حال و هواي اين روزهاي حفارمردان صنعت نفت در دکل 86 فتح

حفاری تعطیل بردار نیست

مشعل: در يک روز بهاري که امسال رنگ و لعاب خود را در اثر شيوع ويروس پرخطر کرونا زندگي را در پهنه گيتي توام با استرس و ترس ناشي از واگيري اين بيماري، سخت و دلهره آور ساخته، به جمع کارکناني سختکوش از جنس پولادين اراده پيوستيم تا ساعاتي را با آنان که در راه اعتلاي صنعت حفاري روي دکل، تلاشي بي وقفه دارند، گذران و با استناد به گفته هايشان، اندک کلامي از واگويه هايشان را بازتاب دهيم.

 

مبدا روابط عمومي شرکت ملي حفاري ايران – اهواز، مقصد موقعيت استقرار دکل حفاري سنگين خشکي 86 فتح در محل ميدان نفتي مارون 40 کيلومتري شرق اهواز و زمان بعد از ظهر آخرين روزهاي فروردين است، پس از تست تب سنجي و دريافت گواهي سلامت به منظور رعايت نکات بهداشتي فردي و عمومي، ابتداي ورود ديدار و گفت وگوي صميمي با رئيس دستگاه در محوطه باز استقرار دکل حفاري انجام مي شود.

ميلاد يزداني از کارکنان جوان عملياتي در مديريت عمليات حفاري خشکي   با 36 سال سن و 10 سال سابقه کار، متاهل، درباره اقدام هاي انجام شده در زمينه دستورعمل هاي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و واحد فوريت هاي پزشکي شرکت به منظور بالا بردن ضريب ايمني سلامت کارکنان از نظر مراقبت هاي بهداشت فردي و اجتماعي به مواردي همچون رعايت فاصله گذاري، عدم تجمع در کانکس هاي عملياتي، استفاده از ماسک و مواد ضدعفوني دست و سطوح اشاره کرد و گفت: نزديک به 80 نفر کارکنان اين دستگاه که بين 25 تا بيش از 50 سال سن دارند، در کمال سلامت با جديت در حال انجام وظايف محوله هستند.

او با اشاره به مسووليت رئيس دستگاه حفاري توضيح داد: رئيس دستگاه، مسووليت بخش هاي مختلف و تمامي نيروهاي شاغل روي دکل را به عهده دارد که همه روزه در آغاز روز کاري برحسب مسووليت ها و ارشديت در جلسه ايمني، برنامه کار را مطالعه، بررسي و پس از تبادل نظر با متخصصان و کارکنان شاغل در مسووليت خود دست به کار مي شود.