در گفت و گوي «مشعل» با مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در زمينه مقابله با ويروس کرونا مطرح شد:

شرایط صنعت نفت مطلوب است

سميه راهپيما     سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با طراحي و تدوين بيش از 50 دستورعمل، تامين حداکثري وسايل حفاظت فردي، ايجاد سامانه جامع غربالگري، راه اندازي اورژانس خاکستري و اتخاذ تمهيدات ويژه براي بستري و پايش مستمر وضع جسمي مبتلايان به کوويد 19 در مقابله با شيوع ويروس کرونا در سطح صنعت نفت اقدام هاي گسترده اي انجام داده است. اين سازمان با در اختيار داشتن 9 بيمارستان، 35 پلي کلينيک تخصصي، 70 مرکز سلامت خانواده و 180 مرکز طب صنعتي و بهداشت مستقر در مناطق عملياتي صنعت نفت، وظيفه مديريت شرايط اضطراري اپيدمي کوويد 19 را در جامعه شاغلان، بازنشستگان و خانواده هاي آنان در سطح کشور با جمعيت زير پوشش حدود 500 هزار نفر به عهده دارد که بايد جمعيت 500 هزار نفري مشتمل بر کارکنان قراردادي، پيمانکار و ساکنان بومي مناطق عملياتي نفت را نيز به اين ميزان اضافه کرد. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه «مشعل» گفت و گويي با حبيب اله سميع، رئيس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام داده است که در ادامه مي خوانيد:

در ابتدا بفرماييد که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تاکنون براي مقابله با ويروس کرونا چه تمهيداتي در نظر گرفته است؟

از ابتداي شيوع ويروس کرونا در اواخر سال 1398 جلسات کميته شرايط اضطرار تشکيل داديم و ستاد فرماندهي صحنه را فعال کرديم و در اسفند ماه نيز جلسات کميته اضطرار سطح سه را با شرکت هاي چهارگانه نفتي، بخصوص شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران داشتيم. ضمن آنکه جلسات مجزايي را همکاران واحد سلامت با واحدهاي اچ اس اي برگزار کردند و جلساتي نيز با معاونت هاي دارو و درمان وزارت بهداشت و درمان کشور داشتيم.

از اسفند سال گذشته بيش از 50 دستورعمل تدوين کرديم که مبتني بر دستورعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور و سازمان بهداشت جهاني بود. اين دستورعمل ها کاملا عملياتي و کاربردي و متناسب با شرايط ويژه کار در صنعت نفت بخصوص در بخش عملياتي تدوين شده است.

براي داخل فنس ها، جزاير، سر سکوها و مناطق مختلف عملياتي، پروتکل هايي براي چگونگي ورود به اين مناطق تدوين کرده ايم که بر اساس آن نحوه رفتار با فرد تب دار و مشکوک به علائم کوويد 19 داخل فنس هاي عملياتي بيان شده است.

اين پروتکل ها به شرکت هاي چهارگانه وزارت نفت، بويژه در بخش هاي عملياتي ابلاغ شد. توجه ويژه ما به منطقه عسلويه بود؛ زيرا با توجه به کارکنان اقماري و ترددهايي که در آن منطقه وجود داشت، تدابيري در کميته شرايط اضطرار سطح سه، با حضور مديرعامل شرکت ملي نفت ايران انديشيده شد تا با تعطيل شدن کارهاي پروژه اي و صرفا پرداختن به بخش توليد، تعداد پروازها و ترددها کاهش پيدا کند و دستورعمل هايي را وزير نفت مبني بر محدوديت تردد در منطقه عسلويه ابلاغ کردند، بخصوص از شهرهاي قم، گيلان، رشت و...؛ زيرا در ابتداي شيوع بيماري اين مناطق بشدت آلوده بودند که خوشبختانه با گذاشتن اين محدوديت ها، نتايج بسيار خوبي در بخش هاي عملياتي نفت به دست آورديم.

 سامانه پايش و غربالگري کرونا چگونه طراحي و راه اندازي شد؟

همسو با اقدامات پيشگيرانه، سامانه غربالگري، پايش و نظارت را طراحي کرديم که از سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور کامل تر و دقيق تر بوده و متناسب با شرايط کارکنان صنعت نفت طراحي شده است.

تمام همکاران شاغل رسمي، قراردادي، پيمانکاري و خانواده هاي آنها و بازنشستگان صنعت نفت و خانواده هايشان امکان ثبت نام در اين سامانه را دارند. در اين ميان به کارکنان اقماري توجه ويژه اي داشتيم و براي آنها يک حالت اجبار گذاشتيم تا اگر کسي مي خواهد به مناطق عسلويه و جزاير بيايد، قبل از ورود، فرم خوداظهاري را پر کند؛ به طوري که حدود 20 هزار نفر از کارکنان اقماري در اين سامانه ثبت نام کردند.

پيگيري تلفني به ما خيلي کمک کرد و توانستيم کارکنان اقماري را دقيق تر پوشش دهيم و اگر در کسي نشانه اي از تب  مشاهده کرديم، از ورود او به منطقه ممانعت شود. حدود 450 مورد مشکوک هم ممانعت از پرواز داشتيم.

 لوازم حفاظت فردي و مواد ضدعفوني کننده را چگونه توزيع کرديد؟

توزيع لوازم حفاظت فردي و مواد ضد عفوني کننده سطوح و دست را در بخش هاي عملياتي نفت داشتيم و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت کمک هاي ويژه اي در اين زمينه داشت. با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مراکز توليد الکل هماهنگي هايي داشتيم تا بتوانيم مواد ضدعفوني کننده مورد نياز واحدهاي عملياتي نفت را تامين کنيم. ضمن آنکه توليد ماسک و لوازم حفاظت فردي را نيز در دستور کار قرار داديم.

