شرکت نفت و گاز پارس

نصب آخرين سکوي فاز 13 پارس جنوبي

مجري طرح توسعه فاز 13 ميدان گازي پارس جنوبي، از نصب آخرين سکوي اين طرح در خليج فارس خبر داد.

پيام معتمد با اشاره به اينکه سکوي اقماري 13C، چهارمين و آخرين سکوي فاز13 پارس جنوبي است، اظهارکرد: اين سکو شامگاه 17 اسفند امسال، همزمان با پايدار شدن شرايط جوي و با رعايت الزام هاي ايمني از طريق شناور نصاب HL5000 در موقعيت مخزني اين طرح نصب شده است.

وي وزن اين ابرسازه دريايي را 2500تن عنوان و اظهارکرد: اين سکو با 98 درصد پيشرفت فيزيکي پس از اتمام عمليات ساخت در يارد صنعتي شرکت صنايع دريايي ايران(صدرا)، به همراه سکوي اصلي 13A بهمن امسال با روش Push Pull روي شناور FLB124 قرار گرفت و پس از انجام فعاليت هاي مهاربندي، به سوي مرز آبي ايران و قطر در آب هاي خليج فارس روانه شد.

مجري طرح توسعه فاز 13 افزود: پس از نصب عرشه دريايي 13A و قرار گرفتن شناور حامل سکوي 13C در موقعيت C، همچنين با در نظر گرفتن شرايط پايدار آب وهوايي در دريا، همه فعاليت هاي مربوط به آماده سازي جکت و نصب کيسون انجام شد و عرشه اقماري 13C روي چهارپايه خود قرار گرفت.

وي با بيان اينکه عمليات انتقال و نصب سازه هاي جانبي اين سکو شامل مشعل و پل ارتباطي بين عرشه و مشعل به زودي به وسيله شناور Sea Pad آغاز مي شود، اظهارکرد: پس از پايان عمليات نصب متعلقات اين سکو، فعاليت هاي اجرايي مربوط به اتصال و راه اندازي چاه ها، آخرين اقدام هاي پيش رو براي بهره برداري از سکوي 13C خواهد بود.

به گفته وي، به اين ترتيب بخش فراساحلي طرح توسعه فاز 13 ميدان گازي پارس جنوبي، با در نظر گرفتن چهارسکوي دريايي و توليد روزانه 56 ميليون مترمکعب گاز غني به طور کامل پايان مي يابد.

مجري طرح توسعه فاز 13وضع پالايشگاه خشکي اين طرح را براي توليد روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز شيرين مطلوب ارزيابي و اظهارکرد: در پالايشگاه اين فازهم اکنون همه فراورده هاي گازي شامل گاز متان، ميعانات گازي، گاز مايع (LPG)، اتان و گوگرد توليد مي شود و انتظار داريم با رسيدن به حداکثر ظرفيت برداشت گاز غني از بخش فراساحل، ميزان توليد اين محصولات نيز مطابق توان واحدهاي فراورشي به حداکثر برسد.

معتمد تصريح کرد: با توجه به آمادگي موجود در پالايشگاه خشکي براي فراورش گاز غني با ظرفيت نهايي، تکميل اين طرح در بخش فراساحل به منزله پايان توسعه کامل اين طرح گازي به شمار مي رود.

 

  شرکت نفت فلات قاره

حرکت عرشه سرچاهي1 S سلمان به محل نصب

شناورحامل عرشه سکوي سرچاهي S1 به سمت ميدان سلمان حرکت کرد.

عليرضا زمرديان، سرپرست پروژه ساخت عرشه سرچاهي S1 ميدان سلمان اظهار کرد: با توجه به حرکت شناور «صدف 3000» به سمت ميدان سلمان، پيش بيني مي شود در صورت مساعد بودن شرايط جوي، اواسط اسفند ماه جاري عمليات نصب اين سکو در موقعيت مورد نظر آغاز شود.

وي گفت: از روز 27 بهمن به مدت هفت روز مقدمات آماده سازي محل نصب عرشه S1در ميدان نفتي سلمان شامل برچيدن عرشه موقت حفاري به وزن تقريبي 70تن از سوي شناور جرثقيل دار «صف 400» انجام شد و تمهيدات لازم براي آماده سازي نصب عرشه به عمل آمده است.

