پالایش و پخش در گام 41

 

مشعل     22 بهمن سال 57، روزي به يادماندني درتاريخ کشوراست. روزي که ملت ايران، مقابل ظلم وظالم زمان ايستاد ومرگ برشاه را بلندتر و رساتر از هر زمان ديگرفرياد زد؛ فريادي که منجرشد پايه هاي حکومت شاهنشاهي که لرزش آن ازخرداد 42 آغازشده بود، فرو ريزد.  دراين ميان، صنعت نفت وکارکنان غيورآن نيز درفروپاشي رژيم ستم شاهي، نقش آفرين ظاهرشدند و با اعتصاب به يادماندني آن روزها، به سرعت دهي به درهم پيچيده شدن اين طومار 50 ساله کمک کردند.  امروز، ملت هميشه درصحنه ايران، باورود به دهه مبارک فجر، سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي را به ياد شهدايي که انقلاب حاصل خون آنهاست، گرامي مي دارند و کارکنان صنعت نفت نيزهمسو با آحاد مردم با نکوداشت اين ايام، برگي ديگر از تاريخ پر افتخار انقلاب را ورق مي زنند.  اين صنعت زيربنايي در41 سال گذشته باوجود خصومت ها و عداوت هاي فراوان واعمال تحريم هاي ظالمانه اقتصادي ازسوي دشمنان جمهوري اسلامي، توانسته است باافتخار آفريني درحوزه هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، افتخار آفرين  ظاهر شود وکام ملت ايران را شيرين سازد.  پس ازپيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و استقرارنظام جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني(ره) وتشکيل دولت موقت، فعاليت هاي معمول، ازسرگرفته شد؛ اما ديرزماني نگذشت که رژيم بعث عراق به سرکردکي صدام حسين، اين دست نشانده امريکايي، به فرمان اربابان خود آتش جنگ را شعله ور وتهاجم به   ايران را آغاز کرد. جنگي که يک سويش حمايت بود و جنگ افزارهاي روز و در سوي ديگرش، ايمان به خدا در دفاع از ميهن.  دراين جنگ نابرابر، تماميت ارضي کشوردرطول هشت سال دفاع مقدس با تقديم هزاران شهيد حفظ و ريشه درخت انقلاب که باخون شهدا آبياري شده بود، حفظ و قطورترشد.  کارکنان صنعت نفت نيزهمانند درخشش در روزهاي انقلاب، در روزهاي جنگ نيز خوش درخشيدند و دوش به دوش ديگر اقشار، اما در جبهه اي ديگر افتخارآفرين کردند و نگذاشتند آتش جنگ، به قطع جريان نفت و ايجاد مشکل براي کشورايجاد کند؛ به طوري که درهمان دوران پراز شليک گلوله توپ و تانک وحملات هوايي به پالايشگاه ها، باتلاشي جانانه ومضاعف به توليد و صادرات نفت، همچنين پالايش آن درپالايشگاه هايي که آماج حملات قرار مي گرفتند، پرداختند و اين رويه تا پايان جنگ هم ادامه يافت.  باپايان يافتن جنگ وشروع دوران سازندگي، صنعت نفت نيز باهمين رويکرد فعاليت هاي خود را پيش بردوبااتکا به تجارب پيشين ويافته هاي روز، بازسازي ونوسازي اين صنعت رادر دستورکار قرارداد تا با قدرتي بيش از پيش وارد کارزار رقابت درصحنه بين الملل شود.  آنچه مي خوانيد، اشاره اي است به چهاردهه تلاش کارکنان غيور و تلاشگر صنعت نفت در حوزه پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و برخي زيربخش هاي اين مجموعه ازجمله شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران و شرکت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران، پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وثبت برگ هاي افتخار آن در اين بازه زماني.