سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   

راه اندازي بخش همودياليز پلي کلينيک آزادي

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از فعاليت بخش همودياليز پلي کلينيک آزادي صنعت نفت باهدف ارائه خدمات مناسب به بيماران نارسايي کليه ساکن درتهران بزرگ با ظرفيت 10تخت خبرداد.  حبيب الله سميع، درحاشيه بازديد از اين پلي کلينيک با اشاره به راه اندازي بخش همودياليز آن از اوايل ارديبهشت ماه امسال گفت:  فعاليت مرکز کلينيک آزادي واقع درغرب تهران، بعد از بيمارستان صنعت نفت تهران به عنوان مهم ترين و بزرگ ترين مرکز دربهداشت ودرمان صنعت نفت تهران فعاليت بسيار بااهميت است.  وي افزود:  جمعيت قابل توجهي از کارکنان صنعت نفت در محدوده غرب و شمال غرب تهران سکونت دارند و دسترسي به بيمارستان فوق تخصصي نفت تهران با توجه به محدوديت طرح ترافيک سخت است،  از اين رو ارائه خدمات تخصصي در پلي کلينيک آزادي مورد توجه قرار گرفت.  سميع هدف از راه اندازي بخش همودياليز پلي کلينيک آزادي را استفاده کاربري بخش همودياليز بيمارستان صنعت نفت تهران به عنوان آي سي يو دوم داخلي براي پشتيباني از مراجعان در پيک بيماري کوويد- 19 و رضايت مراجعان از خدمات به خصوص بازنشستگان صنعت نفت عنوان کرد.  وي گفت: بخش همودياليز پلي کلينيک آزادي براي بيماران نارسايي کليه باهدف ارائه خدمات با کيفيت در زمان مناسب با ظرفيت 10تخت راه اندازي شده است ومراجعان آن ازمناطق مختلف تهران و کرج هستند.

ارائه خدمات به 100 هزارمراجعه کننده

رئيس بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران نيزدرادامه بازديد از بخش هاي مختلف پلي کلينيک آزادي به توسعه کيفي کلينيک هاي تخصصي ازجمله گوارش،  آندوسکوبي، قلب و. . . اشاره وتصريح کرد:  هم اکنون بخش هاي مختلفي مانند کلينيک خانواده(اطفال،  زنان،  اورولوژي،  داخلي،  جراحي،  آسم وآلرژي، ارتوپدي، تغذيه ومشاوره)، دندانپزشکي،  آزمايشگا هي و تصويربرداري درپلي کلينيک آزادي به مراجعان خدمت رساني مي کنند.  علي بهزادي بااشاره به کاهش بارمراجعات بيمارستان فوق تخصصي صنعت نفت تهران پس از راه اندازي پلي کلينيک آزادي اظهارکرد:  پارسال حدود 100 هزارمراجعه کننده ازاين مرکز خدمات دريافت کردند.  وي با بيان اين که مراجعه کنندگان به بخش کلينيک تخصصي درگذشته 52 هزارنفر بوده است،  شمارمراجعان به بخش دندان پزشکي را27 هزار نفر و به آزمايشگاه نيز 11 هزار نفراعلام کرد.

 

