آقاي مهندس، ابتدا نمايي از طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و اهميت آن در سطح داخلي و خارجي ارائه کنيد و اينکه اساسا اين طرح با چه هدفي دنبال مي شود؟

اين طرح از مهمترين طرح هاي صنعت نفت به عنوان طرح اولويت دار وزارت نفت است که همه فرايندهاي اجرايي آن به شکل موازي در حال پيگيري و انجام است. هدف گذاري وزارت نفت در طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک، استفاده حداکثري از توان پيمانکاران و سازندگان داخلي است. اين طرح مشتمل بر بخش هاي اجراي خط و ساخت حدود هزار کيلومتر خط لوله 42 اينچ، پنج ايستگاه پمپاژ، تجهيزات اندازه گيري و پايش، ساخت مخازن ذخيره سازي و ساخت اسکله صادراتي است که با اجراي آن، امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت خام از گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل درياي عمان فراهم مي شود و جاسک به عنوان دومين پايانه صادراتي نفت خام کشور، اهميت راهبردي مي يابد. اين طرح به ارزش 2 ميليارد دلار از محل اعتبارات مصوب وزارت نفت و سرمايه گذاري‎هاي پيش بيني شده در حال اجراست و پيش‎بيني مي‎شود، به يکي از بالاترين رکوردهاي سهم ساخت داخل در ميان طرح‎هاي عمده صنعت نفت دست ‎يابد.

 اين طرح از چه زماني آغاز و چه اقدام هايي انجام شده است؟

شروع طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک از سه سال پيش- نيمه سال 95 بود. اين پروژه با دستور و پيگيري وزير نفت شروع شد و تنها فعاليت صورت گرفته قبل از آن، انجام بخشي از طراحي پايه بود که آن را ادامه داده و فعاليت ها تداوم يافت. خوشبختانه بخش پايه نهايي شد. مسائل اجرايي پروژه، تهيه نقشه ها، برآورد و تهيه اسناد و مدارک مناقصه نيز به ثمر رسيد. انجام اين فعاليت ها وقتي در مقياس يک پروژه هزار کيلومتري مطرح مي شود، قطعا زمان زيادي مي طلبد. طبيعي بود که يک پروژه با چنين گستردگي را نمي توانستيم به يک پيمانکار واگذار کنيم. بنابراين اجراي خط را درسطح شش پيمانکار تقسيم کرديم. با مشخص شدن پيمانکاران، تهيه قرارداد عمليات اجرايي آغاز و منابع مالي صورت گرفت و موافقتنامه ها نيز انجام شد.

 تاکنون چند قرارداد امضا شده و چند پيمانکار در چه بخش هايي مشغول فعاليت هستند؟

قرارداد ساخت مخازن ذخيره‎سازي نفت خام و تاسيسات جانبي در بندرجاسک با ظرفيت 10 ميليون بشکه، در قالب روش ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT)، قراردادهاي ساخت 50 پمپ مورد نياز طرح راهبردي انتقال نفت خام گوره- جاسک با شرکت هاي خصوصي ايراني پمپ هاي صنعتي ايران، پمپيران و پتکو امضا شد. خط لوله 42 اينچ انتقال نفت طرح نيز از سوي شرکت هاي ايراني فولاد مبارکه، فولاد اکسين و لوله سازي اهواز خوزستان در حال ساخت است و سه قرارداد برق هم بزودي امضا مي شود، ضمن اينکه براي بخش نظارت بر اجرا، چهار مشاور از طريق مناقصه انتخاب شدند و عقد قرارداد صورت گرفت. افزون بر موارد اشاره شده، بايد اعلام کنم كه قرارداد 5 ايستگاه و ايستگاه هاي توپكراني، همگي تهيه و پس از انتخاب پيمانكار از طريق مناقصه عقد قرارداد شد. 

اين طرح در حال حاضر چه ميزان پيشرفت دارد؟

اکنون كه حدود 8 ماه از شروع و اجراي كلي طرح مي گذرد، نزديک به 19 درصد پيشرفت داشته است. از هزار کيلومتر خط انتقال حدود 400 کيلومتر از مسير، آماده سازي شده که رکورد بسيار بالايي است. بخشي ازعمليات خاکبرداري انجام شده و جوشکاري نيز در حال آغاز است.

