پخش فراورده هاي نفتي

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، همدوش با ديگربخش هاي صنعت نفت، نقشي تاثيرگذار درشکل گيري انقلاب اسلامي وشکوفايي دوران پس از آن داشته وهم اکنون نيز که درآستانه چهل ويکمين سالگرد آن قرار داريم، اين نقش پر رنگ تر و موثرترشده است.  ازابتداي شکل گيري انقلاب اسلامي ايران و به ثمرنشستن آن دربهمن 57، خط مشي مجموعه مديريتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و کارکنان آن همواره براين معطوف بوده است که خدمت رساني به مردم در اولويت باشد. اين خط مشي اکنون نيز به عنوان اولويتي مهم در اين شرکت پيگيري و برمبناي آن عمل مي شود.  باگذشت چهل سال ازانقلاب اسلامي وپاي گذاشتن به چهل ويکمين سال آن، اين بخش ازصنعت نفت همچون ديگربخش هاي آن، فعاليت هاي خود را در جهت خدمت رساني هرچه بهتربه هموطنان گسترش داده است تا آنجا که به جرات مي توان گفت نقطه اي درکشورمان نيست که پاي خدمات رساني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي به آنجا نرسيده باشد.  بدون ترديد فعاليت هاي اين بخش ازصنعت نفت که باراهبري 37 منطقه در 37 نقطه کشور، روزانه بيش از250 ميليون ليترانواع فراورده نفتي اعم ازبنزين، گازوئيل ونفت سفيد رابانزديک به 14هزارنفتکش جاده پيمابه مبادي مصرف انتقال مي دهند، چندان قابل وصف نيست وشايد نتوان زواياي نهان وپيداي اين خدمت رساني راآن گونه که شايسته است، بيان کرد.  شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درچهاردهه انقلاب اسلامي، راهبردهايي را تدوين و اجراکرده؛ راهبردي هايي که با دستاوردهايي دراين حوزه همراه شده است و نگاهي فهرست گونه به آنهامي تواندگوياي گستردگي دامنه عمليات آن باشد.

   راه اندازي و بهره برداري ازمگاپروژه 25ميليون مشترکي سامانه هوشمند سوخت

    توليد بيش از6 ميليون قطعه کارت سوخت هوشمند با همکاري شرکت توسعه نيروي انتظامي

   توزيع سراسري بنزين و گازوييل با کيفيت يورو 4 و 5 درجايگاه هاي عرضه سوخت کلانشهرها ومحورهاي مواصلاتي کشور با هدف کاهش آلاينده هاي زيست محيطي

    اجراي طرح ديسپچينگ و تبديل نظارت دستي توزيع فراورده هاي نفتي به نظارت سيستمي

    به کارگيري فناوري هاي نوين درصنعت توزيع فراورده کشور و ارائه خدمات مدرن عرضه فراورده ازجمله سامانه درخواست فرروده (سدف)

    پايه گذاري و برنامه ريزي براي سازماندهي شرکت هاي زنجيره اي سوخت «طرح عظيم وملي برندينگ» (باهدف ساماندهي وضعيت جايگاه ها، ارائه خدمات بهتربه مشتريان، ايجاد شرايط ايمن عرضه و کنترل و نظارت دقيق تر بر روند توزيع سوخت)

    به کارگيري نسل جديد کارتخوان هاي سوخت

    احداث و راه اندازي جايگاه هاي کوچک وسياربا هدف روان سازي در جريان سوخت رساني

افزايش شمارجايگاه هاي عرضه سوخت از 328 باب در سال 1357 به سه هزار و 750باب جايگاه تا نيمه نخست سال 98(شماري جايگاه نيز در دست احداث و درمرحله افتتاح است)

    طرح تخصيص سوخت به ناوگان حمل ونقل عمومي براساس پيمايش

    پايه گذاري واجراي طرح بزرگ زيست محيطي کهاب باهدف جمع آوري بخارهاي بنزين درجايگاه ها، نفتکش ها و انبارهاي نفت و بازگشت روزانه حدود 360 هزار ليتر بنزين به چرخه سوخت

    ارتباط شبانه روزي با مشتريان با راه اندازي و توسعه سامانه تلفني 09627 براي ثبت شکايت هاي مردمي

    توسعه بازار انرژي با عرضه فراورده هاي نفتي در بورس انرژي

    راه اندازي و توسعه صنعت سي ان جي با 2489 باب جايگاه سي ان جي با ظرفيت دو ميليون و 886 هزار مترمکعب

    توزيع سوخت پاک(سي ان جي) ايجاد امنيت درسبد سوخت مصرفي کشور و کاهش مصرف فراورده هاي بنزين و گازوييل

