه انجام شود. تاكيد ويژه مهندس زنگنه به ورزش و سلامت، مسير را براي ما مشخص كرده است؛ البته انجام كار توسعه اي به معناي صحيح آن، كار بسيار دشواري است كه اميدوارم با كمك خدا و همت همكاران راه هموارتر شود. براي مثال افزايش زيرساخت ها در ورزش همگاني مي تواند با ارائه فعاليت هاي ورزشي در شاخه هاي بيشتر و متنوع تر ارائه شود تا اين امكان را به ما بدهد كه طيف وسيع تري از كاركنان را جذب فعاليت هاي ورزشي كنيم. به عنوان مثال نمي توان کسي را كه علاقه اش سنگ نوردي است، با اجبار به سمت فوتبال يا واليبال متمايل كرد. در يك جمله توسعه، به حمايت همه جانبه نياز دارد.

         براي ورزش پايه و فرزندان چه برنامه اي داريد؟ آيا به شناخت استعدادها پرداخته مي شود؟

استعداديابي و استعدادپروري، دو كار مهم و اساسي ما در حوزه ورزش فرزندان و پايه است. سياست ورزش در حوزه قهرماني اين است که تيم هاي قهرماني بايد 70 درصد از ظرفيت تيم را به فرزندان شرکتي اختصاص دهند، بنابراين بايد ورزش پايه را به عنوان امري جدي در برنامه هايمان تلقي كنيم.

      براي استعداديابي و تقويت ورزش پايه چه راهکارهايي داريد؟

 بررسي شرايط افراد و اينكه آيا اين شرايط متناسب با ورزش هاي انفرادي يا تيمي است، يكي از راهكارهاست. علاوه بر اين در استعداديابي بايد ببينيد توانايي حرکتي و نيز شرايط روحي و رواني فرد چگونه است و مي تواند در چه ورزشي موفق تر عمل كند.

لازم است اين نكته را اضافه کنم كه استعداد، تنها داشتن مهارت نيست؛بلکه به شرايط فيزيکي و حرکتي فرد  هم برمي گردد. در دنيا فقط به مهارت نگاه نمي کنند؛ بلکه توانايي فردي و حرکتي هم مد نظر است. اگر کسي توانمندي داشته باشد، به او مهارت را هم آموزش مي دهند.

       المپيادها ويترين ورزش نفت هستند. فکر نمي کنيد برگزار نشدن آن به ورزش نفت لطمه بزند؟

با توجه به شرايط موجود، اولويت بندي فعاليت هاي ورزشي، مهم ترين وظيفه ماست. جذب حداكثري كاركنان خانواده بزرگ صنعت نفت به فعاليت هاي سلامت محور، اولويت نخست اين اداره كل است؛ البته ناگفته نماند که با بهبود شرايط قطعا براي احياي المپيادها چون سال هاي گذشته برنامه ريزي خواهد شد.

       براي ورزش قهرماني چه برنامه هايي داريد؟

در تمام دنيا شرکت هاي بزرگ و توانمند به حوزه ورزش قهرماني ورود مي کنند تا از تيم هاي قهرماني حمايت کنند؛ اما مقوله ورزش قهرماني در نفت، متفاوت است. رويكرد صنعت نفت به ورزش قهرماني در حال حاضر با نگاه مسؤوليت اجتماعي همراه است.

     به مسؤوليت اجتماعي اشاره کرديد، در شهرهاي عملياتي همسو با اهداف مسؤوليت اجتماعي، خدمات ورزشي هم به مردم عادي شهر ارائه مي دهيد؟

بله به طور مثال در شهرهايي مثل گچساران که تمام امکانات ورزشي فقط براي نفت است يا مسجدسليمان و يا آغاجاري، به آحاد مردم هم اجازه استفاده از اماکن داده مي شود. در اين شهرها بجز فضاي ورزشي نفتي، فضاي ورزشي ديگر وجود ندارد.

