گفت و گوي «مشعل» با مدير عامل شرکت گاز آذربايجان غربي

گاز سبب ساز انسجام اقوام ایرانی

با تاسيس شرکت گاز استان آذربايجان غربي در سال 72 ، اين منبع انرژي به تبع آن رشد روز افزون شرکت و گسترش شبکه توزيع، مناسبات و معادلات انرژي استان را بتدريج تغيير داد و سال به سال سهم بيشتري را در سبد انرژي استان از آن خود ساخت؛ به گونه اي که الگوي مصرف انرژي استان به سمت استفاده از گاز طبيعي به عنوان يک سوخت پاک، ارزان و قابل دسترس در مقايسه با ساير سوخت هاي فسيلي تغيير يافت. از سال 72 يعني سال تاسيس شرکت گاز استان آذربايجان غربي و آغاز گازرساني به اين استان، شاهد تغييرات بسياري در نحوه، کيفيت و کميت خدمت رساني به مردم از سوي شرکت گاز آذربايجان غربي بوده ايم. مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان غربي، با اشاره به زندگي اقوام مختلف در اين استان، گاز را سبب وحدت اقوام در اين استان مرزي توصيف مي كند و مي گويد: توزيع گاز به صورت عادلانه از سياست هاي قطعي شرکت گاز استان است كه با هدف افزايش رضايتمندي عمومي دنبال مي شود. به گفته عليرضا شيخي ، اين امر مهم در دو سه سال اخير به طور جدي پيگيري شده که نتايج فرخنده و اميدبخش آن در نظر سنجي هاي صورت گرفته منعکس شده است. براساس نظر سنجي انجام شده  از سوي روابط عمومي در سال 98، نزديک به 80 درصد مردم از عملکرد شرکت رضايت دارند که رقم بسيار مطلوبي است. دستيابي به اين مهم سبب شده که شرکت گاز استان آذربايجان غربي به عنوان دستگاه برتر استان در كسب رضايتمندي مردم معرفي شود.