 افتتاح اورژانس حاد غير تنفسي بيمارستان نفت اهواز

بخش اورژانس حاد غير تنفسي در بيمارستان بزرگ نفت اهواز به منظور ارائه خدمات درماني به بيماران با علائم غيرتنفسي افتتاح شد.  مهران کاوش،  رئيس بيمارستان بزرگ نفت اهواز با اشاره به راه اندازي بخش اورژانس حاد غير تنفسي اظهار کرد:  به همت مديريت بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز،  تلاش وهمکاري همه واحدها براي حفظ سلامت جمعيت زيرپوشش وپيشگيري ازشيوع بيماري کوويد19درشاغلان وباز نشستگان نفت،  بخش فيزيوتراپي زنان قديم بازسازي و تجهيز شد تا به بيماران اورژانسي با علائم غير تنفسي اختصاص يابد.  وي با بيان اين که اورژانس حاد غير تنفسي يک بخش کامل و مجهز شامل 13 تخت است،  افزود:  اين بخش داراي اتاق عمل سرپايي،  اتاق ايزوله و تجهيزات کامل اورژانس شامل دو تخت CPR، مانيتورينگ کامل،  دستگاه اتوپالس،  دو دستگاه دي سي شوک،  سونوگرافي پرتابل و . . .  است و بيماران با علائم غير تنفسي مي توانند به اين اورژانس مراجعه کنند.  رئيس بيمارستان نفت اهوازتصريح کرد: باافتتاح اورژانس حادغير تنفسي،  بيماران ازدرمجزا وارد وترياژ ومراحل تشخيص ودرمان آنها در فضايي جداگانه انجام مي شود.  کاوش افزود:  در صورت تأمين اعتبار از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، اورژانس حادغيرتنفسي به طورکامل به عنوان بخش اورژانس به فعاليت خود ادامه خواهد داد.  رئيس بيمارستان نفت اهواز با اشاره به افزايش شيوع بيماري کرونا در استان خوزستان گفت:  با افزايش ميزان مراجعان باعلائم تنفسي در بيمارستان بزرگ نفت اهواز، بخش هاي کوويد 1و2آماده سازي و خدمت رساني به بيماران بستري کوويد 19با همه توان آغاز شده است.  وي ادامه داد:  بخش CCU قديم نيز به عنوان بخش ICU2 براي ارائه خدمات مراقبت هاي ويژه به بيماران کوويد 19درصورت نياز تجهيز شده است.  کاوش با اشاره به اين که به منظور کاهش احتمال سرايت ويروس کرونا،  آسانسور ويژه بيماران مشکوک به کرونا ازديگر آسانسورها جدا شده است،  افزود: اين اقدام ها براي حفظ سلامت شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت و پيشگيري از ابتلا به ويروس کرونا انجام شده است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان 

انبار نفت نوشيجان آماده بهره برداري

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان گفت:  پروژه جديد انبارنفت نوشيجان همدان با قابليت تامين بنزين جايگاه هاي عرضه سوخت شهرستان هاي ملاير،  تويسرکان و نهاوند،  آماده بهره برداري است.

امين روستايي گفت: باحدودچهارهزارنفر-ساعت کارمداوم واصلاح زير ساخت هاي ايمني،  فني وعملياتي لازم درانبارنفت نوشيجان ملاير،  بنزين سه شهرستان مزبور از مبدأ انبار نفت يادشده، ارسال مي شود.  به گفته وي، بااجراي اصلاحات فني وعملياتي، همچنين فراهم آوردن زير ساخت هاي دريافت وذخيره سازي بنزين، بارگيري سوخت موردنيازجايگاه هاي شهرستان هاي ملاير، تويسرکان و نهاوندازنيمه ارديبهشت ماه امسال از مبدأ انبار نفت نوشيجان ملاير آغاز شده است.  روستايي صرفه جويي در وقت، کاهش هزينه هاي ترددنفتکش ها،  جلوگيري از ترافيک ناوگان حمل ونقل درجاده ها،  تأسيسات و انبارهاي نفت،  همچنين بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و امکانات موجود را از جمله مزيت هاي مستقيم اجراي طرح پروژه جديد انبار نفت نوشيجان ملاير برشمرد.   مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان بااشاره به رضايت مندي رانندگان بخش حمل ونقل فراورده هاي نفتي ازاجراي اين پروژه افزود: استفاده بهينه ازتمام ظرفيت هاي انبارنفت نوشيجان ملايرباهمت مجموعه تلاشگران درتأسيسات وتوجه به توسعه متوازن فعاليت هاي سوخت رساني تارسيدن به تحقق حداکثر خروجي فرآورده در دستور کار اين شرکت قرار دارد.  وي با بيان اين که انبار نفت نوشيجان موجب کاهش ازدحام وترافيک نفتکش هادرديگرانبارهاي نفت اين حوزه عملياتي مي شود، افزايش تحرک درحجم جابه جايي سوخت در اين انبار را از ديگرمزيت هاي طرح انبار نفت نوشيجان ملاير عنوان کرد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس

