وزارت نفت   

ايجاد بانک اطلاعاتي با هدف سامان دهي حقوق و دستمزد

                معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت از نهايي شدن طرح اصلاح نظام پيمانکاري دراين وزارتخانه خبرداد و گفت: به منظور اجراي مطلوب اين طرح، جامعه آماري کارکنان پيمانکار وزارت نفت مشخص و بانک اطلاعاتي مربوطه به منظور ساماندهي نحوه پرداخت حقوق و دستمزد اين کارکنان ايجاد شده است. به گزارش شانا، فرزين مينو درباره پيشرفت اين برنامه گفت: طرح اصلاح نظام پيمانکاري وزارت نفت نهايي ومقدمات اجراي آن با طي مراحل اداري و فرايندهاي مورد نيازتا پايان سال فراهم شده است. وي با بيان اين که اين طرح نيز همانند طرح بهبود معيشت کارکنان قراردادي مدت موقت به طور ويژه از سوي وزير نفت پيگيري مي شد، ادامه داد: براي نخستين باردرصنعت نفت، جامعه آماري از تعداد پيمانکاران وزارت نفت و وضع حقوق و دستمزدشان، ايجاد، مشاغل پيمانکاري، احصا، شرايط احراز شغل هاي پيمانکاري، استاندارد سازي، همچنين جداول مختلف حقوق و دستمزد، تعريف و سامانه مرتبط با آن ايجاد شده است. به گفته مينو، حدود 106 هزار نيروي پيمانکار در صنعت نفت مشغول فعاليت هستند که بااجراي طرح اصلاح نظام پيمانکاري، حقوق و دستمزدهاي اين بخش از کارکنان که حدود نيمي از جمعيت شاغل در وزارت نفت را تشکيل مي دهند، نظام مند خواهد شد. وي گفت: هم اکنون اولويت هاي اجراي طرح اصلاح نظام پيمانکاري نيز مشخص شده و بر اساس اولويت سنجي، مرحله نخست اجراي اين طرح بيش از 80درصد کارکنان پيمانکار را شامل خواهد شد.

دريافت ديدگاه هاي کارکنان قرارداد مدت موقت

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، سازوکاري را براي پايش اجراي صحيح مصوبه هاي ساماندهي وضع پرداخت کارکنان قراردادي مدت موقت در نظر گرفته تا از اين طريق، در جريان گزارش‎ کارکنان ازمشکلات احتمالي آنان در مسير تحقق کامل اين مصوبه ها قرار گيرد.   در اين اطلاعيه آمده است:

«باعنايت به اين که سياست وزارت نفت در خصوص کارکنان قراردادي مدت موقت ارتقاي انگيزه وبهبود وضع معيشت آنان ازطريق سياستگذاري وپيگيري مصوبه هاي مربوط نظير ساماندهي وضع پرداخت و ايجاد و ارائه سطحي متناسب از خدمات آموزشي، رفاهي و درماني با هدف افزايش رضايتمندي اين دسته از کارکنان بوده است، بنابراين پايش اجراي صحيح، به موقع و هماهنگ تصميم هاي گرفته شده، اهميت ويژه اي دارد. با توجه به بازتاب برخي گزارش ها و گله مندي ها در ارتباط با اجراي مصوبه هاي يادشده، در نظر است به موازات بررسي نحوه و زمان اجراي مصوبه ها توسط حوزه هاي اداري ومنابع انساني شرکت هاي اصلي و فرعي، موضوع چگونگي اجرا از منظر کارکنان مشمول نيز مورد رصد قرار گيرد تا بتوان با رفع مشکلات و تنگناها به رضايتمندي بيشتري نائل شد. بنابراين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني آمادگي دارد از طريق پايگاه خبري شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا)در جريان مسائل و مشکلات اجرايي کارکنان قراردادي مدت موقت قرار گرفته و پس از طبقه بندي مسائل، مراتب اقدام هاي بعدي دوباره اطلاع رساني خواهد شد».

