دستیابی به پژوهشگاه سبز با تمرکز بر توسعه پایدار

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، تنوع بخشي به محصولات فناورانه اين مجموعه را از سياست هاي محوري سازمان در سال 99 برشمرد و گفت: در سال جديد با تقاضاي بيشتري نسبت به سال گذشته از سوي صنعت مواجه خواهيم بود، از اين رو بايد سبد محصولات فناورانه خود را گسترش بخشيم تا بتوانيم پاسخگوي نيازهاي موجود باشيم و اين امر به طور حتم مستلزم ظرفيت سازي و توانمندسازي بيشتر در داخل پژوهشگاه صنعت نفت است. جعفر توفيقي افزود: همواره صنايع نفت و گاز طرح هاي توسعه اي وسيعي داشته اند و معناي آن اين است که نيازهاي فناورانه صنعت، به طور مستمر رو به توسعه است و در شرايط فعلي کشور که شرکت هاي خارجي نيز حضور ندارند، بايد از اين فرصت استفاده کرد تا پژوهشگاه در مسير خلق ارزش و فناوري، جايگزين اين شرکت ها شود.

توفيقي با بيان اينکه در شرايط فعلي بدون ترديد، اولويتِ اول مديرانِ اين مجموعه توجه به سلامت کارمندان است، تصريح کرد: منابع انساني همواره با ارزش ترين سرمايه هاي سازمان محسوب مي شوند، بنابراين در شرايط کنوني کشور که همگان با ويروس کرونا مواجه هستند، ضروري است کارکنان اين مجموعه در تمامي فعاليت ها، نکات ايمني را به طور مطلق، چه در داخل و چه خارج از سازمان رعايت کنند و در اين مسير به توصيه هاي واحد اچ اس اي که همواره همراه آنها بوده، عمل کنند. وي ادامه داد: با توجه به ارزشي که براي همکاران خود در پژوهشگاه صنعت نفت قائل هستيم، طبيعتا سياست هاي تقويت انگيزه و انگيزشي در سال جديد نيز ادامه پيدا خواهند کرد، چرا که ايجاد انگيزه براي کارکنان، بزرگترين موتور محرک براي تحقق اهداف اين سازمان است، از اين رو هرگونه سياستي که باعث تقويت انگيزه در بين همکاران شود، از اولويت هاي اين مجموعه محسوب مي شود.

رصد فناوري هاي نوظهور و مطالعات آينده پژوهي

رئيس پژوهشگاه، با تاکيد بر اينکه اين مجموعه يک مرکز علمي است و بايد به آخرين تحولات علمي در دنيا مسلط باشد، گفت: همانند سال گذشته از يک سو مطالعات آينده پژوهي و رصد فناوري هاي نو ظهور را در برنامه خواهيم داشت و از سوي ديگر محققان اين مجموعه توسعه فناوري هاي نوظهور را در دستور کار خود قرار خواهند داد، بنابراين به صورت مستمر فناوري هاي جديد دنيا رصد خواهد شد و تاثيرگذاري آنها بر صنعت نفت و گاز نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رئيس پژوهشگاه صنعت نفت به موضوع مهمِ توسعه پايدار که از مباحث روز دنيا نيز محسوب مي شود، اشاره کرد و گفت: همه کشورها و سازمان ها همواره تلاش مي کنند که در مسير توسعه پايدار نقش مهمي ايفا کنند، ما نيز بايد تمام تلاش خود را انجام دهيم که در سال 99 يک پژوهشگاه سبز داشته باشيم و توجه به کاهش مصرف انرژي و آب، مديريت صحيح پسماند و مواد آلاينده مي تواند ما را در اين مهم ياري کند. وي افزود: تلاش خواهيم کرد که اين مجموعه علاوه بر اينکه با بهترين و بالاترين راندمان، کار خود را انجام مي دهد، در همه جهات به عنوان يک «پژوهشگاه سبز» قلمداد شود.

