از مهمترين اولويت وزارت نفت در سال 99 بيشتر بدانيد

روند پرشتاب طرح احداث انتقال نفت   از گوره  تا  جاسک

مشعل: طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک را که به خاطر داريد؛ طرحي که قرار است امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت خام از پايانه نفتي گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل درياي عمان را فراهم کند و از اين رهگذر جاسک، دومين پايانه صادراتي نفت خام کشور باشد. اين طرح از مهم ترين اولويت هاي کاري امسال وزارت نفت است.

رئيس جمهوري فروردين ماه امسال در گفت وگو با وزير نفت، با اشاره به ضرورت رعايت پروتکل هاي بهداشتي به منظور حفظ سلامت کارکنان، بر پيشبرد پروژه هاي زيربنايي وزارت نفت به ويژه تسريع در روند احداث پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک تاکيد کرد.

بيژن زنگنه، وزير نفت که اهميت ويژه اي براي اين طرح قائل است و همواره پيگير تسريع و اجرايي شدن آن است، ابتداي سال، طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک را به عنوان مهم ترين اولويت کاري دانسته تا گام هاي اجرايي فاز اول آن با قدرت هرچه بيشتر دنبال شود.

حالا همه امکانات براي اين طرح بسيج شده است و طبق اعلام تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن)، همه تلاش اين شرکت آن است که تا پيش از پايان امسال، بخش هاي اصلي طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک را به بهره برداري برساند.