 

دو انتصاب 

در احکام صادره از سوي مسعود کرباسيان، مديرعامل شرکت ملي نفت و فرزين مينو، معاون وزير در توسعه مديريت وسرمايه انساني، به ترتيب فرزاد جهانگيري به عنوان رئيس بازرسي شرکت ملي نفت ايران وحسين فهيمي تبار به عنوان به سرپرست اداره کل منابع انساني ستاد وزارت نفت منصوب شدند. درمتن حکم مسعود کرباسيان، معاون وزير نفت خطاب به جهانگيري آمده است:

«باعنايت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان رئيس بازرسي شرکت ملي نفت ايران منصوب مي شويد. توفيقات جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند منان خواستارم». در متن حکم فرزين مينو، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت خطاب به حسين فهيمي تبار، سرپرست اداره کل منابع انساني ستاد وزارت نفت آمده است: باعنايت به مراتب شايستگي، تخصص و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حکم باحفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل منابع انساني ستاد وزارت نفت منصوب مي شويد.اميد است باتوکل به خداوند متعال و استفاده از تجارب همکاران محترم آن اداره کل در انجام وظايف و مسؤوليت هاي سازماني در مدت زمان سرپرستي موفق باشيد.

فرصت را مغتنم شمرده، ازخدمات ارزنده جناب آقاي عليرضا بيگدلي در مدت تصدي اين مسئوليت قدرداني و تشکر نموده و از خداوند متعال توفيق خدمت روزافزون ايشان را در مسئوليت آتي مسئلت مي نمايم».

مينو همچنين درحکمي جداگانه، بيگدلي رابه عنوان مشاورمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت منصوب کرد.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

اختصاص 120 ميليارد ريال اعتبار براي تامين آب آشاميدني غيزانيه

شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب و شرکت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان تفاهم نامه همکاري امضاکردند که برمبناي آن، شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز کارون و مارون به نمايندگي از شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، همسو با اهداف مسؤوليت هاي اجتماعي، 120ميليارد ريال براي احداث خط لوله تامين آب آشاميدني روستاهاي بخش شرقي غيزانيه هزينه خواهند کرد. در آيين امضاي تفاهم نامه همکاري، غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان با قدرداني از حسن همکاري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در تامين اعتبار اين پروژه گفت: از سال 96 که کارهاي اجرايي اين پروژه آغاز شد، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با تمام توان وارد عمل شد، اما با تاخيري که به وجود آمد اين پروژه مشمول گذشت زمان و افزايش قيمت ها شد و به سرانجام نرسيد. شريعتي اظهار کرد: اين باربه همت شرکت آب وفاضلاب روستايي استان خوزستان، پروژه در موعد مقرر انجام و تلاش خواهدشد دهه فجر امسال به بهره برداري برسد. وي گفت: انتظار مي رود مسئولان و بخشدار منطقه کمک هاي متعدد و اقدام هاي موثر نفت به مناطق کم برخوردار را به مردم اطلاع رساني کنند. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با بيان اين که اين شرکت در زمينه مسؤوليت هاي اجتماعي و در حد بضاعت، کمک هاي لازم را به ساکنان اطراف تاسيسات صنعت نفت داشته است، تصريح کرد: افزون بر تامين اعتبار 120ميليارد ريالي براي اين پروژه، شرکت هاي بهره برداري کارون و مارون در چند سال گذشته با اجاره و اختصاص تانکرهاي آبرساني در زمينه تامين آب روستاهاي بخش شرقي غيزانيه خدمت رساني مستمر داشته اند.

برگزاري دوره هاي مهار فوران چاه

دوره آموزشي مهار فوران چاه در سطح 3 و 4 با بهره گيري از دستگاه شبيه ساز عمليات حفاري سري DS500 و مطابق با استاندارد IWCF در مجتمع آموزش فنون اهواز برگزار شد. علي صفي خاني، سرپرست مجتمع آموزش فنون اهواز با تاکيد بر اين که اين مجتمع، با بهره گيري ازمدرسان کارآزموده، تجهيزات و فضاي آموزشي مناسب، آمادگي کاملي  براي برگزاري دوره هاي کنترل فوران چاه در دو بخش RD و WIPC دارد، گفت: مجتمع آموزش فنون اهواز يکي از مراکز مورد تاييد اداره آموزش مرکزي شرکت ملي نفت ايران در برگزاري دوره هاي تخصصي، فوق تخصصي فني وعملياتي است.

