گزارش «مشعل» از تامین اقلام مورد نياز در بحران کرونا  و پساکرونا در بهداشت و درمان صنعت نفت

مشکلی    در تامین دارو      و   ضد   عفونی  کننده ها نیست

اين روزهاي شيوع ويروس کرونا (کوويد 19) براي بيمارستان ها و مراکز درماني، تامين دارو و تجهيزات و لوازم حفاظت فردي و... کاري بسيار سخت و پيچيده شده است و به پيگيري و صرف وقت و انرژي فراواني نياز دارد، براي تامين اقلام مورد نياز، امور دارويي بيمارستان ها بر اساس پروتکل هايي که دارند، به تامين کالاهاي اساسي خود مبادرت کرده اند، در اين زمينه حميدرضا محمودي، رئيس امور دارويي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از تامين دارو و تجهيزات پزشکي و ضدعفوني در بحران کرونا و پساکرونا خبر داده است و مي گويد: «با برنامه ريزي و تلاش هاي صورت گرفته ، مشکلي براي تامين دارو وتجهيزات مورد نياز بيماران و مراکز درماني صنعت نفت در دوره کرونا و پساکرونا وجود ندارد. امور دارويي در کنار ديگر همکاران براي کمک به مراجعان کرونايي از ابتدا برنامه ريزي کرد و در تاريخ 16 بهمن، يعني 15 روز قبل از همه گيري کرونا، پيش بيني ذخيره دارويي و تجهيزات مصرفي پزشکي را از طريق مديريت سلامت سازمان به واحد هاي سراسر کشور در صنعت نفت ابلاغ کرد.»

با توجه به شرايط اپيدمي هر منطقه ، دارو هاي تخصصي و آنتي بيوتيک ها، ماسک هاي ساده، جراحي، ماسک اِن95، دستکش ، گان، ضدعفوني کننده هاي سطوح و دست تامين شد تا در اين مدت براي تهيه داروها که بخشي در انبار و برخي سهميه کشوري داشت، مشکلي ايجاد نشود و دارو به موقع در دسترس بيمارستان مرکزي نفت تهران قرار گرفت. به گفته محمودي، «از ابتداي شروع اپيدمي، ساخت و در اختيار قرار دادن مواد ضدعفوني کننده، يکي از موارد مهمي است که در واحد داروسازي بهداشت و درمان تهران انجام شده است. در اين مدت10 هزار ليتر ماده ضد عفوني دست ساخته شد و در اختيار بخش هاي مختلف بيمارستان از جمله اورژانس، ترياژ خاکستري و بخش هاي کرونايي قرار گرفت. بخشي از ماده ضد عفوني ساخته شده براي مديريت هاي شرکت هاي نفتي نيز ارسال شد، علاوه بر نياز بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، ماده ضدعفوني بهداري هاي ديگر از جمله اصفهان، شمال کشور و شمال غرب کشور نيز با تلاش اين همکاران تامين شد.»

يکي ديگر از بخش هاي فعال در دوره بحران کرونا، مديريت و کارکنان انبار دارويي تهران است که نياز واحد در تجهيزات پزشکي مصرفي و داروي را برآورده کرده اند و 80 هزار ماسک به واحدهاي مديريت نفتي توزيع و 50 هزار ماسک به واحدهاي درماني تحويل داده شد. در اين زمينه رئيس امور دارويي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مي گويد: «همکاران ما در داروخانه بخش ها در بيمارستان نفت تهران، داروهاي بيماران بستري را تامين مي کنند که به علت تماس مستمر اين کارکنان با پرسنل بخش ها ، سه نفر از کارکنان دچار کرونا شده اند، اما با وجود اين توزيع دارو، لوازم مصرفي پزشکي و... به خوبي انجام شد.» از ديگر فعاليت هاي واحد دارويي بهداشت و درمان صنعت نفت تهران مي توان به داروساز باليني و همراهي آنها با بخش پزشکي در دوران کرونا اشاره کرد. مشاوره هاي داروسازي در مورد تداخلات دارويي و تعيين دوز و ميزان دارو براي بيماران اعمال نظر مي کنند، اين امر باعث شد تا بهترين تجويز براي بيماران کرونايي انجام شود.