سوخت رساني اينترنتي در شيراز

سوخت رساني اينترنتي بااستفاده از نرم افزار پيدو درشهر شيراز به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و افزايش رضايت مندي شهروندان فراهم شد.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس در آيين گشايش سوخت رساني اينترنتي باحضورمسئولان استاني در شهرشيرازگفت:  در خواست اينترنتي بنزين با هدف خدمات رساني مطلوب تر به مردم و دسترسي آسان تر آنها به خدمات شهري، با بهره گيري ازنرم افزار و اپليکيشن پيدو فراهم شده است.  امير بني کريمي،  با اشاره به استفاده ازتوان وظرفيت بخش خصوصي،  همچنين دريافت مجوزها و استانداردهاي لازم براي سوخت رساني اينترنتي در شهر شيراز افزود:  پس ازتهران و مشهد، شيراز، سومين شهر داراي پمپ بنزين اينترنتي در کشور است.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس با بيان اين که استفاده ازشيوه هاي نوين درزمينه سوخت رساني ازاولويت هاي اين شرکت است، تأکيد کرد: بالابردن رضايت شهروندان ودسترسي آسان و يکپارچه آنها به خدمات شهري،  جلوگيري ازتردد غيرضرور وترافيک شهري،  همچنين جلوگيري ازاتلاف وقت شهروندان، کاهش آلودگي هوا و نزديک ترشدن به شهرهوشمند، ازجمله اهداف سوخت رساني اينتر نتي است.  بني کريمي گفت:  طرح توزيع سوخت به صورت اينترنتي تأييديه اداره بهداشت،  ايمني و محيط زيست وزارت نفت و ديگر سازمان هاي مربوط را دريافت کرده است و شهروندان با نصب نرم افزار پيدو مي توانند از طريق اينترنت درخواست سوخت خود را اعلام و پس از تعيين قيمت،  مسافت و تأييد،  سوخت مورد نياز را دريافت کنند.  وي اظهار کرد: قيمت سوخت تحويلي به شهروندان با نرخ آزاد به اضافه هزينه حمل وتحويل محاسبه وپرداخت بهاي آن پس ازتأييد مشتري از طريق نرم افزار پيدو به صورت الکترونيکي انجام مي شود.

 

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان

ايمن سازي 7کيلومتر خط لوله انتقال نفت

رئيس واحد مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان از پوشش حدود هفت کيلومترازخطوط لوله انتقال نفت اين حوزه عملياتي در يک سال گذشته خبر داد.  رحيم اميري نژادافزود: اين عمليات باهدف ايمن سازي و رفع آسيب ديدگي ناشي از سيل،  آب بردگي و خوردگي هاي ايجاد شده درخطوط لوله حوزه عملياتي منطقه لرستان انجام شده است.  اميري بااشاره به شناسايي 116نقطه خوردگي روي خطوط 14اينچ تنگ فني- پل باباحسين و16اينچ پل باباحسين- تنگ ازنا اظهار کرد:  شناسايي نقاط خوردگي باتوجه به نتايج پيگ راني هوشمند شامل GPSزدن،  حفاري کانال بابيل مکانيکي وبرداشتن پوشش قديم لوله، همچنين تميز کاري سطح لوله با استفاده از سنگ جت و اعمال يک لايه پرايمر انجام مي شود.  وي همچنين حفاري وبرداشتن پوشش قديم،  تميزکاري سطح لوله به وسيله سنگ جت و اعمال دولايه پرايمر، انجام دولايه پوشش، همچنين نوار ماستيک، تست هاليدي، بستن راکشيلد دولايه، خاکريزي، گرده ماهي خط لوله و تسطيح مسير را مجموعه عمليات پوشش خطوط لوله عنوان کرد.  رئيس واحد مهندسي خوردگي منطقه لرستان، تعمير وآماده سازي حدود 300 دستگاه انواع پيگ وارسال آنها به مراکزانتقال نفت تابع را به صورت منظم و ماهانه،  از ديگر اقدام هاي يک سال گذشته اين واحد برشمرد.  اميري گفت: بازديدازمسيرهاي خطوط لوله، اندازه گيري ولتاژ خطوط و مخازن، همچنين تنظيم ايستگاه هاي حفاظت کاتدي(هردوماه يک بار) ديگر فعاليت هاي واحد مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرا ت نفت منطقه لرستان در يک سال گذشته است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان

توزيع بيش از 4ميليون ليتر گازوئيل در ديواندره

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان از توزيع بيش از چهارميليون ليتر گازوئيل دربخش کشاورزي شهرستان ديواندره خبر داد.

عبدالله گيتي منش بااشاره به بافت کشاورزي ديواندره و وجود فعاليت صنايع مختلف در آن افزود:  در دو ماه نخست امسال،  چهارميليون و 100 هزار ليتر گازوئيل در ميان بهره برداران بخش کشاورزي شهرستان ديواندره توزيع شده است.  وي با بيان اين که 6100 دستگاه تراکتور وکمباين درشهرستان ديواندره فعاليت مي کنند، اظهارکرد: پلاک گذاري ادوات کشاورزي اين گونه ماشين آلات به وسيله دستگاه هاي متولي انجام شده است تاعمليات تحويل الکترونيکي نفت گاز بخش کشاورزي نيز از ابتداي تيرماه محقق شود.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان با اشاره به فعال بودن 9 جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي و سي ان جي در ناحيه ديواندره،  ازاحداث احداث سه جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي ديگردراين شهر ستان خبر داد.  گيتي منش بااشاره به افزايش شمارجايگاه هاي عرضه سوخت درشهر ستان ديواندره تصريح کرد: درجانمايي احداث جايگاه هاي جديد عرضه سوخت(باتوجه به گستردگي جفرافيايي منطقه)به موضوع دسترسي بهتر شهروندان براي دريافت خدمات،  توجه و تاکيد شده است.

 

    شرکت نفت فلات قاره 

نوسازي سيستم هيپوکلريت سکوي سلمان

پروژه نوسازي سيستم هيپوکلريت مجتمع دريايي سلمان با اتکا به دانش داخلي و تلاش همکاران اين مجتمع، عملياتي وسبب صرفه جويي 40 ميليارد ريالي شد.  سيستم مولدهيپوکلريت سکوي سلمان که ازابتداي راه اندازي به صورت مداوم درسرويس قرارداشته وحدود 30 سال درشرايط سخت محيطي دريا بهره برداري مي شد، به علت تحريم هاي ظالمانه ودشواري تأمين قطعات، مشکلاتي را ايجاد کرده بود.  باتوجه به خرابي بالاي80درصدوحجم بسياربالاي تعميرات مورد نياز،  پروژه خريد وجايگزيني دستگاه جديد دردستور کار قرارگرفت اما مقايسه قيمتي نمونه هاي خارجي بانمونه هاي داخلي آن(حدود 40 ميليارد ريال)،  تعمير ونوسازي دستگاه مزبور را رقم زد وپيروآن تابلوي کنترل وفرمان يکي ازيونيت ها،  دمونتاژ وبااستفاده ازقطعات جديد موجود در انبار لاوان مونتاژ شد.   بدنه مجموعه ترانس و رکتيفاير اين يونيت نيز به دليل پوسيدگي شديد تعويض ويک مجموعه باتري بدون استفاده درسکوي سلمان، باتلاش واحد تعميرات مکانيک اين سکو دراين سيستم به کار گرفته شد.  برخي موارد فني نيزاصلاح وهمه مسيرها وتجهيزات مکانيکي اين پکيج تعويض وسرانجام يکي از يونيت هاي دستگاه مولدهيپوکلريت نوسازي شد و در سرويس قرار گرفت.  هم اکنون دوماه است که اين دستگاه در سرويس قرار دارد ومشکلات تأمين هيپوکلريت را تاحدود زيادي برطرف کرده ونوسازي واحد دوم هيپوکلريت نيزدردستور کار قرار گرفته است.  استفاده از آب دريا براي توليد هيپوکلريت از گذشته مرسوم بوده و سيستم هاي مولد هيپوکلريت از آب دريا در سکوهاي نفتي از اهميت بالايي برخوردارند.  تزريق هيپوکلريت درلوله هاي آب ورودي ازدريا به سکوها، با روش هاي متداول جلوگيري از رشد ميکروارگانيسم ها در قسمت هاي مختلف انجام مي شود و انجام نشدن اين فرايند، موجب خسارت جبران ناپذيري به سيستم در مدت زمان کوتاهي خواهد شد.

