در بيست وچهارمين مجمع مديران شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني مطرح شد؛

سازوکار تولید یک میلیون بشکه ای نفت در غیاب خارجی ها

مشعل    طرح توليد يک ميليون بشکه اي نفت در دستور کار شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني قرار گرفت. در بيست وچهارمين مجمع مديران شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني که به ميزباني شرکت اويک و با حضور سيد محمدحسن ابوترابي فرد، امام جمعه موقت تهران؛ رضادهقان،  معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور مهندسي و توسعه و مديران شرکت هاي E&P برگزار شد،  موضوعاتي همچون طرح توليد يک ميليون بشکه اي نفت،  تغييرات در قرارداد IPC،  اخذ مجوز براي گرفتن اعتبار 2 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي و اعمال برخي تبصره در بودجه سال آينده و مسائلي در ارتباط با اصلاح موارد قانوني با هدف حمايت از شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني مطرح شد.

با اين حال طرح توليد يک ميليون بشکه اي نفت از موضوعات غالب در اين نشست بود. مهدي ميرمعزي،  رئيس مجمع شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني،  اين جلسه را مهمترين نشستي خواند که طي  24 دوره برگزار شده و درباره طرح توليد يک ميليون بشکه اي گفت: اين طرح،  شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني را مکلف به توليد يک ميليون بشکه نفت اضافي مي کند. براساس مباحث مطرح شده در جلسه، هم اکنون ميدان هايي که بتوانند يک ميليون بشکه نفت توليد کنند، شناسايي و اسامي آنها اعلام شده است. به گفته ميرمعزي، حاکميت به اين نتيجه رسيده که در غياب شرکت هاي خارجي و با اهميتي که ميدان هاي نفتي و توليد در توسعه کشور دارند، لازم است از شرکت هاي ايراني با اعطاي يکسري قرارداد در حد يک ميليون بشکه نفت ظرفيت اضافه، حمايت کافي شود تا از خارج بي نياز شويم، به طوري که در يک افق 10 تا 15 سال آينده بتوانيم شرکت هاي نفتي ايراني داشته باشيم که بتوانند در کلاس بين المللي فعاليت کنند. اين ضرورت با پيشنهادي از طريق بخش اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري ارائه شده و قول مساعدت و پشتيباني هم براي اين مساله دادند. او گفت: اين طرح قرار است در دوراني که از سوي شرکت هاي بين المللي، بويژه آمريکا مورد تحريم قرار گرفته ايم، اجرايي شود. براين اساس تاکنون هشت شرکت در قالب چهار کنسرسيوم براي اجرايي کردن طرح توليد يک ميليون بشکه اي اعلام آمادگي داشته اند. سايرشرکت ها نيز يا در حال رايزني براي تشکيل کنسرسيوم هستند يا تمايل دارند که با توان مالي و فني مستقل در اين طرح بزرگ توليد يک ميليون بشکه اي نفت مشارکت داشته باشند. او هدف از اين اقدام را تجميع توانمندي، امکانات مالي و فني و حضور در توسعه ميدان هاي بزرگتر اعلام کرد.

برخورداري از ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي

اخذ مجوز براي دريافت اعتبار دو ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، اعمال برخي تبصره در بودجه سال آينده و مسائلي در ارتباط با اصلاح موارد قانوني با هدف حمايت از شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني از ديگر موضوعاتي بود که در اين مجمع به آن پرداخته شد.

ميرمعزي با اشاره به اينکه قراردادهاي مربوط به طرح يک ميليون بشکه قطعا شامل هفت تا هشت ميدان خواهد بود و در طول يک سال قراردادهاي آن منعقد نمي شود، گفت: قرار است بتدريج صورت بگيرد که درخواست دريافت مجوز دو ميليارد دلاري مي تواند توسعه چند ميدان کوچک را فراهم کند و براي سال هاي آينده در صورت آمادگي بيشتر مي توان درخواست تامين مالي حدود 4 ميليارد دلاري را مطرح کرد و طي 5 سال آينده به طور قطع با حمايت 10 تا 15 ميليارد دلار تامين مالي براي شرکت ها مي توان به هدف يک ميليون بشکه نفت دست يافت.   