شبانه روزي شدن داروخانه درمانگاه آزادي، از ديگر اقدام هاي انجام شده در بحران موضوع کروناست که باعث کاهش ترافيک حضور بيماران در بيمارستان براي جلوگيري از بيماري است تا از اين طريق، زنجيره شيوع قطع شود.

محمودي مي افزايد: «با توجه به اينکه پس از اتمام دوره کرونا و از سرگيري فعاليت هاي عادي بيمارستان، حضور بيماران افزايش مي يابد، برنامه ريزي‎هاي لازم انجام و براي يک سال آينده ذخيره دارويي تامين شده است و جاي نگراني نيست.

تامين 10 هزار ليتر الکل و محلول هاي ضدعفوني کننده

همچنين بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز از ابتداي شيوع کرونا ويروس در کشور بر اساس پروتکل هاي کشوري درمان (دو دارويي و چند دارويي) اقدام به تهيه و تامين دارو هاي مورد نياز کشور از طريق معاونت درمان، معاونت بهداشتي و معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي کرده و به دليل همکاري با دانشگاه علوم پزشکي اهواز يک سهيه مشخص به اين مجموعه اختصاص داده شده است و در حال حاضر مشکلي در تامين دارو ندارد.

به گفته سيدکمال مرعشي، معاون دارو و درمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، «ويژگي هاي ويروس کرونا مرتب در حال تغيير است، از اين رو پروتکل هاي کشور نيز به طور دائم به روزرساني مي شود و بر اساس پروتکل هاي جديد، دارو در اختيار بيمارستان ها قرار مي گيرد، داروها براي درمان بيماران در مراکز درماني، درمان در شرايط قرنطينه يا درمان هاي پيشگيرانه متفاوت است.»

اوايل اسفند 1398 با توجه به کمبود محلول هاي ضدعفوني کننده دست و سطوح در بازار و شرايط سخت تامين آنها ، واحد خدمات دارويي بهداشت و درمان اهواز طبق فرمولاسيون و پروتکل هاي سازمان بهداشت جهاني اقدام به ساخت هزار ليتر محلول شست وشوي دست کرد که اين امر در آن زمان تا حدودي باعث آسودگي خاطر همکاران در بهداشت و درمان اهواز شد. مرعشي در اين زمينه مي گويد: «سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، وظيفه تامين و توزيع محلول هاي ضدعفوني کننده دست و سطوح، را به صورت دوره اي و مستمر، براي بهداشت و درمان هاي صنعت نفت جنوب (آغاجاري، ماهشهر، اصفهان، بوشهر و...) از طريق معاونت غذا و دارو استان خوزستان، به عهده بهداشت و درمان اهواز قرار داده است که اين مهم با پيگيري هاي مستمر همکاران خدمات دارويي به شکل بسيار خوبي انجام شده است. همچنين با مساعدت شرکت ملي نفت ايران و معاونت غذا و داروي استان خوزستان تامين 10 هزار ليتر الکل و محلول هاي ضدعفوني کننده دست و سطوح تامين شده و هماهنگي ها و پيگيري ها براي تامين الکل و محلول هاي ضدعفوني کننده تا پايان بحران کوويد 19 همچنان ادامه دارد.»او مي افزايد: «علاوه بر تامين محلول هاي ضد عفوني دست و سطوح براي بهداشت و درمان هاي صنعت نفت جنوب، آمادگي داريم با هماهنگي اچ اس اي شرکت هاي نفتي تابعه، در تامين محلول هاي ضد عفوني کننده دست و سطوح در شرکت ها کمک کنيم، تاکنون بخشي از نياز شرکت هاي نفت و گاز کارون و مارون به محلول ها را نيز تامين کرده ايم.»

