شرکت ملي نفت ايران   

تشريح تازه ترين نسخه الگوي نرم افزاري مقابله با کرونا

الگوي نرم افزاري مقابله باويروس کرونا(کوويد-19)وتأثير آن بر پايداري عمليات وتوليد شرکت ملي نفت ايران درنشستي باحضورمعاون مدير عامل درامورتوليد شرکت ملي نفت ايران، بررسي و ارزيابي شد. دراين نشست فرخ عليخاني باتأکيد بر رسالت شرکت ملي نفت ايران براي حفظ سلامت نيروي انساني و توليد ايمن و پايدار انرژي گفت: اين الگو براي مقابله باويروس کرونادر4سطح، پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي ازسوي کميته مديريت شرايط اضطراري سطح 3 شرکت ملي نفت از اوايل اسفندماه پارسال تدوين وبراي بررسي و تکميل آن تاکنون 20 نشست برگزار شده است. وي با اشاره به تازه ترين نسخه اين الگو (نسخه بيست وچهارم) و نظر سنجي تخصصي درباره آن از پزشکان ومتخصصان شرکت ملي نفت ايران، همچنين تکامل روز به روز اين الگوي نظام مند از تأييد آن در سطح کلان ازسوي عضو هيات علمي انستيتوپاستورخبردادو افزود: شرکت ملي نفت ايران اين الگو را در هر سه بخش صنعت نفت(کادر درماني، کارمندان ستادي و کارکنان عملياتي) به اجرا گذاشته است. جانشين رئيس کميته مديريت شرايط اضطراري سطح 3شرکت ملي نفت عليخاني از الگوي نرم افزاري مقابله با ويروس کرونا به عنوان الگويي پويا و همواره قابل تکميل و اصلاح ياد کرد.  وي بااشاره به ارائه نسخه بيست وپنجم الگوي نرم افزاري مقابله با کوويد- 19 اظهار کرد: با به اجرا گذاشتن اين الگو درسطح شرکت ملي نفت ايران به همت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، صورت جلسه اي براي لزوم به کارگيري آن در ديگر بخش هاي صنعت نفت تهيه شده است. عليخاني تصريح کرد: براساس نشست هاي متعدد باسازمان پدافند غيرعامل کشور وبرپايه خواسته اين سازمان مبني برارائه نسخه فارسي الگوي نرم افزاري مقابله با کرونا، قرار است ازاين الگو در ديگر سازمان ها نيز استفاده شود. وي با بيان اين که تاامروز الگوي رسمي اينفوگرافيک براي مقابله با ويروس کرونا با تمرکز برمرحله پيشگيري در داخل کشور طراحي نشده است، افزود: الگوهاي موجود تنها بر حوزه هاي تشخيص بيماري و درمان تأکيد دارند؛ درحالي که موضوع پيشگيري درباره چنين بيماري هايي به مراتب اهميت بيشتري دارد.

الگوي نفت قابليت اجرا دارد

در ادامه، احسان مصطفوي، عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران و عضو کميته کشوري اپيدميولوژي کوويد-19 گفت: مزيت مدل طراحي شده از سوي شرکت ملي نفت ايران براي مقابله با کوويد-19، حالت شماتيک و قابل رؤيت بودن آن است. وي افزود: درصورت به اشتراک گذاشتن الگو با ديگر سازمان ها وبازتاب ديدگاه هاي آنها درجهت ارتقاي سطح کيفي اين مدل، از آن مي توان به عنوان مدلي موفق در کشور ياد کرد. مصطفوي تاکيد کرد: مدل طراحي شده ازسوي کميته شرايط اضطراري شرکت ملي نفت ايران، همه وجوه را (ازپيشگيري تادرمان) در برمي گيرد و از شمول قابل قبولي برخوردار است. عضوهيات علمي انستيتو پاستورايران وعضوکميته کشوري اپيدميو لوژي کوويد-19 عملکرد شرکت ملي نفت ايران را درمقابله باکوويد-19مناسب ارزيابي کرد و گفت: لازم است به طور ويژه، امکاناتي فراهم شود تا بتوان ظرفيت آزمايش کوويد-19 را در سطح اين شرکت افزايش داد. مصطفوي با «نوپديد» خواندن کرونا درجهان گفت: بنابر الگوسازي هاي انجام شده، پيش بيني مي شود دربازه زماني يک تايک ونيم ماه، شيوع ويروس کوويد -19به روند نزولي خود ادامه دهد وتا اواخر بهار بتوان به شرايط مهار بيماري رسيد.