 

     آيا بحث بومي گرايي همسو با اهداف  مسؤوليت اجتماعي است. ما در تيم هاي جنوبي ورزشکار بومي زيادي داريم. براي اين موضوع برنامه خاصي مدنظر است؟

در بحث قهرماني يکي از الزام ها اين است که ورزشکاران 70 درصد بومي يا شرکتي باشند.

 تيم ها بايد از استعداد بومي آن شهر استفاده کنند و اين مهم در مسير اهداف مسؤوليت اجتماعي است. دست شرکت ها و تيم ها باز است که براي تقويت تيم هاي خود از بومي ها استفاده کنند.

         ورزش بانوان را در نفت چگونه ارزيابي مي کنيد و چه برنامه هايي براي بهتر شدن آن داريد؟

در بحث ورزش تمام سياست ها براي بانوان و آقايان يکسان است. هر سياستي که براي آقايان وجود دارد، براي خانم ها هم اعمال مي شود؛ البته بايد اين را هم اضافه کنم که نگاه ما به بانوان در بعضي موارد ويژه است.

به دليل شرايط خاصي كه در ورزش بانوان حاكم است، بايد نگاهي ويژه و حمايتي به ورزش بانوان داشته باشيم.

     يکي ديگر از مسائل، بحث استفاده از امکانات ورزشي براي کارکنان است. در اين سال ها ابتدا کارکنان رسمي و سپس به کارکنان قراردادي اجازه استفاده دادند. نمي توان شرايطي فراهم کرد که همه از جمله پيمانکاران هم از امکانات ورزشي استفاده کنند؟

قبلا فقط کارکنان رسمي مي توانستند از امکانات ورزشي استفاده کنند، اما با تصويب يک قانون مقرر شد که در صورت  وجود ظرفيت، قراردادي ها هم استفاده کنند.

 ما متاسفانه به اندازه تمام کارکنان، ظرفيت کافي براي استفاده از اماکن ورزشي نداريم؛ اما به دنبال اين هستيم که اماکن توسعه يابند تا همه بتوانند استفاده کنند. بايد حجم زيادي از اماکن ورزشي ساخته شود تا بتوانيم به همه خدمات ارائه کنيم؛ البته باز هم قصد داريم موضوع را مديريت کرده تا با يک برنامه ريزي، افراد بيشتري بتوانند از امکانات ورزشي استفاده کنند.

         به عنوان يک ورزشکار، افق ورزش نفت را چگونه مي بينيد؟

من خوش بين هستم. ورزش در همه دنيا با افت و خيز مواجه است و ما هم از اين قاعده مستثنا نيستيم؛ اما مطمئنم شرايط ورزش بزودي بهتر خواهد شد.

     و اما حرف آخر؟

ضمن تشکر از مديران پيشين اين اداره كل بايد عرض كنم که بنده خود را ميراث دار اقدامات و پايه هاي محكمي كه در ورزش صنعت نفت بنا نهاده شده، مي دانم و با اتكا به تجربيات، معلومات و ارتباطاتي كه با ورزش كشور و ورزش صنعت نفت دارم، تمام تلاشم را براي ارتقاي ورزش صنعت نفت خواهم كرد.

 

مثبت شدن تست کرونای  3 بازیکن نفت آبادان

بازيکنان، کادر فني و اعضاي تيم فوتبال صنعت نفت طي 10 روز گذشته دو بار  تست کرونا دادند.  با توجه به اينکه قرار است تيم هاي فوتبال هر پنج روز يک بار تست کرونا بدهند،بازيکنان، کادر فني و اعضاي تيم صنعت نفت آبادان نيز 3 بار تست کرونا دادند.  در تست اول کروناي اعضاي تيم نفت آبادان، تست 2 بازيکن و يک عضو کادر اجرايي، مثبت اعلام شده بود.  اما در دومين تست کروناي PCR  که از بازيکنان ، مربيان و اعضاي تيم صنعت نفت آبادان گرفته شد ، مشخص شد 7 عضو اين تيم به کرونا مبتلا هستند.  تست کروناي سه عضو اين تيم در تست اوليه مثبت بود که پس از گذراندن دوران قرنطينه، در تست دوم کرونا آنها منفي اعلام شد.   بازيکنان و اعضاي تيم که کرونا گرفته اند در حال حاضر در قرنطينه هستند و همين، کمي تمرين هاي اين تيم را مختل کرده است. در تست سوم  اسم سه نفر ديگر مثبت اعلام شده است.