علاوه بر وظيفه تامين تجهيزات، مديريت توزيع آنها نيز بسيار اهميت دارد و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز جهت مديريت توزيع اين اقلام از ابتداي شروع بحران به شکل روزانه و بر اساس ميزان حضور افراد، اولويت محل کار افراد، ميزان مواجهه با بيماران در بخش ها و واحد هاي مختلف و... تجهيزات مورد نياز را بين همکاران خود توزيع کرده است. به گفته مرعشي، «تامين و توزيع تجهيزات حفاظت فردي ، آنکال مشخص شده که در هر ساعتي از شبانه روز که بخش يا واحدي نياز داشته باشند، تجهيزات حفاظت فردي در اختيارشان قرار گيرد. ضمن آنکه بهداشت و درمان اهواز، متولي توزيع ماسک و دستکش، گان و.. تخصيص يافته از سازمان بهداشت و درمان صنع نفت، در بهداشت و درمان هاي منطقه جنوب کشور نيز بوده است.»راهکارهاي کنترلي براي پيشگيري از ترددهاي غيرضروري و جداسازي بيماران تنفسي و غيرتنفسي در بيمارستان نفت اهواز از ديگر گام هايي است که برداشته شده، در اين زمينه معاون دارو و درمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز مي گويد: «پس از جداسازي کامل مسير بيماران تنفسي و غيرتنفسي، با تغيير کاربري داروخانه شماره 2 بيمارستان بزرگ نفت اين داروخانه صرفا به بيماران اورژانس و بيماران تنفسي اختصاص يافت و داروخانه شماره يک نيز پاسخگوي مراجعين OPD و مراجعان اورژانسي کلينيک هاي تخصصي است. همچنين براي رفاه حال بيماران با ضعف سيستم ايمني از جمله بيماران پيوند اعضا، بيماران سرطاني و غيره، پيشگيري از تردد غيرضروري اين افراد در بيمارستان، داروهاي آنها تا حد امکان به صورت سه ماهه در اختيارشان قرار گرفته است. جهت رفاه حال جمعيت تحت پوشش و جلوگيري از تجمع افراد نيز در دو مرکز تخصصي سلامت خانواده شهداي نفت و کارون، داروخانه هاي تخصصي 3 و 4 راه اندازي شد و بيماران مي توانند پس از ويزيت، تمامي داروهاي ماهانه تخصصي خود را از اين دو داروخانه دريافت کنند که اين مهم زير نظر همکاران داروساز مستقر در اين داروخانه ها صورت مي گيرد. هر 4 داروخانه تخصصي به صورت 24 ساعته فعال است.»

اجراي طرح پيک سلامت

بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان نيز همسو با ارائه خدمات کوويد 19، طرح ارسال داروهاي بيماران مزمن بازنشسته منطقه فارس، از طريق پيک موتوري به صورت رايگان به در منزل را با همکاري صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان نفت فارس، اجرايي کرده است. اين طرح که پيک سلامت نام دارد، تردد برخي بيماران را به مراکز درماني کاهش داده است.

مسعود مظفري، رئيس خدمات دارويي بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در اين زمينه مي گويد: «بهمن سال گذشته اسامي بيماران مزمن، پرخطر و سالمند با همکاري واحد انفورماتيک از سيستم نرم افزار پزشکي خانواده استخراج، از آنها درخواست شد براي دريافت داروهاي دو ماهه خود از افراد نزديک و درجه يک استفاده و فقط براي موارد اورژانس به پلي کلينيک ها و مراکز درماني مراجعه کنند.

 پزشکان خانواده اين مرکز، ابتدا از طريق نرم افزار راياوران و به کمک يک کارشناس پرستاري يا مامايي و يک کارشناس پذيرش، پرونده الکترونيک بيماران ياد شده را از نظر آزمايشات، سوابق بيماري، علائم حياتي و غيره بررسي و بر اساس اطلاعات موجود و با قضاوت باليني بيمار و همچنين اطمينان از کنترل بودن بيماري فرد، تصميم مي گيرند که دارو بوسيله پيک موتوري به در منازل ارسال شود يا لازم است بيمار شخصا به مرکز مراجعه کند.»

او مي افزايد: «همکاري صندوق هاي بازنشستگي در پيک سلامت سبب کاهش چشمگير مراجعات به مراکز و پلي کلينيک و همچنين واگيري کمتر جمعيت تحت پوشش به ويژه افراد سالمند به بيماري کرونا مي شود که جاي تقدير و تشکر دارد.»