سردار دل ها

1- بامدادان پر کشيدن رسم عاشقان و عارفان است، چه آنکه آنان صبوحي زنند و به ياد معشوق ازلي، مشق عاشقي کنند. پرواز بامدادي سرسلسله عاشقان، مدافع حرم از دمشق به بغداد، فرود نيامده دوباره اوج گرفت و اين بار سردار براي ايرانيان و همه مسلمانان و آزادگان، استاد عاشقي شد. از بغداد و کربلا تا نجف و اهواز و از مشهد و تهران تا قم و کرمان جذب چشمان نافذ، صلابت قدم و کلام گيرايش شدند و بر او آفرين گفتند. قدم به قدم ذکر آمرزش و هر چشم برهم زدن گراميداشت ياد او بود. ياد سردار سليماني، نه تنها در اذهان که در دل ها حک شده و اين بار و پس از پرواز عاشقانه اش، علاوه بر سردار جبهه ها با سردار دل ها روبه روييم. سردار دل ها، سپهبد حاج قاسم سليماني.

2- ماجرا از حوالي ساعت يک و نيم بامداد روز 13 دي ماه در جاده اطراف فرودگاه بغداد، يعني همان فرودگاهي که امروز به نام يار و همرزم سردار سليماني، ابومهدي المهندس نامگذاري شده، آغاز شد. شهيد سليماني به همراه ابومهدي المهندس و هشت تن از ياران و همرزمانشان در دل سياهي و تاريکي به شهادت رسيدند. نزديک اذان صبح تقريبا همه ايران از حادثه که چه عرض شود، فاجعه ملي که رخ داده بود، باخبر شدند. فاجعه شهادت سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس، همان فرمانده اي که تن بدخواهان و بددلان کشورمان را از چند هزار کيلومتري مي لرزاند.

3- جشن و پايکوبي دشمنان جمهوري اسلامي ايران خيلي طول نکشيد، چون سيل عظيم جمعيت با بغض هاي ترکيده زير تابوت حاج قاسم را گرفتند. کاظميني ها و بغدادي ها شروع کردند و کربلايي ها و نجفي ها ادامه دادند. پيکر سردار دل ها دست به دست در ميان اشک دوستدارانش به اهواز رسيد و با حضور ميليوني و بي شمار ايرانيان در اهواز، حساب کار دست همه آمد. همه فهميدند که کينه جويان و فريب خوردگاني که به رجزخواني در ميدان هاي مجازي شهره هستند و خيلي ها را دچار توهم کرده اند، چقدر پوچ هستند، چون در ميدان هاي حقيقي، اين مردم بودند و سردار دل ها که شهر به شهر سماع مي کردند.

4- کار که به مشهد و تهران رسيد، خيلي از بدخواهان و رسانه هايشان جا زدند. هرچه در اين سال ها با انکار حضورهاي ميليوني مردم ايران رشته بودند، پنبه شد. حالا ديگر بايد براي حضور در صفحات تلويزيوني شان چهره هاي بهت زده شان را «فتوشاپ» مي کردند تا کمي به ياد تهمت قديمي شان، يعني «فتوشاپ کردن» حضور مردم ايران در صحنه هاي ديني و ميهني باشند. قم هم کم نگذاشت و همه مردم ايران سردار دل ها را در آغوش کشيدند. سردار از شهر قم به ديار کريمان رسيد و همگان چهار روز پياپي، معجزه مردمي را ديدند که با صلابت و اشک، پهلوان ايران و جهان اسلام را تنها نگذاشتند.

5- شش روز بعد از به شهادت رساندن سردار سليماني است و عقربه هاي ساعت، تقريبا همان ساعت يک و نيم بامداد را نشان مي دهد. اين بار پايگاه هاي آمريکايي ها در عراق است که حال و هواي ديگري دارد. باراني از موشک هاي ايراني بر سر جانياني که سردار دل ها را هدف قرار دادند، باريدن گرفته، گويي که اشک هاي ملت ايران در فراق سردار سليماني است که چون سيلي خروشان، قاتلان پهلوانشان را درهم پيچيده است. حالا حوالي اذان صبح خبر آمده که سردار دل ها ساعتي پس از وعده صادق انتقام، در گلزار شهداي کرمان آرام گرفته است. يک پرچم يا حسين(ع)، عباي پير و مرادش و يک انگشتري بدرقه او شد و هزار دعا و هزاران ثنا و ميليون ها مرحبا و دستمريزاد ملت ايران هم.