هم اکنون چه حسي به کار و مسووليت خود در روابط عمومي داريد؟

به طور قطع و يقين، حس کنوني ام نسبت به گذشته تفاوت دارد. شناخت بيشتر ازفعاليت هاي اين مجموعه، موجب شده است تا نگرش و بينشم به اين حوزه وسيع تر و مفهومي تر باشد و از اينکه با شمار فراواني از مخاطبان اين اجتماع که بايد براي آنها کار و خدمت کرد، روبه رو هستم، احساس خوبي دارم و به فعاليت در اين حوزه با همه سختي هايش، علاقه مند شده ام. البته قوت قلب همکارانم در پذيرش اين مسووليت نبايد  ناديده گرفته شود.روابط عمومي، نسبت به گذشته خيلي متفاوت شده و مانند بسياري ازحوزه ها، تخصصي است، به اين معنا که بايد شناخت خوبي از سازمان، مخاطب، رسانه و مواردي ازاين دست داشت؛ خوشبختانه به واسطه همکاران خوبي که دارم، فرصتي براي اين آموختن ها و کاربردي کردن آنها در مسير کاري ام ايجاد شده است و از اين بابت خوشحالم.

   جدي بودن، بخش مهمي ازشخصيت افراد را در پيشبرد اهدافشان تشکيل مي دهد، شما چقدر به اين ويژگي اعتقاد داريد و آن را در کار و مسووليت خود اعمال مي کنيد؟

جديت در کار هميشه به معناي چهره اي عبوس و گره خورده نيست. يکي از ويژگي ها و خصوصيات مهمي که يک فرد شاغل در روابط عمومي بايد داشته باشد، داشتن يک چهره بشاش و باانگيزه است.  روابط عمومي، اسمش روي خودش است؛ به اين معنا که با طيف گسترده اي از مخاطبان رو به رو است و شاداب در آن، اصل مهمي در برقراري ارتباط با ديگران به شمار مي آيد که نبايد ازآن غافل شد. به نظر من در مديريت کردن هربخش خيلي ضرورت ندارد که مدير، متخصص آن بخش باشد و نظر قطعي کارشناسي بدهد، بلکه مهم اين است که بتواند هماهنگي خوبي در مجموعه ايجاد کند؛ جديت در کار را با رفتار و با پيگيري  نشان دهد، نه با چهره عبوس و گره خورده. در مجموعه روابط عمومي شرکت ملي پخش هم تلاش من همواره اين بوده است که فعاليت ها در قالب يک تيم، در محيطي شاد و به دور از روابط رئيس و مرؤوسي، اما در چارچوب سازمان انجام شود.

   فعاليت هاي بيرون از منزل و خانه داري را با توجه به مسووليتي که داريد، چگونه مديريت مي کنيد؟

ايجاد تعادل و حفظ آن بين کار «خانه» و فعاليت هاي بيرون از آن، بسيار سخت است.  با توجه به اينکه همسرم هم در همين شرکت مسووليتي به عهده دارد، کار کردن بي آنکه خدشه اي به فعاليت هاي خانه داري (آشپزي، رسيدگي به فعاليت هاي آموزشي فرزندان، نظافت منزل و...) وارد سازد، بسيار سخت است؛ آنقدر که حتي برخي مواقع، فشار زيادي به جسم و روحم وارد مي شود اما با ايجاد شرايط و اوقاتي خاص براي خود،سعي مي کنم با يک بازيابي انرژي، هر دو اين فعاليت ها را به نحوي که مخل يکديگر نباشند، انجام دهم. البته ناگفته نماند، خانواده نيز که بيشتر منظورم دو پسرم هستند، شرايط  کاري پدر و مادرشان را به خوبي درک کرده اند و همين درک شرايط، کمک بسيار خوبي است.

