شرکت ملي نفت ايران   

تبيين برنامه هاي عملياتي نفت در حوزه اچ اس  اي

نشست تبيين اهداف کلان و برنامه هاي عملياتي شرکت ملي نفت ايران در حوزه اچ اس اي و پدافند غيرعامل برگزار شد.

اين نشست با حضور ماني عبدالله زاده راد، مدير بهداشت، ايمني ومحيط زيست شرکت ملي نفت ايران و نمايندگاني از شرکت هاي تابع برگزار و مسائلي مبني براهميت ارائه گزارش هاي دقيق درباره اهداف کلان و برنامه هاي عملياتي سال 99بررسي شد.

عبدالله زاده راد دراين نشست از مکاتبات انجام شده با مديريت برنامه ريزي تلفيقي به منظور پيگيري پروژه هاي اچ اس اي وپدافند غيرعامل خبر داد و افزود: در نظر داريم در سال آينده جمع بندي اهداف و برنامه هاي عملياتي شرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ايران به عنوان سند بالادستي در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار گيرد.

مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت ملي نفت ايران گفت: شرکت ملي نفت ايران در سال هاي اخير با حمايت مديرعامل و اعضاي هيات مديره، مباحث اچ اس اي و پدافند غيرعامل را با نگاهي ويژه دنبال و بررسي کرده است.

وي افزود: به منظورپرهيز ازموازي کاري وشتاب زدگي در پيشبرد اهداف کلان و برنامه هاي عملياتي سال 99، شرکت ها افزون بر ايجاد همکاري و ارتباط دوسويه مبتني بر رفع مشکلات اچ اس اي وپدافند غيرعامل با هدف ارتقاي آن درتاسيسات عملياتي، بايد برنامه هاي کاربردي متناسب با نيازهاي عملياتي را تعريف و اجرايي کنند تا بتوان با مديريت هزينه ها و ديگر منابع، بيشترين پيشرفت را به دست آورد.درنشست تبيين اهداف کلان و برنامه هاي عملياتي شرکت ملي نفت ايران درحوزه اچ اس اي و پدافندغيرعامل، نمايندگاني از شرکت هاي مناطق نفت خيزجنوب، نفت و گازپارس، نفت فلات قاره، مهندسي وتوسعه نفت(متن)، منطقه ويژه اقتصادي  انرژي پارس، همچنين پايانه هاي نفتي ايران، نفت خزر، بهينه سازي مصرف سوخت، مديريت اکتشاف ومعاونت پشتيباني حضور داشتند.

 

    شرکت ملي گاز ايران

راه اندازي نخستين توربين ملي در شبکه انتقال گاز ايران

مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران گفت: رويکرد اصلي اين شرکت در شانزدهمين نمايشگاه انرژي کيش همکاري با شرکت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاست که باتکيه بر توان و تخصص آنها، نخستين توربين ملي 25 مگاواتي شبکه انتقال گاز کشور راه اندازي شده است. محسن مظلوم فارسي باف درحاشيه آغازبه کار شانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژي کيش گفت: اين توربين با حمايت شرکت ملي گاز ايران و مشارکت شرکت توربوکمپرسور نفت طراحي و با دانش بومي نصب و راه اندازي شده است. فارسي باف ازطراحي وتوليد توربين هاي جديد براي شرايط خاص عملياتي درصنعت گاز خبر داد و گفت: بهره برداري آزمايشي از اين توربين ها درشبکه انتقال گاز کشورآغازشده است و با پايان مراحل بهره برداري آزمايشي، توليد انبوه با فناوري بومي و ايراني از سال 99 آغاز خواهد شد. وي درباره حضور شرکت ملي گاز ايران درشانزدهمين نمايشگاه انرژي کيش گفت: رويکرد اين شرکت توسعه همکاري هاي لازم با شرکت هاي دانش بنيان و استارت  آپ ها براي تکميل حلقه توسعه فناورانه است. وي با اشاره به تعريف شناسنامه پژوهش و فناوري براي هر يک از کالاهاي پرمصرف درشرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: اين شرکت به دنبال خودکفايي و بي نيازي صنايع پالايش، انتقال و توزيع گاز نسبت به کالاهاي وارداتي با مشارکت حداکثري شرکت هاي دانش بنيان ايراني در شرايط تحريم هاي غيرقانوني است. مديرپژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران با اشاره به استقبال مطلوب شرکت هاي داخلي وخارجي ازبرگزاري نمايشگاه انرژي درکيش تصريح کرد: اين استقبال درحالي است که کشور دچار تحريم هاي مختلف اقتصادي است، با اين حال تلاش مي کنيم با اجراي سريع تر نظام ارزيابي فناورانه در شرکت ملي گاز ايران، رويکرد مثبتي در حوزه پژوهش ايجاد کنيم.

