شرکت بهينه سازي مصرف سوخت   

ضرورت بهينه سازي انرژي در ساختمان ها

مديربهينه سازي انرژي دربخش ساختمان شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به رکورد بي سابقه مصرف روزانه گاز طبيعي در بخش خانگي در دي ماه امسال، بر ضرورت بهينه سازي انرژي در ساختمان ها تاکيد کرد.

کوروش هاشمي با ارائه گزارشي، طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور را که از سوي شرکت بهينه سازي در دست پيگيري است، تشريح کرد.

 وي بااشاره به جايگاه جهاني کشوردرمصرف انرژي نهايي در بخش هاي مختلف و بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست، به بررسي چالش هاي شرکت هاي خدمات انرژي پرداخت.

مديربهينه سازي انرژي دربخش ساختمان شرکت بهينه سازي مصرف سوخت درباره قيمت هاي پايين حامل هاي انرژي به ويژه گازطبيعي گفت: اين قيمت ها براي مصرف کننده انرژي در جهت بهبود روند مصرفي خود و استفاده از فناوري هاي جديد و تجهيزات بازدهي بالا انگيزه لازم را ايجاد نمي کند.

هاشمي با اشاره به رکورد بي سابقه مصرف روزانه گازطبيعي در بخش خانگي دردي ماه امسال(روزانه حدود600ميليون مترمکعب)بر ضرورت بهينه سازي انرژي در ساختمان ها تاکيد کرد.

وي به معرفي طرح افزايش کارايي انرژي ساختمان هاي نوساز با اجراي مبحث 19مقررات ملي ساختمان پرداخت وگفت: اين طرح با هدف کاهش مصرف گازطبيعي دربخش ساختمان به ويژه درمجتمع هاي انبوه سازي، درکلانشهرها بادوهزار مترمربع وبالاتر زيربناي مفيد، درمناطق سردسير کشور براساس ظرفيت هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد و ظرفيت صرفه جويي اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در دست اقدام است.

هاشمي با بيان اين که طرح افزايش کارايي انرژي ساختمان هاي نوساز به تصويب شوراي اقتصاد نياز دارد، تصريح کرد: سقف بازپرداخت در اين طرح 600 ميليون دلار درمدت چهار سال در نظر گرفته شده است.

 

    شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

تأمين به موقع سوخت درمناطق سيل زده

مدير تأمين و توزيع شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران ازتأمين به موقع نفت سفيد و گاز مايع(ال پي جي) مورد نياز مصرف کنندگان در استان هاي سيل زده سيستان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد. کرامت ويس کرمي گفت: درمناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان و بخشي از استان هرمزگان، باهمت و تلاش شبانه روزي مجموعه شرکت ملّي پخش فراورده هاي نفتي ايران، نفت سفيد و گازمايع مورد نياز مصرف کنندگان دراين دو استان، تأمين شده است. وي تاکيد کرد: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، سوخت مورد نياز اين مناطق به بهترين نحو توزيع شده ومشکلي دراين زمينه وجود ندارد. وي با اشاره به ميزان توليد پالايشگاه هاي کشور در سال جاري اظهار کرد: با عنايت به رسالت شرکت ملّي پخش فراورده هاي نفتي ايران که همانا تأمين و توزيع سوخت در همه فصول سال در اقصي نقاط کشور است، اين شرکت طبق برنامه ريزي هاي منظّم روزانه، ماهانه و سالانه، سوخت موردنيازمصرف کنندگان رااز مبادي توليد دريافت و با ذخيره سازي در انبارهاي سراسر کشور، توزيع مطلوب و شبانه روزي آن انجام مي دهد. وي درباره تامين نفت سفيد مورد نياز روستائيان و عشاير فاقد گاز نيز گفت: دراين بخش نيز با توجه به ذخيره سازي در انبارهاي نفت و ارسال آن به فروشندگي هاي روستايي، نياز اين بخش از مصرف کنندگان بر اساس سهميه تعيين شده(بنابرموقعيت اقليمي وشرايط جوي هرمنطقه)، به صورت ماهانه در اختيار آنها قرار مي گيرد. مديرتأمين و توزيع شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: گاز موردنياز مصرف کنندگان نيز از مبادي پالايشگاهي تأمين مي شود وتوزيع آن در سراسر کشور به طور روزانه، ازطريق 74شرکت موزع انجام مي شود. ويس کرمي افزود: در ايام آتي نيز با توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر ورود جبهه هواي سرد به کشور، تمهيدات لازم انديشيده شده است و جاي هيچ نگراني در زمينه تأمين و توزيع سوخت وجود ندارد.

