افزایش 30 هزار بشکه ای تولید نفت با توسعه مخزن منصوری آسماری

از رئيس امور پروژه هاي EPC-EPD معاونت توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران درباره نتيجه نهايي طرح نگهداشت و افزايش توليد مخزن منصوري پرسيدم که توضيح داد: انتظار مي رود در کل حدود 30 هزار بشکه افزايش توليد داشته باشيم و با توجه به اينکه دبي کلي مخزن منصوري 120 هزار بشکه در روز است، توليد از اين مخزن به 150 هزار بشکه در روز خواهد رسيد.

حفاري 14 چاه جديد و تعمير 7 چاه در شرح کار پروژه منصوري قرار دارد.

فاطمي در تشريح نحوه پرداخت اين پروژه ها توضيح داد: پروژه هاي نگهداشت و افزايش توليد به شيوه مايلستون پيش مي رود، يعني پيمانکار پس از تکميل هر چاه محق به دريافت صورت وضعيت هاي مالي آن است و پيش از اجرا نمي تواند هزينه را مطالبه کند.

فاطمي ابراز اميدواري کرد چاه اول تا پايان سال به توليد برسد و پيمانکار بتواند هزينه هاي آن را دريافت کند و با توليدي شدن اين چاه افزايش توليد را از اين مخزن کليد بزنيم.

مسؤولیت های اجتماعی در جبهه عملیات

اجراي پروژه هاي صنعتي جداي از عوايد اقتصادي که براي جوامع دارند، در بخش مسؤوليت هاي اجتماعي نيز به ويژه در محيطي که فعاليت هاي صنعتي جاري هستند، مي توانند منافع بسياري را براي جوامع پيراموني داشته باشند. فاطمي درباره مسؤوليت هاي اجتماعي در نظر گرفته شده براي طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد توضيح داد: بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد چهار درصد از 6.2 ميليارد دلاري که براي تمامي پروژه هاي نگهداشت و افزايش توليد در نظر گرفته شده است، براي پروژه هاي مسؤوليت هاي اجتماعي اختصاص مي يابد.

وي افزود: جداي از اين موضوع، بر اساس ابلاغيه وزير نفت بايد توليدات هرچاه حساب و عوايد هرچاه بايد براي روستاهاي اطراف هزينه شود. با توجه به اينکه رعايت عدالت و دقت نظر در اين مورد بسيار مهم و ضروري است، اين موضوع به مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز سپرده مي شود و آنها بر اساس ضوابط خود در هماهنگي با استانداري ها و ساير دستگاه هاي مرتبط اين هزينه ها را انجام مي دهند.

وي تاکيد کرد: بر اساس اين معيارها، شرکت هاي پيمانکاري که پروژه ها را در دست مي گيرند، خود الزامات مسؤوليت هاي اجتماعي جداگانه اي دارند که جدا از الزامات ماست و از آنها استقبال مي کنيم.

امير هنرمند، مدير پروژه منصوري در شرکت اويک نيز در تشريح فعاليت هاي مسؤوليت هاي اجتماعي پيمانکار مخزن منصوري گفت: شرکت اويک در چند جبهه در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي حضور دارد، در سيل نوروز 98 اين شرکت حضور فعالي در کمک رساني به ساکنان منطقه داشت و از طرفي يک مجتمع آموزشي در شوش براي استفاده عمومي ايجاد کرده ايم؛ همچنين قرار است به پيشنهاد کارفرما حتي مشاور مسؤوليت هاي اجتماعي (CSR) در منطقه بگيريم و فعاليت ها بر اساس برنامه و با مشاوره باشد. به گفته هنرمند، کميته CSR شرکت اويک در ابتداي سال جاري تحصيلي نيز به اين منطقه ورود و به تأمين بسته هاي آموزشي براي دانش آموزان منطقه اقدام کرد.  از سوي ديگر کلينيکي که براي کمپ اسکان کارکنان شرکت اويک در حال ساخت است نيز مي تواند براي عموم مورد استفاده قرار گيرد.

استفاده از تجهیزات ساخت داخل؛ موضوعی اجتناب ناپذیر

در ادامه، از رئيس امور پروژه هاي EPC-EPD معاونت توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران درباره اعمال الزامات استفاده از تجهيزات ساخت داخل از سوي پيمانکار سوال کرديم که در پاسخ گفت: مي توان گفت طرح توسعه مخزن منصوري به عنوان اولين طرح در شرکت ملي نفت ايران است که پيمانکار را ملزم به استفاده از بيش از 80 درصد تجهيزات و کالاها مورد نياز ساخت داخل کرده ايم و در صورت تخطي جريمه براي پيمانکار در نظر گرفته مي شود.