    وجود مهماني ناخوانده به نام کرونا و ضرورت خودمراقبتي ها، استقبال از نوروز وآيين هاي آن را به گونه اي تحت تاثير قرار داده است. با اين اوصاف، نوروز براي شما چه مفهومي دارد؟

نوروز از دوران کودکي براي من يک اتفاق خيلي زيبا بوده و هنوز هم چنين است؛ همينطور زمستان و سه ماه سرمايش را که دريچه اميدي است براي رسيدن به فصل بهار. اينها هنوز هم براي من اتفاقات جذابي در زندگي هستند. در فرهنگ ما ايراني ها، وقتي که سال نو مي شود، مردم نيز با نو شدن طبيعت، نو مي شوند و تازه، لباس نو مي پوشند و به ديدار بزرگترها مي روند، عيدي مي دهند و عيدي مي گيرند و همه اين آداب و رسوم  زيباست.

اما امسال عيد نوروز به دليل شرايط ايجاد شده متفاوت است و همه اين آداب زيبا به دليل خودمراقبتي هايي که توصيه مکرر مسوولان بهداشتي کشور است تا حدود زيادي تحت تاثير قرار گرفته است. کما اينکه به خاطر سلامت خود و ديگران، خيلي از فعاليت ها و آداب آن مانند خريد آجيل شب عيد، خريد لباس و احيانا نو کردن برخي وسايل منزل يا رفتن به سفر که لذت ما ايراني ها درچنين ايامي محسوب مي شود، امسال انجام نمي شود و البته منطق هم همين است. از اين رو، موضوع مهم در سال 99با وجود همه زيبايي هاي فصل بهار و آداب قشنگ عيد نوروز، توجه بيشتر به بهداشت خود، خانواده و اطرافيانم است به اين اميد که با رفتن کرونا،د وباره آن دورهمي ها به خصوص در ايامي مثل نوروز تکرار شود. فلسفه نوروز هم دقيقا همين با هم بودن هاست و شايد بيشترين چيزي که حس خوبي را در افراد به وجود مي آورد، همين باشد.  نوروز 99 با وجود کرونا از اين منظر هم که مي تواند فرصت مناسبي براي بيشتر با خانواده بودن باشد، قابل توجه است.

   اگر تقويم سال 98 را ورق بزنيد، شاخص ترين بخش هاي آن کدام است؟

ابتداي سال98 مسووليت اداره آموزش را داشتم و از ارديبهشت ماه اگرچه روال نبود، با تغيير و تصميم مديريت وقت ارشد سازمان و بنا بر احساس وظيفه، دوباره مسووليت اداره روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران را پذيرفتم. شايد بتوان فعال سازي کارت هوشمند سوخت پس از چند سال توقف استفاده از آن، همچنين شخصي سازي کارت هوشمند سوخت و فرهنگ استفاده از آن در جامعه را يکي از بخش هاي کاري سال98 عنوان کرد. اين موضوع آنقدر حساس و مهم بود که انرژي زيادي را مي طلبيد و لازم بود براي آن وقت زيادي گذاشته و فعاليت هاي مختلفي انجام شود؛ فعاليت هايي در قالب تهيه گزارش ها و مصاحبه هاي تصويري با هدف اطلاع رساني شفاف. البته در کنار زيرساخت هاي ايجاد شده، لازم بود فعاليت هاي توسعه اي نيز انجام شود؛ فعاليت هايي مانند توسعه سامانه پاسخگويي09627 با افزايش اپراتورهاي آن براي پاسخ شبانه روزي به طيف گسترده پرسشگران. شرکت ملي پخش به عنوان يک مجري و نه يک سياستگذار تمام تلاش خود را براي انجام مطلوب اين کار انجام داد و من نيز به عنوان عضوي کوچک از اين جامعه همه توان خود را به کار گرفتم که اين مهم به بهترين شکل ممکن انجام شود. اين موضوع، يعني استفاده دوباره ازکارت سوخت شخصي خودروها با توجه به نگاه منفي که جامعه به اين موضوع داشت، يکي از بخش هاي مهم کاري سال 98 است که خوشبختانه با تلاش مجموعه روابط عمومي و ديگر بخش ها ازجمله سامانه هوشمند سوخت، مديريت تامين و توزيع، با تنش کمي انجام شد. اجرايي شدن سهميه بندي بنزين از آبان ماه امسال که پيش زمينه آن شخصي سازي کارت سوخت است، يکي ديگر از فرازهاي شاخص سال 98 است. اگرچه خيلي از عوامل مربوط به اين موضوع، خارج از حوزه مسووليتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بود، اما تلاش همه مجموعه به گونه اي سازماندهي شد که  اين کار مهم نيز به بهترين نحو، انجام شود. البته مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر سي ان جي سوز شدن خودروها و توسعه اين ناوگان نيز، بخش مهم ديگري براي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفت ايران در سال 98 به شمار مي آيد.  «کرونا» را هم بايد در فهرست فرازهاي شاخص سال98 قرارداد؛ ويروسي که متاسفانه وارد کشور شده و مسائل فراواني را ايجاد کرده است.