وي با اشاره به اين که در آينده نزديک، دوره هاي HUTE وبقا در دريا راه اندازي خواهد شد، افزود: اميدوارم باتلاش هاي کارکنان مجتمع آموزش فنون اهواز، گام هاي سازنده اي در زمينه آموزش کارکنان و ارتقاي سطح آگاهي ومهارت آنان براي تحقق اهداف آموزشي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برداشته شود.

دوره کنترل فوران چاه درسطح 3 و 4 ابتداي دي ماه امسال درمجتمع آموزش فنون اهواز برگزارشد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

انجام 90هزار مورد ضخامت سنجي تاسيسات

شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون به منظور صيانت از زيست بوم پيراموني و واحدهاي فرايندي حدود 90 هزارمورد ضخامت سنجي خطوط و تاسيسات را از ابتداي امسال تا پايان آذرماه انجام داده است.

حميد کاويان، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، با بيان اين که انجام ضخامت سنجي، بازرسي فني و خوردگي فلزات يکي از راهبردهاي اصلي سازمان براي حفاظت ازمحيط زيست و تاسيسات فرايندي است، گفت: از آغاز سال تاکنون در بخش بازرسي فني، 7031موضع و در بخش خوردگي فلزات، 5072 موضع را بازرسي و نظارت کرديم که از اهتمام ويژه اين شرکت براي اطمينان ازسلامت و ايمني همجواران تاسيسات، کارکنان شرکت و اموال صنعت نفت حکايت دارد.

وي اظهار کرد: تلاش هاي بي وقفه کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با هدف کاهش ريسک وافزايش ايمني خطوط لوله، تجهيزات، تاسيسات فرايندي و زيست بوم منطقه انجام مي شود که تاثير آن در قالب سلامت زيست بوم منطقه وحفظ دارايي هاي صنعتي شرکت نمود پيدا مي کند.

 

    شرکت ملي گاز ايران 

مسئوليت سازمان ها  درقبال مرگ خاموش

رئيس اچ اس اي شرکت ملي گازايران باتاکيد براين که همه مسئولان و سازمان ها درقبال وقوع مرگ خاموش درکشورمسئول هستند، گفت: برنامه ريزي دقيق و اجراي آن در همه سازمان ها سبب مي شود درصد مرگ خاموش به صفر برسد. غلامرضا بهمن نيا اظهارکرد: بايد به همه مسئولان و سازمان ها يادآوري شود که در قبال حوادث ناشي از مصرف نادرست گازطبيعي در کشور مسئول هستند، براي کشور ماتأسف بار است که چنين آماري در زمينه مرگ و مير بااستنشاق گاز 2 CO داشته باشيم، درحالي که بيشترين حوادثي که منجر به گازگرفتگي و فوت هموطنان مان شده، ناشي از عوامل بسيار کوچک و پيش پا افتاده بوده است. وي افزود: بيش از88درصد حوادث منجر به فوت در بخش گازگرفتگي ومرگ خاموش، به سبب استفاده نادرست ازدودکش هاي نامناسب و موانعي است که در مسير دودکش قرار گرفته بودند. رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران، با تاکيد بر اينکه همه ما در کنار مسؤوليت هاي قانوني، مسؤوليت هاي اجتماعي نيز به عهده داريم، اظهار کرد: اميدواريم با برنامه ريزي دقيق و هدفمند در سال 1400، حوادث ياد شده را به صفر برسانيم.  وي فرهنگ سازي، آموزش همگاني و استفاده از تجهيزات مناسب و... را راهکارهاي آسان براي دست يابي به اين هدف عنوان کرد. بهمن نيا يادآورشد: بايد از مسئولان سازمان ها بخواهيم برنامه کاربردي و عملي درباره راهکارهاي کاهش مرگ خاموش ارائه دهند و در برابر برنامه هاي خود پاسخ گو باشند.

