شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران   

آغاز گازسوز کردن رايگان خودروها

معاون مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت: حداکثر تا دو هفته آينده، آماده پاسخگويي به همه تقاضاها براي گازسوز کردن خودروها هستيم. حميد قاسمي ده چشمه، با اشاره به فهرست کارخانه هاي مورد تاييد براي تبديل خودروبنزيني به گازسوز افزود: باهفت شرکت درحال مذاکره هستيم وقراردادهايش نيزآماده است، مقررشد 250 مرکز با هماهنگي، تجهيزات لازم را از اين هفت شرکت تامين کنند. وي با اشاره به اين که اين 250 مرکز، همان مراکزي هستند که نام و آدرس آنها در شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران آورده شده، تصريح کرد: از آنجا که ممکن است تعداداين مراکز افزايش يابد، اکنون نمي توان درباره تعداد دقيق آنها اظهارنظر کرد. معاون مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي با تاکيد بر اين که اکنون استقبال ازمصرف سي ان جي افزايش يافته است و روزانه 24.3 ميليون مترمکعب از اين سوخت پاک مصرف مي شود، تصريح کرد: تعداد ثبت نام ها 50 درصد نسبت به هفته گذشته افزايش يافته، اما آن چيزي که مدنظر ماست، هنوز اتفاق نيفتاده، در کل رشد استقبال خوب بوده است. قاسمي ده چشمه گفت: تا دو هفته ديگر، اين مراکز تاييد مي شوند و اقدام هاي لازم دراين باره انجام خواهد شد و مردم نيز مي توانند به اين مراکز مراجعه کنند. به گفته وي، مردم هم اکنون نيزمي توانند با هزينه خود به اين مراکز مراجعه کنند، مشکلي در اين بخش وجود ندارد. قاسمي ده چشمه اظهار کرد: احتمال مي رود ظرف دو هفته ديگر، قرارداد امضا شود و بتوانيم به صورت رايگان مخازن رابراي مراکزمشخص شده ارسال کنيم تا فرايند کار پيش رود. معاون مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي درباره ظرفيت انجام اين کار گفت: اين مسئله به ظرفيت کارگاه ها بستگي دارد، اما مي توان گفت که درهرماه حدود 15هزار تبديل انجام شود. وي تصريح کرد: درهر يک ازهفت کارخانه، امکان تبديل 15هزار مخزن وجود دارد وقصد داريم اين ظرفيت را تا پايان سال به 30 هزار مخزن افزايش دهيم.

 پيشنهاد وام 5 ميليون توماني  براي دوگانه سوز کردن

سرپرست مديريت سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نيز گفت: مذاکراتي براي اعطاي وام پنج ميليون توماني براي دوگانه سوز کردن خودروهاي شخصي با يکي از بانک هاي خصوصي کشورانجام شده است. حسن قلي پوراظهارکرد: درصورت به نتيجه رسيدن اين مذاکرات و اجرايي شدن آن، اين تسهيلات بلاعوض نخواهد بود، اما بخش زيادي از هزينه هاي دوگانه سوز کردن خودرو را پوشش مي دهد. وي به مصوبه تبديل يک ميليون و460 هزار خودروي عمومي با وام بلاعوض اشاره و تصريح کرد: پس از امضاي تفاهم نامه با بانک ملت براي تأمين اعتبار، روند کار به خوبي پيش مي رود. قلي پور اظهار کرد: بازپرداخت اصل و سود اين وام از محل صرفه جويي بنزين خودروهاي عمومي دوگانه سوز شده شامل وانت بارها، تاکسي ها و مسافربرهاي شخصي انجام خواهد شد. وي با اشاره به پروژه هوشمندسازي جايگاه هاي سي ان جي ادامه داد: مصوبه اين پروژه اواخرپارسال صادرشد، اما به دليل مشکلاتي که وجود داشت، هنوز کار به طور کامل انجام نشده است. سرپرست مديريت سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي با بيان اين که 920 هزارخودرو که ازسوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي دوگانه سوزشده بود، به دليل تغييرنکردن اسناد خودروها مشکل تبديل کارت سوخت داشته اند، افزود: براين اساس، مقررشده است وزارت صنعت اين خودروها وديگر خودروهايي راکه درمراکزي غير از خودروسازي ها، دوگانه سوزشده اند، معاينه فني وبراي آنها کارت سلامت صادر کند تا اسناد خودرو نيز دوگانه سوزشود. قلي پور با اشاره به اين که در بخش جايگاه هاي سوخت نيز امکاناتي براي افزايش ايمني آنها و سوخت گيري خودروهاي دوگانه سوزنصب شده است، افزود: اتفاقاتي که تاکنون براي مخازن سي ان جي رخ داده مربوط به دستکاري روي مخازن بوده است و البته مواردي نيز مربوط به وانت هاي نيسان بود که در يکي از خودروسازي ها با مشکل، دوگانه سوز شده بود. سرپرست طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران ادامه داد: اکنون اسناد مناقصه مربوط به هوشمند سازي جايگاه هاي سوخت آماده شده است و اميدواريم تا يک سال آينده پروژه هوشمندسازي نيز به نتيجه برسد. وي با تاکيد براين که درشهرهاي بزرگ مانند تهران، مشکلاتي در پراکندگي جايگاه ها وجود دارد، افزود: درساخت جايگاه سي ان جي، زمين مهمترين رکن و بخش خصوصي نيز در صورت تامين آن، آماده تاسيس آن است.  قلي پوربا بيان اين که وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي، 300 نقطه را درشهرتهران شناسايي کردند تامشکل کمبود جايگاه در تهران حل شود، تصريح کرد: اين نقاط بيشتر درشهرداري ها، پايانه ها و ميدان هاي ميوه وتره بارخواهد بودوبخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در اين زمينه است.

 

 

    شرکت ملي گاز ايران 

مشارکت درساخت 15 واحد مسکوني مناطق سيل زده

کارکنان شرکت ملي گاز ايران درساخت 15واحد مسکوني درمنطقه سيل زده پل دختر مشارکت مي کنند.

با وقوع سيل فروردين ماه امسال، شرکت ملي گاز ايران با اعلام فراخواني از کارکنان خود دعوت کرد با جمع آوري کمک هاي نقدي و غيرنقدي به ياري مردم مناطق سيل زده بشتابند.

 در پي اين فراخوان، کمک هاي غيرنقدي کارکنان به استان هاي درگير سيل ارسال شد و کمک هاي نقدي نيز جمع آوري و دراختيار امور مالي، مديريت منابع انساني و حوزه بسيج شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت.

پس از بررسي هاي لازم از سوي اين مديريت ها، حوزه بسيج شرکت ملي گازايران وسپاه حضرت ابوالفضل(ع)استان لرستان، تفاهم نامه اي براي مشارکت درساخت 15واحد مسکوني امضا کردند.

براساس اين تفاهم نامه، مسکن مورد نيازبرخي خانواده هاي زير پوشش کميته امدادامام خميني(ره)، خانواده هاي بدون سرپرست وشماري از خانواده هاي شهدا فراهم خواهد شد.

مدت زمان ساخت و تکميل اين واحدهاي مسکوني حدود 6 ماه در نظر گرفته شده است و احداث آن به عهده بسيج سازندگي سپاه پاسداران پلدختر خواهد بود.

 

    شرکت گاز استان يزد

ارزيابي براي دريافت تقديرنامه 5 ستاره تعالي سازماني

 

مديرعامل شرکت گاز استان يزد از ارزيابي اين شرکت درسومين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمرشرکت ملي گازايران به منظوردستيابي به تقديرنامه پنج ستاره تعالي سازماني خبرداد. علي اکبر ميدانشاهي در آيين افتتاحيه اين دوره از ارزيابي شرکت گاز استان يزد گفت: با توجه به اهميت سيستم هاي مديريتي و تعالي سازماني به منظور شناسايي نقاط بهبود وتوسعه رويکردها، اين شرکت انجام فرايند ارزيابي را به منظوربهبود نتايج عملکردي سازمان، فرصتي مغتنم دانسته و پيمودن مسيرتعالي سازماني رابه عنوان ابزاري مهم براي دستيابي به استراتژي ها، در دستور کار قرار داده است.

ميدانشاهي بااشاره به نگرش مثبت و ظرفيت بالاي شرکت گاز استان يزد دراين زمينه، تداوم حضور در برنامه ارزيابي را نشانه عزم جدي اين شرکت براي افزايش بهره وري از طريق به کارگيري مدل هاي تعالي عنوان کرد.

 وي گفت: بااتکا به همکاري مديران، کارکنان وتعامل بامشتريان و ذي نفعان، همچنين پيمودن مسيرصحيح تعالي، انتظار مي رود شاهد باز خورد مثبت اين سيستم در سطوح مختلف شرکت، ارتقاي سطح کيفيت خدمات، انجام هرچه بهترمأموريت سازماني ودست يابي به چشم انداز شرکت گازاستان يزد (قرارگرفتن دربين سه شرکت برترگازاستاني در افق سال 1404) باشيم.

ارزيابي سرآمدي و بهبود مستمرشرکت گاز استان يزد به مدت 3 روز با برگزاري جلسات متعدد با مديران و کارکنان و تيم هاي مختلف از سوي ارزيابان اعزامي از دبيرخانه تعالي شرکت ملي گاز ايران انجام شد.

 

     پالايشگاه سرخون و قشم

قدرداني براي کسب رتبه نخست سلامت اداري

ازمديران وکارکنان شرکت پالايش گازسرخون وقشم به دليل کسب رتبه نخست سلامت اداري قدرداني شد.

درآييني که باحضورمسعود زردويان، سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت برتوليد وسهراب نجار رئيس اموربازرسي شرکت ملي گاز ايران در پالايشگاه گاز سرخون وقشم برگزارشد، ازمجموعه مديريتي و کارکنان اين پالايشگاه تقدير شد.

در اين مراسم، سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت برتوليد شرکت ملي گازايران اظهارکرد: شرکت پالايش گازسرخون وقشم، نماد اقتصادمقاومتي و استمرار توليد پايدار در سطح صنعت گاز کشور است.

زردويان روحيه اعتمادوخودباوري، پرورش وارتقاي دانش نيروها ي انساني متخصص، همچنين به کارگيري جوانان نخبه وتوانمند در زمينه طراحي قطعات عظيم را از جمله ويژگي هاي برجسته پالايشگاه گاز سرخون و قشم برشمرد.

سهراب نجار، رئيس امور بازرسي شرکت ملي گاز ايران نيز گفت: اين شرکت پالايشي درکناراستمرار توليد پايداربه نکته ها و دستورعمل هاي سلامت اداري اهميت مي دهد؛ به طوري که سال گذشته توانست رتبه نخست در اين بخش را به خود اختصاص دهد.

محمدحسين نوروزي، مديرعامل شرکت پالايش گازسرخون وقشم نيز با ارائه گزارش کوتاهي ازدستاوردهاي اين شرکت در زمينه طراحي و افتتاح پروژه توربين «رستون» براي نخستين بار در کشور، براستمرار توليد پايدار تاکيد کرد.

 

    شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران 

تشريح برنامه هاي آموزشي درنشست مشترک مشاوران امور زنان

 

نشست مشترک مشاوران امور زنان شرکت ملي  پالايش و پخش فراورده هاي نفتي با حضور مشاور وزير در امور زنان وزارت نفت و ميزباني ستاد شرکت ملي پخش برگزار شد.

مشاور وزير درامور زنان وزارت نفت دراين نشست از برقراري عدالت جنسيتي درصنعت نفت بين مردان و زنان سخن گفت وبرنامه هاي آموزشي تدوين شده را تشريح کرد.

فاطمه تندگويان گفت: هم اکنون 10کاردر زمينه برنامه هاي آموزشي تدوين و ابلاغ شده به شرکت ها فعاليت و اين دوره ها را بنابر نياز برگزار مي کند.

تندگويان بابيان اين که تاکنون60کارگاه آموزشي دراين زمينه برگزارشده است، گسترش نگرش جنسيتي درصنعت نفت را مهم ترين موضوع اين آموزش ها عنوان کرد.

وي مطالعات سازماني بارويکرد جنسيتي به صورت مقدماتي وپيشرفته، بررسي مشارکت زنان درسازمان ها، توانمندسازي فردي و اجتماعي زنان و ارتقاي سلامت آنان، نقش زنان در توسعه، راهکارهاي بهينه سازي انرژي با نگاه ويژه به نقش زنان و دوره خودمراقبتي را از جمله رئوس اين دوره ها برشمرد.

