شرکت فجر انرژي خليج فارس   

150 ميليارد ريال صرفه جويي با بومي سازي بيش از 700 قطعه

مديرعامل شرکت فجرانرژي خليج فارس ازصرفه جويي 150ميليارد ريالي با بومي سازي بيش از 700 قطعه دراين شرکت خبر داد.

غلامعلي زال خاني افزود: باداخلي سازي بيش از13نوع ماده شيميايي نيز بيش از يک ميليون يورو صرفه جويي شده است.

وي با اشاره به اين که شرکت فجر انرژي خليج فارس در سال هاي 90 تا 97، ساخت بيش از 760 قطعه را هدف گذاري کرده است، افزود: 790 قطعه به مرحله ساخت رسيده و توليد شده اند که با توليد اين قطعات بيش از150ميلياردريال در هزينه هاي اين شرکت صرفه جويي شده است.

زال خاني گفت: داخلي سازي 790قطعه نشان مي دهد دراين زمينه فراتر از هدف گذاري انجام شده است.

وي بااشاره به اين که وظيفه شرکت فجرانرژي خليج فارس، توليد سرويس هايي مانند انرژي برق وبخار براي صنايع پتروشيمي منطقه است، اظهار کرد: تمرکز اين شرکت برپايداري واستمرارمحصول است، بنابراين، تأمين قطعات براي اين شرکت حکم فرايند حياتي را دارد. مديرعامل شرکت فجر انرژي خليج فارس با بيان اين که هرگونه وقفه اي که در توليد شرکت فجر رخ دهد، ديگر شرکت هاي منطقه را با مشکلات زيادي روبه رو خواهد کرد، گفت: اين شرکت تاکنون حتي يک ساعت به علت کمبود قطعه وقفه توليد نداشته است. زال خاني گفت: شرکت فجر انرژي خليج فارس با تمرکز بر توليدکنندگان داخلي، اهداف صرفه جويي مالي از طريق تأمين‏‏ داخلي قطعات، به حداقل رساندن تدريجي آثارمحدوديت هاي ساخت قطعات و تجهيزات با استفاده از انعطاف پذيري وپشتيباني ازهدف راهبردي توليد پايدار براساس چابکي زنجيره تأمين را در داخلي سازي قطعات و تجهيزات دنبال مي کند.

وي اظهارکرد: توسعه توان توليد کنندگان و سازندگان، اشتغال زايي، رشد تخصص نيروها و کارشناسان و افزايش رقابت پذيري در بين سازندگان داخلي براي بالابردن کيفيت و کاهش قيمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت و اين به تاب آوري اقتصاد ملي در هر شرايطي کمک مي کند.

زال خاني تاکيد کرد: باحمايت ازتوليدات داخلي، اهداف ديگري مانند مداومت تأمين قطعه وحذف وابستگي برخي قطعات به خارج از کشور، کاهش ريسک تأمين برخي قطعات درشرايط خاص تجارت بين الملل و صرفه جويي دربرخي موارد نسبت به قطعات توليد خارج، براي اين شرکت محقق مي شود.

مديرعامل فجر انرژي خليج فارس با اشاره به برخي فعاليت اين شرکت در زمينه اتکا به توان داخلي گفت: ساخت سيستم جرقه زن توربين هاي گازي، تعمير و استفاده عملياتي سکسيونر نيروگاه ناحيه 2 با استفاده از توان سه شرکت ايراني و ساخت روتور و متعلقات پمپ هاي BFW (آب خوراک بويلرها) در ناحيه 2 ونصب موفقيت آميز يک دستگاه روي تجهيز يادشده از اقدام هاي انجام شده در حوزه خوداتکايي بوده است.

 