فعاليت هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به گونه اي است که تقريبا در ارتباط مستقيم با مردم است؛ از نفتکش ها که در انبارهاي نفت بارگيري مي کنند تا جايگاه ها که عرضه کننده سوخت به مردم هستند. به همين خاطر بايد بيش از پيش به موارد بهداشتي توجه شود.   در هفته سه جلسه به موضوع کرونا اختصاص داده شده است تا با اطلاع رساني گسترده در اين زمينه، از شيوع گسترده تر آن در بخش هاي مختلف پيشگيري شود.

   با توجه به 22 سال و به زعمي 26 سال فعاليت در صنعت نفت، نخستين تجربه نوروزيتان به چه زماني برمي گردد؟

از آنجا که شروع فعاليت من درصنعت نفت، يک شروع کارمندي بوده است، بنابراين نوروز در همان تعطيلات چند روزه خلاصه مي شد و اين گونه نبود که درگير کار و عملياتي که امروز هستم، باشم.اما به هرحال از آنجا که متولد فروردين هم هستم، تغيير فصل و نو شدن، حس تازه اي در من ايجاد مي کرد که موجب مي شد از اين حس و فضاي تازه، انرژي بگيرم. در چند سالي هم که مسووليت روابط عمومي را به عهده دارم، همين فضا حاکم بوده و سعي کرده ام اين انرژي را به اطرافيانم هم منتقل کنم.

    کار در روابط عمومي به ويژه در زمان حاضر، آنلاين بودن و شايد دور بودن از خانواده را ديکته مي کند. در اين چند سال که مسووليت روابط عمومي را به عهده داريد، پيش آمده است که سال نو رابا خانواده شروع نکنيد؟

به مدد فناوري هايي مثل اينترنت و تلفن همراه، ارتباطات نيز آنلاين و تا حصول نتيجه پيگيري مي شود. اين ابزار ارتباطي کمک مي کند، بسياري از فعاليت ها بدون حضور فيزيکي فرد رصد و اداره شود، اما گاه ممکن است شرايطي هم پيش آيد که حضور فرد در موقعيت الزامي باشد. در چند سال گذشته فعاليت ها روتين بوده و نوروز را با خانواده بوده ام، اما اين به معناي متوقف شدن فعاليت و مسووليتم نبوده است. فعاليت در واحدهاي خدمات رساني مانند شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران که مسووليت تامين و توزيع به موقع سوخت را به عهده دارند، به گونه اي است که وظيفه و مسووليت در آن تعطيل بردار نيست و هميشه بايد آماده بود.

   دوست داريد نوروز 99 چگونه شروع شود؟

قبل از هر چيز، آرزوي قلبي ام اين است که هرچه زودتر از شر ويروس کرونا که بر زندگي همه ما سايه انداخته است، رهايي يابيم. اميدوارم هرچه زودتر با پيدا شدن راه مقابله با آن، اين ويروس از بين برود تا نه تنها مردم کشورم، بلکه همه ملت هايي که درگير آن هستند، نجات يابند. همچنين آرزو دارم سال 99شروع يک وضعيت اقتصادي خوب براي همه مردم کشورم باشد، چون احساس مي کنم به خصوص با وجود کرونا، خيلي از مردم به لحاظ کسب و کار نيز آسيب ديده اند. معمولا پيش از شروع سال نو، جنب وجوشي در همه صنوف شاهد بوديم که امسال به دليل کرونا خيلي ديده نمي شود؛ به همين خاطر از خدا مي خواهم که با از بين رفتن اين مشکل، مردم نيز در صحت و سلامت به روال عادي جريان زندگي خود برگرداند و اقتصاد زندگي شان بهتر شود. آرزوي ديگري که دارم اين است که به اتفاق همکارانم در مجموعه روابط عمومي بتوانيم اهداف شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي را در جهت خدمت رساني هرچه بهتر به مردم محقق سازيم.