 الزام درتعهد به صيانت از محيط زيست

شرکت نفت فلات قاره درجهت دستيابي به اهداف توسعه پايدار،  خود را متعهد به حفظ و صيانت ازمحيط زيست دانسته و رعايت قوانين و مقررات ملي،  بين المللي را به عنوان يک الزام و اصل مهم سرلوحه تمام فعاليت هاي جاري و عملياتي و پروژه هاي توسعه اي قرار داده است.

بنابراعلام شرکت نفت فلات قاره ايران به مناسبت روز جهاني محيط زيست،  اين شرکت با استقرار،  حفظ و بهبود مستمر سيستم هاي مديريتي IMS و HSE-MS در بخش محيط زيست، ضمن تعامل سازنده با سازمان محيط زيست و ادارات کل استاني، باراهبري پروژه هاي مهم زيست محيطي درمناطق عملياتي وهمکاري شرکت هاي دانش بنيان و پژوهشگاه صنعت نفت، به مديريت، کنترل، کاهش، همچنين حذف آلاينده هاي زيست محيطي، پايش مستمر آلاينده ها،  و حفظ منابع محيط زيست به عنوان يک وظيفه ملي و مديريتي اقدام کرده است.  اين شرکت همچنين با وجود تنگنا، اقدام هاي مؤثر ومناسبي را با رويکرد حفظ و صيانت از محيط زيست انجام داده که جمع آوري گازهاي همراه،  بازسازي و نوسازي سکوهاي نفتي،  تعويض و تعميرات خطوط لوله دريايي، همچنين کنترل خوردگي درخطوط لوله وتأسيسات،  بهينه سازي سيستم هاي تصفيه پساب هاي صنعتي وبهداشتي و پاکسازي خاک هاي آلوده به ترکيبات نفتي از آن جمله است.   مديريت پسماندهاي ويژه،  صنعتي و عادي،  احياي زيستگاه هاي مرجاني،  خوداظهاري زيست محيطي واستقرارسيستم پايش لحظه اي آلاينده ها،  همچنين خريد تجهيزات فيزيکي مقابله باآلودگي نفتي و تشکيل گروه هاي مقابله مطابق طرح اقتضايي مقابله با آلودگي نفتي،  ديگر اقدام هاي شرکت نفت فلات قاره در جهت صيانت از محيط زيست است.  تاريخچه انتخاب روزجهاني محيط زيست به پنجم ژوئن سال 1972 بر مي گردد که مجمع عمومي سازمان ملل متحد کنفرانسي رابا موضوع انسان و محيط زيست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد.

 