*پيشبرد اهداف سازمان با تکيه بر چابک سازي فرايند ها

وي شعار «چابک سازي سازمان» که در سال گذشته مطرح شده بود را  مورد تاکيد مجدد قرار داد و گفت: به منظور تحقق اين شعار، برخي فرايندها بازنگري و برخي ديگر ساده سازي شده اند و در همين زمينه، اختيارات زيادي به مديران طرح ها و پروژه ها و برخي از اختيارات، از ستاد به صف واگذار شده است. وي ادامه داد: در سال 98 دفتر مديريت پروژه را در پرديس ها تاسيس کرديم و اميدواريم که در سال جديد ساختار و سازمان اين دفاتر نهايي، مستقر و اجرايي شوند و اطمينان دارم با استقرار اين دفاتر در پرديس ها، شعار چابکي سازمان بيش از سال 98 تحقق پيدا خواهد کرد.

توفيقي بر ادامه روند چابک سازي سازمان در سال 99 نيز تاکيد کرد و افزود: در سال جديد نيز ساده سازي مقررات و فرايندها در دستور کار خواهد بود و از تمامي همکاران مي خواهم در انتخاب شعار جديد براي سال 99 ما را همراهي و پيشنهادات خود را در اين زمينه منعکس کنند تا بتوانيم زمينه هاي پيشبرد اهداف سازمان را بيش از پيش فراهم کنيم.

تبديل مرکز نوآوري به مرکزي برجسته با همکاري شرکت هاي دانش بنيان

توفيقي به افتتاح مرکز نوآوري پژوهشگاه صنعت نفت از سوي وزير نفت و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اين مرکز از سال 99 بايد با برنامه ريزي جدّي کار خود را آغاز کند و فعاليت هاي آن گسترش يابد، از اين رو با چندين شتاب دهنده قرارداد منعقد کرده ايم تا از تجربه هاي آنها بهره مند شويم. وي افزود: در اين زمينه همواره از کمک هاي وزارت نفت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري استفاده خواهيم کرد تا بتوانيم اين مرکز نوآوري را به عنوان يک مرکز نمونه با حضور استارت آپ ها، شرکت هاي دانش بنيان و استعدادهاي جوان معرفي کنيم و ارائه خدمات به صنعت را گسترش دهيم.

دسترسي به منابع مالي پايدار، با استفاده از تجاري سازي فناوري هاي داخلي

وي در زمينه تجاري سازي فناوري هاي پژوهشگاه صنعت نفت در سال 98 گفت: پژوهشگاه صنعت نفت بابت تجاري سازي فناوري هاي خود در سال گذشته توانست حق امتياز دريافت کند و اين اقدام بايد در سال جديد با جديّت بيشتري دنبال شود. با توجه به تجربياتي که در سال 98 به دست آورده ايم، تصميم داريم اين مسير را با عزمي راسخ دنبال کنيم. وي در همين باره تصريح کرد: براي نفوذ فناوري هاي اين مجموعه به داخل صنعت نفت که از آرمان هاي مشترک همه ماست، بايد بر لزوم تجاري سازي فناوري ها تاکيد شود و اطمينان دارم اگر در بخش تجاري سازي فناوري ها بيشتر تلاش کنيم، مي توانيم به منابع مالي پايدار دسترسي پيدا کنيم، از اين رو تمام سعي خود را خواهيم کرد که فناوري هايي که توسعه يافته اند، در دل صنعت نفوذ کرده و موجب اثربخشي و بهبود فعاليت ها شوند.

همکاري با  بروکرها با هدف پيشبرد ماموريت هاي سازمان

وي تصويب آيين نامه مرتبط با بروکرها را در هيات امنا از ديگر موارد مهم در سال 98 برشمرد و گفت: بروکرها در واقع سازمان هايي هستند که نقش واسط ميان سازمان هاي پژوهش و فناوري و صنعت را ايفا مي کنند که همواره از تجارب مفيدي در دنيا بهره مند هستند. وي افزود: بروکرها مي توانند در جهت اخذ پروژه هاي بزرگ از صنعت ما را ياري کنند؛ چرا که اين سازمان ها از افرادي استفاده مي کنند که از تخصص مذاکرات حقوقي و بازاريابي برخوردارند و مي توانند در کنار همکاران پژوهشگاه، ارتباط بهتر با صنعت را براي ما ميسر سازند.