مشاور وزير نفت درامور زنان، ايجاد فرصت و بسترسازي براي ارتقاي زنان درصنعت نفت در همه سطوح را از اهداف اين فعاليت ها عنوان کرد و گفت: گستره بزرگ صنعت نفت (کارکنان و خانواده آنان) يکي از گروه هاي هدف است.

تندگويان افزود: موضوع تحکيم بنيان خانواده و پايداري روابط انساني با توجه به ابعاد تغيير و تحولات، اقتضا مي کند اين مهم نيز به عنوان هدف پيش روي ما قرار گيرد.

وي ادامه داد: ارتقاي سلامت زنان شاغل در اين صنعت از ابعاد مختلف ازجمله سلامت جسمي، روحي، رواني ومعنوي ازاهميت زيادي برخوردار است و مي بايست در اين چهار محور سياست ها و برنامه ها و اقدامات عملي را انجام دهيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خودگفت: توجه و توسعه ورزش در حوزه زنان به گونه اي که بتواند فرصت هاي فراغت آنها را درجهتي پيش ببرد که موجب نشاط دروني شود، در دستور کار قرار گرفته است.

فاطمه تندگويان بر حضور فعال زنان در مسئوليت هاي اجتماعي، همچنين اجراي پروژه هاي فرهنگي، ورزشي وعمراني تاکيد وتصريح کرد: ايجاد بسترمناسب براي حضور برابر وموثر زنان درعرصه هاي مديريتي و تصميم گيري، بايد نهادينه و عملياتي شود.

 

   شرکت ملي صنايع پتروشيمي

راه اندازي 23 طرح توسعه اي  در منطقه عسلويه

مدير طرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي با راه اندازي 23 طرح در فازهاي 1و2 عسلويه افزايش چشمگيري مي يابد و تنوع قابل توجهي در سبد توليد محصولات رقم خواهد خورد.

علي محمد بساق زاده، با تاکيد بر لزوم شتاب در ساخت طرح هاي توسعه اي با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در کشور گفت: هم اکنون طرح هاي مختلفي در سراسر کشور در حال ساخت است و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بادارابودن 23 طرح پتروشيمي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

وي پيشرفت فيزيکي طرح هاي ياد شده را از پنج درصد تا 99.7 درصد اعلام و اظهار کرد: 21 طرح از اين طرح ها در فاز 2 و دو طرح نيز در فاز1 در دست اجراست.

بساق زاده تاکيدکرد: منطقه عسلويه در آينده نزديک مي تواند در مسير تکميل زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي ايران بيش از گذشته نقش آفرين باشد.

مديرطرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي تصريح کرد: صنعت پتروشيمي به عنوان يکي از صنايع مادر، از مهم ترين ارکان توسعه و موتور محرک بخش هاي گوناگون اقتصاد کشور به شمار مي آيد و رويکرد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، تکميل زنجيره توليد، ايجاد تنوع بيشتر در محصولات و ارتقاي ارزش سبد محصولات پتروشيمي با مشارکت هلدينگ ها و شرکت هاي فعال در اين صنعت ارزش آفرين است.

وي گفت: بايد تلاش کرد که با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود عمليات اجرايي طرح هاي پتروشيمي شتاب بيشتري بگيرند.

بساق زاده عنوان کرد: امروز صنعت پتروشيمي ايران با بهره گيري از دانش و فناوري هاي نوين جهان و تکيه برکارشناسان وکارکنان متخصص وکارآمد خود، مسير توسعه را پيموده و با توجه به برنامه هاي پيش بيني شده همسو با اين صنعت ارزش آفرين قرار است تا پايان جهش سوم، کشور به يک قدرت بزرگ پتروشيمي در سطح منطقه و جهان تبديل شود.

وي گفت: همه زيرساخت ها براي تحقق جهش دوم در اين صنعت وجود دارد واکنون مسيرتوسعه پتروشيمي هموارتر ازگذشته درحال انجام است.

مديرطرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي تصريح کرد: جهش سوم صنعت پتروشيمي نيزبراساس برنامه ريزي هاي انجام شده، به تحولي بزرگ در صنعت پتروشيمي ايران منجر خواهد شد.