 

فراخوان بازيکنان تيم فوتبال نفت و گاز گچساران براي تست کرونا 

اعلام آماده باش در باشگاه نفت تا پایان مسابقات لیگ

رئيس امور ورزش نفت و گاز گچساران از فراخوان بازيکنان و کادرفني تيم فوتبال بزرگسالان اين باشگاه براي انجام تست هاي کرونا و شروع تمرين ها خبرداد و گفت: نخستين گروه از بازيکنان بايد خود را به کادر پزشکي باشگاه معرفي کنند. شاهرخ داودي ، رئيس امور ورزش نفت و گاز گچساران با توضيح بيشتر در اين خصوص گفت : با هماهنگي هاي خوبي که ميان مديرعامل تيم فوتبال و رئيس ايمني و بهداشت و محيط و بهداشت ودرمان صنعت نفت گچساران صورت گرفته، با يک برنامه ريزي دقيق در دو فاز بازيکنان و کادر بومي و غيربومي مورد پايش قرار خواهند گرفت.او در مورد ضد عفوني ورزشگاه شهداي نفت هم گفت: مسؤولان و کارکنان استاديوم شهداي نفت تا پايان مسابقات ليگ دسته دوم در آماده باش کامل هستند و تمامي اقدامات لازم بهداشتي تحت نظر کميته پيشگيري از کروناي شرکت تدوين شده و در حال پياده سازي است. رئيس امور ورزش نفت و گاز گچساران همچنين بااشاره به خوابگاه بازيکنان گفت: خوابگاه هاي ورزشي ما به عنوان نقاط اساسي براي پاکسازي و ضدعفوني بوده که کار گندزدايي از هفته گذشته آغاز و اقدامات اوليه براي قرنطينه بازيکنان غيربومي تا پايان مرحله اول تست کرونا صورت گرفته است. او همچنين از انجام 5 مرحله تست و پايش ويروس کرونا براي بازيکنان و کادر فني و اجرايي تيم خبر داد و گفت: طبق اعلام کميته پزشکي سازمان ليگ، تمامي نتايج آزمايش ها بايد تا قبل از زمان تعيين شده به کميته پزشکي ارسال و در صورت تاييد آن کميته، بازي هاي تيم انجام شود. داودي در مورد برگزاري مسابقات زير نور هم گفت: نور استاندارد ورزشگاه شهداي نفت اين امکان را براي ما فراهم کرده که ميزباني ها را با توجه به گرماي هوا در ساعت غروب آفتاب انجام دهيم و اين مسأله مهم را به کميته مسابقات سازمان ليگ نيز اعلام کرده ايم. او در مورد اينکه سلامت بازيکنان بسيار مهم است، گفت: سلامت بازيکنان و اعضاي تيم به عنوان خط قرمز باشگاه نفت محسوب مي شود و هر گونه اقدامي که موجب به مخاطره افتادن سلامت جاني اين عزيزان شود، مورد رصد تيم هاي پزشکي و سلامت و بهداشت محيط شرکت نفت قرار خواهد گرفت.رئيس امور ورزش نفت و گاز گچساران در پايان گفت:از روز سه شنبه هفته گذشته  اسامي تمامي کارکنان باشگاه و عوامل تيم  که با بازيکنان و کادر فني در ارتباط خواهند بود، براي  انجام تست کرونا و بررسي سلامت جسمي و همچنين اقدامات لازم به منظور قرنطينه احتمالي به بهداشت و درمان صنعت ارسال خواهد شد.