در گفت و گوي «مشعل» با رئيس معاونت طب صنعتي و بهداشت و درمان صنعت نفت تهران بررسي شد

نحوه بازگشت به کار  کارکنان مبتلا به کرونا

 

سميه راهپيما     با توجه به شيوع کوويد 19 (کرونا) در کشور، احتمال ابتلاي کارکناني که در محيط هاي کاري متفاوت ارائه خدمت مي کنند نيز وجود دارد؛ از اين رو افرادي که دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته اند، قبل از بازگشت به کار بايد گواهي سلامت خود را از مراکز سلامت کار دريافت کنند و بعد با در نظر گرفتن شرايط ويژه اي که داشته اند، بر سر کار خود حاضر شوند. اين افراد هم از نظر سيستم ايمني ضعيف هستند و هم بر اثر پشت سر گذاشتن اين بيماري سخت، امکان دارد دچار بيماري روحي شده باشند، از اين رو بايد شرايط اين کارکنان قبل از ورود به کار پايش شود.

در اين زمينه افشين بلوري، رئيس معاونت طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت نفت تهران به «مشعل» مي گويد: «در معاينات سلامت کار کارکنان، معايناتي به عنوان «بازگشت به کار» داريم، يعني زماني که فردي دچار بيماري يا حادثه اي مهم مي شود، يا اينکه براي مدت طولاني با موضوعي غيرپزشکي از محيط کارش دور بوده و مي خواهد به کار بازگردد، براي مطمئن شدن از توانايي انجام کار او و اينکه براي ساير کارکنان مشکلي پيش نمي آيد و باعث حادثه و خطري نيز در محيط کار نمي شود، گواهي بازگشت به کار مي دهيم. اين روند از گذشته بوده و يکي از ارکان مهم معاينات سلامت شغلي به شمار مي رود و براي بيماري کوويد 19 نيز دنبال مي شود.»حال ممکن است اين سوال پيش آيد که وقتي فردي دچار کوويد 19 شده است، بعد از بهبود بايد چه مراحلي را براي بازگشت به کار طي کند؟ بلوري در پاسخ به اين پرسش مي گويد: «مهم ترين مساله که مرکز سلامت کار به آن توجه مي کند، اين است که آيا فرد هنوز آلوده به اين ويروس هست يا خير، آيا ساير همکاران خود را مبتلا مي کند يا خير؟ به همين دليل نخست بايد نسبت به سلامت او مطمئن شويم و در محله بعد بررسي مي کنيم آيا عوارضي که اين ويروس روي تنفس مي گذارد، در کارش تاثير مي گذارد؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت بود، براي او محدوديت هايي در نظر گرفته مي شود.»به گفته او، «يکي ديگر از پرسش هايي که در زمينه بازگشت به کار بررسي مي شود، اين است که آيا فرد بهبود يافته با توجه به وضعيت جسمي و روحي، قادر به انجام وظايف معمول خود هست يا خير؟ در اين زمينه دستور عملي صادر شده است و براساس آن مديريت منابع انساني و شرکت هاي مختلف نفت کارکنان را براي گواهي بازگشت به کار نزد ما (سلامت کار) مي فرستند و توسط متخصصان طب کار معاينات انجام و سوابق و مستندات بررسي مي شود. گاهي ممکن است براي اطمينان بيشتر از سلامت فرد متقاضي بازگشت به کار آزمايش يا سي تي اسکن ريه گرفته مي شود و در صورت نياز تصميم گيري مي شود که آيا اين فرد به محل کار بازمي گردد يا نياز به تمديد استراحت دارد؟»دريافت مجوز بازگشت به کار نيروهاي قراردادي و پيمانکاري