ميزباني از دانشجويان تحصيلات تکميلي، پلي ميان صنعت و دانشگاه

به گفته رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، طرح ملي ميزباني از دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه ها که به تصويب وزارت نفت نيز رسيده است، از طرح هاي بسيار اميدوارکننده اي است که به ارتباط بيشتر پژوهشگاه صنعت نفت با دانشگاه ها کمک خواهد کرد. رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در همين باره گفت: نيروهاي جوان، با انگيزه و با استعداد بيشتري بر اساس اين طرح مي توانند به اين مجموعه تزريق شوند و اين افراد قادر هستند، ما را در افزايش کيفيت و کميّت پروژه ها و فعاليت ها کمک کنند. طبق دستور وزير نفت، قرار است که شرکت ملي نفت منابع اين طرح را تامين کند و اميدوار هستيم در سال99 شاهد آثار اجرايي اين طرح باشيم.

همکاري با بخش خصوصي از طريق تنوع بخشي سبد مشتريان

ايشان تنوع بخشي به سبد ذي نفعان در سال 99 را يکي از مهمترين اقدامات برشمرد و گفت: تصميم داريم در کنار بخش هاي دولتي با بخش خصوصي و پيمانکاران بزرگ که پروژه هاي ملي را در کشور انجام مي دهند، ارتباط بيشتري برقرار سازيم و همانطور که در گذشته عملکرد موفقي در اين زمينه داشته ايم، آن را گسترش دهيم و بسياري از فناوري هاي توليد شده در پژوهشگاه را در اختيار شرکت هاي بزرگ خصوصي در داخل و خارج از کشور قرار دهيم تا سريع تر تجاري شوند و همچنين بتوانيم پروپوزال هاي مشترکي را به صنعت ارائه کنيم. وي افزود: تلاش خواهيم کرد که صرفا يک پيمانکار پژوهشي نباشيم، بلکه در تمام زنجيره شکل گيري ايده تا کشف راه حل و توسعه فناوري و حل معضلات و پياده سازي و اثبات تکنولوژي در کنار صنعت باشيم و همکاري هاي خود را به همکاري هاي بلندمدت و با ثبات تبديل کنيم. توفيقي بر لزوم گسترش و توسعه شبکه همکاري هاي پژوهشگاه صنعت نفت با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي تاکيد کرد و گفت: از آنجا که ظرفيت هاي زيادي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشور وجود دارد، ايده هاي مناسبي در اين مراکز شکل گرفته که مي توانيم به کمک آنها، پروژه ها و پروپوزال هاي مشترکي به صنعت ارائه کنيم و از اين طريق از يک سو اعتماد صنعت را بيشتر جلب کنيم و از سوي ديگر سبد فعاليت هاي خودمان را توسعه دهيم.

توجه مديران ارشد وزارت نفت به پژوهشگاه صنعت نفت

وي به حضور وزير نفت در امضاي برخي قراردادهاي پژوهشگاه با ساير سازمان ها اشاره کرد و گفت: وزير نفت بارها از نقش پژوهشگاه در صنعت قدرداني کرده اند و شخصا در انعقاد قراردادهاي اين مجموعه حضور داشته اند و اين امر از يک سو نشان از اعتماد ايشان به پژوهشگاه و از سوي ديگر نشان از ارتقاي جايگاه اين مجموعه در ميان مديران و کارشناسان صنعت نفت دارد. اين مسير هيچ گاه برگشت پذير نبوده و با اتکا به ظرفيت هاي علمي و پژوهشي متخصصان اين مجموعه مي توانيم در سال 99 تاثير گذاري بيشتري نيز داشته باشيم.