طرح ارتقاي سلامت کارکنان صنعت نفت تشريح شد

افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد صنعت نفت

طرح ارتقاي نظام سلامت کارکنان صنعت نفت، امکان افزايش دسترسي خانواده ها به مراکز درماني را به دنبال خواهد داشت، به گونه اي که اگر در گذشته شاغلان تنها از خدمات مراکز طرف قرارداد سازمان بهداشت و درمان استفاده مي کردند، با اجراي اين طرح، طيف وسيع تري از مراکز خدمات درماني را شامل شده و مي توانند از مراکز طرف قرارداد صندوق هاي بازنشستگي نيز استفاده کنند.  حبيب اله سميع، مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت يکشنبه (6 بهمن) در نشست خبري تشريح جزييات طرح ارتقاي سلامت کارکنان صنعت نفت گفت: «بنا به دستور وزير نفت و بر اساس طرح ارتقاي سلامت کارکنان صنعت نفت، با انجام تغييراتي در سيستم بهداشت و درمان صنعت نفت، رقابت با بخش خصوصي و دولتي بيشتر خواهد شد و شاهد افزايش کيفيت ارائه خدمات و رضايت مندي خواهيم بود.» او سلامت را در صنعت نفت به سه بخش سياستگذاري حوزه سلامت، درمان مستقيم و خريد خدمت(درمان غير مستقيم) تقسيم کرد و افزود: «در اين طرح سياستگذاري از سوي شوراي سلامت وزارت نفت انجام مي گيرد. درمان مستقيم نيز همچون گذشته به صورت رايگان و در فضايي رقابتي تر و با کيفيت تر در 265 مرکز بهداشتي درماني صنعت نفت ارائه خواهد شد. در گذشته خريد خدمت براي شاغلان به عهده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و براي بازنشستگان به عهده صندوق بازنشستگي و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بود. در اين روش سازمان بهداشت و درمان نفت با 1800 مرکز قرارداد همکاري داشت و صندوق هاي بازنشستگي با 800 مرکز همکاري مي کرد که موازي با يکديگر بودند. براي حل اين روند، طرح جديد مسؤوليت خريد خدمت به تمامي شاغلان و بازنشستگان، به صندوق هاي بازنشستگي واگذار شده تا خدمات به صورت يکپارچه و وسيع تر ارائه شود و در واقع مراکزي که صندوق بازنشستگي صنعت نفت با آنها قرارداد دارد و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ندارد، به اين مجموعه اضافه مي شود.

خدمات درمان مستقيم تضعيف نمي شود

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، تفاوت اصلي طرح ارتقاي نظام سلامت و سيستم فعلي را در نحوه پرداخت سرانه مالي به ازاي هر شاغل از سوي شرکت اصلي به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بيان کرد و گفت: «هم اکنون 13 درصد حقوق و مزاياي ثابت هر شاغل به عنوان سرانه به سازمان بهداشت و درمان پرداخت مي شود، اما در طرح ارتقاي نظام سلامت کارکنان صنعت نفت برخلاف گذشته پرداخت به صورت Fee For Servicesو به ازاي هر سند انجام خواهد شد. در واقع تغيير اصلي در ساز و کارهاي مالي رخ داده و ارائه خدمات در تمام مراکز ملکي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت همچون گذشته براي شاغلان و بازنشستگان رايگان خواهد بود.» سميع بر اين نکته تاکيد کرد که با اين شيوه پرداخت، مراکز درماني تشويق مي شوند تا با ارائه خدمات بهتر و با کيفيت تر و بالا بردن ميزان رضايت مندي مراجعان، ميزان دريافت بيشتري از شرکت اصلي داشته باشند. اين شيوه در حال حاضر براي خدمات ارائه شده به بازنشستگان استفاده مي شود و مقدمات اجراي آن (تنظيم و ارائه صورتحساب و اسناد) از سال 93 آغاز شده است.  او با بيان اينکه هزينه برخي فعاليت ها مانند تجهيزات سرمايه اي، تعميرات و خدمات سلامت محور همچون خدمات طب صنعتي و غربالگري به طور جداگانه در اين طرح در نظر گرفته شده است، ادامه داد: «مراکز پزشکياري سازمان که در مناطق عملياتي مستقر هستند، ممکن است به طور روتين مراجع کننده زيادي نداشته باشند، به همين دليل پرداخت به اين مراکز به صورت Fee For Services نخواهد بود و هزينه هاي کامل آن از شرکت مربوطه دريافت مي شود تا از ارائه بهترين خدمات در مواقع نياز به کارکنان خدوم عملياتي مطمئن شويم.»