زمرديان از کارکنان سکوي سلمان که در به نتيجه رسيدن اين پروژه همکاري داشته اند، قدرداني کرد.

عمليات بارگيري عرشه سرچاهي S1ميدان سلمان در روز 23 دي امسال از طريق شناور جرثقيل دار «صدف 3000» روي شناور حامل عرشه (LB90) انجام شد و در مدت يک هفته مهاربندي آن روي شناور به پايان رسيد.

سکوي سرچاهي S1ميدان سلمان به وزن 1050 تن با بهره مندي از توان داخلي ساخته شده و با نصب و راه اندازي آن ظرفيت توليد نفت اين ميدان قابل افزايش است.

پيش بيني مي شود اين سکو در نيمه اول سال آينده راه اندازي شود.

 

   شرکت ملي نفت ايران

پايش روزانه اقدام هاي لازم براي مقابله با کرونا

تصميم هاي اخذ شده در کميته مديريت شرايط اضطراري شرکت ملي نفت ايران در خصوص مقابله با شيوع ويروس کرونا درصنعت نفت در بالاترين سطح به صورت روزانه پيگيري و پايش مي شود.نشست کميته مديريت شرايط اضطراري سطح 3 (بالاترين سطح مديريتي و تصميم گيري) با حضورفرخ عليخاني، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امورتوليد به عنوان جانشين رئيس کميته شرايط اضطراري، حبيب الله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به عنوان فرمانده صحنه وديگراعضاي اين کميته، به صورت روزانه برگزار مي شود.درنشست اعضاي اين کميته باهدف تحليل وضعيت برنامه هاي اجرايي کنترل و پيشگيري ازشيوع ويروس کوويد 19، ضمن پيگيري و بررسي روند اجرايي شدن تصميمات قبلي، وضعيت موجود انبارها و نحوه توزيع اقلام ضروري مانند تجهيزات تشخيصي و درماني و بهداشتي و داروهاي تخصصي لازم براي مديريت بيماري، بررسي و تامين اعتبار و بودجه لازم، همچنين تعيين متولي تهيه اقلام بهداشتي و ضدعفوني کننده که در جلسه قبل مصوب شده بود، پيگيري شد.درنشست کميته مديريت شرايط اضطراري سطح 3، فرخ عليخاني با ارائه گزارشي ازوضعيت عملکرد فرودگاه هاي عملياتي و هلي پورت ها گفت: دستورعمل هاي مناسبي درباره مقابله باويروس کوويد 19 تصويب شده است ونظارت مديريت اچ اس اي بر روند اجرايي اين دستورعمل ها بسيار مهم است.حبيب الله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نيزبا ارائه آخرين گزارش مربوط به درمان بيماران درسراسر کشور و پيگيري آخرين تصميم هاي اخذ شده، ازآمادگي سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت براي برگزاري دوره هاي کوتاه مدت با رويکرد تربيت مربي، الزامات بهداشت عمومي و محيط و سلامت روان، بهبود تغذيه و نحوه استفاده از دستگاه تب سنج خبر داد.فرمانده صحنه گفت: تامين مواد ضدعفوني کننده موردنيازازطريق پتروشيمي و وزارت بهداشت در حال انجام است و تاکنون روند بسيار خوبي داشته و بخش زيادي از نيازها تأمين و به شرکت ها و مراکز مختلف در کشور ارسال شده است.سميع افزود: دستگاه هاي تب سنج نيزبراي همه شرکت هاومناطق خريداري و ارسال شده و تب سنجي همکاران در بخش هاي مختلف به صورت منظم انجام مي شود.