   به اهداف اشاره کرديد، فکر مي کنيد در سال 98 درحوزه کار به آنها دست يافته ايد؟

من فکر مي کنم خدمات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در هر شرايطي، خيلي ويژه و راهبردي است. تامين سوخت و توزيع که مهم ترين وظيفه و مسووليت اين شرکت است، اهميت دارد و مي توان گفت که مهم ترين هدف شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران سوخت رساني مناسب، به موقع و مطلوب است و برپايه همين هدف مهم فعاليت هاي خود را انجام مي دهد. در سال 98 هم يکي از اهداف، تامين سوخت نيروگاه ها و برق بود؛ برقي که زنجيره اي از فعاليت ها را در پي دارد و شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران تلاش کرد با سوخت رساني مناسب به اين بخش، اين هدف رابه هر قيمت محقق سازد تا زنجيره فعاليت ها به ويژه در شرايطي که کشور با پديده هايي مانند سيل و زلزله رو به رو بود، مختل نشود. در کل، همه تلاش خود را به کار گرفته ام تا در جهت اهداف سازمان که مهم ترين آن خدمت رساني به  مردم است، گام بردارم.

   درخانه چطور، آيا اهداف پيش بيني شده در اين بخش محقق شده است؟

آرامش با سلامت اعضاي خانواده ام گره خورده و مهم ترين هدفم در اين بخش، ايجاد و حفظ محيطي آرام براي آنهاست. به همين خاطر همواره تلاش کرده ام اين مهم را به عنوان يک اصل و هدف مهم درمحيط خانه، ساري و جاري سازم.

  در زندگي چه آرزو يا آرزوهايي براي سال 99 داريد؟

من از فرزندانم انتظار نابغه شدن ندارم. اين براي من اصلي بسيار مهم است که بتوانم ارزش هاي انساني و شيوه درست زندگي کردن را به فرزندانم بياموزم و انسان هاي خوبي تربيت کنم.  نکته مهم ديگر، نگراني معمول پدر و مادرها از آينده فرزندانشان است. من هم نگران آينده فرزندان خود هستم و آرزويم هم اين است که آينده اي روشن و موفق پيش روي آنها باشد و به هدف يا اهدافي که در زندگي ترسيم کرده اند، دست يابند. ترجيح من اين است که فرزندانم که دو پسر هستند، به سمت هنرسوق پيدا کنند. اگرچه تمايلاتي هم در اين زمينه دارند، اما باز سعي کرده ام خودشان راه و آينده زندگي شان  را انتخاب کنند.

   در سال 99،براي ارتقاي سازمان خود در حوزه روابط عمومي،به چه اهدافي فکر کرده ايد؟

يکي از اهداف مهم براي من درسال 99 معرفي هرچه بهتر روابط شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درسطح کشوراست. بخشي از اين هدف با توسعه سامانه پاسخگويي 09627 محقق شده و در سال آينده تلاش من وهمکارانم اين است که با يکپارچه کردن اين سامانه، معرفي بهتر و بيشتري از ماهيت خدمت رساني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران که شرکتي «مردمدار» به معناي خاص کلمه است و با هدف رضايت مندي مردم خدمت رساني کند، انجام شود. گسترش فعاليت ميزخدمت به منظور پاسخگويي به مخاطبان و افزايش رضايت مندي آنها، هدف ديگري است که  در حوزه روابط عمومي به آن توجه  خواهد شد. با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر توسعه ناوگان سي ان جي در کشور، سال آينده مسووليتي همسو با اين هدف کلان پيش روي فعاليت هاي روابط عمومي قرار خواهد داشت و آن گسترش اطلاع رساني وتبليغات در اين بخش است. ارتقاي سازمان روابط عمومي درهمه مناطق سي و هفت گانه آن، هدف مهم ديگري درسال آينده است که اميدوارم در پيشبرد آن توفيق  داشته باشم.با توجه به اينکه سال 98،با چالش هاي مختلف و متعددي مانند سيل و  زلزله روبه رو بوديم، هدفم اين است که در سال 99 بيشتر به مناطق سي و هفت گانه سفر کنم و تا حد ممکن به حل مشکلات بپردازم.  علاوه برموارد پيش گفته(حفظ آرامش درخانواده و سلامت اعضاي آن، آينده روشن وموفق فرزندان) يک آرزوي بزرگ ديگر هم دارم و آن تغيير مکان زندگي و بيشتر کردن متراژ آن با توجه به بزرگتر شدن بچه هاست که اميدارم در سال 99 اين هدف محقق شود.