 از جمله الزام هاي اين طرح، به کارگيري نيروي انساني بومي از سوي پيمانکاران در رشته هاي مرتبط است. آيا اين مساله رعايت شده است؟

در اين طرح به تمامي مشاوران و پيمانكاران براي به كارگيري نيروي انساني و پيمانكاران دسته دوم بومي تأكيد شده و اين مهم در حال اجراست.

 چه زمانبندي براي اتمام مراحل مختلف و همچنين کل پروژه در نظرگرفته شده است؟ برنامه زمانبندي براي بخش زودهنگام تا پايان سال 99 و كل طرح تا آبان سال 1400 خواهد بود.

 برخي نگراني ها از داخلي سپاري طرحي در اين سطح شنيده مي شود که آن را همراه با ريسک مي دانند. چقدر اين انتقاد را وارد مي دانيد؟

بايد بگويم که از ابتداي انقلاب اين حرف زده شده. سوال اين است که آيا بايد دست روي دست بگذاريم و کاري انجام ندهيم؟ ما مي توانيم بيشتر فعاليت ها را در داخل انجام دهيم. مقام معظم رهبري، رييس جمهور و آقاي زنگنه به عنوان پرچمداران حمايت از ساخت داخل و رونق توليد اعتقادشان بر اين است که آنچه را توان آن در داخل وجود دارد، از خارج خريداري نشود و تهيه محدود اقلامي كه در داخل امكان توليد آن وجود ندارد، آن هم با مجوز خاص و بسيار محدود از خارج تهيه شود.

 اگر بخواهيم به تاثير داخلي سپاري طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک اشاره کنيد، چه مواردي قابل ذکر است؟

در بازديدي که سه سال پيش از کارخانه فولاد اکسين داشتم،كارخانه كاملا تعطيل و دستگاه ها را خاك گرفته بود و کارکنان هم غالبا با حالت ياس و نااميدي منتظر اقدام مسؤولان بودند. وقتي به بازديد از کارخانه لوله سازي اهواز رفتيم، نيمه تعطيل بود، بنابراين تلاش شد با استفاده از ظرفيت و توان داخل، به وسيله كارخانه فولاد اكسين، تا آنجا كه امكان دارد، بومي سازي و از خروج ارز جلوگيري شود. اين اولين بار است كه در ايران ورق هاي ترش توليد مي شود. اين حركت باعث شد افزون بر خروج ارز از کشور، اين بستر فراهم شود تا در آينده بتوان اين محصول را صادر کرد و اين موفقيت بسيار بزرگي است كه از سوي وزارت نفت حمايت و انجام شد. اکنون اگر از اين کارخانه ها بازديد داشته باشيد، شاهد رونق، اميد و خودباوري در آنها هستيم که به واسطه اجراي طرح ملي گوره- جاسک حاصل شده است. بايد سعي کنيم روز به روز بر شکوفايي سازندگان داخل بيفزاييم. اعتماد و سفارش وزارت نفت، به واسطه اين پروژه، به سازندگان داخلي باعث شده در شرايط موجود آنها با سفارش زياد کالا از سوي دستگاه هاي مختلف مواجه شوند. بازديدهايي که اکنون از کارخانجات داخلي به منظور آگاهي از روند فعاليتشان براي اين پروژه داريم، بيانگر آن است که توان داخلي بسيار بالاست. در يک کلام بگويم که مقام معظم رهبري فرمودند به خودباوري رسيديم و اينکه مي توانيم اميد داشته باشيم. محدوديت هاي دنيا براي ما يک حکمت، نعمت و رحمت بود تا تمام قد روي پاي خود بايستيم. در پايان بايد از همکاري و پيگيري مجدانه وزير نفت، مديرعامل شركت ملي نفت و مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت كه شخصا براي اين پروژه وقت مي گذارند و هر دوهفته با برگزاري جلسات مستمر، بررسي پيشرفت عمليات، رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، اين پروژه را ياري مي رسانند، تقدير و تشکر کنم.