مديرعامل منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر از اختصاص 250 ميليارد ريال اعتبار براي مقابله با کرونا خبر داد

اولویت جان کارکنان و مردم است

مشعل    حدود دو ماه است که ويروس کوويد – 19 کل دنيا و کشورمان را درگير خود کرده و بسياري از فعاليت ها و اقدامات اقتصادي در کنار زندگي روزمره شهروندان را تخت تاثير خود قرار داده است. در اين مدت بسياري از صنايع بخصوص صنعت نفت و زيرمجموعه هاي آن تلاش کرده اند با وجود محدوديت هاي کاري اعمال شده براي حفظ جان کارکنان، روند توليد خود را بدون توقف ادامه دهند. در اين ميان اما صنعت پتروشيمي بدون توقف توليد تلاش کرد تا در خط مقدم مقابله با کرونا اقدام و علاوه بر توليد خود نسبت به توليد و توزيع مواد ضدعفوني و بهداشتي و حتي فراتر از آن يعني تهيه اقلام بيمارستاني و بهداشتي و بسته هاي معيشتي براي محرومان اقدام کند. منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر يکي از محدوده هاي فعال و مهم در صنعت پتروشيمي است که بخش زيادي از شرکت ها در آن فعالند و در اين مدت شرکت ها و در راس آن مديريت منطقه تلاش کرده است تا مسؤوليت چند جانبه خود را در اين روزهاي سخت بخوبي ايفا کند. آنچه در ادامه مي آيد، گفت وگوي نشريه «مشعل» با سيد اميد شهيدي نيا، مديرعامل منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر است.    با اعلام اينکه توليد منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در سال 98 به 18.2 ميليون تن رسيد، اظهار کرد: با توجه به شرايط اقتصادي و زيرساختي موجود، براي سال 99 برنامه توليد 20 ميليون تن محصولات پتروشيمي را پيش بيني کرده ايم که اميدواريم محقق شود. او با تاکيد بر اينکه مشکلي براي توليد در واحدهاي پتروشيمي منطقه ماهشهر وجود ندارد و محدوديت خاصي نيز اعمال نشده است، گفت: با توجه به نوع اپيدمي کرونا و شرايط اقتصادي که در کل دنيا حاکم است، بايد منتظر تحولات باشيم؛ اما در حال حاضر مشکلي وجود ندارد و همه بخش هاي توليد و صادرات مثل قبل فعال هستند.

 نمي توان درباره بازارهاي آتي تصميم گيري کرد

شهيدي نيا با بيان اينکه بازار هدف پتروشيمي بيشتر در شرق آسياست و اين کشورها همه گيري کمتري با ويروس کرونا را در حال حاضر تجربه مي کنند، افزود: البته اين شرايط حال حاضر است و براي بازارهاي آتي اکنون نمي توان تصميم گيري کرد. اين شرايط براي بسياري از صنايع وجود دارد و پتروشيمي ها نيز از اين موضوع مستثنا نيستند.  مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با تاکيد بر اينکه در حدود دو ماهه اخير نيز تلاش کرده ايم تا شرکت هاي پتروشيمي ماهشهر در منطقه با وجود شرايط کرونا بدون توقف به توليد خود ادامه دهند، افزود: از همان ابتداي اسفند دستورعمل هاي يکساني را براي همه شرکت ها اعمال کرديم تا کمترين آسيب را براي کارکنان و خانواده هاي آنها و شهروندان منطقه شاهد باشيم.