    شرکت نفت و گاز پارس

نصب آخرين سکوي فاز 14 پارس جنوبي

آخرين سکوي بخش فراساحل طرح توسعه فاز 14 ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس نصب شد. سکوي اقماري 14D، روي جکت خود درچهارمين موقعيت برداشت گاز طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي نصب شد. اين سازه عظيم گازي پس از پايان عمليات ساخت درشرکت صنعتي دريايي ايران(صدرا)، باپيشرفت فيزيکي 98درصد، روي بارج FLB124 بارگيري شد و يارد صدرا را به مقصد پارس جنوبي ترک کرد. محمدمهدي توسلي پور، مجري طرح توسعه فاز 14پارس جنوبي به برنامه ريزي براي انتقال ايمن اين ابرسازه با توجه به شرايط دريا اشاره و تصريح کرد: خوشبختانه پس از پايدار شدن شرايط جوي دريا، فعاليت هاي مقدماتي و آماده سازي جکت آغاز شد و عرشه 14D با وزن 2400 تن، به وسيله شناور نصاب HL-5000در موقعيت مخزن گازي قرار گرفت. وي با بيان اين که به زودي عمليات نصب متعلقات سکوي 14D شامل پل ارتباطي ومشعل توسط شناورنصاب SEA PAD آغاز مي شود، تصريح کرد: با بهره برداري از اين سکو که در 105 کيلومتري ساحل کنگان قرار دارد، ظرفيت برداشت گاز غني از موقعيت مخزني فاز14پارس جنوبي با14.2ميليون مترمکعب افزايش به 56 ميليون متر مکعب در روز مي رسد. توسلي پور فعاليت هاي هوک آپ، راه اندازي و بهره برداري از سکوي 14 D را آخرين اقدام در تکميل بخش فراساحل فاز 14 عنوان و اظهار کرد: انتظار مي رود با تلاش کارکنان گروه راه اندازي، اين سکو تا پايان امسال در مدار توليد قرار گيرد. به گفته وي، هم اکنون در بخش فراساحل، سه سکوي 14A، 14B و 14C درمجموع باظرفيت برداشت 42 ميليون مترمکعب گاز به همراه دو رشته خطوط لوله 32اينچ اصلي و يک خط لوله درون ميداني در مدار توليد قرار گرفته است. با تکميل و بهره برداري کامل از اين طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي، روزانه 50 ميليون مترمکعب گازشيرين، 75 هزاربشکه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد، همچنين سالانه يک ميليون تن گاز مايع و يک ميليون تن گاز اتان فرآوري خواهد شد.

 

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزي

زيرساخت حفاظت الکترونيک درمرکز انتقال نفت رازان

رئيس نگهداري و تعميرات انتقال و ديتاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزي گفت: با هدف مانيتورينگ و کنترل اتفاقات و فعاليت هاي پيرامون و داخل محوطه صنعتي مراکز نفتي، راه اندازي سيستم حفاظت الکترونيکي در اولويت برنامه ها قرار گرفت. داوود اعظم زاده ادامه داد: مرکز انتقال نفت رازان، به دليل حساسيت بيشتر در زمره نخستين مراکزي است که طراحي و برآورد سيستم حفاظت الکترونيک در دستورکارمديريت مخابرات شرکت قرار گرفت و پس از صدور پروانه کار آن، اجرايي شد.وي افزود: عمليات اجراي زيرساخت سيستم حفاظت الکترونيک رازان با انجام گودبرداري، لوله گذاري وکابل اندازي اجرايي وپس ازساخت منهول نصب دکل، ساخت وتجهيز ساختمان کنترل نيزبانظارت کارشناسان مخابرات منطقه، انجام شد. اعظم زاده بااشاره به بيش ازسه ماه فعاليت مستمر گروه هاي مختلف گفت: طبق نقشه و جانمايي انجام شده، بيش از70دوربين ثابت و گردان بافناوري جديد، در اين مرکز نصب شده است. وي باتاکيد برهمکاري واحد تعميرات ساختمان، حراست و ترابري منطقه مرکزي گفت: مانيتورينگ دوربين هاي مزبور با هفت مانيتور بزرگ از سوي همکاران حراست به صورت شبانه روزي در حال کنترل است.

 

  شرکت نفت فلات قاره ايران 

پايان فرايند تعمير تاسيسات فرآورش گاز هنگام

تعميرات اساسي تاسيسات فرآورش گاز هنگام با انجام بالغ بر هفت هزار نفر- ساعت فعاليت از سوي شرکت نفت فلات قاره ايران پايان يافت. اين عمليات با تلاش کارکنان واحدهاي مختلف عملياتي اين شرکت مانند بهره برداري، تعميرات، ايمني و بازرسي فني انجام شد.

