گپ و گفت با رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش در آستانه نوروز

عید دوست دارم اما بدون کرونا

سعيد محمدبيگي  - روزهاي پاياني سال، معمولا فرصتي است براي نگاه به تقويم کار و زندگي و اينکه در سالي که به پايان آن رسيده ايم، چه توفيق ها و احيانا چه ناکامي هايي داشته ايم. در شرايط معمول در سازمان ها نيز چنين روالي برقرار است که با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال، مديران سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي علاقه مندند تا در يک دورهمي رسانه اي، بيلاني از عملکرد سالي که به پايانش رسيده اند و اهداف پيش روي سال آتي را ارائه دهند، اما امسال اوايل اسفند ماه اتفاقي افتاد و آن ورود مهماني ناخوانده به کشور بود؛ مهماني به نام «کرونا» که به بيشتر شهرها سفر کرد و محدوديت هاي زيادي را به وجود آورد تا آنجا که انجام مصاحبه ها و نشست هاي خبري را هم تحت تاثير قرار داد. اين ويروس، مسوول و غيرمسوول يا خبرنگار و غيرخبرنگار نمي شناسد و همه در چشم او يکسانند، اما با همه اين اوصاف، فرصتي ايجاد شد تا با فاطمه کاهي، رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت وگويي داشته باشيم، گفت وگويي در حوزه کار و زندگي با گريزي به نوروز و اهداف و آرزوهاي وي در سال نو؛ البته با رعايت همه موارد بهداشتي (دستکش، ضدعفوني کردن محيط و...). 

نگاهش به ظاهر آرام است و تلاش مي کند اين آرامش را به ديگراني هم که با او کار مي کنند منتقل کند، اما عمق نگاهش اين را نمي گويد و نگراني در آن مثل خيلي ها موج مي زند؛ نگران از «کوويد 19» يا همان «ويروس کرونا» و شيوع گسترده آن در اجتماعي به نام کشور. با همه اينها همه تلاشش را مي کند تا آرامش جايگزين نگراني شود. کاهي که امروز مسووليت راهبري روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران را به عهده دارد و سخنگوي اين شرکت است، مي گويد: متولد فروردين 1353 است و سابقه حضورش در صنعت نفت با احتساب چهارسال تحصيل در رشته مهندسي پتروشيمي دانشگاه صنعت نفت آبادان به 26 سال قبل باز مي گردد.

     با اين توضيح سابقه نسبتا طولاني در صنعت نفت داريد؟

ورودم به صنعت نفت و به حوزه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به سال 1376برمي گردد و 26سال است که خود را نفتي مي دانم. مي توان اين بازه زماني را به سه فصل يا سه دوره تقسيم بندي کرد. فصل نخست به فعاليتم در بدو ورود به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به مديريت تامين و توزيع، بخش مهندسي فرآورده برمي گردد که شش سال از خدمت خود را دراين بخش سپري کرده ام. ورود به حوزه مديريت برنامه ريزي وفعاليت در بخش طرح ها و برنامه ريزي محيط زيست در اين بخش به عنوان کارشناس ارشد محيط زيست و سپس ادامه فعاليت به عنوان کارشناس اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پس ازتشکيل سازمان اچ اس اي صنعت نفت در سال 83،فصل دوم کاري ام را که عمري 14 ساله است،تشکيل مي دهد. روابط عمومي و فعاليت در اين حوزه که البته با يک رفت و برگشت کوتاهي نزديک به يک سال در حوزه آموزش توام بود، هم فصل سوم فعاليتم در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است. شروع اين فصل کاري هم که ورود به مجموعه روابط عمومي است که در دي ماه 1395آغاز شد.

    کار درحوزه آموزش بهتر است يا روابط عمومي؟

فعاليت در حوزه آموزش، استرس هاي روابط عمومي را ندارد و اين مجال را مي دهد که بيشتر در کنار خانواده باشي، اما همين رفت و برگشت چند ماهه موجب شد درک بيشتري از روابط عمومي و فعاليت هاي آن پيدا کنم و به اهميت اين حوزه بيش از پيش واقف شوم. در واقع فعاليت دوباره در روابط عمومي، يک نگاه از بيرون به اين واحد و يک تجربه جديد براي من است. تجربه اي ارزشمند که از نظر کاري وسازماني، يک امتياز بزرگ به شمار مي آيد.

    از جايگاه يک «زن» به روابط عمومي چه نگاهي داريد؟

نخستين بانويي هستم که در شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، مسووليت مستقيمي را به عهده گرفته ام. ويژگي هاي ذاتي مانند دقت درجزييات، روابط عمومي قوي و نکته سنجي و... در بانوان بيشتر است و به نظر من، بانوان مي توانند عهده دار چنين مسووليت هايي باشند. خود من روي همکاران خانم فعال در مجموعه روابط عمومي حساب زيادي باز کرده ام و آنها نيز نشان داده اند که قابليت هاي زيادي براي پذيرش مسووليت دارند.

    اچ اس اي و روابط عمومي دو حوزه دور از هم به نظر مي آيند. از پيشنهاد ورود به اين حوزه براي قبول مسووليت شوکه نشديد؟

راستش اين دو حوزه براي من دو تجربه متفاوت است، اما از آنجا که بخشي از دوران خدمتم در حوزه محيط زيست سپري شده بود و قسمتي از فعاليت اين حوزه هم به فرهنگ سازي محيط زيست از طريق انتشار بروشور، مقالات، برگزاري نمايشگاه و مواردي از اين دست مربوط مي شد، به همين خاطر ارتباط نزديکي با روابط عمومي و شناخت خوبي ازحوزه هاي کاري آن برايم، ايجاد شده بود.  نکته مهمي هم که کمک کرد تا با درک بيشتر و بهتري از فعاليت در روابط عمومي، در مدت کوتاهي با شرايط و مسووليت جديد خو بگيرم، سابقه نسبتا طولاني فعاليتم در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و آشنايي ام با فعاليت وفرآيندهاي شرکت در بخش هاي مختلف آن از جمله مهندسي فرآورده و عمليات بود. اين مهم در کنار همکاري همه همکارانم در مجموعه روابط عمومي کمک کرد تا تسلط بر مسووليت هاي حساس اين حوزه خيلي زمانبر نباشد.