سفيدپوشان خط مقدم مبارزه با کرونا

امید جایگزین ناامیدی شد

شبنم اعماري- وقتي حرف از مراکز درماني به ميان مي آيد، ناخودآگاه ذهن مان به سمت سفيدپوشاني مي رود که جزئي جذايي ناپذير از اين مراکز هستند. در واقع بيمارستان ها و درمانگاه ها با وجود کارمندانشان معنا پيدا کرده اند، کساني که شبانه روز و در هر شرايطي در تلاشند تا سلامت يک جامعه را تامين کنند.

در اوضاع کنوني کشور که جنگي تمام عيار با دشمني ناخوانده به نام ويروس کرونا درگرفته، بيش از هر کس سفيدپوشان و کارکنان مراکز درماني هستند که در صف مقدم نابودي آن ايستاده اند.

افرادي که فداکارانه براي بهبود حال مبتلايان به کرونا، خواب و خوراک ندارند و لحظه اي آرام ننشسته اند.

امروز اما با شيوع ويروس کرونا، عکس هايي در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود که مطمئنا سال ها بعد، با ديدن آنها لبخند بر لبمان نقش مي بندد و خاطراتي را به ياد خواهيم آورد که هم خوب بودند و هم بد.

چهره هايي که امروز پشت ماسک پنهان شده اند، با آن لباس هاي عجيبي که بر تن دارند و در خط مقدم مبارزه با کرونا جانانه مي جنگند، اميد را در ما و تمام کساني که در حال مبارزه با ويروس کرونا هستند، زنده مي کند.

کساني که وقتي وارد حرفه پزشکي، پرستاري و کادر درماني شدند، پذيرفتند که بايد ناجيان جان انسان ها باشند، حتي اگر جانشان به خطر بيفتد. اين تعهد و ايثارگري را امروز مي توان در تک تک بيمارستان هاي کشور ديد و از اين همه فداکاري انگشت به دهان ماند. عکس هاي منتشر شده کادر درماني مراکز مختلف درماني ايران حالا ترس را از بين برده و اميد را جايگزين نااميدي کرده است. تصاوير منتشر شد، تلاش سفيدپوشان خط مقدم مبارزه با کرونا و تمام کارکنان مراکز درماني، روزنه هاي اميدمان را بازتر کرده و خط بطلاني بر ترس هايمان کشيده است.

اين قشر زحمتکش حوزه سلامت در حال حاضر فعال ترين، دقيق ترين و منظم ترين کساني هستند که در حوادث و بلاياي اين چنيني نقش خود را بدرستي ايفا کرده اند و از هيچ کوششي براي پشت سر گذاشتن اين شرايط سخت دريغ نکرده و نمي کنند.

مبارزان خط مقدم نبرد با اين دشمن (کروناويروس)، اين روزها هرچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته اند تا باز هم مثل هميشه از اين ميدان پرخطر سربلند بيرون بيايند و لبخند را بار ديگر روي لبان مردم

 ايران بنشانند.

پس قدر اين سفيدپوشان پرتلاش و تمام کادر مراکز درماني را که در اين شرايط سخت در خط مقدم مبارزه با کرونا مي جنگند، بدانيم و براي کمک به آنها به توصيه هايي که مي شود به بهترين شکل ممکن عمل کنيم تا ما هم به عنوان عضوي از جامعه بزرگ ايران، قدمي هرچند کوچک براي مهار ويروس ناخوانده کرونا برداشته باشيم.  اميد داشته باشيد و ترس و اضطراب را از خود دور و به تمام توصيه هايي که در خصوص حفظ سلامت مي شود، بيش از هر زمان ديگري توجه کنيد.

به گفته متخصصان، اضطراب و استرس بدن را براي پذيرايي از اين ويروس آماده مي کند و توان مقاومت را کاهش مي دهد. ترس، راه چاره از بين بردن کرونا نيست؛ راه حل اين است که اميد داشته باشيم، به ترس نه بگوييم و در کنار آنهايي که با دلي پراميد و روحيه اي وصف ناشدني و پرانرژي در صف مقدم جنگ با کرونا ويروس هستند تا آن را ريشه کن کنند، بجنگيم.

در اين بين فداکاري آن دسته از مبارزان خط مقدم نابودي اين ويروس که جان خود را از دست داده اند، فراموش نمي کنيم و با توجه و عمل به هشدارها و توصيه هاي داده شده که به طور مکرر تکرار مي شود، دست در دست هم خواهيم داد تا شرايط کشور به حالت عادي بازگردد و آرامش بار ديگر مهمان خانه هايمان شود.