با توجه به بروز برخي مشکلات فرايندي و لزوم انجام اصلاحات در مواردي از طراحي هاي اوليه و نيز بازبيني داخل ظروف تعميرات اساسي، تاسيسات فرآورش گاز هنگام درحالت خاموش قرار گرفت و واحدهاي فرايندي آن از سرويس خارج شد. اورهال ظرف تفکيک گر ورودي واحدشيرين سازي، بازديد وضعيت فيلتر المنت ها، تميزکاري وجابه جايي مسيرهاي ورودي و خروجي فيلتر واحد شيرين سازي، بررسي وضعيت وتميزکاري همه سيني هاي برج جذب، از جمله اقدام هاي انجام شده در فرايند تعميراتي اين عمليات است.  همچنين انجام برخي تعميرات داخلي و شست و شو، اورهال کامل ظرف تفکيک گر خروجي برج جذب واحد شيرين سازي، اورهال کامل و رفع برخي اشکال هاي داخل فلش درام آمين غني و نصب يک عدد سوئيچ فشار براي ظرف فلش درام آمين غني واتصال آن به سيستم ESD، ديگر موارد قابل اشاره در تعميرات اساسي تاسيسات فرآورش گاز هنگام است. تعميرکامل برج احياي آمين وبازسازي سيني هاي آسيب ديده آن، طراحي و نصب يک عدد سوييچ فشار و يک کنترل ولو جديد روي مخزن آمين درگردش براي بالا بردن ايمني مخزن، انجام اصلاحات روي بدنه پکيج فيلتراسيون آمين، تعبيه يک عدد Globe valve روي مسير خروجي اين پکيج براي تامين گراديان فشاري توصيه شده در اسناد ومدارک، موارد ديگري هستند که دراين عمليات به آنها پرداخته شده است. درعمليات تعميرات اساسي تاسيسات فرآورش گازهنگام يک ESDV و يک عدد سوييچ فشار براي ايمن سازي حداکثري پکيج، نصب شده است. طراحي، ساخت ونصب يک ناوداني شيب داردرمسير گازخروجي تفکيک گر واحد نم زدايي وتنظيم نقطه شبنم براي جلوگيري از هدرروي ماده شيميايي مونواتيلن گلايکول، ديگر فعاليت هاي انجام شده درفرايند تعميرات اساسي تاسيسات فرآورش گازهنگام است.

 

 

    شرکت پايانه‎هاي نفتي 

بررسي چالش‎ها و برنامه‎هاي اجرايي

نشست شوراي مديران شرکت پايانه هاي نفتي ايران باهدف بررسي آخرين وضع عملکردها وميزان هماهنگي وهمسويي درعمليات و فعاليت هاي مديريت ها با مناطق عملياتي برگزار شد. دراين نشست که با حضور عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران برگزارشد، مديران ستادي و روساي مناطق عملياتي، گزارش آخرين وضع عمليات، تعميرات اساسي و مديريت دارايي هاي فيزيکي و تاسيسات و مسائل نيروي انساني را ارائه دادند. مديرعامل پايانه هاي نفتي ايران در اين نشست بابيان اين که در حوزه هاي مختلف عمليات، فني ومهندسي و نيروي انساني، راهبردها، اهداف راهبردي وشاخص هاي کليدي مشخص شده است، اظهارکرد: دراين باره لازم است چالش هاي پيش رو شناسايي شوند وبا ارائه راهکارلازم براي حل اين چالش ها برنامه ريزي شود. وي همچنين تصريح کرد: به منظور ايفاي نقش شايسته در تکميل و تداوم زنجيره ارزش نفت، لازم است، بابرنامه ريزي وتهيه شرح نيازاحداث مخازن جديد، همچنين انجام تعميرات به موقع و رسوب زدايي منظم، ظرفيت ذخيره سازي مخازن موجود افزايش داده شود. اسدروز عنوان کرد: درحوزه فني و مهندسي، افزايش قابليت اطمينان در تاسيسات و تجهيزات مطابق استانداردها وضوابط فني و مهندسي را مد نظر قرارداده ايم و با تکيه بر توان نيروي داخلي شرکت، به اين اهداف دست خواهيم يافت. مديرعامل پايانه هاي نفتي ايران با بيان اين که در حوزه اچ اس اي نگاه ايمن به فرايندها در فعاليت هاي اين شرکت مشهود است، تصريح کرد: تامين کالا وتجهيزات ازديگر مسائل مهمي است که در دستور کار مستمر مديريت امور بازرگاني اين شرکت قرار دارد.