   شرکت گاز چهارمحال وبختياري

ثبت 2 ميليون  ساعت کار بدون حادثه

مديرعامل شرکت گازاستان چهارمحال وبختياري ازانجام 2ميليون ساعت کاربدون حادثه در پروژه هاي مختلف شرکت گاز استان به ويژه در مناطق سخت گذر خبر داد.  سيامک حيدري دربازديد ازپروژه هاي گازرساني شهر بازفت وباقيمانده روستاهاي پيراموني شهرستان کوهرنگ با اشاره به تخصيص حدود 48 ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاي درحال اجراي اين شهرستان،  افزود: از ابتداي سال94تاکنون، 18روستاي شهرستان بازفت درمناطق سخت گذر گازرساني شده اند و تلاش براي گازرساني به 29روستاي ديگر نيز ادامه دارد.  وي به ثبت دوميليون ساعت کاربدون حادثه در پروژه هاي مختلف شرکت گازاستان به ويژه درمناطق سخت گذري مانندگردنه چهارطاق شهرستان لردگان باعرض کمتر از3. 5 متر ودره هايي باعمق 300متر اشاره وتصريح کرد:  انتظار مي رود با بهره برداري به موقع از پروژه ها،  زمينه تحقق شعار امسال(جهش توليد) فراهم شود.   موسويان، رئيس واحداچ اس اي شرکت گازاستان چهارمحال وبختياري نيز در حاشيه اين بازديد به بخشي از اقدام هاي سال گذشته اين واحد در سال گذشته اشاره و تصريح کرد: صدور 7600 مورد پروانه کار گرم،  92 مورد بازديد پروژه ، 716موردبازديد ازايستگاه هاي تقليل فشار وتأسيسات،  ازجمله اقدام هاي انجام شده اچ اس اي شرکت گاز استان چهار و محال و بختياري در سال قبل است.  وي همچنين آموزش گروه هاي هدف ازجمله مدارس، دانشگاه ها، مراکز نظامي و انتظامي و. . . را از ديگراقدام هاي  ارزنده واحد اچ اس اي برشمرد و افزود:  دراين زمينه باتشکيل کارگروه هاي مختلف، ازحوادث ناشي از گاز طبيعي به ميزان قابل توجهي پيشگيري شده است.  رئيس واحداچ اس اي شرکت گازاستان چهارمحال وبختياري اظهارکرد:  با توجه به شيوع ويروس کروناومحدوديت هاي ايجادشده در برگزاري آموزش هاي حضوري لازم است قالب آموزش ها به سمت فضاي مجازي سوق داده شود.

 

   شرکت گاز استان مازندران

بهره مندي بيش از 1000 واحد توليدي و صنعتي از گاز

 مديرعامل شرکت گاز استان مازندران با بيان اين که بيش از هزار واحد توليدي و صنعتي اين استان از گاز طبيعي بهره مند هستند،  اظهار کرد:  امکان گازرساني به بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در سطح استان فراهم است.  جعفر احمدپورباحضور درسامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) گفت:  شرايط و زيرساخت ها براي گازرساني به واحدهاي توليدي وصنعتي فعال و تازه احداث شده در استان مازندران فراهم است ومحدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.  وي با بيان اين که شعار جهش توليد با فراهم سازي زيرساخت ها،  مقدمات و زمينه هاي لازم تحقق مي يابد،  افزود:  براساس دستورعمل وزارت نفت،  جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، ازسال 94به بعد مقرر شد کساني که قصد راه اندازي واحد توليدي وصنعتي دارند، ازشرکت گاز استان مازندران استعلام بگيرند تا درنزديک ترين فاصله به خطوط گازاقدام به احداث آن کنند.  مديرعامل شرکت گازاستان مازندران گفت: درصورتي که واحدهاي توليدي وصنعتي درفاصله کمي ازخطوط وشبکه گازايجادشوند، گازرسا ني به آنها سهولت و هزينه کمتري انجام مي شود.  احمدپوربا بيان اين که براساس مصوبه شوراي اقتصاد،  گازرساني به بيش از 60درصد واحدهاي توليدي و صنعتي تا پايان سال 98تحقق يافته است،  يادآورشد: شرکت گازاستان مازندران درسال گذشته براي گازر ساني به هر واحد توليدي، دوميليارد و400ميليون ريال هزينه مي کرد و امسال با توجه به فرمايشات رهبرانقلاب مبني بر«جهش توليد» اين رقم به 6 ميليارد ريال افزايش يافته است.  وي همچنين گفت: تاکنون در استان مازندران يک هزارو125واحد توليدي و مشترک عمده، همچنين 32شهرک صنعتي زيرپوشش گازطبيعي قرار گرفته اند و با توجه به سياست هاي دولت درسال جهش توليد، سه شهرک صنعتي کياسر،  دودانگه و گرماب نيز با همکاري شرکت شهرک هاي صنعتي،  زيرپوشش گاز قرار خواهند گرفت.