مسئوليت اجتماعي از دريچه صنعت نفت

نفت در کنار غیزانیه

مشعل  با پايان يافتن عمليات اجرايي فاز اول طرح آبرساني غيزانيه با مشارکت مالي صنعت نفت، ميتوان اميدوار بود در آينده نزديک دغدغه مردم اين منطقه در تامين آب شرب رفع شود.

اين طرح طبق اعلام شرکت ملي نفت ايران با مشارکت مالي 250 ميليارد ريالي صنعت نفت بوده و هدف از اجراي آن، آبرساني و تأمين 16 هزار و 800 مترمکعب آب در شبانه روز با 23 کيلومتر خط انتقال به تأسيسات روستاي صفيره است. در مرحله دوم  آب از صفيره تا تأسيسات نزهه و سپس تا روستاهاي دور و نزديک ارسال مي شود، در نتيجه با تکميل مرحله نخست و اجراي فاز دوم ظرفيت آبرساني به منطقه سه برابر خواهد شد.مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز شرکت ملي نفت ايران با اختصاص 132 ميليارد ريال و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با120 ميليارد ريال در اجراي طرح بزرگ آبرساني غيزانيه مشارکت داشته اند. بيش از 42 ميليارد تومان از اعتبارهاي شرکت ملي نفت ايران در چهار سال اخير به بخش هاي آبرساني، عمران، آموزش و زيست محيطي غيزانيه اختصاص يافته است. به گفته بابک دارابي، مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز جنوب تاکنون 173 ميليارد ريال براي احقاق پروژه هاي آبفا، راه و شهرسازي، نوسازي مدارس و علوم پزشکي خوزستان اختصاص داده شده و پروژه ساخت مجتمع آبرساني با مشارکت آبفاي استان خوزستان در سال 1399، همچنان مانند سال هاي گذشته در فهرست اولويت هاي تخصيص اعتبار اين مديريت قرار دارد.

غيزانيه از توابع کلانشهر اهواز، داراي 80 روستا با حدود 30 هزار نفر جمعيت است. از سال 1395 تاکنون صنعت نفت، افزون بر 421 ميليارد ريال به بخش هاي آبرساني، عمراني، آموزش، محيط زيست و... در اين بخش کمک کرده که اين مبلغ 252 ميليارد ريال به طرح آبرساني و 169 ميليارد ريال به ساير طرح هاي عمراني اختصاص يافته است. سال 1395 پس از بازديد استاندار خوزستان از غيزانيه، به شرکت آب و فاضلاب روستايي استان، دستور رسيدگي به وضعيت آب شرب اين منطقه داده و مقرر شد صنعت نفت نيز براي تسريع در انجام پروژه مشارکت مالي داشته باشد. محمد خانچي، مشاور مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در امور اجرايي و پيگيري به «مشعل» مي گويد: «طرح آبرساني غيزانيه با اختصاص 252 ميليارد ريال اعتبار از سوي اين شرکت و شرکت ملي نفت ايران دنبال شده، به نحوي که 132 ميليارد ريال به احداث ايستگاه پمپاژ و 120 ميليارد ريال به احداث خط لوله جديد آب اختصاص يافته و 11 دستگاه تانکر آب نيز به منظور توزيع روزانه 400 هزار ليتر آب آشاميدني اختصاص داده شده است.» وي با اشاره به تعهد کامل صنعت نفت به اجراي پروژه تامين آب بخش غيزانيه اشاره مي کند که با وجود پرداخت تعهدات مالي از سوي ما، پروژه با تعلل و تغييرات مديريتي در آبفاي خوزستان، عملا متوقف شد.

نفت، مجري پروژه آبرساني به غيزانيه نيست

با تعلل شرکت آبفاي خوزستان در اجراي طرح آبرساني به اين منطقه، در فروردين سال 1397 آبرساني به قسمت غربي اين بخش از اهواز به سازمان آب و برق خوزستان سپرده شد تا بخشي از تعلل بخش روستايي اين شرکت در اجراي طرح آبرساني جبران شود. در نهايت پس از ادغام شرکت آب و فاضلاب روستايي با شرکت آب و فاضلاب شهري خوزستان، اجراي اين پروژه در خرداد 1399 به آبفاي خوزستان محول شد. پس از شيوع ويروس کرونا و اعلام وضعيت قرمز بيماري در خوزستان، بي آبي براي مردم غيزانيه مشکلات بيشتري ايجاد کرد که به اعتراض مردم منجر شد و تاخير و تعلل ساير بخش ها در حالي به پاي صنعت نفت نوشته شد که صنعت نفت به تعهدات خود عمل کرده بود.  خانچي اشاره مي کند که بعد از احياي پروژه از سال گذشته با توجه به ارائه اسناد و مدارک از سوي آبفاي خوزستان پول پرداخت شد؛ چون نفت بدون ارائه اسناد و مدارک پولي ارائه نمي کند.