ارائه خدمات درماني به بوميان همچون گذشته است

سميع خاطرنشان کرد: «با اجراي اين طرح، اختلالي در ارائه خدمات به ساکنان مجاور مناطق عملياتي ايجاد نخواهد شد، ما متعهديم که براي عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي، به افراد ساکن در مناطق ميزبان صنعت نفت در حد امکان خدمات درماني ارائه کنيم. طي مصوبه مجمع شرکت ملي نفت ايران، هزينه هاي درماني اين افراد تا سقف تعرفه دولتي از بيمه ها دريافت و ما به التفاوت آن تا سقف تعرفه عمومي غير دولتي از محل بودجه مشخص شده مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت هاي چهارگانه وزارت نفت پرداخت مي شود.»

استمرار ارائه خدمات درماني به پتروشمي ها و پالايشگاه ها

او سرانه بهداشت و درمان را حقوق غير نقدي هر فرد شاغل بيان کرد و گفت: « هم اکنون 55 مرکز واگذار شده به بخش خصوصي (شامل پتروشيمي ها و پالايشگاه ها) از خدمات بهداشتي و درماني سازمان بهره مند مي شوند؛ اما متاسفانه برخي از اين مراکز در پرداخت سرانه درماني کارکنان خود کوتاهي مي کنند. در صورت ادامه روند عدم پرداخت سرانه از سوي شرکت ها، پس از چند بار اخطار، با کمال تاسف ناچار خواهيم شد، موقتا ارائه خدمات به اين مراکز را قطع کنيم. درصورتي که سرانه درماني کارکنان اين مراکز پرداخت شود، ارائه خدمات همچون گذشته ادامه مي يابد.»

 

 

برگزاری گردهمایی و استارت آپ های نفت

مشعل: راه اندازي صندوق نوآوري و شکوفايي صنعت نفت با سرمايه اي بالغ بر 100 ميليارد تومان، امضاي 26 قرارداد وزارت نفت با 15 دانشگاه و پژوهشگاه، تاکيد بر اقدام هاي حمايتي ويژه براي نوآوران، دانشگاهيان و اعضاي هيات علمي از جمله موضوعات مطرح شده از سوي سعيد محمدزاده، معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري در نشست خبري بود که به منظور نخستين گردهمايي شرکت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي صنعت نفت برگزار شد.

نخستين گردهمايي شرکت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي صنعت نفت قرار است اواخر ماه جاري (29-27 بهمن ماه) برگزار شود و به گفته محمدزاده تاکنون 500 مجموعه از اين شرکت ها براي حضور در اين رويداد اعلام آمادگي کردند و فرايند داوري در حال برگزاري است، ضمن آنکه فرصت براي حضور همچنان فراهم است. از جمله برنامه هاي وزارت نفت طي برگزاري اين رويداد، آنگونه که محمدزاده اشاره کرد، ارائه بسته نيازهاي صنعت نفت است که تاکنون بيش از هزار چالش از بخش هاي مختلف صنعت نفت به صورت مشخص و مستند گزارش شده تا شرکت هاي توانمند بتوانند براي رفع چالش هاي صنعت نفت اقدام کنند. نکته قابل توجه در صحبت هاي محمدزاده اشاره به خريد تضميني بود اينکه هر شرکتي بتواند نسبت به حل مسائل صنعت نفت اقدام کند و محصول يا خدمت مورد نياز صنعت را ارائه دهد، فرايندي براي خريد تضميني آن تعريف شده که گزارش هاي مبسوط در اين زمينه در رويداد پيش رو ارائه خواهد شد. از ديگر اهداف اين گردهمايي، ارتباط ميان عرضه و تقاضاست و براين اساس، معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري با اشاره به اينکه حدود 100 شرکت استارت آپ براي استقرار در پارک فناوري ري انتخاب خواهند شد، افزود: طبيعتا شرکت هاي مستقر در اين پارک از حمايت هاي وزارت نفت براي اينکه بتوانند در حل مسائل اين صنعت اقدام کنند، برخوردار خواهند بود. وي گفت: حمايت وزارت نفت از فناوري تنها به مساله ساخت معطوف نيست؛ بلکه مرتبط با رفع نيازهاي اين صنعت در بخش هاي مختلف خدمات، مديريت، نيازهاي نرم افزاري و... است و هر شرکت يا استارت آپ که در راستاي حل مسائل صنعت نفتي اقدام کند، ما از آنها نيز حمايت مي کنيم و فرايند خريد تضميني در رويداد بهمن ماه ارائه مي شود. معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري در ادامه با اشاره به امضاي 26 قرارداد وزارت نفت با 15 دانشگاه و پژوهشگاه گفت: اين تعداد، 14 قرارداد در حوزه بالادستي و 12 قرارداد در حوزه پايين دستي صنعت نفت را شامل مي شود و هدف اين است که بتوانيم در دانشگاه ها و در حوزه ارتباط ميان صنعت و دانشگاه، حل مسائل واقعي صنعت از سوي دانشگاه ها، ايجاد نهادهاي حل مساله در دانشگاه ها و ارتباط بين صنعت و قشر نوآور را تسريع کنيم.

اقدام ديگر مورد اشاره از سوي محمدزاده درهاي باز پژوهشگاه صنعت نفت به روي تمامي پژوهشگران کشور بود که در اين زمينه توضيح داد: اين موضوع در ماه هاي گذشته از سوي وزير نفت ابلاغ شد. هر پژوهشگر که به زيرساخت هاي صنعت نفت نياز داشته باشد، مي تواند با مراجعه به پژوهشگاه کار خود را انجام دهد. ظرفيت پژوهشگاه قرار شد در اختيار همه پژوهشگران و فناوران کشور قرار گيرد. او همچنين با اشاره به فرصت مطالعاتي براي استادان دانشگاه در صنعت نفت گفت: با شيوه نامه اي که از سوي وزير نفت ابلاغ شده تا مجموعه دانشگاه ها بتوانند در کنار صنعت نفت، به مسائل اين حوزه عميق تر ورود کنند، خوشبختانه استقبال مناسبي از سوي وزارت علوم و مجموعه آموزش عالي کشور رخ داده است. محمدزاده افزود: از ديگر اجزايي که در مسير تحقق توسعه اکوسيستم نوآوري و فناوري مورد توجه قرار گرفته، مساله صندوق نوآوري نفت است که خوشبختانه مجوزهاي آن اخذ شده و درباره جزييات بيشتر آن اطلاع رساني خواهد شد.

برنامه هاي ويژه براي شرکت هاي دانش بنيان و نوآوران

در اين نشست، سياوش ملکي فر، معاون توسعه صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري در توضيحاتي با اشاره به اعلام آمادگي 375 شرکت براي حضور در نخستين گردهمايي شرکت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي صنعت نفت، 228 شرکت را دانش بنيان دانست و به حضور 10 شتاب دهنده در اين رخداد اشاره کرد. او اين آمار را رو به افزايش خواند و تاکيد کرد که فرصت براي ثبت نام فراهم است.