 

    شركت پالايش نفت اصفهان 

به روز رساني دستگاه تصفيه روغن صنعتي

دستگاه تصفيه روغن صنعتي ساخت شركت  ALFA-LAVAL با همكاري گروه هاي تخصصي تعميرات ماشينري- برق و ابزار دقيق در شركت پالايش نفت اصفهان به روز رساني و بهره برداري شد. احمد نوري، رئيس نگهداري وتعميرات ابزار دقيق گفت: دستگاهي كه در سايه تحريم هاي ظالمانه، خريد خارجي آن با قيمت ميلياردي امكان پذير نبود، اكنون باتلاش كارشناسان اين شركت وسرپرستي فرشاد شمس،  مهندس اداره تعميرات ونگهداري ابزاردقيق پالايشگاه نفت اصفهان، به روز رساني شده است. شمس نيز درباره دستگاه تصفيه روغن به روز شده در پالايشگاه نفت اصفهان گفت: اين دستگاه قابليت حذف ذرات جامد، آب آزاد و محلول موجود در روغن به صورت دوره اي براي تصفيه روغن هاي نو، درحال كار، بازيافتي را داردوعلاوه برجلوگيري ازآسيب ديدن تجهيزات، به تميز نگه داشتن روغن گردشي کمک مي کند. وي تصريح کرد: با اين دستگاه علاوه بر حذف آلاينده ها، مقدار رطوبت به كمتر از100پي پي ام كاهش وروغن تميز نيز در سطح NAS1638 CLASS 6-7 ارتقا مي يابد. به گفته شمس، قابليت تصفيه مخازن روانكار به ظرفيت روزانه 40 هزار ليترتاپنج هزار ليتر روغن، از ديگر ويژگي هاي اين دستگاه محسوب مي شود. وي درباره ويژگي هاي حاصل از اين روزآمدي تصريح کرد: اگر قيمت 220 ليترروغن حدودچهارميليون تومان درنظرگرفته شود، صرفه جويي ماهيانه آن افزون بردو ميليارد و700ميليون تومان خواهد بود و پالايشگاه نفت اصفهان نيز، ازخريد روغن هاي قابل تصفيه، بي نيازخواهد شد. شمس ادامه داد: در دو سال گذشته گروه تعميرات ماشينري، برق و ابزاردقيق شرکت پالايش نفت اصفهان يك دستگاه تصفيه روغن ديگر را مشابه دستگاه کنوني به روز رساني كرده اند وتاكنون بدون مشكل خاصي از آن استفاده متناوب شده است.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

اولويت درپاسخ گويي به نيازهاي بهداشتي ودرماني

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران گفت: نيازهاي بهداشت و درمان بايد در اولويت کار در پايانه هاي نفتي خارک باشد. عباس اسدروز بابيان اين که سلامت، حقي اساسي در زندگي افراد است و بخش مهمي ازسرمايه انساني برشمرده مي شود، افزود: اين مهم موجب شده است تاشرايط اقتصادي واجتماعي نيزبه طورقابل ملاحظه اي، هزينه هاي سلامت آنها را تحت تاثير قرار دهد. وي با اشاره به اين که اساسي ترين بخش هزينه هاي بهداشت و درمان در هر کشور به بيمارستان ها و به طور ويژه به تخت بيمارستاني مربوط مي شود، افزود: نسبت تخت هاي بيمارستاني به جمعيت، يکي ازشاخص هاي مهم و اساسي توسعه يافتگي کشورهاست و اين مهم مورد قبول همه محافل علمي جهان است. اسدروز اظهار کرد: شاخص هاي بهداشتي ودرماني، همچنين ميزان
 مرگ و مير از ديگر معيارهاي سنجش سطح توسعه، درکشورها هستند. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران تاکيد کرد: موضوعي که اين شرکت ياهرشرکت ديگربا آن روبه روست ودرجذب نيروهاي متخصص در مناطق عملياتي، يکي ازمعيارهاي اساسي به شمارمي آيد، سطح خدمات بهداشتي و درماني در دسترس کارکنان منطقه است. وي افزود: شرکت پايانه هاي نفتي هرهفته يا ماه پذيراي تعداد زيادي از کارکنان کشتي هاي نفتکش است که برخي اوقات به خدمات پزشکي نياز دارند بالا بودن توان خدمات دهي در زمينه پزشکي مي تواند بر ميزان رضايت مندي از خدمات تاثير داشته باشد. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران با بيان اين که در زمينه همکاري با بهداشت و درمان صنعت نفت تقريبا هيچ محدوديتي وجود ندارد واين مهم به رؤساي پايانه نفتي خارک ابلاغ شده است، تصريح کرد: پيرواين ابلاغيه نيازهاي بهداشت ودرمان درپايانه هاي خارک، در اولويت قرار دارد.