تمهيدات مقابله با کرونا

مدير اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران با اشاره به شيوع بيماري کرونا در سطح کشور و حساسيت و اهميت فعاليت هاي اين شرکت به منظور انجام وظايف ذاتي خود (توليد نفت و گاز)، فعاليت هاي مديريتي و عملياتي را به منظور مقابله با کرونا در سطح ستاد و مناطق عملياتي تشريح کرد.به گزارش شانا، ماني عبدالله زاده با اشاره به انجام تست هاي غربالگري و فعاليت هايي همچون تب سنجي در مناطق عملياتي، جزاير و سکوها قبل از اعزام کارکنان اقماري، همچنين آماده باش کامل مراکز درماني وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مناطق عملياتي اظهارکرد: اقدام هاي مقتضي براي پيشگيري ومقابله باشيوع بيماري کرونا در دستور کار همه شرکت هاي تابع و فرعي شرکت ملي نفت ايران قرار دارد.

 

     شرکت پايانه هاي نفتي ايران

ايفاي نقش مسؤوليت اجتماعي با کمک بخش خصوصي

شرکت پايانه هاي نفتي ايران به منظورايفاي مسؤوليت هاي اجتماعي خود، ساخت پروژه جاده دسترسي به باغ بصيرون (باغ پيرمرد) واقع در جزيره خارک را به همت بخش خصوصي به پايان رساند.

عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران درآيين بهره برداري از اين جاده دسترسي که در روز درختکاري برگزارشد، بر اهميت درختکاري درجزيره خارک تاکيد و تصريح کرد: شرکت پايانه هاي نفتي ايران به عنوان شرکتي فني، عملياتي و حرفه اي باوجود وظايف ذاتي خود در زمينه دريافت، ذخيره سازي و صادرات نفت خام، همچنين ارائه خدمات آزمايشگاهي به محيط پيرامون، بويژه محيط زيست، توجه ويژه اي داشته که اين مهم بخشي از مسؤوليت هاي اجتماعي آن است.

وي با اشاره به طرح جاده دسترسي به باغ بصيرون (باغ پيرمرد) گفت: اين طرح با برآورد اوليه حدود20 ميليارد ريال، به همت بخش خصوصي و با استفاده از امکانات داخلي و تجهيزات راه سازي شرکت پايانه هاي نفتي ايران به ثمر نشسته است. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران افزود: جاده دسترسي به باغ بصيرون(باغ پيرمرد)به طول 1500متر، عرض6متر ومساحت کلي 9 هزار متر مربع، درمدت زمان يک ماه ساخته شده است. در آيين بهره برداري ازطرح مزبور، چنداصله نهال نيز به مناسبت روز درختکاري درباغ بصيرون(باغ پيرمرد) و پارک خطي شهرداري جزيره خارک غرس شد.

 

    شرکت گاز خراسان جنوبي 

توسعه ميز خدمت الکترونيک

امکان ارائه 16 خدمت مرتبط با فعاليت هاي شرکت گاز استان خراسان جنوبي با توسعه ميزخدمت الکترونيک فراهم شده است تا شهروندان بدون مراجعه حضوري و به صورت آنلاين و الکترونيکي به اين خدمات دسترسي داشته باشند.

سيدمحمود هاشمي، مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي گفت: به منظور پيشگيري ازشيوع ويروس کرونا وکاهش تردد مردم استان خراسان جنوبي، مشترکان گازمي توانند براي دريافت خدمات غير حضوري به آدرس وب سايت اين شرکت مراجعه کنند.

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي در تشريح فعاليت هاي الکترونيک موجود اظهار کرد: پرداخت قبوض، دريافت فهرست قبوض، دريافت فهرست پرداخت ها، اعلام کارکرد، تغيير نام، اصلاح شماره موبايل و کدپستي و اصلاح مبلغ قبض از جمله خدمات اين شرکت است که به صورت غيرحضوري و ازطريق مراجعه به وب سايت اين شرکت قابل انجام هستند.

هاشمي اظهار کرد: درخواست تست کنتور، رفع اشکال قبض، اصلاح آدرس، درخواست جمع آوري تجهيزات، درخواست قطع گاز، جابه جايي يا جمع آوري علمک، دريافت جزييات محاسبه صورت حساب، درخواست تعويض کنتوروثبت وپيگيري شکايات نيز ازطريق مراجعه به ميز خدمت الکترونيک امکانپذير است.