ملکي فر همچنين به پيش بيني برگزاري نمايشگاهي از محصولات و خدمات 300 شرکت دانش بنيان در اين رويداد اشاره کرد.

او در ادامه، صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري را به عنوان يک نهاد تامين مالي که مولود قانون حمايت از شرکت ها و موسسات مالي دانش بنيان است- مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي- دانست که وظيفه دارد با انواع ابزارها و خدمات مالي به شرکت هاي دانش بنيان کمک کند. ملکي فر با بيان اينکه صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري، رويه جديدي را براي کمک به شرکت هاي دانش بنيان درنظر گرفته، از جمله به برگزاري رويدادهايي با هدف به هم رساني عرضه و تقاضاي فناوري اشاره کرد که از يکسو در اين رويدادها صنايع بزرگ کشور، دستگاه هاي عمومي و اجرايي به عنوان خريداران بزرگ و عمده محصولات شرکت هاي دانش بنيان ظاهر مي شوند و نيازهاي فناورانه خود را به ميدان مي آورند و در سمت عرضه فناوري نيز شرکت هاي دانش بنيان فناور استارت آپ ها و عرضه کنندگان فناوري ظاهر مي شوند و آخرين دستاوردها و توانمندي هاي خود را ارائه مي کنند. به گفته او، اين رويدادها محلي براي آشنايي عوامل عرضه و تقاضاست و به نظر مي آيد تاکنون به بازار شرکت هاي دانش بنيان کمک کرده است.  ملکي فر در اين زمينه به برگزاري 12 رويداد و  برگزاري 70 نشست فناورانه طي اين رويدادها   اشاره کرد و گفت: اين رويدادها با ثبت نام بيش از 6 هزار نفر و همچنين با حضور بيش از 680 شرکت دانش بنيان و برگزاري بيش از 2 هزار نشست مذاکرات تجاري بين عرضه و تقاضا همراه بوده و در مجموع حدود هزار تفاهمنامه امضا شده است. او تاکيد کرد که هدف اصلي، برگزاري رويدادها نيست؛ بلکه توسعه بازار و تبديل شدن به قرارداد در وهله اول و استفاده از ابزارهاي صندوق مالي براي تامين مالي اين قراردادهاست. به گفته او، صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري هم با ابزار ليزينگ به تامين مالي طرف تقاضا کمک مي کند و مي تواند تا 80 درصد مبلغ قرارداد با شرکت دانش بنيان را از ما تسهيلات سه ساله با نرخ 9 درصد دريافت کند. همچنين ابزارهاي ديگري در سمت عرضه دارد که از جمله ابزار سرمايه در گردش است که به تامين نقدينگي شرکت هاي دانش بنيان طرف قرارداد با صنعت کمک مي کند. همچنين وام هاي با نرخ ترجيحي 11 درصد براي گسترش خطوط توليد و افزايش ظرفيت توليد شرکت هاي دانش بنيان وجود دارد. همکاران من تا الان بيش از 600 نياز فناورانه را از مجموع 40 شرکت بزرگ در صنعت نفت در حوزه هاي مختلف با توجه به سياست هاي وزارت نفت در بومي سازي و حمايت از ساخت داخل، تجهيزات و قطعات، مواد و محصولات شيميايي، خدمات، نرم افزار و ... احصا کردند. وي گفت: حمايت هاي بلاعوض خوبي براي شرکت هاي دانش بنيان در مسير دريافت گواهينامه ها و تاييديه ها در نظر گرفته شده که تا 70 درصد هزينه دريافت تاييديه ها و استانداردها در قالب بلاعوض و اگر زمانبر و هزينه بر و  پيچيده تر باشد، در قالب تسهيلات نمونه سازي از نوع قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد و سه ساله ارائه مي شود تا اين دسته از شرکت ها را پشتيباني کنيم. او تولد صندوق پژوهش و فناوري در صنعت نفت را خبر مبارکي دانست و اظهار اميدواري کرد که هرچه سريع تر عملياتي شود.