 

    شرکت نفت و گاز پارس  

تداوم توليد بي وقفه گاز در پارس جنوبي

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس بادعوت از عموم مردم براي مصرف بهينه گاز اعلام کرد: توليد گاز در پارس جنوبي بي وقفه ادامه دارد. محمد مشکين فام افزود: هم اکنون همه سکوهاي پارس جنوبي عملياتي هستند و وقفه اي در توليد وجود ندارد. وي به نصب سکوهاي جديد در ميدان مشترک پارس جنوبي اشاره و تصريح کرد: به دنبال آن هستيم تا سکوهاي جديدي که نصب شده است، به زودي عملياتي شوند. براساس برنامه ريزي ها ظرف دو هفته آينده سکوي 24بي توليدي مي شود. مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنين ازسکوي D به عنوان آخرين سکوي فاز14براي نصب و بهره برداري يادکرد و افزود: اين سکو، هم اکنون حمل شده (sail out) و منتظر بهبود شرايط جوي هستيم تا در موقعيت خود نصب شود.  با نصب سکوي 14 دي، بخش دريايي فاز 14 تکميل خواهد شد.

توليد 70درصد گاز مصرفي کشور

 مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بيان اين که نزديک به 70درصد گاز مصرفي کشور در پارس جنوبي توليد مي شود، اظهار کرد: همکاران ما درشرکت نفت و گاز پارس شبانه روز تلاش مي کنند دراين فرايند وقفه اي ايجاد نشود. وي به مصرف بسيار بالاي گازکشور دربخش خانگي اشاره و تصريح کرد: هر سکوي پارس جنوبي تقريبا گاز يک استان را در کشور تأمين مي کند، از اين منظر براي ما حياتي است که هيچ يک از سکوها از مدار توليد خارج نشوند. مشکين فام افزود: در صورت توقف هر سکو به دليل شرايط عملياتي، اين آمادگي وجود دارد که در اسرع وقت آن را عملياتي کنيم. مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ثبت رکورد جديد مصرف گاز در کشور ابراز نگراني کرد و افزود: منابع هيدروکربني ما محدود است و اينکه هرچه توليد مي کنيم، مصرف شود، خوب نيست، بنابراين بايد سازوکاري به منظورمهار اين رويه داشته باشيم. وي با بيان اين که هم اکنون برداشت روزانه ما از ميدان مشترک پارس جنوبي برابر با نصف مصرف روزانه گاز در اروپاست،گفت: اگربنا باشد به اين ترتيب پيش برويم وهرچه توليد مي کنيم، مصرف شود، بي شک در سال هاي آينده با چالش روبه رو مي شويم. مشکين فام با دعوت از عموم مردم و هموطنان براي مصرف بهينه گاز اظهار اميدواري کرد که تدبيري اتخاذ شود تا اين مصرف با سازوکاري ويژه مهار شود.

 