نفت مجري پروژه آبرساني نيست

با اين حال او اشاره مي کند که مجموعه نفت، مجري پروژه آبرساني به غيزانيه نيست که تاخير در اجراي اين طرح به پاي ما نوشته شود. براي اجراي آن از شرکت ملي نفت خيز جنوب کمک خواستند که ورود کنيم. مسؤوليت اجراي اين پروژه با آبفا بوده و نفت تعهدي براي اجرا ندارد. او يادآوري مي کند که اگر چه در زمان افتتاح اين طرح از سوي آبفاي خوزستان، اسمي از مشارکت مالي صنعت نفت برده نميشود؛ اما وقتي صحبت از مشکلي در اجرا باشد، تخريب ها به سمت اين صنعت روانه مي شود. پول را مي دهيم؛ تخريب هم مي شويم. به گفته او، مشکل آنجاست که مجموعه نفت به لحاظ قانوني به طور مستقيم مجاز به انجام پروژه هاي عمراني نيست و اين کمک تنها به صورت مشارکت مالي و تحويل پول به دستگاه ها انجام مي شود که گاه دستگاه هاي اجرايي اعلام نمي کنند که محل تامين اعتبار آن از بخش صنعت نفت است. مردم و جوامع محلي هم تنها مجري و دستگاه هاي اجرايي را مي بينند. فارغ از اينکه صنعت نفت کار را تمام مي کند.

خانچي ادامه مي دهد: در زمينه تعلل و تاخير در اين پروژه، اين اتهام به صنعت نفت زده شد که خطوط لوله نفت مانع آن بوده و رئيس بازرسي کل کشور اشاره کرد که موانع اجرايي خطوط لوله در نفت بوده است، در حالي که اين گونه نيست و در اين زمينه حدود 50 کيلومتر از کل خطوط لوله در چند نقطه محدود با خط انتقال نفت تلاقي دارد و آبفا جبهه کاري خوبي براي پيشبرد کار داشته است. با توجه به تلاقي و حساسيت خطوط لوله نفت و سلامت مردم و کارکنان اجرايي پروژه، لازم بوده مجوزهاي مورد نياز را دريافت کند. در اين زمينه سال گذشته با تشکيل کارگروهي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در کوتاه ترين زمان ممکن موانع و نقاط تلاقي رفع شد و کار ادامه يافت. از اين رو با قطعيت اعلام مي کنم که توقفي بابت تلاقي خطوط لوله بخش نفت در عمليات کار نداشتند.  اتهامات ديگر به نفت، برداشت آب از سوي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون از خط لوله قديمي آب غيزانيه بود که خانچي با اشاره به بازديد نمايندگان شرکت نفت و مسؤولان محلي بخش غيزانيه، از محل مورد اشاره توضيح مي دهد: هيچ گونه برداشت آبي از خط لوله مذکور و انشعاب هاي قديمي آن صورت نگرفته است. بنا بر اعلام شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون، انشعاب قديمي موجود در محل نيز بيش از 20 سال پيش از مدار خارج و مسدود شده  است. حميد کاويان، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون که به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب عهده دار تامين مالي اين پروژه بوده است، مي گويد: تمام تعهدات واگذار شده به مجموعه نفت براي آبرساني به غيزانيه، انجام شده است. ما خودمان را متعهد به انجام مسؤوليت اجتماعي مي دانيم. نداشتن آب سخت و بغرنج است. ما در حد توان همسو با اهداف مسؤوليت اجتماعي پاي کار هستيم.

