روز آفتابی کاتالیست ها  در ماهشهر

فاز دوم پتروشمي تخت جمشيد به بهره برداري رسيد

مشعل: سه شنبه هفته گذشته (24 دي) شاهد دو اتفاق مهم در ماهشهر بوديم؛ 9 قرارداد واگذاري دانش فني توليد کاتاليست بين شرکت پژوهش و فناوري و هلدينگ HNT و افتتاح فاز دوم پتروشيمي تخت جمشيد که هر کدام در جاي خود اهميت فراواني دارند و همکاري هاي مشترکي بينشان وجود دارد. پتروشيمي تخت جمشيد به عنوان يکي از اولين طرح هاي جهش دوم صنعت پتروشيمي است که با دانش و همت متخصصان ايراني و همراهي با هلدينگ HNT در مدت 17 ماه به سرانجام رسيد و سه شنبه هفته گذشته با حضور سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري و بهزاد محمدي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي به بهره برداري رسيد. ظرفيت سالانه اين مجموعه 55 هزار تن محصول «پلي بوتادين رابر»، 20 هزار تن لاتکس، 5 هزار تن «اس تي پي» و 18 هزار تن «پلي بوتادين رابر» گريد Hips است. توليدات پتروشيمي تخت جمشيد در صنايع تکميلي پتروشيمي به ويژه براي تأمين مواد اوليه صنايع تاير و لاستيک اهميت زيادي دارد. فاز اول اين مجموعه بهمن 95 در فاز دوم بندر ماهشهر افتتاح شده است و حالا با بهره برداري نهايي از فاز دوم اين مجموعه و زنجيره توليد تکميل شده است.