بررسي آخرين وضعيت طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک

رونق، امید، خودباوری

مشعل «جاسک» که تا سال ها پيش، عنوان شهر بندري استان هرمزگان را به همراه داشت و براي بسياري از ايرانيان نام آشنا نبود، چند سالي است که با طرح انتقال نفت خام گوره-جاسک به عنوان طرحي عظيم، ملي و راهبردي و از طرح هاي اولويت دار، نگاه ها را به خود جلب کرده است. نقطه اي از ايران که قرار است با اجراي طرحي کلان در مسيري طولاني با اجراي حدود هزا رکيلومتر خط لوله، صادرات نفت خام از درياي عمان را برايمان فراهم سازد و دومين پايانه صادراتي نفت خام ايران باشد. طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک با استفاده حداکثري از توان سازندگان داخلي در حال انجام است و به واسطه آن، تجربه توليداتي جديد براي نخستين بار رقم مي خورد؛ از جمله ورق هاي ترش که براي نخستين بار ساخته مي شود و حتي هدف گذاري صادرات را هم در برنامه دارد. اين طرح مشتمل بر بخش هاي ساخت حدود هزار کيلومتر خط لوله 42 اينچ، پنج ايستگاه پمپاژ، تجهيزات اندازه گيري و پايش، ساخت مخازن ذخيره سازي و ساخت اسکله صادراتي است و با اجراي آن، امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت خام از پايانه نفتي گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل درياي عمان فراهم مي شود. در گفت وگو با محمد سقائي، مدير اين طرح به بررسي آخرين وضعيت آن پرداختيم. پيشرفت 19 درصدي طرح و اعلام آخرين قراردادها و مناقصات از مواردي است که به آن اشاره مي شود. طبق اعلام او، از هزار کيلومتر خط انتقال، حدود 400 کيلومتر از مسير، آماده سازي شده که آن را رکورد بالايي اعلام مي کند. همچنين بخشي از عمليات خاکبرداري انجام و جوشکاري هم در حال آغاز است.  وقتي از او درباره برخي نگراني ها و انتقادها نسبت به داخلي سپاري در اين طرح عظيم مي پرسم، مي گويد: از ابتداي انقلاب اين حرف زده شده. ما مي توانيم بيشتر فعاليت ها را در داخل انجام دهيم. بازديدهايي که اکنون از کارخانجات داخلي به منظور آگاهي از روند فعاليتشان براي اين پروژه داريم، بيانگر اين است که توان داخلي بسيار بالاست.

متن کامل اين گفت وگو در ادامه مي آيد: