شرکت ملي مناطق نفت خيز   

تشکيل کارگروه تخصصي تامين خوراک پتروشيمي ها

کارگروه تخصصي تامين خوراک پتروشيمي ها در شرکت ملي مناطق نفت‎خيز جنوب تشکيل شد. احمدمحمدي، مديرعامل اين شرکت درنشست با مديران پتروشيمي بندر امام با اشاره به تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي ازجمله پتروشيمي بندر امام به عنوان يکي از اولويت هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، تصريح کرد: با توجه به اهميت اين موضوع، کارگروهي تخصصي در اين شرکت تشکيل شده است.

وي گفت: دراين کارگروه، تعمير و بازسازي تاسيسات، همچنين خطوط لوله و پروژه هاي مرتبط باواحدهاي گاز وگازمايع(ان جي ال) به گونه اي برنامه ريزي و اجرا مي شود تاخللي درفرايند توليد وارسال خوراک واحدهاي پتروشيمي ايجاد نشود.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب بابيان اين که شرکت پتروشيمي بندرامام جايگاهي منحصر به فرد درصنايع پتروشيمي و نقش قابل توجهي درتوليد محصولات پتروشيمي دارد، ادامه داد: اين نشست به منظورهم افزايي باشرکت پتروشيمي بندرامام و تامين به موقع خوراک موردنياز اين شرکت تشکيل شده است ونتايج آن سبب افزايش رونق توليد در اين بخش از اقتصاد کشور خواهد شد.

وي تعمير و روزآمد کردن واحدهاي گاز و گازمايع را به منظور تامين به موقع خوراک پتروشيمي ها حائز اهميت برشمرد و افزود: در اين زمينه تفاهم نامه هايي با شرکت هاي پتروشيمي داريم تا آنها نيزدرتعمير واحدهاي گاز و گازمايع شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مشارکت فعال داشته باشند.

حميدرضارستمي، مديرعامل شرکت پتروشيمي بندرامام نيزگفت: شرکت پتروشيمي بندرامام هم اکنون 10درصد ازکل صنعت پتروشيمي رادر اختيار دارد و آماده است با مناطق نفت خيز جنوب در زمينه تعمير اساسي کارخانه هاي گاز و گاز مايع و تاسيسات مرتبط با آن همکاري کند.

اثربخشي بايد قابل اندازه گيري باشد

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب همچنين در نشست ديگري با محوريت بازنگري سيستم مديريت کيفيت، ضمن اشاره به ضرورت ارزيابي نتايج برنامه هاي سيستم مديريت يکپارچه اظهار کرد: برنامه هاي عملکرد سيستم هاي مديريتي بايد به گونه اي اجراشوند که اثر آن در بهبود فرايندهاي سازماني و افزايش بهره وري قابل اندازه گيري و مشهود باشد.

محمدي اظهار کرد: در اين زمينه بايد نقشه راه سازمان با هدف رسيدن به سيستمي قابل کنترل و قابل اصلاح، تدوين و براي رسيدن به اهداف آن برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تعريف و پياده سازي شود.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

صرفه جويي يک ميليارد دلاري درمصرف گازوييل نيروگاه هاي کيش

رئيس منطقه کيش شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: باجايگزيني گاز با گازوييل درسبد سوخت نيروگاه هاي کيش، معادل يک ميليارد دلار در مصرف گازوييل صرفه جويي شده است.

شهسوار ارغش درحاشيه شانزدهمين نمايشگاه انرژي کيش افزود: اين مهم با انتقال افزون بر83 ميليارد فوت مکعب گازهاي همراه نفت سيري به کيش محقق شده است. وي بااشاره به طرح انتقال گازهاي همراه نفت جزيره سيري به کيش درسال 85 وساخت خط لوله 82 کيلومتري به اين منظور افزود: با انتقال گازسيري به نيروگاه هاي برق کيش، تاکنون درمصرف بيش از15ميليون بشکه گازوييل صرفه جويي شده است.

ارغش يادآورشد: تاکنون افزون بر83ميلياردفوت مکعب گازهاي همراهي که پيش تر درسيري سوزانده مي شد، جمع آوري وبه منظور تامين گاز نيرو گاه هاي برق به جزيره کيش انتقال يافته است. رئيس منطقه کيش شرکت نفت فلات قاره ايران بابيان اين که هم اکنون تاسيسات تقويت فشار موجود درجزيره کيش توان انتقال روزانه معادل 25 ميليون فوت مکعب گاز را دارد، اظهار کرد: هم اکنون دونيروگاه شمالي وجنوبي جزيره کيش، قابليت مصرف گازطبيعي به جاي فراورده هاي نفتي را دارند.