     شرکت ملي نفت ايران 

کمک بيش از 71 ميليارد ريالي به مناطق سيل زده حميديه

فرماندارحميديه گفت: شرکت ملي نفت ايران 71 ميليارد و 590ميليون ريال به مناطق سيل زده شهرستان حميديه کمک کرده است. شاهين هاشمي گفت: شرکت ملي نفت ايران در قالب اين اعتبار، 18ميليارد و50 ميليون ريال براي کمک به بازسازي وتجهيز مدارس اين شهرستان، 41ميليارد و280 ميليون ريال براي کمک به احداث منازل مسکوني و11ميليارد و315ميليون ريال نيزبراي کمک به بازسازي مراکز بهداشتي – درماني شهرستان حميديه پرداخت کرده است. وي گفت: شرکت ملي نفت ايران اين کمک را همسو با انجام مسؤوليت هاي اجتماعي وجبران خسارت سيل فروردين ماه امسال به مدارس، مراکز بهداشتي و منازل اين شهرستان انجام داده است. فرماندار حميديه ادامه داد: ازهمه شرکت ها و کارخانه ها و صنايع استان انتظار مي رود در قالب مسؤوليت هاي اجتماعي به مناطق سيل زده استان کمک کنند. به گفته هاشمي، همه دوهزارو223 خانه آسيب ديده ازسيل دراين شهرستان تعمير شده اند.  وي گفت: 225 واحدمسکوني روستايي و119واحدمسکوني شهري درشهرستان حميديه براثر سيل امسال تخريب شده است که کارساخت آنها همچنان ادامه دارد. فرماندار شهرستان حميديه تصريح کرد: 114مدرسه در استان خوزستان بر اثر جاري شدن سيل فروردين ماه امسال آسيب ديده و يا تخريب شدند. بنابر اعلام سازمان هلال احمر خوزستان، طغيان رودخانه هاي دز، کارون و کرخه در فروردين ماه امسال سبب جاري شدن سيل در22شهرستان اين استان شد وبه گفته وزير کشور، 400 هزار نفر درخوزستان در معرض سيل قرار گرفتند. شهرستان حميديه با53هزارنفرجمعيت، درغرب استان ودر25 کيلومتري اهواز قرار دارد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

برگزاري هشتمين نشست کميته مواد شيميايي

هشتمين نشست کميته مواد شيميايي شرکت ملي نفت ايران به ميزباني شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد. در اين نشست جهانگير پورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با مهم برشمردن فعاليت کارشناسي در کميته مواد شيميايي شرکت ملي نفت ايران، بر تامين مواد با کيفيت از سوي سازندگان توانمند داخلي در با هدف حمايت از ساخت داخل تأکيد کرد. وي همچنين استفاده از فناوري هاي روزآمد را به منظور کاهش استفاده از مواد شيميايي درچرخه توليد، مهم وضروري خواند و افزود: لازم است استفاده از اين فناوري ها در اولويت هاي نخست کميته مواد شيميايي لحاظ شود. در ادامه نشست، سعيد کوتي، رئيس کميته مواد شيميايي شرکت ملي نفت ايران نيزبا اشاره به اهميت مواد شيميايي در استمرار توليد اظهار کرد: تشکيل و احياي کميته مواد شيميايي از سوي معاون مديرعامل در امور توليد، راهکاري مهم در تامين مواد شيميايي با کيفيت است. وي افزود: از اهداف تشکيل اين کميته، شناسايي سازندگان توانمند و حذف واسطه ها، ارتباط نزديک با شرکت هاي دانش بنيان، استفاده از فناوري هاي نو براي کاهش استفاده از مواد شيميايي با رويکرد زيست محيطي و ايجاد انسجام در دستورعمل ها و بومي سازي آنهاست. کوتي، تهيه دستورعمل مواد شيميايي شرکت هاي توليدي و اولويت بندي مواد پرمصرف شيميايي در شرکت هاي تابع براي بومي سازي آنها را از اقدام هاي کميته مواد شيميايي شرکت ملي نفت برشمرد. اميد شيرالي، رئيس فرآورش شرکت بهره برداري نفت و گازاروندان نيز بامعرفي ميدان هاي تحت مديريت و اهداف کلان شرکت متبوعش، گزارش عملکرد کميته مواد شيميايي شرکت اروندان را ارائه کرد.

  بهره گيري از ظرفيت هاي علمي دانشگاه چمران

اعضاي کميته مواد شيميايي شرکت ملي نفت ايران همچنين درنشست ديگري با اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، درباره طرح نيازهاي فناورانه صنعت نفت و استفاده حداکثري از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي در ساخت داخل و تأمين مواد شيميايي بحث و گفت وگو کردند. دراين نشست، عليرضا کياست، مدير امور پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: دانشکده هاي مهندسي وعلوم، ظرفيت هاي فراواني دارند که بيشتر در قالب پايان نامه ها نمود مي يابد.  وي تصريح کرد: برگزاري اين نشست ها به ويژه درشرايط کنوني تحريم سبب مي شود شناخت بيشتري درباره مشکلات ونيازهاي حوزه صنعت ايجاد شود.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