 

   پتروشيمي پرديس

کسب دو تنديس نقره اي دوستاره در نخستين حضور

با تلاش متخصصان شرکت پتروشيمي پرديس، اين شرکت در نخستين دوره حضور خود در جايزه ملي مديريت انرژي با کسب بالاترين امتياز، موفق به دريافت دو تنديس نقره اي دو ستاره شد.

شرکت پتروشيمي پرديس در اولين دوره حضور خود در پنجمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي که به صورت مجازي برگزارشد در بين صنايع بزرگ کشور و ديگرشرکت هاي صنعت پتروشيمي، موفق به کسب دو تنديس نقره اي دو ستاره براي پياده سازي سيستم مديريت انرژي و کاهش مصرف انرژي در توليد محصولات آمونياک و اوره شد.

اين جايزه هرساله به منظور ترويج استانداردهاي سيستم مديريت انرژي و معيارهاي مصرف بهينه انرژي و لزوم فرهنگ سازي در اين زمينه از سوي سازمان مديريت صنعتي برگزار مي شود.

پياده سازي سيستم مديريت انرژي ايزو 50001 براي کليه فرايندهاي توليد و کاهش چشمگير مصرف انرژي در سه فاز توليدي اوره و آمونياک پتروشيمي پرديس، ازجمله شاخصه هايي بود که مورد توجه داوران اين رويداد قرار گرفت.

 

  شرکت گاز استان تهران

قرائت کنتورهاي گازاز سر گرفته شد

عمليات کنتورخواني در شرکت گاز استان تهران، براساس تصميم شرکت ملي گاز ايران ازسرگرفته شد. احمد دارابي، مديرعامل شرکت گاز استان تهران، گفت: با توجه به تصميم گيري هاي شرکت ملي گاز ايران، عمليات کنتورخواني با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي و ايمني فردي توسط کنتورخوان ها در استان تهران دوباره آغاز شد.

وي ادامه داد: کنتورخواني يکي از مهم ترين وظايف شرکت ملي گاز است؛ به همين دليل از ماموران کنتورخوان خواسته شده است با رعايت کامل نکات بهداشتي عمليات کنتورخواني را آغاز کنند.

مديرعامل شرکت گازاستان تهران اظهارکرد: از مردم عزيز خواهشمنديم تا حد امکان با ماموران شرکت گاز همکاري لازم را براي ثبت رقم کنتور داشته باشند.

وي گفت: مشترکان نيزمي توانند همانند روال گذشته از چپ به راست، شماره اشتراک  ارقام مشکي رنگ کنتور خود رابه سر شماره 20001707 با اعداد انگليسي و بدون فاصله پيامک کنند.

دارابي بااشاره به شيوع ويروس کرونا تصريح کرد: مشترکان گاز مي توانند با ارسال حرف H به سامانه پيامکي 20001707عملياتي نظير اعلام رقم کنتور، دريافت آخرين قبض، عدم دريافت قبض پيامکي، دريافت شماره اشتراک بر اساس سريال کنتور، ارسال انتقادها، پيشنهادها و شکايات، درخواست فراموشي کد رهگيري درخواست ها و دريافت لينک اپليکيشن اندرويد را انجام دهند.

وي اظهار کرد: مشترکان گازهمچنين مي توانند براي دريافت قبوض گازبهاي خود با تلفن گوياي 1794 تماس بگيرند، يا با ورود به سايت شرکت گاز استان تهران به آدرس www.tehrangasco.ir نسبت به اعلام و ثبت رقم کنتور گاز خود اقدام کنند.

 

  شرکت گاز استان کرمان

اجراي بيش از 2هزار کيلومتر خطوط انتقال گاز

مديرعامل شرکت گاز استان کرمان از اجراي دو هزار و 275 کيلومتر خطوط انتقال، تغذيه و شبکه توزيع در سال گذشته خبر داد.

منوچهر فلاح گفت: اين شرکت با اجراي اين مقدار خط انتقال، تغذيه و شبکه توزيع موفق به کسب رتبه دوم کشوري شده است.

وي با بيان اين که اين رکورد از زمان تأسيس اين شرکت تاکنون بي سابقه بوده است، گفت: موضوع محروميت و محروميت زدايي از نواحي شهري و روستايي به عنوان مقدمه دستيابي به توسعه پايدار، از مسائل مهم و مطرح در استان کرمان و کشور است.