 

   وزارت نفت

انتصاب عضو شوراي عالي صدور گواهينامه کيفيت

وزير نفت درحکمي، شهرام شمس رابه عنوان عضو شوراي عالي صدور گواهينامه کيفيت منصوب کرد. در متن حکم بيژن زنگنه خطاب به شمس آمده است:

«دراجراي مفادبند«1-2» ماده (2) آيين نامه نظام يکپارچه صدور گواهينامه کيفيت براي محصولات وخدمات سازندگان کالا و تجهيزات صنايع نفت (ابلاغيه شماره 103-2/20 به تاريخ 2/3/1396) بدينوسيله جنابعالي را به عنوان عضو شوراي عالي صدور گواهينامه کيفيت، براي مدت سه سال منصوب مي نمايم. توفيق جنابعالي را درانجام وظايف معين شده در نظام نامه از خداوند متعال مسئلت دارم».

 

   صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت

انتشار صورت هاي مالي در سامانه کدال

  صورت هاي مالي تلفيقي پايان دوره سال مالي گروه صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني در سامانه کدال منتشر شد. زهرا اميرفتاحي، معاون امورمالي، بودجه و تامين منابع صندوق ها گفت: پس ازبرگزاري مجمع درموعد مقرر وآگهي ثبت صورتجلسه در روزنامه رسمي، اطلاعات صورت مالي تلفيقي گروه وصندوق ها به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني که معطوف به سال مالي منتهي به 31/2/1398 است، در سامانه کدال منتشر شد. اميرفتاحي با بيان اين که صورت هاي مالي پس از پايان سال مالي در مجمع تصويب مي شود، گفت: اطلاعات اين دوره نيز با طي مراحل در سامانه کدال منتشر شد و براي عموم قابل دسترسي است. وي افزود: عملکرد صندوق ها در سال هاي گذشته شفاف بوده و با وجود مکلف نبودن به بارگذاري صورت هاي مالي درسامانه کدال حسب ماده 5اصلاحيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، صورت هاي مالي خود را در سامانه کدال منتشر کرده است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز  زاگرس جنوبي

ارسال 3 مرحله کمک  غير نقدي به مناطق سيل زده

 کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي درمنطقه عملياتي سرخون وگشوي جنوبي، کمک هاي غيرنقدي خود را طي سه مرحله به مناطق سيل زده ارسال کردند. کمک هاي غيرنقدي همکاران دراين منطقه عملياتي شامل موکت، پتو، تانکر ذخيره آب و...بود که درميان ساکنان روستاهاي سيل زده منطقه جاسک توزيع شد. شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، در سيل اوايل امسال نيز کمک هاي غيرنقدي کارکنان خود رابه مناطق سيل زده شمال وجنوب کشور اهدا کرده بود.

 

    شرکت ملي نفت ايران 

تصويب خريد تجهيزات براي مقابله با آلودگي نفتي

تامين اعتبار مورد نياز براي خريد تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي در محيط هاي آبي به تصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران رسيد.

ماني عبدالله زاده راد، مديراچ اس اي شرکت ملي نفت ايران گفت: تامين اعتبارمورد نياز براي خريد تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي در محيط هاي آبي پس از پيگيري ها و مکاتبات انجام شده ازسوي اين مديريت، در دي ماه امسال درنشست هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران مطرح وبانظر اعضا تصويب شد.

وي اظهارکرد: باتوجه به گستردگي فعاليت هاي نفتي وبهره برداري از ميدان هاي نفتي مشترک با کشورعراق، همچنين استقرارتاسيسات وخطوط لوله انتقال نفت ميدان هاي نفتي درحوزه تالابي غرب کارون (هورالعظيم)، به استناد ماده (1)قانون حفاظت، احيا و مديريت تالاب هاي کشور، هرگونه بهره برداري و اقدامي که سبب تخريب وآلودگي غيرقابل جبران تالاب ها شود، ممنوع است.

عبدالله زاده راد افزود: به همين دليل به منظور حفظ آمادگي و پيشگيري از انتقال هرگونه آلودگي ناشي ازفعاليت هاي نفتي به تالاب هورالعظيم و کنترل و کاهش پيامدهاي حاصل از آن، داشتن تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي در محيط هاي آبي الزامي است.

وي تصريح کرد: با تصويب مصوبه تامين اعتبارموردنياز براي خريد تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي درمحيط هاي آبي، شرکت نفت و گاز اروندان مي تواند به منظور کاهش پيامدها و تبعات زيست محيطي ناشي از انتشار آلودگي هاي نفتي احتمالي در رودخانه ها وتالاب هاي مجاور تاسيسات آن شرکت، به خريد تجهيزات درخواستي در حد اعتبار مصوب اقدام کند.

 

    وزارت نفت

بازنگري دوره هاي آموزش اچ‎اس  اي در صنعت نفت

رئيس سياست گذاري وبرنامه ريزي اداره کل اچ اس اي وپدافند غيرعامل وزارت نفت گفت: دوره هاي آموزشي بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي) و پدافند غيرعامل مصوب وزارت نفت بازنگري و روزآمد مي شود. شهرام احمدي افزود: با توجه به برنامه ريزي انجام شده و باهمکاري اداره کل آموزش، برنامه ريزي نيروي انساني و تحول اداري وزارت نفت، 197دوره مصوب اچ اس اي و پدافند غيرعامل کددار وزارت نفت درمدت زمان 21روز کاري، با حضور بيش از 7نفر ازمتخصصان حوزه هاي اچ اس اي و پدافند غيرعامل و آموزش شرکت هاي اصلي و تابع، بررسي و بازنگري مي شود.

وي تصريح کرد: بر اين اساس، پنج کميته تخصصي پدافندغيرعامل، ايمني و آتش نشاني، مهندسي بهداشت، محيط زيست و مسائل مشترک اچ اس اي با حضور متخصصان هربخش و متخصصان آموزش، تشکيل و با توجه به نيازمندي هاي صنعت نفت و اصل نيازمحوري، دوره هاي آموزشي موجود ونيازهاي آموزشي جديد صنعت نفت بررسي و بازنگري مي شود. احمدي افزود: اين برنامه همسو بانظام نامه آموزش اچ اس اي وپدافند غير عامل وزارت نفت، باهدف بهينه سازي کيفي سرفصل، محتوا و جزئيات دوره هاي آموزشي انجام مي شود ومتناسب باهر دوره آموزشي، گروه هاي مخاطب نيز تعيين خواهند شد. وي با بيان اين که فعاليت کميته هاي ياد شده ازچهارم بهمن ماه آغاز شده است و هفتم اسفندماه امسال پايان مي يابد، افزود: نشست هاي مربوط به اين کميته ها به ميزباني مديريت اچ اس اي و پدافندغيرعامل چهارشرکت اصلي درمناطق عملياتي برگزار مي شود.

 

     شرکت ملي حفاري ايران

132 هزار متر حفاري در 10ماه امسال

حفاري چاه هاي نفت وگازشرکت ملي حفاري ايران درمناطق خشکي ودريايي کشور، در10ماه امسال، به 132هزار متر رسيد. محمد آل خميس، معاون عمليات حفاري اين شرکت با بيان اين که ازاين متراژحفاري 12 هزار و686 متر مربوط به آذرماه است، اظهارکرد: از ابتداي فروردين تاپايان دي ماه عمليات حفر وتکميل 96 حلقه چاه به پايان رسيده است.

وي با اشاره به اين که 12حلقه از اين چاه ها در آذرماه تکميل شده و براي بهره برداري دراختيار شرکت هاي متقاضي قرارگرفته است، اظهار کرد: ازمجموع چاه هاي حفرشده امسال، دوحلقه اکتشافي، 35 حلقه توسعه اي / توصيفي و 59 حلقه نيزتعميري بوده است.

آل خميس گفت: ازچاه هاي مورد اشاره70حلقه درگستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 13حلقه درحوزه شرکت نفت فلات قاره، دو حلقه درگستره عملياتي شرکت نفت مناطق مرکزي، سه حلقه درشرکت مهندسي وتوسعه نفت، 6حلقه درقالب پروژه اي و دوحلقه درحوزه مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران حفر شده اند.

وي اظهارکرد: در 10ماه امسال، کارکنان شرکت ملي حفاري ايران در نتيجه تلاش و هم افزايي با شرکت هاي متقاضي، حفاري 9 حلقه چاه نفت و گاز را 89 روز زودتر از برنامه ابلاغي انجام داده اند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري 

افزايش ظرفيت  توليد نفت ميدان پارسي

مديرامورفني شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از راه اندازي و عملياتي شدن چاه شماره 44ميدان پارسي براي نخستين باربا استفاده ازسيستم فرازآوري با گاز خبرداد.

حيدر الياسي نيا با بيان اين که اين ميدان از ميدان هاي بزرگ شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري، با ابعاد 36کيلومتر طول وهفت کيلومتر عرض است، افزود: جنس سنگ اين مخزن عمدتا کربناته شکافدار و توليد از آن به شدت به سيستم شکاف طبيعي مخزن، وابسته است.

وي گفت: ميدان نفتي پارسي به دليل نداشتن مکانيسم هاي رانشي قوي و نبودتزريق گازطبق برنامه، با افت فشار زياد و کاهش شديد دبي توليد نفت درسال هاي گذشته دچارشده بود.

الياسي نيا تصريح کرد: اين مهم موجب شده بودتوليد ازتعداد زيادي چاه ميدان نفتي مزبور به دليل پايين بودن فشارجرياني، امکان پذيرنباشد. مديرامورفني شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري تصريح کرد: بنابر بررسي هاي فني، روش فرازآوري مصنوعي به منظوربهره برداري از چاه هاي کم فشار ميدان پارسي پيشنهاد وانشعابي 6 اينج ازخط خروجي ايستگاه تزريق گاز700دريافت وحلقه فرازآوري گازبه طول هفت کيلومتر تا چاه هاي شماره 44 و 59 احداث شد.

الياسي نيا ادامه داد: با احداث شيرخانه فرازآوري با گاز درمجاورت چاه شماره69پارسي(تزريقي گاز)، اتصال ادوات وتسهيلات سرچاهي فراز آوري با گاز روي چاه هاي شماره 44 و 59 پارسي، احداث شيرخانه در ورودي محوطه چاه ها واتصال به خط لوله گودال سوخت، نصب کاهنده حرارتي، همچنين نصب شير يک طرفه، سيستم اندازه گيري جريان واتصال به لوله مغزي چاه ها انجام وچاه در دي ماه امسال با دبي هزار بشکه در روز راه اندازي شد. وي مقرون به صرفه بودن درمقايسه با ديگر روش هاي فرازآوري مصنوعي مانندپمپ هاي درون چاهي وسرچاهي، بي نيازي به احداث واحد تقويت فشار و تزريق گاز(با توجه به تامين گازفرازآوري از ايستگاه تزريق گاز 700 پارسي)و استفاده از امکانات، تجهيزات و ادوات موجود را از جمله مزيت هاي استفاده از روش فرازآوري با گاز برشمرد. الياسي نيا اظهار کرد: با توجه به موفقيت آميز بودن اين سيستم و راه اندازي چاه شماره 44 پارسي، بررسي براي توليدي کردن ديگر چاه هاي کم فشار اين ميدان (چاه هاي شماره 43، 63، 85 و 87پارسي) و چاه هاي کم فشار ميدان پرنج در برنامه قرار دارد.

 

    شرکت نفت خزر

بازديد مديران اچ اس اي ازسکوي امير کبير

مديرکل اچ اس اي وزارت نفت و مديران اچ اس  اي چهار شرکت اصلي اين وزارتخانه ازسکوي نيمه شناور ايران اميرکبير درخزر بازديد کردند.اين برنامه بازديدي، به منظورشرکت در شصت وسومين نشست شوراي هماهنگي مديران اچ اس اي و پدافند غيرعامل وزارت نفت و آشنايي بيشتر با حوزه عملياتي نفت خزر، ازسوي مشاور وزيرومديرکل اچ اس اي وزارت نفت با حضورهيئت همراه متشکل ازمعاونين اداره کل اچ اس اي و پدافندغيرعامل وزارت نفت ومديران مرتبط با اين بخش درهريک ازچهارشرکت اصلي ترتيب داده شد. شرکت کنندگان در اين برنامه، ضمن بازديد ازبخش هاي مختلف منطقه عملياتي، اسکله وشناورهاي کاسپين شرکت نفت خزر، درجريان فعاليت ها واقدام هاي جاري صنعت نفت درحوزه درياي خزر، برنامه هاي آتي اين شرکت و چگونگي عملکرد سيستم هاي ايمني، آتش نشاني و تجهيزات امداد و نجات سکوي اميرکبير قرارگرفتند.