اصلاحات قرارداد IPC

از ديگر موضوعاتي که در بيست وچهارمين مجمع مديران شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني مطرح شد،  جمع بندي در زمينه تغييراتي در قرارداد IPC بود که به گفته ميرمعزي با شرکت ملي نفت به تفاهم رسيده اند و در نتيجه آن، شرکت هاي ايراني مي توانند از حمايت و پشتيباني بيشتري در اجراي اين مدل قراردادي بهره مند شوند. به اعتقاد ميرمعزي، با اعمال تغييرات مي توان در برخي مفاد قراردادهاي IPC آن را متناسب با عملکرد شرکت هاي ايراني تنظيم کرد که در اين زمينه تفاهم هاي خوبي با شرکت ملي نفت ايران انجام شده است. ميرمعزي افزود: هر سه موارد مطرح شده در جلسه به پيگيري نياز دارد و ما از طرق مختلف از جمله وزارت نفت و همچنين دستور و تمايلي که از سوي دفتر مقام معظم رهبري داده شده و در حال پيگيري هستند و هم از طريق مجلس و نهادهاي مرتبط با آن مساله را پيگيري مي کنيم.

به کمک حل مشکل نقدينگي بياييد

محمدحسن ابوترابي فرد، امام جمعه موقت تهران نيز در اين مجمع اعلام کرد که اين ميزان از تعامل موجود ميان بخش خصوصي و دولت جاي تشکر و تقدير دارد.

او با بيان اينکه اکنون مهمترين چالش اقتصادي ما رشد نقدينگي است، خطاب به اعضاي مجمع گفت: يکي از بخش هاي مهم اقتصاد که مي تواند نقدينگي را در خدمت بگيرد و در بخش واقعي اقتصاد از آن استفاده کند، همين شرکت ها هستند. بايد امکان سرمايه گذاري در بخش واقعي اقتصاد را فراهم کنيم. کساني که منابعي دارند، در خدمت توليد بگذارند و بدانند به سود مطمئني مي رسند که نقش شما در اين مسير بسيار مهم است.

رضا دهقان، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور مهندسي و توسعه نيز در اين نشست گفت: بايد جذابيت سرمايه گذاري در اين طرح ها به شکلي افزايش يابد که حتي زمينه جذب سرمايه هاي سرگردان هم فراهم شود.

تاکيد بر ايجاد پارادايم جديد

غلامرضا منوچهري، مديرعامل شرکت اويک به عنوان ميزبان مجمع در ابتداي اين نشست در سخناني بر ضرورت تحول و ايجاد پارادايم جديد تاکيد کرد و يادآور شد: ساز و کار دستيابي به توليد يک ميليون بشکه نفت از سوي شرکت هاي ايراني کار مشکلي است؛ اما با تغيير پاراديم ممکن است.

او در ادامه، ضرورت جذاب کردن پروژه هاي حوزه بالادستي از بعد سرمايه گذاري را خاطرنشان کرد و گفت: حرف اصلي اين است که بخش بالادستي بايد شيرين ترين بخش نفت و گاز از نظر سرمايه گذاري نه تنها در صنعت نفت؛ بلکه در ميان ساير بخش هاي اقتصادي کشور و صنايع از صنعت فولاد يا ساختمان و... باشد. اگر بتوانيم پروژه هاي بالادستي را از نظر اقتصادي جذاب کنيم و در قالب بسته هاي اقتصادي به سرمايه گذاري پيشنهاد دهيم و نرخ بازگشت سرمايه را بالاببريم، قطعا موفق خواهيم بود.

منوچهري گفت: ما به عنوان مجمع شرکت هاي اکتشاف و توليد بايد راهکارهاي مرتبط با تحول در بالادستي را پيشنهاد کنيم و بتوانيم راهکارهاي عملي ارائه دهيم و در اين زمينه پيشقدم شويم.

مديرعامل شرکت اويک با تاکيد بر کاهش ريسک سرمايه گذاري گفت: بايد سراغ ارزان ترين مخازن از نظر توليد برويم.