کارکنان قراردادي و پيمانکاري نيز مي توانند از طب کار سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براي دريافت گواهي بازگشت به کار استفاده کنند، اما دريافت اين خدمات داراي شرايطي است. بلوري در توضيح چگونگي دريافت خدمات اين گروه از کارکنان مي گويد: «کارکنان قراردادي با توجه به اينکه کارفرماي مستقيم آنها ادارات و شرکت هاي نفتي هستند، مي توانند از مرکز سلامت کار بهداشت و درمان صنعت نفت مجوز بازگشت به کار را دريافت کنند، اما اگر اين روند نياز به اقدامات تشخيصي يا درماني بيشتري داشته باشد و بخواهند از خدمات درماني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استفاده کنند، هزينه هاي آن بايد از سوي فرد بيمار پرداخت شود، زيرا اين گروه از کارکنان تحت پوشش بيمه اي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيستند، پيمانکاران نيز همين گونه هستند؛ از اين رو پيمانکاران مي توانند گواهي بازگشت به کار خود را از مراکز بهداشت و درمان خارج از بهداشت و درمان صنعت نفت دريافت کنند .» در سطح کشور مديريت سلامت کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي دستور عملي براي دريافت گواهي بازگشت به کار صادر کرده و فرم هاي خاصي براي آن طراحي شده است تا اگر فردي بخواهد بازگشت به کار داشته باشد، به مرکز تخصصي سلامت کار مراجعه کنند و از سوي متخصصان اين امر مجوز را دريافت کنند. اما اگر شرکت هاي نفتي بخواهند کارمندشان از سوي سلامت کار بهداشت و درمان صنعت نفت بررسي شوند، با کمي تفاوت از وزارت بهداشت و درمان و در نظر گرفتن شرايط ويژه صنعت نفت انجام مي شود.

گام نخست رعايت نکات بهداشتي

ماموريت اصلي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، حفظ و حراست سلامت کارکنان است و در همين زمينه از آغاز شيوع کوويد 19 در کشور تاکنون خدماتي براي مقابله با اين ويروس ارائه داده است تا به صفر رسيدن آن نيز ادامه دارد. رئيس معاونت طب صنعتي و بهداشت درمان صنعت نفت تهران در زمينه رعايت نکات بهداشتي هم در مراکز درماني بيمارستان نفت و هم در ادارات و شرکت ها و جاهايي که تحت پوشش بهداشت و درمان است، مي گويد: « گام نخست رعايت نکات بهداشتي و آموزش دستورعمل هاي مرتبط با ويروس کوويد 19 و چگونگي ضدعفوني و گندزدايي مکان هايي است که کارکنان مشغول به کار هستند، در جلسه هاي متعددي که برگزار کرده ايم، مديريت شرکت هاي نفتي در جريان اين بيماري قرار گرفته اند و در مرحله بعد کار کردن همزمان با شيوع اين بيماري و اقداماتي که بايد انجام شود مانند فاصله گذاري اجتماعي آموزش داده شد. همچنين افرادي را که مستعد اين بيماري هستند، شناسايي کرده ايم و توصيه هاي لازم به افراد واجد شرايط دورکاري نيز شده است.»

رعايت فاصله اجتماعي در بيمارستان نفت

بلوري با بيان اينکه فاصله هاي اجتماعي بايد همه جا رعايت شود و در محيط بيمارستاني و مراکز درماني اهميت بيشتري دارد، ادامه مي دهد: «به دليل کاهش کوويد 19 حضور در بيمارستان را تا جاي ممکن به حداقل رسانده ايم، اين کاهش هم براي بيماران و مراجعه کنندگان و هم کارکنان بيمارستان ها است تا بدين طريق بتوانيم از حداقل افرادي که مورد نياز است استفاده کنيم، از اين رو بسياري از کارکنان دور کاري مي کردند و کلينيک هاي تخصصي و کارهايي که غيراورژانسي بودند، تعطيل شد و به جز موارد اورژانس اقدامي در بيمارستان نفت انجام نمي شد. ضمن آنکه مراکز درماني ديگر مانند خانواده نيز به ما براي معاينه بيماران کمک مي کردند.»به گفته او، «بعد از گذراندن دوران اوج شيوع کوويد 19، تصميم گرفته شده تا به صورت پلکاني شرايط به حالت عادي باز گردد. از اول ارديبهشت 1398 کلينيک هايي که بيشتر تقاضا براي آنها بود با تعداد محدود و کمتر از حد مجاز باز شدند تا وضعيت کار بيمارستان به حالت عادي باز گردد. خوشبختانه تعداد مراجعه کنندگان کم است و رعايت مي کنند.»رئيس معاونت طب صنعتي  بهداشت و  درمان صنعت نفت تهران مي افزايد: «براي اينکه شرايط فاصله اجتماعي در بيمارستان رعايت شود يکسري علائم در نظر گرفته شده، روي صندلي ها يک در ميان نوار بندي شده است تا کسي روي آنها ننشيند، براساس فاصله گذاري اجتماعي علائمي تهيه شده که براي دريافت نوبت و صف کجا بايستند. همچنين بين صندلي هايي که رفت و آمد بود نيز طلق يا شيشه گذاشته شده است .»