فلاح با بيان اين که گازرساني بي سابقه به 467واحدصنعتي درسال گذشته موجب 51ميليون ليترصرفه جويي درسوخت مايع وکاهش 40 درصدي کل سهميه سوخت مايع دراستان کرمان شده است، اين مهم را گامي در جهت جلوگيري ريشه اي قاچاق سوخت عنوان کرد. مديرعامل شرکت گازاستان کرمان شمار شهرهاي بهره مند از گازطبيعي در اين استان را 56 و روستاها زيرپوشش گاز را هزار و 281 مورد اعلام و اظهار کرد: با اقدام هاي زيربنايي و برنامه ريزي هاي شده، گازرساني به دو هزار و47روستاي واجد شرايط باقيمانده استان در دست اجرا، طراحي و انتخاب پيمانکار است.

فلاح اظهارکرد: هم اکنون گازرساني به 15شهرباقيمانده نيزدر دست اجرا و طراحي است.

وي گازرساني به 10شهر و 148روستاي استان کرمان را ازبرنامه هاي امسال اين شرکت اعلام و اظهار کرد: بنابر فرمايش رهبر انقلاب و نام گذاري امسال به نام «جهش توليد»، درصد خانوارهاي بهره مند ازگاز تا پايان سال جاري از 75 درصدي کنوني به 82 درصد ارتقا مي يابد.

 

    پتروشيمي لردگان   

ثبت 26 ميليون نفر-ساعت کارکرد بدون حادثه

مديرعامل پتروشيمي لردگان ازثبت رکورد 26 ميليون نفر-ساعت کارکرد بدون حادثه در پيش راه اندازي کامل اين شرکت خبر داد. محسن محمودي با اشاره به اين که ثبت اين رکورد در پتروشيمي لردگان افتخاري براي صنعت پتروشيمي است، گفت: آمارها و شاخص هاي HSE (ايمني، بهداشت و محيط زيست) نشان دهنده اين است که توجه لازم به اين مقوله مهم در سطح شرکت وجود دارد. وي با اشاره به ثبت اين 26 ميليون نفر-ساعت بدون حادثه عملياتي ثبت تصريح کرد: اميدواريم اين رکورد افزايش يابد. وي بااشاره به نام گذاري سال امسال ازسوي مقام معظم رهبري با عنوان «جهش توليد»که ادامه سال رونق توليد ومکمل اهداف عاليه آن است، افزود: جهش توليد زمينه ساز جهش اشتغال صنعتي و رفع بيکاري جوانان به شمارمي رود.اميدواريم باراه اندازي پتروشيمي اوره لردگان، نتايج و اهداف حداکثري نام گذاري امسال حاصل شود. مديرعامل شرکت پتروشيمي لردگان با بيان اين که التزام همگاني به قواعد و مقررات بهداشت، ايمني و محيط زيست، دقت و مسؤوليت پذيري کارکنان از مهم ترين عوامل در بهبود شاخص هاي اچ اس اي و ثبت رکورد ساعت کار بدون حادثه در اين مجموعه است، تصريح کرد: اين شرکت در راه اندازي اين مجتمع درچارچوب يک نظام مديريت اچ اس اي با رويکردي پيشگيرانه به پايش و ارزيابي عملکرد عناصر مختلف سيستمي پرداخته و با اجراي کارآمد و اثربخش آن همراه با بازخورد براي بهبود مستمر در راستاي نيل به اهداف کلان مجموعه در حرکت است. محمودي اظهار کرد: «ايمني همراه با کار» کليدواژه اي است که در قالب آن مي توان نيازهاي فزاينده در صنعت براي افزايش بهره وري، صيانت از نيروي انساني، حفاظت از محيط زيست به روش صحيح و مناسب و حفاظت از سرمايه ها و اعتبار سازمان را محقق ساخت».