   توسعه صنعت سي ان جي (گازطبيعي فشرده) وافزايش ميزان مصرف آن به ميزان 23 ميليون مترمکعب در روز

   ارائه تسهيلات رايگان به منظور دوگانه سوز شدن خودروهاي عمومي

 اختصاص سهم قابل توجه سي ان جي درسبد سوخت خودروها با تبديل کارگاهي و کارخانه اي چهارميليون خودرو

    افزايش نرخ کارمزد جايگاه داران سي ان جي

امضاي تفاهم نامه تامين مالي طرح توسعه وتوليد کارخانه اي و کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز» بين شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي و بانک ملت به ارزش 6500 ميليارد تومان براي گاز سوزکردن يک ميليون و 500 هزار خودرو

    تامين وتوزيع سوخت زمستاني به ويژه در زمستان هاي سردنظير زمستان سال 86

    تامين جهادي، مناسب ومطلوب سوخت موردنيازهموطنان گيلان درحوادث غير مترقبه اي چون سيل و زلزله در برخي شهرها در استان هايي مانند گيلان (رودبار و منجيل) کرمان (بم) کرمانشاه (سرپل ذهاب و... )، ورزقان (آذربايجان شرقي) هرمزگان (جاسک) و سيستان و بلوچستان

   توزيع 77ميليون ليتر سوخت به منظور امدادرساني به مناطق سيل زده و زلزله زده در سال 98

    سوخت رساني مطلوب و بي وقفه در ايام شلوغ و پرترددسال به مسافران و زائران (نوروز، تعطيلات تابستان، اربعين و... )

    اقدام هاي حمايتي از توزيع کنندگان سوخت و کاميون داران ازجمله پرداخت خسارت تانکرهاي حمل سوخت

    به کارگيري همه ظرفيت هاي سازماني در سطح کشور براي مبارزه با قاچاق سوخت وابطال کارت هاي سوخت غيرقانوني مهاجر دراستان هاي مرزي

اين خدمات و موارد ديگري از اين دست، تنها بخشي از بيشمار فعاليت و تلاش غيورمردان عرصه پخش فراورده هاي نفتي است.

 

خطوط لوله و مخابرات

خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، زيرمجموعه ديگري ازشرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي است. سالانه ميلياردها تن -کيلومترانواع فراورده نفتي(بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و... ) از طريق بيش از14هزار کيلومتر لوله بااينچ -قطرهاي مختلف وغالبا مدفون در زير زمين، از پالايشگاه هاي کشوردريافت و با بهره گيري ازچند صد تلمبه خانه احداث شده در مسير، به مبادي مصرف انتقال داده مي شود. بخشي از اين نقل و انتقالات نيز درحوزه صادرات است.  ناگفته پيداست که فعاليت هاي اين شرکت از آن جهت که خطوط لوله مدفون در زمين دارد وانواع فراورده هاي نفتي را ازهمين طريق به نقاط دورافتاده کشورمنتقل مي کند، بسيار با اهميت است.  نگاهي گذرا به فعاليت هاي اين شرکت نشان مي دهد شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران به منظورپاسخ گويي به نيازهاي روز، همپاي ديگر بخش هاي صنعت نفت فعاليت هاي خود راگسترش داده است. اين شرکت با 90 سال قدمت درچرخه انتقال نفت خام وفراورده هاي نفتي در چهار دهه نخست انقلاب اسلامي، نقش بسزايي درصنعت نفت داشته و در چهل ويکمين سالگشت اين پيروزي شکوهمند، همچنان ايفاگر اين نقش مهم است.   رشد سه برابري حجم خطوط انتقال نفت خام و فراورده درکشور، توسعه گستره عملياتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت، دوسويه کردن برخي تلمبه خانه هاي واقع درمسيرخطوط لوله وتوسعه فناوري هاي نوين مخابراتي با هدف انتقال پايدار، حاصل تلاش تلاشگران اين عرصه در چهار دهه گذشته است؛ تلاشي بي وقفه و ادامه دار.  روزانه ميليون ها ليتر وسالانه ميلياردها ليترانواع فراورده نفتي در خطوط انتقال جريان مي يابد تا به مبادي مصرف برسد؛ اين مهم را نيز مي توان دستاوردي ديگر درعرصه خطوط لوله و مخابرات برشمرد چرا که موجب شده است تا ازحرکت هزاران دستگاه نفتکش درجاده هاي کشورجلوگيري و ازايجاد ترافيک وحوادث خطرناک پيشگيري شود.  تکيه برساخت داخل، يکي ازمواردي است که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت پس ازپيروزي انقلاب و در دوران جنگ تحميلي، في النفسه با آن رو به رو بوده است به ويژه، از زماني که مقام معظم رهبري بر اين مهم تاکيد موکد کردند. اين شرکت هم اکنون درحوزه داخلي سازي تجهيزات مورد نيازخود که نماد بارزاقتصاد مقاومتي است، رشد80 درصدي درکارنامه خود ثبت کرده است وبراي رسيدن به قله خوداتکايي وتکيه100درصدي به توانمندي داخلي، فعاليت مي کند.  درباب مقايسه فعاليت هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران همين بس که صنعت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، امروز بارسنگيني براي جا به جايي سيالات نفتي (بيش از67 درصد) جا به جايي ها را به عهده دارد