 

    شرکت ملي نفت ايران 

لزوم تقويت گفتما ن سازمان با محيط بيروني

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد با تاکيد براهميت نقش حياتي روابط عمومي دراطلاع رساني صحيح به اقشارمختلف جامعه گفت: گفتمان سازمان بامحيط بيروني بايدتقويت شود و روابط عمومي حلقه واسط تحقق اين مهم هستند. فرخ عليخاني درنشست هم انديشي روابط عمومي شرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ايران، بااشاره به ماموريت هاي اصلي معاونت توليدشرکت ملي نفت ايران تصريح کرد: تحت تاثير قرار نگرفتن ميدان هاي مشترک از تحريم ها، حفظ کيفيت نفت تحويلي به پالايشگاه هاونفت صادراتي، نگهداشت ميدان هاي نفتي دريايي که بيشترآنهادرنيمه دوم عمرخود هستند، همچنين کاهش نيافتن خوراک پتروشيمي ها ونگهداشت چاه ها، از جمله ماموريت هاي مهمي هستندکه اين معاونت به آنها توجه ويژه دارد.

عليخاني آرام نگاه داشتن فضا و حفظ آرامش در جامعه و محيط را يکي ازاهداف تلاش هاي شرکت ملي نفت ايران برشمرد و تاکيد کرد: براي حفظ اين آرامش کار تيمي سختي صورت گرفته است. معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد با اشاره به سيل بهار امسال در استان خوزستان وآبگرفتگي اخير در اين استان گفت: وزارت نفت وشرکت ملي نفت ايران دراين مدت در حوزه مسؤوليت هاي اجرايي سنگ تمام گذاشته اند و تلاش هاي وزارت نفت در استان خوزستان در زمان سيل و پس از آن محسوس بوده است. وي با بيان اين که در زمان سيل، پشتيباني، اهميت بسزايي دارد و نقش مهمي را ايفا مي کند، افزود: دراين بخش، شرکت ملي نفت ايران با در اختيار قراردادن همه امکانات خودبراي بهبود وضع، نقش مهمي در ايجاد شرايط مطلوب ايفا کرد. عليخاني اظهارکرد: حفظ توليد، تخليه آب و ارائه خدمات اجتماعي در زمان سيل به طورهم زمان انجام شد و شرکت ملي نفت ايران در اين دوران باتمام قواهمه حوزه ها راپيش برد و پس ازسيل نيز براي بازسازي مناطق آسيب ديده هزينه و تلاش بسياري کرده است که همچنان ادامه دارد. معاون توليد مديرعامل شرکت ملي نفت ايران بيان کرد: اگرمردم اطلاعات کافي درباره موضوعي داشته باشند، نگاه شان عوض مي شود و روابط عمومي ها دراين زمينه نقش مهمي ايفا مي کنند. وي تصريح کرد: کارکنان شرکت ملي نفت ايران به عنوان سربازان فني نظام جمهوري اسلامي ايران درتلاشند تا آرامش کشورحفظ شود و مردم حق دارند از اين تلاش ها آگاه باشند.

افتتاح مدرسه 10کلاسه در فرخ شهر

يک باب مدرسه 10کلاسه درفرخ شهر استان چهارمحال وبختياري با اعتبار اهدايي شرکت ملي نفت ايران به بهره برداري رسيد. اين مدرسه با زيربناي هزار و200متر مربع و 16 ميليارد ريال اعتباربه همت مديريت نظارت برطرح هاي عمراني شرکت ملي نفت ايران احداث و افتتاح شده است. مدرسه هاي10کلاسه فرخ شهر وسورشجان، همچنين سالن هاي ورزشي چالشتر، سامان، شمس آباد، کيان، ميرآباد وسالن ورزشي هاروني از جمله پروژه هايي است که پيش تر باحمايت و مشارکت شرکت ملي نفت ايران در استان چهارمحال و بختياري تکميل و تحويل آموزش و پرورش شده است.

اعتبار هزينه شده براي اين پروژه ها 50 ميليارد ريال است که 36ميليارد ريال آن ازسوي شرکت ملي نفت ايران ومابقي ازمحل اعتبارات دولتي تامين شده است.

شرکت ملي نفت ايران با هدف توجه به مسؤوليت هاي اجتماعي در طول سال هاي اخير به احداث مراکزآموزشي، ورزشي و...در مناطق نفت خيز و محروم کشور اقدام کرده است.