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

  يکسال تعميرات بدون حادثه

مديرتعميرات شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب ازانجام تعميرات اساسي 161تجهيز ومخزن در واحدهاي بهره برداري ونمکزدايي، هشت کارخانه گاز وگازمايع (NGL) و12مجموعه صنعتي تقويت فشار گاز در اين شرکت در سال گذشته خبر داد. مراد کمالي بااشاره به انجام اين تعميرات بدون حادثه و درشرايط سخت ناشي از تحريم گفت: دربازه زماني يادشده 83درصددستورکارهاي تعميرا ت اساسي واگذارشده، عملياتي شدو17درصد مابقي نيز که به دليل شرايط کاري ناشي ازشيوع کرونا به سال جديد منتقل شده بود، هم اکنون به پايان رسيده يا در دست اجراست. وي افزود: دربخش تأسيسات فرآورشي، تعميرات اساسي11واحد فرآورشي نزديک دوماه زودتراز زمان پيش بيني شده به پايان رسيد، همچنين دو کارخانه NGL دربازه زماني کمتر از20روز تعمير و تحويل شد که حد نصاب زماني جديدي محسوب مي شود. کمالي با بيان اين که سال گذشته، 66 دستگاه ماشين دوار م با بيش ازچهار هزار اسب مربوط به تأسيسات پنج شرکت بهره بردار نفت وگاز بخار نيز تعميراساسي شده است، ازتعميراساسي11دستگاه مولد برق اضطراري به عنوان يکي ديگر از اقدام هاي اين مديريت درحوزه تعميرات اساسي ياد کرد.  وي انجام149مورد تعميروبالانس انواع محورهاي تجهيزات دوار، همچنين ساخت وتعمير دو هزارعدد انواع قطعه درون چاهي، سرچاهي و رزوه زني لوله هاي جداري عمليات حفاري رابخش ديگري از فعاليت هاي انجام شده برشمرد. مديرتعميرات شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب اظهار کرد: انتظار مي رود در سال جهش توليد اين شرکت نيز شاهد تداوم فعاليت ها و ثبت حدنصاب هايي جديد دراجراي بزرگ ترين و متنوع ترين برنامه جامع تعميرات اساسي کشور باشد.

 

     وزارت نفت

انتصاب مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت

وزير نفت در حکمي علي مبيني دهکردي را به عنوان مديرعامل جديد شرکت بهينه سازي مصرف سوخت منصوب کرد. در حکم بيژن زنگنه، وزير نفت آمده است: «با توجه به مصوبه تاريخ هفتم ارديبهشت 1399مجمع عمومي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت بدين وسيله به استناد ماده10اساسنامه اين شرکت(مصوبه دوم خرداد 1393هيات وزيران) با توجه به سوابق مديريتي جنابعالي به مدت دو سال به عنوان مديرعامل اين شرکت منصوب مي شويد. نظر به بالا بودن شدت مصرف انرژي در کشور مهم ترين مأموريت اين شرکت در شرايط کنوني پيگيري طرح هاي کاهش شدت و بهينه سازي مصرف انرژي خصوصاً در بخش گاز به ويژه ماده 12 قانون رفع موانع توليد است. از خداوند قادرمتعال براي جنابعالي در اين مسؤوليت مهم توفيق مسئلت مي کنم.»

 دلاويز مشاور وزير شد

وزير نفت همچنين درحکم ديگري محسن دلاويز رابه عنوان مشاور وزير منصوب کرد. در حکم بيژن زنگنه به دلاويز آمده است: «با توجه به استعفاي جنابعالي از مسؤوليت مديرعاملي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، ضمن موافقت با اين استعفا از زحمات آن جناب در دوران تصدي اين مسؤوليت تقدير و تشکر کرده وبا توجه به صلاحيت ها وتجارب جنابعالي بدينوسيله به عنوان مشاور وزير منصوب مي شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت مي کند».

 

    پژوهشگاه صنعت نفت 

راهبردهاي پژوهشي در سال 99

رئيس پرديس انرژي ومحيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت ازتعيين راهبردها و اهداف اين مجموعه در سال 99 خبر داد. جابرنشاطي گفت: اجراي پروژه مديريت خوردگي با همکاري شرکت ملي گازايران وتوسعه آن درهمه مناطق گازاستاني از جمله اهداف پرديس انرژي ومحيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت در سال جاري است. وي افزود: تداوم اجراي پروژه بومي سازي پوشش هاي صنعتي در صنايع بالادستي و اسکله ها که از اواخر پارسال کليد خورده، از ديگر اهداف اين مجموعه در سال 99 است. نشاطي همچنين تداوم اجراي پروژه پاک سازي آب هاي زيرزميني در مناطق عملياتي و صنايع پالايشگاهي عسلويه، همچنين پايش آلاينده هاي آب، پساب، هوا وصوت درعسلويه رايکي ديگرازاهداف پرديس انرژي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت درسال جاري برشمرد. رئيس پرديس انرژي ومحيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت اظهار کرد: برنامه ريزي براي تکميل پروژه هاي مميزي انرژي مديريت بخار در مجموعه هاي مختلف از جمله پالايشگاه بندرعباس و پتروشيمي هاي پارس و اميرکبير، ديگر هدف اين مجموعه در سال 99 است. به گفته نشاطي توسعه فناوري هاي مرتبط با سنسورها و تلاش براي تجاري سازي و آنلاين کردن آنها، توسعه فناوري مديريت کربن، توسعه مديريت پسماند درمناطق عملياتي، تجاري سازي فناوري ميکروسي اچ پي و حرکت به سمت فناوري هاي جديدي نظير جي اچ پي، همچنين افزودن فناوري هاي جديد حوزه بيوتکنولوژي و زيستي به دامنه فعاليت هاي پژوهشگاه ديگر اهدافي هستند که پرديس انرژي ومحيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت امسال آنها را به عنوان هدف پيگيري مي کند. وي تداوم همکاري هاي بين المللي در توسعه روش هاي مديريت و توليد محصولات پاک در صنايع پالايشي و توسعه دستورعمل هاي مديريت جيوه درکشور، همچنين برنامه ريزي براي طراحي و توليد کيت هاي پايش ميکروبي به منظورپايش آلودگي ميکروبي سوخت هوايي را نيزازجمله اهداف مجموعه پرديس انرژي در سال 99 عنوان کرد. توسعه ارائه خدمات و محصولات فناورانه در بخش هاي مختلف ازجمله درحوزه آناليز فراورده هاي نفتي و گازهاي خنک کننده، ارائه خدمات به صنايع غيرنفتي همانندصنايع مس و ديگرمراکزعلمي، همچنين برنامه ريزي براي پياده سازي فناوري هاي زمين گرمايي درمناطق عملياتي با هدف بهره مندي از انرژي هاي نهفته داخل زمين، ديگر اهدافي هستند که نشاطي به آنها اشاره کرده است.