 ملي مهندسي   نفت در ادامه راه

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران به عنوان يکي از شرکت هاي زير مجموعه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، عهده دار اجراي طرح هاي زير بنايي در بخش پايين دستي صنعت نفت، اعم از احداث پالايشگاه ها و مخازن ذخيره سازي، احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و فراورده هاي نفتي در سراسركشور است. فعاليت اين شركت از گذشته هاي دور، با طراحي و احداث انبارهاي نفت و جايگاه هاي فروش مواد نفتي آغاز شد و با ايجاد پالايشگاه اول تهران و خطوط لوله سراسري نفت و گاز در طول سال هاي دهه 1340 با عنوان «مديريت طرح هاي مخصوص» درشركت ملي نفت ايران تداوم يافت. پس ازپيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، فعاليت هاي عمده مربوط به طراحي و اجرايي را كه در گذشته به وسيله شركت هاي خارجي انجام مي شد، نيروهاي متخصص داخلي به عهده گرفتند و همسو با سياست كلي وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران، موضوع خودكفايي در همه فعاليت هاي نفتي كشور به ويژه در اجراي طرح هاي مربوط به احداث پالايشگاه ها و موضوع انتقال دانش فني به نيروهاي متخصص داخلي مورد توجه بسياري قرار گرفت.

اهداف و سياست ها

مسؤوليت اصلي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه هاي توسعه مرتبط با طراحي و احداث پالايشگاه هاي جديد، كارخانه هاي روغن سازي، خطوط لوله انتقال نفت خام وفراورده، انبارهاي بزرگ نفت، سكوهاي حفاري دريايي، جمع آوري گاز از ميدان هاي گازي و ده ها طرح و پروژه ديگرآغاز شد. با شروع برنامه دوم توسعه، طرح هاي ديگري ازجمله احداث اسكله تخليه نفت خام و تاسيسات فراورده هاي صادراتي از سوي اين شركت انجام و با صدور خدمات فني- مهندسي به ديگر كشورها، فعاليت هاي اين شركت به خارج از مرزهاي كشور نيز گسترش يافت. در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، علاوه بر اجراي بيش از 50 پروژه، طرح هاي بزرگي نيز، مورد مطالعه قرارگرفت كه اين روند تا كنون ادامه داشته است.

تکيه بر توان داخلي

اين شرکت طرح هاي خود را در شرايط تحريم هاي بين المللي نيزبا تکيه بر توان داخلي پيش برده و اقتصاد مقاومتي را در انجام آنها متبلور ساخته است. تغييرمسير و توسعه بيش از13 پروژه خطوط لوله، احداث تلمبه خانه ها ومخازن تعادلي مسير خطوط لوله، مجموعه طرح هايي هستند که شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران آنها را درچنين شرايطي (تحريم) انجام داده است.

چشم انداز

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران به منظور ايفاي نقشي شايسته دراجراي طرح هاي توسعه اي صنعت نفت، تلاش کرده است که با تقويت هسته هاي مهندسي، تهيه بانك هاي اطلاعاتي، تدوين استانداردها، شفاف سازي رويه ها و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و فني در كنار جذب نخبگان و پرورش آنها نسبت به ارتقاي توان علمي و فني خود بيش از پيش اهتمام ورزد.   فعاليت هاي انجام شده و تحولات پديد آمده ازگذشته تاكنون دراين شركت كه حاصل كارو تلاش مديران، مسؤولان، كارشناسان وكاركنان سخت كوش و بلند همت شركت است، گواه گام هاي بلندي است كه در مسير توسعه و كارآمدي پيموده شده است.  درخت انقلاب اسلامي باتقديم خون هزاران شهيد، امروز به ريشه اي تنومند بدل شده وپاي درچهل ويکمين سال تولد خود مي گذارد. شرکت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران نيز با تنومند شدن اين درخت، به مجموعه اي باتجربه تر و پخته تر از قبل بدل شده است و گام هاي خود را براي اعتلاي کشور، استوارتر برمي دارد.