 

   پالايشگاه بندرعباس

کسب جايگاه برتر در بخش صادرات و فروش

شركت پالايش نفت بندرعباس، رتبه دوم صادرات و رتبه سوم فروش و عنوان شرکت پيشرو بيست و دومين همايش ملي معرفي شرکت هاي برتر اقتصاد ايران موسوم به IMI-100 را كسب كرد. درهمايش رتبه بندي 500شرکت برترکشور که باحضور جمعي ازمديران و سياست گذاران اقتصادي وصنعتي کشور، همچنين مديران شرکت هاي برتر ايران برگزار شد، نتايج بيست ودومين سال رتبه بندي IMI-100 و اسامي صد شرکت برتر ايران با ارزيابي سازمان مديريت صنعتي منتشر شد.

اين رتبه بندي براساس گزارش مالي سال 97شرکت ها انجام وشرکت پالايش نفت بندرعباس موفق به کسب رتبه دوم صادرات و رتبه سوم فروش شرکت هاي برتر ايران شد.

دراين همايش، براساس ارزيابي از روند رشدشرکت هاي برتر طي چهار سال اخير، از بين 100 شرکت برتر 10 شرکت به عنوان «شرکت هاي پيشرو» معرفي شدند و شرکت پالايش نفت بندرعباس بر اساس ارزيابي و رشد شاخص هاي اقتصادي، عنوان شرکت پيشرو را به خود اختصاص داد. مديرعامل شركت پالايش نفت بندرعباس گفت: شرکت پالايش نفت بندرعباس با تلاش هاي بي وقفه کارکنان خود در جهت توليد پايدار، موفق شده است رتبه سوم فروش کشور را بر اساس صورت هاي مالي سال 97 کسب کند. نامور افزود: در بخش صادرات نيزشرکت پالايش نفت بندرعباس با استفاده از ظرفيت هاي موجود و توجه به بازارهاي جهاني، همچنين توليد فراورده هاي ويژه مطابق با استانداردهاي روز دنيا، رتبه دوم شرکت هاي برتر اقتصاد ايران در سال 97 را از آن خود کرده است.

وي تصريح کرد: شرکت هايي که دربين 500 شرکت برتر قرار گرفته اند، بنگاه هاي بزرگ اقتصادي کشورهستند که باتوجه به عوامل اقتصادي مانند اشتغالزايي، ايجاد ارزش افزوده و افزايش توليد بالا، براقتصاد ملي تاثير بسزايي دارند.

در اين همايش، شرکت هاي برتر اقتصاد ايران بر اساس 32 شاخص مختلف رتبه بندي شده اند که اين شاخص ها در هفت گروه اندازه و رشد، سودآوري وعملکرد، بهره وري، صادرات، نقدينگي، بدهي و بازار در نظر گرفته شده اند.

توليد اطلاعات درمورد بنگاه هاي اقتصادي کشوروشفاف سازي فضاي کسب وکار، ارائه تصويري روشن ازجايگاه بنگاه هاي اقتصادي و گروه هاي صنعتي مختلف، گسترش رقابت بين بنگاه هاي اقتصادي کشور وعلمي تر کردن فضاي تصميم گيري مديران، از اهداف بيست ودومين همايش رتبه بندي شرکت هاي برتر ايران عنوان شده است.

 

    پالايشگاه ستاره خليج فارس 

حضور در بازارهاي جهاني با تکيه بر توان داخلي

مدير بازاريابي فروش شرکت نفت ستاره خليج فارس حضور موفق در بازارهاي جهاني را مرهون توجه به تخصص، جوان گرايي، پياده سازي اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توان داخلي دانست. رضاکارآمد درحاشيه همايش سالانه اوپکس گفت: يکي از رسالت هاي پالايشگاه ستاره خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پالايشگاه ميعانات گازي جهان، جلوگيري از خام فروشي، افزايش ارزآوري وتبديل خوراک به فراورده هايي با ارزش افزوده بيشتر است. وي رسيدن ايران به خودکفايي درتامين بنزين را نتيجه تلاش هاي مهندسان و کارگران پالايشگاه ستاره خليج فارس عنوان و اظهار کرد: تکيه بر توان داخلي سبب سربلندي صنعت نفت کشورشد تا شاهد آغازنهضت پالايشگاه سازي ايراني باشيم. مديربازاريابي فروش شرکت نفت ستاره خليج فارس باتاکيد برتوجه به بازارهاي خارجي به عنوان يکي از برنامه هاي اساسي اين شرکت، افزود: پس از تسريع عمليات ساخت و بهره برداري پالايشگاه ستاره خليج فارس درسال 1395 صادرات فرآورده از اواخر سال 1396 آغاز و در مرداد ماه امسال نخستين عرضه بنزين اين پالايشگاه در رينگ بين المللي از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي انجام شده است. وي با بيان اين که 80 درصد فروش محصولات پالايشگاه ستاره خليج فارس از طريق عرضه در رينگ بين المللي صورت مي گيرد، اظهار کرد: اين موضوع سبب حفظ قيمت، شفافيت فروش و افزايش تعداد خريداران شده است. کارآمد گفت: اميد است در ماه هاي آتي با برنامه ريزي و شناسايي بازار مصرف و تمرکز برمقاصد جديد صادراتي، شاهد افزايش صادرات فراورده ها باشيم و بيش از پيش همچون ستاره اي در بازارهاي صادراتي بدرخشيم.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان

توزيع بي وقفه سوخت  دربرف و يخبندان

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان گفت: برف و يخبندان هم نتوانست درسوخت رساني به مناطق سردسير وسخت گذراين استان وقفه اي ايجاد کند.

پيمان بهرامي افزود: درپي بارش هاي سنگين برف ودماي زيرصفر درجه درشهرستان هاي استان لرستان، تأمين سوخت موردنيازهمه مناطق به ويژه نقاط کوهستاني و مجاري عرضه آنها با قوت تمام ادامه دارد. وي بااشاره به بارش سنگين برف دربيشتر نقاط استان به خصوص شهرستان هاي ازنا واليگودرز اظهارکرد: باتلاش شبانه روزي بخش هاي مختلف ستادي وعملياتي منطقه، عمليات سوخت رساني به روستاهاي سرد سير و سخت گذراين شهرستان ها به نحو مطلوب انجام شده و برف و يخبندان خللي ايجاد نکرده است.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان بااشاره به پيگيري اين شرکت براي تأمين نفت سفيد مورد نيازخانوارهاي روستايي فاقد گازطبيعي تاکيد کرد: بنابر برنامه ريزي هاي انجام شده براي فصل سرما، شهرهاي سردسير استان لرستان دراين دوره زماني به منظور تأمين سوخت مورد نياز خود هيچ مشکلي نخواهند داشت.

بهرامي باقدرداني ازتلاش هاي شبانه روزي همکاران خودبه ويژه در انبارهاي نفت منطقه اظهارکرد: مجموعه کارکنان اين شرکت تلاش مي کنند که باخدمت رساني مناسب وبموقع به مردم، سوخت موردنياز بخش هاي مختلف مصرف را درکوتاه ترين زمان ممکن تامين کنند، ضمن آن که تمهيدات لازم نيز براي اين مهم انديشيده شده است.

 

     پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

ثبت بيش از 100هزار پيشنهاد در سامانه نظام پيشنهادها

قائم مقام مديرعامل شرکت پالايش شهيدهاشمي نژاد درحوزه نظام پيشنهادها گفت: از ابتداي راه اندازي نظام پيشنهادها دراين شرکت تاکنون بيش از100هزارپيشنهاد دريافت شده است. ناصرنوذري درجشنواره دوسالانه نظام پيشنهادهاي شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد با بيان اين که اين پيشنهادها ازدبيرخانه هاي مختلف شامل دبيرخانه کارکنان، خانواده ها، دانش آموزان و ذينفعان واصل شده است، افزود: از اين تعداد، 32هزارپيشنهاد مربوط به دو سال ونيم گذشته بوده است. وي هدف ازبرگزاري اين جشنواره راارائه گزارش عملکردو دستاورد هاي دو سال گذشته درحوزه هاي مختلف، رويکرد و استراتژي هاي آتي پالايشگاه گاز هاشمي نژاد، همچنين معرفي و تجليل از برترين هاي نظام پيشنهادها اعلام کرد. جشنواره دوسالانه نظام پيشنهادهاي شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد باحضورمديران ارشد، پيشکسوتان اين پالايشگاه کارکنان وخانواده هاي آنان برگزار و از برگزيدگان حوزه نظام پيشنهادها تقديرشد. در حاشيه برگزاري اين جشنواره، همچنين ازکتاب تاريخ شفاهي نظام پيشنهادهاي شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد رونمايي شد. متن اين کتاب پس از گفت وگو با31نفر از کارکنان پالايشگاه جمع آوري، تدوين و باهدف ترويج فرهنگ مشاركت دربين کارکنان وخانواده ها تاليف وچاپ شده است.