تعويض شيرآلات چاه ژوراسيک بدون استقرار دکل

شيرآلات زيرسطحي(3SV) چاه شماره312 ژوراسيک، بدون استفاده از دکل تعويض شد.يونس عباسي لرکي، مديرتعمير، تکميل وخدمات فني چاه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: عمليات تعويض شيرآلات اين چاه بااستفاده از دستگاه لوله مغزي سيار و گروه هاي خدمات فني چاه ها انجام شد و با پايان عمليات، چاه در مدار توليد قرار گرفت. وي با اشاره به اين که ازچاه هاي ژوراسيک مسجدسليمان، گاز مورد نياز شرکت هاي پتروشيمي استخراج مي شود، تصريح کرد: تعميربدون استفاده ازدکل سبب مي شود چاه به سرعت درمدارتوليد قرارگيرد و استمرار تامين خوراک پتروشيمي ها، همچنين سودآوري براي کشور را به همراه داشته باشد.عباسي لرکي تصريح کرد: استفاده ازدکل براي تعميراين چاه ها سبب صرف ميلياردها تومان هزينه مستقيم مي شود وچاه بايد حداقل 6ماه از مدار توليد خارج شود.وي بااشاره به اين که گازچاه 312 ژوراسيک، درصد بالايي هيدروژن سولفوره دارد، افزود: باتوجه به نکات آموزشي و توصيه هاي ايمني ارائه شده قبل ازشروع عمليات، تعمير چاه مزبوربا نظارت کارشناسان ايمني درشرايطي بسيارانجام شده است.مديرتعمير، تکميل وخدمات فني چاه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اظهارکرد: در نيمه نخست امسال نيزتاج چاه وشيرآلات زيرسطحي چاه شماره 313 ژوراسيک مسجد سليمان با تلاش کارکنان اين مديريت و بدون استقراردکل تعمير شد.

همکاري با مراکز تحقيقاتي بومي در اولويت

رئيس پژوهش وفناوري شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، گسترش ارتباط مؤثربامراکز تحقيقاتي سراسر کشوررااز مهم ترين راهبردهاي اين مرکز برشمرد وبر افزايش همکاري صنعت نفت و دانشگاه تاکيد کرد.شاهين کرد در بازديد کارگروه پژوهشي- آموزشي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از دانشگاه خاتم الانبيا بهبهان با قدرداني از فعاليت هاي انجام شده در حوزه هاي مختلف اين دانشگاه وتاکيد بر افزايش همکاري بين صنعت نفت ودانشگاه درحوزه هاي مطالعاتي، پژوهشي و فناوري گفت: روش ها ومسيرهاي ارتباطي زيادي براي ارتقاي رابطه ميان اين دوبخش وجود دارد که سطح همکاري هاي پژوهشي گسترش خواهد داد.وي بابيان اين که يکي از راهبردهاي پژوهش وفناوري شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، گسترش ارتباط مؤثر با مراکز تحقيقاتي سراسر کشور به ويژه مراکز بومي است، برهمکاري فعال اعضاي هيات علمي نيز در اين زمينه تاکيد کرد.سيدمنصور سيدنژاد، رئيس دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا بهبهان نيزبا مطلوب خواندن امکانات موجود وتوانمندي هاي اين دانشگاه به ويژه در حوزه هاي کارآفريني تصريح کرد: هم اکنون همکاري خوبي بين دانشگاه و صنعت وجود داردوظرفيت هاي موجود نيز براي گسترش اين همکاري هاي دو سويه متناسب است.

