با تکميل فعاليت هاي توسعه اي تا پايان سال محقق مي شود

افزایش بیش از 5/2 میلیون بشکه ای تولید در میدان منصوری

سيدمحمد ميرزا محمدزاده   رئيس امور پروژه هاي EPC-EPD معاونت توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران، از آغاز به کار حفاري 3 دکل و توليدي شدن يک چاه در حال توسعه ميدان منصوري تا پايان سال خبر داد و گفت: انتظار مي رود با تکميل اين چاه، روزانه 2 ميليون و 500 هزار بشکه تا پايان سال افزايش توليد داشته باشيم. بيستم آذر ماه سال 96 بود که هيات مديره شرکت ملي نفت ايران مصوبات قانوني طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد نفت را تصويب کرد و آن را براي تصويب به شوراي اقتصاد فرستاد. پس از تصويب طرح در هفتم خرداد 97، 2 روز بعد يعني نهم خرداد ماه، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آن را به عنوان پروژه اولويت دار تعيين کرد. پس از آن دوم تير ماه 97 رئيس سازمان برنامه و بودجه، مصوبه شوراي اقتصاد را ابلاغ کرد. بر اساس اين ابلاغيه، شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد با انجام پروژه هايي موسوم به «طرح توسعه 28 مخزن» شامل انجام 124 پروژه روزميني (سطح الارضي)، حفاري 278 حلقه چاه جديد، تعمير 141 حلقه چاه و انجام 165 عمليات انگيزشي روي چاه ها و نصب 30 عدد پمپ درون چاهي، افزايش توليد نفت از اين مخازن را رقم بزند. انتظار مي رود با اتمام اين پروژه ها طي 2 سال، ظرفيت توليد نفت تا 341 هزار بشکه افزايش يابد. بر اساس طرح اوليه قرار بود 27 مخزن در قالب قراردادهاي عمليات محور توسعه يابند، اما پيش از ابلاغ از سوي سازمان برنامه و بودجه، مجوز توسعه ميدان قلعه نار نيز صادر شد و تعداد مخازن به 28 مخزن افزايش يافت. براي توسعه اين مخازن 26 بسته سرمايه گذاري تعريف شده است و تاکنون 6 مورد از اين طرح ها به ارزش تقريبي 4400 ميليارد تومان به امضا رسيده و بسته هفتم نيز در حال طي مراحل پاياني براي برگزاري مناقصه است. با امضاي اين 6 پروژه، توسعه مخازن منصوري آسماري و رامشير به شرکت اويک، مخزن گچساران خامي به شرکت ملي حفاري ايران، لالي آسماري به پتروگوهر فراساحل کيش، کبود به حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس و نرگسي به شرکت حفاري دانا واگذار شد. معاونت مهندسي و توسعه شرکت ملي نفت ايران که ناظر بر تمامي پروژه هاي توسعه اي شرکت است، نظارت دقيقي بر تمامي اين پروژه ها دارد و بر همين اساس، اواخر آذر ماه امسال بود که سيدمحمد هادي فاطمي، رئيس امور پروژه هاي EPC-EPD معاونت توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران براي بازديد از طرح توسعه ميدان منصوري راهي اهواز شد تا از ميزان پيشرفت و مسائل پيش روي توسعه اين طرح بازديد کند.به گفته وي، اين بازديد از بخش هاي عمليات حفاري، روزميني (سطح الارضي) و تأسيسات فرآورشي بود که قرار است در آينده نزديک توسعه يابند.

پیشرفت مطلوب عملیات حفاری

در جريان بازديد از دکل هاي 204 و 205 مستقر در چاه هاي منصوري 117 و 118، از فاطمي درباره ميزان پيشرفت عمليات حفاري سوال کرديم که در توضيح گفت: عمليات حفاري در موقعيت غرب 102 جنوب (چاه منصوري 117) پيشرفت مطلوبي داشته است و در نقطه ورود به حفره مخزني وقفه اي در کار ايجاد شده که چند روزي از برنامه ريزي عقب مانده است، اما در مجموع مي توان پيشرفت عمليات در اين چاه را از سوي پيمانکار مطلوب ارزيابي کرد.

در جريان بازديد از دکل دوم در موقعيت غرب 102 جنوب (چاه منصوري 118) بر اساس توضيح کارشناس حفاري، دکل از سري دکل هاي جديد وارد شده به کشور و يکي از پيشرفته ترين دکل هاي موجود است که اين موضوع خود امتيازي براي پيمانکار به شمار مي رود. با اين مقدمه از پيشرفت عمليات استقرار اين دکل از فاطمي پرسيديم که در پاسخ گفت: دکل کاملا روي موقعيت مستقر شده (Rig Up) و عمليات آماده سازي آن 85 درصد پيشرفت داشته است و در نيمه اول دي ماه فعاليت حفاري خود را طبق برنامه آغاز مي کند.

بخش بعدي بازديد به تأسيسات روزميني (سطح الارضي) اختصاص يافت و موقعيت آماده شده يک چاه بررسي شد. سه لوکيشن در ميدان منصوري براي اين منظور در نظر گرفته شده است که يکي از آنها 95 درصد پيشرفت داشته و به گفته مدير پروژه عمليات توسعه اين لوکيشن تا کنون 45 روز زمان برده است. فاطمي در جريان بازديد، ظاهر فيزيکي کار را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: بتن ريزي اين عمليات به خوبي و منظم انجام شده است.

فرآورش نفت به کمک واحدهای اسکید ماونتد

در جريان سومين بازديد از واحد فرآورش منصوري فاز يک، رئيس امور پروژه هاي EPC-EPD معاونت توسعه و مهندسي از عمليات محوطه سازي منطقه کمپرسورهاي گاز بازديد کرد که هنوز آغاز نشده بود، اما با تأکيد فاطمي پيمانکار وعده داد که با نهايي سازي فاز مهندسي و انتخاب پيمانکار پروژه به زودي آغاز به کار کند.آنطور که فاطمي توضيح داد، بر اساس ابلاغيه مقام عالي وزارت نفت، استفاده از واحدهاي فراورش قابل جابه جايي موسوم به اسکيد ماونتد (Skid Mounted) در مکان هايي که قابل استفاده است، مورد تأکيد قرار دارد، البته غير از اين نقطه در منصور آباد و لالي بنگستان نيز، استفاده از واحدهاي اسکيد ماونتد را براي فرآورش نفت در نظر داريم. وي افزود: افزايش ظرفيت فرآورش در نظر گرفته شده براي مخزن منصوري از 75 هزار به 150 هزار بشکه در روز است که بررسي استفاده از فناوري اسکيد ماونتد 75 هزار بشکه در روز و يا توسعه فاز يک منصوري جهت دستيابي به اهداف فراورشي در دستور قرار گرفته است که اين ميزان به 75 هزار بشکه قبلي ظرفيت تأسيسات فرآورش موجود افزوده مي شود و ظرفيت کلي فراورشي اين ميدان به 150 هزار بشکه در روز مي رسد.به گفته فاطمي، استفاده از واحدهاي اسکيدماونتد بر اساس ابلاغيه وزير نفت بايد به صورت استيجاري باشد، اما با توجه به ملاحظات بهره بردار، با توجه به ورود يک شخص ثالث (Third Party) براي استقرار اين واحدها، اگر بنا باشد از اين تجهيزات استفاده شود، شايد خارج از فنس تأسيسات قبلي مکاني براي اين منظور در نظر گرفته شود.