 آمار افراد مبتلا و فوتي ها در سطح صنعت نفت نسبت به کل کشور چگونه است؟

با اقدامات موثر پيشگيرانه، تعداد موارد فوتي در سطح عملياتي نفت از تعداد انگشتان دست کمتر بود. بتازگي نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور، استان ها را به سفيد، زرد و نارنجي تقسيم بندي کرده که منطقه عسلويه و بوشهر، جزو مناطق سفيد طبقه بندي شده اند و اين موضوع نشان مي دهد که تمام ترددها در مناطق عملياتي نفت بخوبي کنترل شده و اشاعه و شدت بيماري در اين مناطق نداشته ايم.

 چه اقدامات پيشگيرانه ديگري از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت صورت گرفته است؟

بيمارستان هاي صنعت نفت نيز آمادگي مقابله با ويروس کرونا را داشتند؛ چراکه نزديک به يکهزار تخت بيمارستاني در 9 بيمارستان نفت کشور داريم که از اين تعداد 150 تخت را براي بيماران کرونا در بخش هايي کاملا مجزا در نظر گرفته ايم و اکنون شاهد هستيم که امکان سرايت به ساير بخش هاي بستري به صفر رسيده است.

در بيمارستان نفت تهران، ساختمان بيماري هاي داخلي کاملا مجزاست؛ اما اين ساختمان به مبتلايان به ويروس کرونا اختصاص پيدا کرده و 70 تخت را براي بيماران کرونايي در نظر گرفته که از اين تعداد 60 تخت براي بخش هاي بستري زنان و مردان و 10 تخت نيز براي بخش آي سي يو است.

در ديگر بيمارستان هاي نفت نيز بخش هاي مجزايي را در قسمت بستري و اورژانس به نام اورژانس خاکستري با يک لاين کاملا مجزا داشتيم. ضمن آنکه 150 تخت بستري و 30 تخت آي سي يو را در کل مناطق مختلف براي کرونا در نظر گرفته ايم. از نظر تعداد تخت، چه در بخش بستري و چه بخش هاي ويژه و آي سي يو هيچ کمبودي براي مراجعه کنندگان نيازمند بستري نداشتيم.

در ساير مراکز بهداشتي و درماني نيز خدمات ويژه اي براي کرونا در نظر گرفته شد و حدود 35 پلي کلينيک و 40 تا 50 مرکز بهداشت و درمان خانواده و 60 تا 70 مرکز سلامت خانواده و کار و در نهايت مراکز پزشکياري، آمادگي کافي را براي پذيرش بيماران مشکوک، محتمل و مبتلا داشتند.

از ديگر اقدام‎هاي مناطق عملياتي مي توان به ايجاد فضاي قرنطينه براي افراد مشکوک و مبتلا اشاره کرد. کارکنان مناطق عملياتي در خوابگاه هاي مشترک و نزديک به هم سکونت دارند و امکان انتقال بيماري از موارد مشکوک وجود داشت که با کمک اچ اس اي و مديران عامل مناطق عملياتي، فضايي به قرنطينه افراد مشکوک اختصاص يافت.

تامين دارو و تجهيزات پزشکي سرمايه اي و مصرفي، اقدام ديگري بود که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام داده است. در طول مدت اپيدمي  ويروس کرونا ، ابتداي اسفند تاکنون هيچ کمبودي به لحاظ دارو در سطح بيمارستان هاي صنعت نفت نداشتيم. همچنين در زمينه تجهيزات پزشکي و مصرفي که شامل ماسک هاي ساده، جراحي ،  ان 95 و گان، شيلد محافظ و لباس هاي ايزوله و يکسره اي که در بخش هاي ويژه استفاده مي شود نيز کمبود نداشته ايم. در خصوص تجهيزات سرمايه اي نيز 6 ونتيلاتور براي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خريداري کرديم و براي دانشگاه علوم پزشکي اهواز نيز 20 ونتيلاتور خريداري و تحويل شده است.

بيمارستان مسجدسليمان، بيمار کرونايي نداشت، از اين رو نيروهاي تخصصي اين بيمارستان از جمله پزشک و پرستار به کمک کادر درمان بيمارستان هاي 22 بهمن و بيمارستان هاي دانشگاهي براي مداواي بيماران مبتلا به کرونا آمدند، ضمن اينکه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، حدود 500 ميليون تومان در قالب کمک به تامين تجهيزات حفاظت فردي به بيمارستان 22 بهمن اختصاص داد.

در زمينه پلي کلينيک هاي تخصصي نيز با راه اندازي اورژانس هاي مجزا توانستيم خدمات خوبي را، هم به مراجعه کنندگان خانواده صنعت نفت و هم به مراجعان تحت پوشش از جمعيت 500 هزار نفري صنعت نفت بدهيم.

سامانه 1519 که سامانه پذيرش پلي کلينيک تخصصي است، از ابتداي شيوع ويروس کرونا تغيير کاربري داد و به سامانه پاسخگويي به بيماران کرونا تبديل شد. پزشک و پرستار نيز در اين مرکز حضور داشتند و از همه جاي تهران و سطح کشور مي توانستند تماس بگيرند و اطلاعات لازم را در ارتباط با اين بيماري از همکاران کسب کنند.

از ديگر اقدامات اين سازمان مي  توان به خريد 100 دستگاه تب سنج و بيش از 100 دستگاه کالسوسي متري اشاره کرد که در مبادي ورودي ساختمان هاي ستادي و عملياتي تب سنجي کارکنان را انجام داديم و اگر فردي مشکوک بود، به مراکز درماني هدايت مي شد.