 با وجود ريسک بالا کمترين مبتلايان را داشتيم

او در ادامه با بيان اينکه اقدامات اجرايي و مصون سازي در منطقه را در دو بخش کارکنان و خانواده ها و مسؤوليت اجتماعي و شهروندان اجرايي کرديم، گفت: برنامه هاي آموزش عمومي و تهيه بسته و فيلم هاي آموزشي براي کارکنان و خانواده هاي کارکنان آماده شد که در ادامه براي شهروندان هم مورد استفاده قرار گرفت.  او افزود: در عين حال با نوبت کاري و تغييرات ساعت کار اداري، انجام پروتکل هاي بهداشتي و غربالگري گروه هاي آسيب پذير همچون بيماران قلبي، کليوي و ديابتي تلاش شد تا حداقل ريسک براي کارکنان در محيط کار وجود داشته باشد.  شهيدي نيا در ادامه با تاکيد بر اينکه کل دفاتر در ستاد و دفاتر اداري هر روز ضد عفوني مي شوند و تب سنجي از کارکنان ادامه دارد، افزود: يکي از موضوعات در منطقه ورود تعداد قابل توجهي از خودروهاي باربري از استان هاي ديگر است که در اين مدت هيچگاه متوقف نشدند و ما تلاش کرديم تا همه اين خودروها در مبادي ورودي ضد عفوني شوند و سلامت رانندگان ارزيابي شود.  مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر با اشاره به برنامه هاي مسؤوليت اجتماعي در ماهشهر که از گذشته وجود داشته و هر ساله اعتباري مجزا دارد، گفت: با شروع موضوع همه گيري ويروس کرونا بيشتر اقدامات با اين محور صورت گرفته و بخش هاي لجستيک پتروشيمي ها در اين منطقه مسؤوليت ضدعفوني شهرستان را به عهده گرفته اند و در حداقل 50 روز گذشته بيش از 1400 نفر ساعت پاکسازي را با همکاري قرارگاه زيستي شهرستان انجام داده اند.  او گفت که در اين مدت تلاش شده تا اقلام بهداشتي مورد نياز بيمارستان هاي شهرستان ماهشهر را تامين کنند و افزود: با تلاش هاي صورت گرفته خوشبختانه شهرستان ماهشهر با وجود فعاليت اداره بنادر و کشتيراني و ورودي هاي مختلفي که از استان هاي مختلف وجود دارد، تعداد کمي از مبتلايان به ويروس کرونا را داشته است .

 توليد آب ژاول بدون وقفه ادامه دارد

او به تلاش پتروشيمي هاي منطقه براي تهيه و تامين مواد ضدعفوني کننده اشاره کرد و گفت: پتروشيمي کارون به شکل مجزا توليد فرعي آب ژاول را به توليد اصلي خود تبديل کرد و ميزان توليد را از روزانه 15 تن به روزانه 100 تن آب ژاول با غلظت 10 تا 12 درصد رساند که قابليت رقيق شدن در حجم بالايي را دارد. اين آب ژاول به طور رايگان در سطح منطقه و استان توزيع شد و بنا بر درخواست استان هاي ديگر هم تهيه و ارسال و تاکنون 4.5 ميليون ليتر از اين مواد توزيع شده است.  شهيدي نيا همچنين از تهيه و ارسال 25 هزار محلول الکل ضد عفوني کننده براي مراکز درماني و اداري شرکت هاي داخل منطقه خبر داد و گفت: همچنين در اين مدت يک نقاهتگاه 50 تخت خوابي را تجهيز و آماده کرده ايم. مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر در ادامه از تهيه و توزيع 5 هزار بسته معيشتي به ارزش کل 25 ميليارد ريال براي خانوارهايي که از سوي کميته امداد و بهزيستي معرفي شده اند خبر داد و گفت: 2 هزار بسته معيشتي ديگر تا شروع ماه رمضان تهيه و در محلات محروم توزيع مي شوند.  او در ادامه افزود: با هدف حفظ بهداشت عمومي با همکاري يک شرکت خصوصي بسته بندي تينر، 20 هزار ظرف آب ژاول 2.5 ليتري، بسته بندي شد تا به طور مستقيم به در منازل شهروندان در مناطق محروم با رعايت پروتکل هاي بهداشتي توزيع شود. همچنين در اين مدت با تامين پارچه مورد نياز توليد 500 هزار ماسک انجام و در اختيار مراکز بهداشتي و درماني قرار گرفت و همزمان از اقدامات کادر درماني نيز تجليل شد.

  اختصاص اعتبار 250 ميليارد ريالي براي مقابله با کرونا

شهيدي نيا گفت: شوراي راهبردي پتروشيمي، اعتبار 250 ميليارد ريالي را براي مقابله با کرونا مصوب کرده و اين رقم جدا از همکاري و هزينه هايي است که پتروشيمي هاي منطقه به طور مستقل در اين مدت داشته اند.  او با اشاره به احتمال ادامه داشتن اين شرايط در ماه هاي آينده تصريح کرد: در مورد تامين مواد ضدعفومي کننده هيچ مشکلي وجود ندارد و در ماه هاي آينده هم امکان توليد آب ژاول را داريم و اين هزينه ها به عنوان اقدامات اولويت دار پتروشيمي ها در دستور کار قرار دارد.  او با تاکيد بر اينکه اين اقدامات به عنوان الزام براي پتروشيمي ها اعلام شده و اولويتي بالاتر از حفظ سلامت شهروندان نيست، افزود: هر سال بودجه اي را به عنوان مسؤوليت اجتماعي در نظر گرفته و هزينه مي کرديم و امسال، اين هزينه با اولويت جلوگيري از شيوع کرونا و صيانت از سلامت شهروندان هزينه مي شود.