در همين زمينه غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات نفت در غيزانيه گفته است: در بحث آبفاي روستايي کمبودهايي بوده است و هر تعهدي بر عهده نفت بوده، به آن عمل شده است. در بحث 10 ميليارد تومان اخير نيز با وجود وضعيت سخت نفت، با تشريح توليد نفت از غيزانيه و تشريح شرايط، وزير نفت موافقت خود را با کمک هاي ديگر اعلام کرد.»

آبرساني صنعت نفت با تانکر

خانچي در ادامه اشاره مي کند: تعهد ديگر ما در بخش غيزانيه اين بود که تا افتتاح پروژه، آبرساني با تانکر به روستاهاي بخش غيزانيه را انجام دهيم که اين اقدام از سال گذشته تاکنون انجام شده و اکنون با توجه به شدت گرماي هوا تعداد تانکرها به 11 عدد افزايش يافته است که از سوي شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز کارون و مارون انجام مي شود.

او مي گويد: در فاز بعدي پروژه براي تعويض 6 کيلومتر خطوط لوله تامين آب در بخش غيزانيه هم مشارکت خواهيم داشت.

نفت در کنار مردم

مشاور مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در امور اجرايي و پيگيري به «مشعل» مي گويد: «مجموعه صنعت نفت به لحاظ قدمت، هميشه نسبت به محيط پيراموني احساس تکليف داشته و در اين مسير از کمک و حمايت و مشارکت دريغ نکرده است.»

او با اشاره به اقدام ها و مشارکت مناسب صنعت نفت در توسعه بخش غيزانيه به عنوان يکي از مجموعه هاي همجوار با صنعت نفت توضيح مي دهد: فعاليت و مشارکت مالي صنعت نفت در غيزانيه تنها به آبرساني محدود نمي شود و اقدام هاي متنوعي از جمله ايجاد مدارس، مساجد، خانه بهداشت و.. را به ثمر رسانده است. به گفته او، فعاليت و مشارکت مالي که صنعت نفت در ايجاد مدارس در غيزانيه داشته، به گونه اي است که اين بخش ديگر از مدرسه اشباع شده است، در حالي که تا پيش از اين، محل تدريس دانش آموزان در داخل کانکس يا مدارس فرسوده بود.

به گفته او،بيش از 42 ميليارد تومان از اعتبارات شرکت ملي نفت ايران در چهار سال اخير به بخش هاي آبرساني، عمران، آموزش و زيست محيطي غيزانيه و بيش از 25 ميليارد تومان از اين اعتبار به طرح آبرساني و حدود 17 ميليارد تومان به ديگر طرح ها اختصاص يافته است.

ديگر پروژه هاي حوزه مسؤوليت اجتماعي نفت در غيزانيه نيز مشتمل بر احداث و نوسازي مدارس، احداث مرکز بهداشت، بهسازي راه هاي روستايي، فعاليت هاي زيست محيطي و احداث اماکن مذهبي است که براي هرکدام از آنها به ترتيب بالغ بر 45 ميليارد ريال، 16 ميليارد ريال، 53 ميليارد ريال، 45 ميليارد ريال و 10 ميليارد ريال اختصاص داده شده است.

بابک دارابي، مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز جنوب با تأکيد بر ضرورت توجه درخور و شايسته به موضوع عمران مناطق کم برخوردار خوزستان همچون غيزانيه، به اجراي 6 پروژه عمراني در اين منطقه اشاره کرده و مي گويد: پروژه هاي احداث دبيرستان و مدرسه ابتدايي، احداث مرکز بهداشت، کمک به بهسازي جاده هاي اين منطقه و راه هاي روستايي تکميل شده اند و در مرحله بهره برداري قرار دارند و هم اکنون پروژه احداث مجتمع آبرساني به روستاهاي غيزانيه با اعتبار 132 ميليارد ريال و با مشارکت آبفاي استان خوزستان در حال اجراست. از ميان 798 پروژه عمراني تعريف شده براي استان خوزستان با اعتبار 15 هزار و 820 ميليارد ريال، تاکنون 367 پروژه تکميل شده و به بهره برداري رسيده است، 431 پروژه باقي مانده نيز با پيشرفت هاي فيزيکي متفاوت و بر اساس برنامه زمان بندي در حال پيگيري است. تخصيص اين مبلغ در مسير احقاق پروژه هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي، راه و شهرسازي، آبرساني، برق رساني و ساير پروژه هاي خدماتي در استان خوزستان بوده است.