اجراي 794 پروژه مسؤوليت اجتماعي در خوزستان

از اواخر سال 95، در قالب برنامه اي پنج ساله، 794 پروژه عام المنفعه در استان خوزستان به مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز شرکت ملي نفت ايران، ابلاغ وبراي بازسازي مناطق آسيب ديده ازسيل در اين استان نيز1511ميليارد تومان اعتبار تعريف شده است.بنابراعلام شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، 550ميليارد تومان از اين اعتبارهزينه شده و961ميليارد تومان نيز دردست اجراست که صرف پروژه هاي عمراني شامل احداث و راه اندازي مراکز بهداشتي و درماني، راه سازي، بهسازي، نوسازي مدارس، ورزشي و ... مي شود.همچنين 109مدرسه آسيب ديده ازسيل ازسوي شرکت ملي نفت ايران نوسازي و بازسازي شده وآهن آلات بيش از3300 واحدمسکوني تاپايان امسال تامين مي شود، ضمن اين که بازسازي ونوسازي107مرکز بهداشتي - درماني در دستور کار قرار دارد. پس از وقوع سيل در استان خوزستان در ابتداي امسال، مديريت نظارت برطرح هاي عمراني مناطق نفت خيزشرکت ملي نفت ايران، تامين اعتبار پروژه هاي کمک به بهسازي 16راه روستايي دشت آزادگان به مبلغ 28 ميليارد و 550 ميليون تومان وفاز دوم شبکه فاضلاب کوي ملاشيه و کوي علوي اهواز به مبلغ 50 ميليارد تومان را متعهد شده است.افزون براين، مديريت نظارت برطرح هاي عمراني مناطق نفت خيز شرکت ملي نفت ايران، در دي ماه امسال تامين اعتبار پروژه هاي کمک به اتمام 500واحدمسکوني شهرک وليعصر(عج) مسجدسليمان به ميزان51 ميليارد تومان وکمک به احداث شبکه فاضلاب شکاريه 1، 2 و 3 اهواز و حومه به ميزان 10 ميليارد تومان را ابلاغ کرده است.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

چاه 145 رگ سفيد- 1 عملياتي شد

چاه شماره 145ميدان رگ سفيد-1 با انجام عمليات مشبک کاري و به روش فرازآوري طبيعي عملياتي شد.

علي همراه پور، رئيس مهندسي بهره برداري شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري گفت: حفاري چاه 145 ميدان رگ سفيد-1با هدف توسعه و توليد نفت از دامنه جنوبي مخزن بنگستان آغاز و با حفاري انحرافي و افقي انجام شد.

وي گفت: براي عملياتي شدن اين چاه، چند مرحله اقدام اصلاحي از قبيل سه مرحله اسيدکاري با دستگاه لوله مغزي سيار و يک مرحله اسيدکاري گسترده در حجم بالا انجام شده است.

رئيس مهندسي بهره برداري شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري سود و صرفه حاصل از راه اندازي اين چاه را افزون بر667ميليارد ريال در سال عنوان واظهارکرد: عملياتي شدن چاره رگ سفيد-1، اقدام ارزشمندي در افزايش توليد نفت به شمار مي آيد.

 

  شرکت نفت فلات قاره ايران

استقرار پروژه جامع مديريت يکپارچه خطوط لوله

 نخستين پروژه جامع مديريت يکپارچه خطوط لوله دريايي (PIMS) صنعت نفت و گاز کشور در شرکت نفت فلات قاره ايران استقرار يافت.

به منظور رعايت الزام هاي بين المللي و ملي در زمينه بهره برداري استاندارد، ايمن و مستمر ازخطوط لوله گازي ميدان سلمان، پروژه استقرار نظام مديريت يکپارچه خطوط لوله، جمع آوري، انتقال و صادرات گازميدان سلمان بامشارکت يک شرکت خارجي و شرکت فناوري خطوط لوله به عنوان نخستين پروژه جامع PIMS صنعت نفت ايران بامديريت و راهبري واحد تعميرات تاسيسات دريايي مديريت امور توليد شرکت نفت فلات قاره انجام شد.

دراين پروژه همه ماژول هاي مربوط به استقرار PIMSدر سطح بين  المللي در قالب گزارش جامع مطالعات يکپارچه خطوط لوله يادشده به صورت مجزا انجام و همه اطلاعات ساخت، بهره برداري، بازسازي، تعميرات و...در قالب يک بانک داده اطلاعاتي و نرم افزاري مبني بر اطلاعات مکاني GISومدل داده UPDM باهمکاري و نظارت همکاران واحد ICT نصب شد.

دوره آموزشي اصول مديريت يکپارچه لوله وکاربري ازنرم افزار مربوطه نيزبا حضور کارشناس واحدهاي مرتبط ستادي و مناطق سيري و لاوان برگزار شد.

باانجام اين پروژه، گام نخست درمسيراستقرارنظام جامع مديريت يکپارچه خطوط لوله دريايي به عنوان بخشي از نظام مديريت يکپارچه دارايي ها (AIMS) در شرکت نفت فلات قاره ايران برداشته شد.