اسدروزهمچنين برضرورت حضور مديران در مناطق عملياتي تاکيد و تصريح کرد: با توجه به لزوم ارتقاي انگيزه در نيروي انساني، بايد مسائل کارکنان مورد توجه قرار گيرد و راهکارهاي لازم براي رفع مشکلات آنها ارائه شود.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

تمديد گواهينامه سيستم مديريت يکپارچه

آيين پاياني مميزي مراقبتي دوم سيستم مديريت يکپارچه شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون برگزار و گواهينامه سيستم مديريت يکپارچه اين شرکت براي يکسال ديگر تمديد شد. در اين مراسم، حميد کاويان، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با تاکيد بر لزوم درس آموزي وتلاش به منظور بهبود برخي رويه هاي عملياتي واداري سازمان گفت: سامانه مديريت يکپارچه از سوي سازمان به کار گرفته مي شود تا امور فرايندي خود را درهر دو بخش عمليات و ستاد راهبري و اهداف خود و ذي نفعانش را محقق کند. وي با اشاره به اين که برخلاف گذشته، وجود اين سيستم براي کارکنان سازمان کاملا مشهود شده، افزود: استقرار اين سيستم، سازمان را در تدوين چشم انداز، خطي مشي ها، راهبردها واهداف خرد وکلان ياري رسانده و ديد مديريتي را گسترده تر کرده است. سرمميز تيم مميزي نيزروزآمدکردن سيستم هاي مديريتي، مسئوليت پذيري، تبحر درپاسخگويي، داشتن دانش فني سطح بالا، کسب دستاوردهاي بزرگ و تاثيرگذار در عرصه زيست محيطي و سرعت عمل در بهبود موارد قابل بهبود راازنقاط قوت شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون برشمرد.  وي گفت: مميزي هاي داخلي که ازسوي کارگروه هاي متشکل از کارکنان خود شرکت انجام شده است نيز بسيار دقيق، روزآمد و اثربخش ارزيابي مي شود. بنابر ارزيابي هاي ارزيابان شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون، گواهينامه هاي ايزو 2015باورژن9001، ايزو 2015 با ورژن 14001 و اوسس 2007 براي يک سال ديگر در شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون تمديد شده است. اين مميزي مراقبتي باهدف ارزيابي سيستم مديريت کيفيت، محيط زيست، ايمني و بهداشت حرفه اي در دو روز واز سوي نماينده يک شرکت آلماني انجام شد.

 

     شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

آغاز بهره برداري و عمليات اجرايي 23 پروژه گازرساني

همزمان باآغاز دهه مبارک فجر ودرآستانه چهل ويکمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، بهره برداري وعمليات اجرايي 23 پروژه گازرساني با هزينه اي بالغ بر 2700 ميليارد تومان و 900 ميليون يورو از سوي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران آغاز شد.

مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه گاز ايران گفت: دهه فجرامسال، هفت پروژه احداث خطوط انتقال گاز به مبلغ 833 ميليارد تومان و 285 ميليون يورو به بهره برداري مي رسد.

بهرام صلواتي گفت: همچنين در اين ايام فرخنده، عمليات اجرايي پنج پروژه احداث خطوط انتقال گاز به مبلغ 1380 ميليارد تومان و 418 ميليون يورو آغاز مي شود.

صلواتي بااشاره به ديگر پروژه هاي در دست افتتاح يا عمليات اجرايي در دهه فجر امسال گفت: در اين ايام با شکوه، چهار ايستگاه تأسيسات تقويت فشار گاز با اعتبار10ميليارد تومان و99ميليون يورو و عمليات اجرايي پنج ايستگاه ديگر نيزبا اعتبار 490 ميليارد تومان و بيش از 61ميليون يورو آغاز خواهد شد.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران تصريح کرد: دراين ايام، بهره برداري از يک واحد ديسپچينگ ومخابرات ويک واحدابنيه، راه و مراكزبهره برداري باصرف اعتبارحدود 30ميليارد تومان و بيش ازهشت ميليون يوروآغاز مي شود.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي

2 افزايش 16 درصدي مصرف سي ان جي

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي گفت: دي ماه امسال مصرف گازطبيعي فشرده(سي ان جي )دراين استان نسبت به مدت مشابه پارسال 16 درصد افزايش داشته است.