سامانه غربالگري پايش و پيگيري کوويد19

سامانه غربالگري پايش و پيگيري کوويد 19 کارکنان براي آگاهي از وضعيت سلامت کارکنان صنعت نفت از جمله رسمي، قراردادي و پيمانکاري نيز از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ايجاد شد و مراجعه کنندگان مي توانند اظهارات خود را ثبت کنند و اگر کوچکترين علائمي داشته باشند، از سوي کاربران آموزش ديده و پزشکان با آنها تماس گرفته مي شود و توضيحات و مشاوره لازم را مي دهند، اگر مورد مشکوکي بود، آنها را براي معاينات بيشتر به مراکز بهداشتي درماني راهنمايي مي کنند. بلوري در اين زمينه مي گويد: «اين کنترل تجربه اي عالي بود تا به اين شيوه پايش خوبي داشته باشيم و خيلي زودتر از کشور روند نزولي را در سال جديد شاهد بوده ايم و به شکل قابل ملاحظه اي تعداد فوتي ها در مراکز بيمارستاني ما کاهش پيدا کرد و تعداد مراجعه کنندگان و بستري شده ها نيز کاهش يافت.»

دريافت مجوز سلامت براي  400 نفر از کارکنان اقماري

اقدام ديگري که از سوي طب صنعتي بهداشت درمان صنعت نفت تهران انجام شد، به ارائه مجوز بازگشت به کار پرسنل مناطق عملياتي (کارکنان اقماري و سکوهاي نفتي) بازمي گردد. او در اين باره مي گويد: «به دليل اينکه محيط زندگي در مناطق عملياتي محدود است و با هم زندگي مي کنند، امکان ابتلاي آنها زياد است و اين مساله حساسي بود که از سوي سامانه پايش و غربالگري انجام شد و اين افراد موظف شدند تا قبل از اينکه به محل خدمت خود بروند و بليت براي آنها صادر شود، بايد مجوز ورود دريافت کنند. روند دريافت مجوز به اين شکل است که نخست افراد بايد به سامانه پايش و غربالگري کوويد 19 مراجعه و اظهارات خود را وارد کنند و براساس آن اطلاعات کساني که مشکلي نداشتند، مجوز بازگشت به محل کار برايشان صادر مي شد، بدون اينکه به مراکز طب صنعتي مراجعه کنند. آنهايي که کمترين مشکلي اعلام مي کردند مورد بررسي قرار مي گرفتند و فراخوان مي شدند تا به مراکز درماني مراجعه کنند، خوشبختانه تعداد آنها کم بود و در صورت نياز مدت قرنطينه اين افراد تمديد مي شد.»رئيس معاونت طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت نفت تهران مي افزايد: « همکاري خوبي ميان شرکت ها و سازمان بهداشت و درمان ايجاد شده است و در منطقه تهران حدود 400 نفر از کارکناني که در مناطق اقماري و سکوهاي نفتي کار مي کردند، مجوز سلامت از طريق سامانه پايش و غربالگري کوويد 19 دريافت کرده اند.» بهداشت و درمان صنعت نفت تهران 15 تا 16 هزار نفر از نيروهاي رسمي را پوشش مي دهد و با توجه به تقسيماتي که در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ايجاد شده است ، مناطق البرز و قم نيز تحت پوشش تهران هستند.

ناقلان خاموش

بلوري در پايان خاطرنشان مي کند: «از تمام همکاران تقاضا دارم تا همچنان اين بيماري را جدي بگيرند و مسائل مربوط به بهداشت فردي و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت کنند، زيرا برخي افراد ناقل خاموش هستند و ممکن است ديگران را درگير کنند. بنابراين تا زماني که هشدارها ادامه دارد، رعايت نکات بهداشتي الزامي است.»