وي يادآور شد: مشترکان گازبراي بهره مندي از اين خدمات شرکت گاز استان خراسان جنوبي مي توانند با مراجعه به وب سايت اين شرکت به آدرس: www.nigc-skgc.ir و انتخاب منو ميز خدمت الکترونيک درخواست هاي خود را ثبت و پيگيري کنند.

 

    سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

 

مبارزه با کرونا در پايتخت انرژي کشور

مديرارشد شرايط اضطراري منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس از بسيج همگاني براي مبارزه با کرونا درپايتخت انرژي کشور خبر داد.

سيد پيروز موسوي در جمع مديران سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: پيشگيري از ابتلا به اين بيماري، دغدغه اصلي مسؤولان و ملت ايران است و مردم بايد با مشارکت عمومي به حفظ سلامت رواني جامعه کمک کنند.

وي با بيان اينکه پارس جنوبي، ايراني کوچک است، افزود: مي توان گفت تقريباً ازسراسر کشور در اين منطقه کارکنان درحال فعاليت و آمد وشد مستمر هستند و لازم است اقدام هاي پيشگيرانه براي جلوگيري از شيوع اين بيماري حساس، بخوبي وبا دقت پزشکي و بهداشتي اجرا شود.

مدير ارشد شرايط اضطراري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از تشکيل و راه اندازي بيش از20تيم واکنش سريع در پارس جنوبي خبر داد و افزود: اين تيم ها بنابر مصوبات چهارمين جلسه کميته عالي شرايط اضطرار مقابله با ويروس کرونا درمنطقه ويژه پارس، باهدف کنترل شيوع بيماري کرونا، مطابق با دستورعمل ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تشکيل و راه اندازي شده است.

موسوي تصريح کرد: بر همين اساس، دو تيم واکنش سريع (يک تيم براي مناطق عملياتي پارس يک و پارس کنگان و يک تيم براي منطقه پارس سه) در منطقه ويژه پارس، دو تيم در شرکت مجتمع گازي پارس جنوبي، دو تيم در شرکت نفت و گاز پارس (يک تيم مستقر در تأسيسات خشکي و يک تيم هم در سکوهاي گازي)، يک تيم در شرکت پايانه هاي نفتي ايران (پايانه ميعانات گازي پارس جنوبي) تشکيل شده است.

وي ادامه داد: در پتروشيمي هاي مستقر درمنطقه نيز تيم هاي جداگانه واکنش سريع راه اندازي شده که با تشکيل آنها، تعداد تيم هاي واکنش سريع به بيش از 20 تيم افزايش يافته است. مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس گفت: اين تيم ها با تأييد بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و دريافت آموزش هاي لازم، خدمات رساني به شاغلان در پارس جنوبي را بر اساس دستورعمل هاي تدوين شده انجام مي دهند.

وي افزود: مجتمع بندري پارس، فرودگاه بين المللي خليج فارس و ديگر مبادي جاده اي ورودي و خروجي به پارس جنوبي از جمله نقاط لازم براي شناسايي است که گيت هاي اسکن پزشکي خاص به منظور کنترل ورود و خروج مسافران و کارکنان مستقر شده است.

 موسوي گفت: با هدف کاهش ريسک تماس و مديريت ميزان مواجهه، پايان ساعت کاري کارکنان روزکار ساکن تا ساعت 13 و کارکنان اقماري تا ساعت 16 تغيير يافت.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس همچنين درباره استقرار تيم قرنطينه گفت: از نخستين روز اعلام بحران و خطر گسترش ويروس کرونا در محيط هاي صنعتي، تيم قرنطينه بهداشت و درمان سازمان منطقه ويژه پارس به منظور کنترل مسافران ورودي مبتلا به ويروس کرونا در فرودگاه بين المللي خليج فارس عسلويه مستقر شده است.

 وي از آموزش و هماهنگي اعضاي تيم هاي ضدعفوني اماکن اداري منطقه ويژه پارس هم خبر داد و گفت: افزون بر عمليات ضدعفوني ساختمان هاي اداري، آشپزخانه ها ورستوران ها ازسوي تيم هاي آموزش ديده، ضدعفوني و شست وشوي کمپ هاي مسکوني کارکنان نيز به طور روزانه از سوي نيروهاي خدمات پشتيباني انجام مي شود.