به گفته سيدمحمدهادي فاطمي، 15 گروه کالايي و 84 گروهي که مقام عالي وزارت ابلاغ کرده است، براي استفاده از کالاي ساخت داخل در قراردادها ذکر شده و اين به معناي آن است که حداقل 80 درصد کالاها بايد از داخل تأمين شوند. شايد اين فرايند، پروژه را با تأخير مواجه کند، اما از نظر کارفرما اين يک اجبار است و پيمانکار به منظور حمايت از توليد داخلي مي تواند آن را اجرايي كند.

وي در مورد نحوه اجراي اين الزامات تاکنون گفت: خوشبختانه تا کنون لوله هاي جداري که عمده استفاده پروژه هاي ما بوده، از سوي شرکت لوله سازي اسفراين دريافت سفارش شده است.

مدير پروژه منصوري در شرکت پيمانکار نيز در اين باره گفت: مي توان گفت توسعه مخزن منصوري يکي از پروژه هاي معدودي است که بيشترين استفاده از توان داخلي سازي در آن لحاظ شده است. فاطمي نيز با اشاره به اين لوله ها گفت: به غير از دو نوع تيوبينگ و کمپرسور، بقيه کالاها از توليد داخل استفاده مي شود و اميدواريم اين روند در ديگر پروژه ها نيز ادامه داشته باشد.

اشتغال زایی، یک تیر و چند نشان طرح های نگهداشت و افزایش تولید

بر اساس گفته هاي کارفرما و پيمانکار، براي استفاده از نيروهاي بومي در اسناد مناقصه، اولويت هايي از سوي شرکت ملي نفت ايران در نظر گرفته شده است که پيمانکاران بايد در حد ممكن از نيروهاي بومي استفاده کنند و در صورت رعايت اين موضوع، امتيازهايي براي پيمانکار لحاظ مي شود. فاطمي در اين زمينه گفت: در 6 پروژه اي که در استان خوزستان داريم، عمده پيمانکاران از جمله پيمانکاران عمليات خاکي، عمليات اجرايي و... به جز سازندگان تجهيزات و پيمانکاران اصلي از نيروهاي بومي هستند. هنرمند نيز در اين باره توضيح داد: در بحث نيروي انساني نيز تلاش بر اين بوده است که استفاده از نيروهاي به شكل حداكثري لحاظ شود، معصومه خنفري، فرماندار شهرستان کارون، يکي از جلسات شوراي تأمين استان را در منطقه عملياتي برگزار کرد و به کارگيري تمامي نفرات بومي با معرفي آن ها صورت مي گيرد.

 از طرفي براي پيمانکار بهتر است که نيرو بومي باشد تا هزينه هاي رفت و آمد و اسکان کمتر شود.

حداقل آسیب ها؛ سهم محیط زیست منطقه

از هنرمند درباره آسيب هايي که عمليات حفاري اين شرکت براي محيط زيست دارد، سوال کرديم که توضيح داد: سرويس مديريت پسماند (Waste Management)، روي تمامي دکل هاي حفاري فعال مي شوند؛ تمامي ضايعات دکل ها در اين سرويس مديريت مي شود. يعني ضايعات در فيلتراسيون هاي مختلف فيلتر مي شوند، يک سري موادي که در اين ضايعات وجود دارد و ارزشمند هستند، بازيافت مي شوند و مابقي در پيت هاي مختلف جداسازي و تثبيت مي شوند و با افزودن سيمان و ساير مواد شيميايي به صورت مواد جامد و خنثي يا به اصطلاح «کنده هاي حفاري» در مي آيند و دفن مي شوند و اين کنده ها اثري بر طبيعت ندارند. از طرفي کل مساحت منطقه عمليات عايق بندي شده و اصلا نفوذي به زمين وجود ندارد.

در پايان از فاطمي درباره ارزيابي وي از عملکرد پيمانکار تا اين زمان سوال کرديم که وي تصريح کرد: بايد توجه داشت که پروژه هاي نگهداشت و افزايش توليد، جديد هستند و سابقه اينچنيني وجود ندارد و فرايندها چه براي کارفرما و چه پيمانکار تعريف نشده اند فعاليت ها گاهي به کندي پيش مي روند و مي توان توجيه پيمانکار را پذيرفت، اما در مجموع انتظار بيشتري از پيمانکاران قدر مي رود که با استفاده از تجربيات گذشته خود پروژه هاي جديد را به بهترين نحو پيش ببرند.