   اهل نمره دادن هستيد؟ در محيط خانه و کار چه نمره اي به خودتان مي دهيد؟

تلاشم اين بوده که به وظايف خوددرقبال خانواده خوب عمل کنم و فکر نمي کنم روزي شده باشد که مثلا  بچه بدون صبحانه از خانه بيرون رفته باشند؛ بنابراين در خانه داري به خودم از100نمره 95 مي دهم. اما در محيط کار، خود ارزيابي سخت است و ديگران بايد نمره دهند. بيشترين چيزي که در من ايجاد رضايت مي کند، اين است که هم مديران ارشد و هم مجموعه اي که با آنها کار مي کنم، ازمن رضايت داشته باشند؛ سوال از آنها دراين زمينه و پاسخشان مي تواند بهترين ارزيابي براي نمره دادن به من در محيط کار باشد.

   رابطه تان با کتاب، فيلم و سينما چگونه است؟

کتاب خواندن راخيلي دوست دارم و کمتر پيش مي آيد بي آنکه چند صفحه کتاب بخوانم، بخوابم. بيشتر کتاب هايي که مي خوانيم، رمان هايي با مضامين اجتماعي است. با فيلم و سينما (البته بيشتر سينماي خانگي) هم به واسطه علاقه مندي بچه ها، ارتباط خوبي دارم.

   ميانه تان با هنر يا ورزش چگونه است؟ مثلا فوتبال؟

همسرم خيلي اهل فوتبال نيست، اما يکي از پسرهايم خيلي فوتبالي و طرفدار تيم پرسپوليس و رئال مادريد اسپانياست. دوران نوجواني طرفدار تيم استقلال بودم، اما الان هم هر چه  بچه ها دوست داشته باشند. به نقاشي علاقه مند هستم و کار هم کرده ام، اما به دليل مشغله زياد کاري، فرصت پرورش آن پيش نيامده است؛ اما پسربزرگم اهل سازاست و شش سالي هم  است در زمينه گيتار فعاليت مي کند وخوب هم پيش مي رود.

   در خانه شما رئيس هستيد يا همسرتان؟

با درک متقابلي که از کار وجود دارد، بايد بگويم در اين زمينه با يکديگر تفاهم داريم و با همين رويکرد، فعاليت هاي منزل هم با مشورت انجام مي شود.

   اگر قرار باشد به 26 سال قبل برگرديد، آيا دوباره صنعت نفت را برمي گزينيد؟

فکر مي کنم دوباره صنعت نفت و فعاليت در آن را انتخاب مي کردم. من هم رشته تحصيلي ام خيلي برايم جذاب بود و فعاليت هايي که در اين سال ها انجام داده ام، چه در حوزه اچ اس اي و چه در حوزه روابط عمومي. هرکدام برايم جذابيت هايي داشته است که فکر مي کنم همين راه را طي مي کردم، منتها براي مواردي مانند هنر وقت بيشتري مي گذاشتم.

   شيرين ترين خاطراتتان ازکار و زندگي کدامند؟

شيرين ترين خاطره زندگي ام تولد فرزندانم است واحساس مي کنم قشنگ ترين اتفاقي که مي توانست در زندگي من بيفتد، همين موضوع، يعني حضور بچه ها در زندگي ام است. البته در زندگي هرکس روزهاي سختي هم وجود دارد. من نيز امسال درگير موضوع بيماري مادرم بودم که به لطف خدا خوب تمام شد. بودن در کنار همکاران، انرژي گرفتن از آنها، همچنين تجربه کردن يک حس خوب در نتيجه رساندن يک خدمت به مردم، مي تواند يک خاطره باشد. اميدارم سال 99 سالي بسيارخوب توام با سلامت براي همه مردم ايران باشد.