طراحي و ساخت دستگاه مه پاش در صنعت نفت

کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت به منظور پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا، به طراحي، ساخت و استقرار دستگاه مه پاش اقدام کردند. محمدايمان غياثي، رئيس واحد مهندسي و خدمات فني پژوهشگاه گفت: بنابر ابلاغ معاونت پشتيباني پژوهشگاه و با بهره گيري از تجربه هاي گذشته و فناوري بومي در ساخت مه پاش هاي مختلف براي مصارف پرديس ها، همچنين تکميل و روزآمد کردن اطلاعات و داده هاي پيشين و برگزاري نشست هاي تخصصي در سطوح کارشناسي، طراحي و اجراي دو دستگاه مه پاش در دستور کار قرار گرفت.  غياثي افزود: ساخت اين دستگاه با تلاش متخصصان واحدهاي مکانيک و تأسيسات مهندسي و خدمات فني پژوهشگاه، در کمترين زمان ممکن و با استفاده حداکثري ازمنابع و تجهيزات داخل پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. رئيس واحد مهندسي و خدمات فني پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينکه در اين دستگاه سيستم کنترل هوشمند به کار رفته است، افزود: در ساخت اين دو دستگاه از ميکروکنترلرهاي AVR استفاده شده است که مي توانند سبب کاهش و بهينه سازي مصرف شوند.  وي به نحوه عملکرد دستگاه مه پاش نيز اشاره کرد و گفت: حجم سيال، تعداد نازل ها و محل قرار گرفتن نازل ها به صورتي محاسبه و تنظيم شده که کل بدن افراد را زير پوشش قرار مي دهد و همچنين زمان استقرار دستگاه به گونه اي تنظيم شده که مقدار پاشش مواد ضدعفوني کننده بيشترين اثر گندزدايي را داشته باشد.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان

تخفيف 50درصدي اجاره تانکرهاي سوخت

روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان اعلام کرد در شرايط سخت شيوع بيماري کرونا و وجود مشکلات اقتصادي، يکي ازشرکت هاي حمل و نقل سوخت اين حوزه عملياتي، اجاره تانکرهاي خود را 50 درصد تخفيف داد.

رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان گفت: هم زمان با شيوع ويروس کرونا و کاهش حجم فعاليت تانکرها، يک شرکت حمل ونقل دراقدامي خداپسندانه براي کمک به صنف زحمتکش حمل ونقل فراورده، اجاره تانکرهاي خود را درفروردين ماه 50 درصد کاهش داد.

، بهمن عليپور با اشارهه به همکاري حدود 18شرکت حمل ونقل فراورده باشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان اظهارکرد: اين ميزان تخفيف معادل يک ميليارد و573 ميليون ريال (يکصدوپنجاه وهفت ميليون و سيصد هزار تومان) بوده است.

هم زمان با شيوع ويروس کرونا به کشور از اسفندماه پارسال، همه حوزه هاي اقتصادي کشور تحت تاثير عوارض آن قرار گرفت و ميزان درآمد بيشتر اقشار جامعه کاهش يافت.