مجتبي شکوري با بيان اين که عرضه سي ان جي در دي ماه امسال، هشت ميليون و583 هزارمترمکعب بوده است، افزود: با عرضه اين حجم سي ان جي ، در مصرف9 ميليون و130 هزار ليتر بنزين، صرفه جويي شده است.وي گفت: بيشترين مقدارمصرف سي ان جي به ناحيه بجنورد و کمترين مقدارمصرف آن نيز به ناحيه اسفراين مربوط مي شود.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي تاکيد کرد: دراين حوزه عملياتي، 29جايگاه عرضه سي ان جي ، شامل 9 جايگاه دو منظوره و 20 جايگاه تک منظوره، خدمات رساني به شهروندان و زائران بارگاه ملکوتي امام رضا (ع)را انجام مي دهند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس 

رفع چالش هاي حمل ونقل فراورده

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس با بيان اين که راهبران (رانندگان)نفتکش، خادمان گمنام عرصه سوخت رساني هستند، رفع مشکلات شبکه حمل ونقل فراورده ها را ازاولويت هاي مهم برشمرد. اميربني کريمي درديداربا نمايندگان راهبران نفتکش وشرکت هاي حمل و نقل فراورده هاي نفتي استان فارس، راهبران نفتکش را بازوان پر تلاش شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس عنوان و بر رفع مشکلات آنها تاکيد کرد.

وي باقدرداني ازتلاش شبکه حمل ونقل فراورده هاي نفتي درتامين و توزيع به موقع سوخت دراستان فارس، به نبودخط لوله انتقال فراورده و تامين سوخت مورد اين استان با نفتکش اشاره وتصريح کرد: اين مهم نقش راهبران نفتکش را در تامين سوخت مورد نياز استان فارس بسيار مهم و پر اهميت کرده است.

بني کريمي صداقت وعشق خدمت به مردم راازخصلت هاي مهم راهبران نفتکش برشمرد.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس گفت: با توجه به وسعت، شرايط خاص آب وهوايي، همچنين جغرافياي استان، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس،  نگاه ويژه اي به فرايند سوخت رساني و رفع مشکلات وچالش هاي آن دارد.

 وي گفت: اجراي پروژه هايي مانند افزايش ذخيره سازي انبار نفت شهيد تندگويان، اتصال انباربه خطوط ريلي واحداث پالايشگاه دوم مي تواند بخش زيادي از مشکلات موجود را برطرف کند.

بني کريمي يادآورشد: منطقه فارس با توزيع ميانگين بدون وقفه روزانه حدود دوازده ميليون انواع فراورده نفتي، چهارمين مصرف کننده سوخت در کشور است.

دراين نشست نمايندگان راهبران نفتکش، انجمن هاي صنفي، مالکان نفتکش و شرکت هاي حمل ونقل فراورده هاي نفتي نيز باطرح مسائل ومشکلات موجود پرداختندوخواستار نگاه ويژه مسؤولان به اين بخش از حمل ونقل شدند.

خودکفايي در تعمير برد ميترها

رئيس خدمات فني مهندسي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس ازتعمير50 «بردميتر» موردنيازموجود درانبارهاي نفت اين حوزه عملياتي خبر داد.

عبدالخالق خورنگاه افزود: تعميراين بردميترها درجهت تحقق «شعار رونق توليد» با تکيه بر دانش و توان کارکنان واحد خدمات فني مهندسي انجام و موجب صرفه جويي قابل ملاحظه اي درهزينه ها شده است.

خورنگاه بابيان اين که پيش از اين، تعمير بردميترها به وسيله شرکت ها ي خصوصي طرف قرارداد با شرکت انجام مي شد، تاکيدکرد: هم اکنون اين مهم با اتکا به توان و تخصص نيروهاي داخل شرکت انجام مي شود و اين منطقه براي خدمات رساني به ديگر مناطق نيز آمادگي دارد.

رئيس خدمات فني مهندسي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس گفت: بردميترهاي تعميرشده درانبارهاي نفت منطقه فارس، هم اکنون در مدار استفاده قرار دارند.

وي بااشاره به تامين وتوزيع بدون وقفه انواع فراورده هاي نفتي دراستان فارس، از طريق سه انبار نفت موجود درمنطقه تصريح کرد: تامين، نگهداشت و تعميرات اين تاسيسات موضوع مهمي است که به عنوان يک اولويت در دستور کار واحد خدمات فني مهندسي قرار دارد.