 

    شرکت پتروشيمي کارون 

رونمايي  ازمحصولات جديد در  6 ماه آينده

مديرعامل شرکت پتروشيمي کارون ازرونمايي محصولات جديد پترو شيمي کارون در 6ماه آينده خبر داد.

عليرضاصديقي زاده گفت: رونمايي ازاين محصولات، سودآوري، ارز آوري وقدرت رقابت شرکت پتروشيمي کارون رادربازار جهاني افزايش خواهد داد.

وي بااشاره به ايجاد مرکزتحقيق وپژوهش درشرکت پتروشيمي کارون، يکي ازمهم ترين اهداف اين شرکت را ايجاد چنين مرکزي وتوجه ويژه به کار بردي کردن آن درفعاليت هاي پتروشيمي کارون عنوان کرد.

وي تاکيدکرد: درمرکزتحقيق وپژوهش پتروشيمي کارون توجه به همه زمينه هاي فني، توليدي، همچنين مجموعه منابع انساني ومالي به منظور توسعه فعاليت هاي شرکت، در نظر گرفته شده است.

مديرعامل شرکت پتروشيمي کارون با اشاره به اين که درصد بالايي از هزينه ها، دراين شرکت صرف تهيه خوراک وبقيه درفرايند توليد، هزينه مي شود، ادامه داد: شرکت پتروشيمي کارون با بهره گيري ازتوانمندي کار شناسان خودوهمکاري شرکت هاي دانش بنيان، علاوه برکاهش هزينه هاي توليد، موفق به تنوع بخشي محصولات وافزايش توانايي رقابت با محصولات خارجي دربازارجهاني وافزايش سه محصول راهبردي شده است.

متنوع شدن محصولات پتروشيمي کارون

مهدي نظري، مديرمرکز پژوهش و توسعه پتروشيمي کارون با اشاره به همکاري اين شرکت باشرکت هاي دانش بنيان ازمتنوع سازي محصولات در اين شرکت خبر داد.

وي درباره نحوه همکاري باشرکت هاي دانش بنيان گفت: توليد محصول OTDA که ازضايعات فرايند توليد به شمار مي آيد، نمونه اي ازاين همکاري است که به واسطه آن به محصولي با ارزش افزوده بالاترتبديل شده است و در برخي صنايع و واحدهاي توليدي کاربرد دارد.

نظري تصريح کرد: باتوليد محصول جديد، علاوه برجلوگيري ازسوزاندن OTDA، درآمدزايي نيزايجاد شده است.

 مديرمرکز پژوهش و توسعه پتروشيمي کارون، توليد محصول ازپساب صنعتي و بازيافت کاتاليست هاي مصرفي را ازديگردستاوردهاي مرکز پژوهش وتوسعه شرکت پتروشيمي کارون برشمردکه بامشارکت شرکت هاي دانش بنيان حاصل شده است.

وي درباره تازه ترين موفقيت هاي شرکت پتروشيمي کارون نيز گفت: با همکاري ديگر مجموعه هاي دانش بنيان، توانسته ايم به دانش فني ساخت کاتاليست فرايند هيدروژناسيون راني نيکل (به مراتب با قيمت تمام شده بسيار پايين تر ازکاتاليست پلاتين پالاديوم کنوني مورد استفاده در صنايع به ويژه پتروشيمي) دست يابيم.

نظري گفت: اين موفقيت علاوه بربي نيازساختن صنعت پتروشيمي به واردات کاتاليست، کاهش 25درصدي هزينه وارزآوري رابه همراه خواهد داشت.

وي درباره برنامه هاي شرکت پتروشيمي کارون درحوزه تکميل زنجيره ارزش، همچنين تنوع سبد محصولات با ارزش افزوده بالا گفت: باتوجه به دانش فني، نوع فعاليت ومحصولات توليدي، افزودن سه محصول راهبردي LMDI _ KMT و HR ازديگر برنامه هاي اين شرکت است.

مديرمرکزپژوهش وتوسعه پتروشيمي کارون تصريح کرد: اين محصولات در صنايع خودرو سازي، کيف و کفش، مبلمان، ساختمان ولاستيک سازي استفاده مي شود و توليدکنندگان داخلي را از واردات محصولات و مواد اوليه مشابه بي نياز مي کند.

شرکت پتروشيمي کارون، نخستين توليدکننده ايزوسيانات هادرخاورميانه است که بااستفاده ازگازهاي کلر، منواکسيدکربن، هيدروژن، همچنين تولوئن واسيد نيتريک مي تواندانواع محصولات پايه اي واصلي پتروشيمي شامل انواع ايزوسيانات ها را با ارزش افزوده بالاتر توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي کند.