گراميداشت روز صنعت پتروشيمي با حضور رئيس جمهوري

جهش پتروشیمی در تحریم اقتصادی

مشعل: صنعت پتروشيمي ايران هشتم دي ماه امسال به عنوان روز گراميداشت صنعت پتروشيمي ايران، شرايط متفاوتي را نسبت به سالهاي گذشته پشت سر گذاشت. فعالان عرصه اين صنعت پويا و ارزآور در اين روزها چشم اميد اقتصاد کشور هستند و رئيس جمهور کشورمان آنها را «سرداران» جنگ اقتصادي که در آن قرار گرفته ايم مي خواند. صنعت پتروشيمي با عبور از جهش اول حالا در آستانه جهش دوم و رسيدن به بيش از 100 ميليون تن محصولات متنوع پتروشيمي قرار دارد و همچنان که که در شرايط تحريم و فشار توليد خود را افزايش مي دهد، تلاش دارد تا با ساخت مجتمع هايي جديد که از هم اکنون براي آنها برنامه ريزي کرده، جهش سوم را تا 1404 رقم بزند. اين يعني صنعت پتروشيمي نه تنها مي تواند خود را در اين شرايط سخت به بهترين شکل اداره کند، بلکه مي تواند نقطه قوتي براي دولت و ملت در شرايط سخت باشد.

در راستاي همين جايگاه صنعت پتروشيمي براي کشور بود که رئيس جمهور صبح روز دوشنبه (9 دي ماه) ميهمان مديران شرکت ها و فعالان صنعت پتروشيمي کشور در روز گراميداشت صنعت پتروشيمي بود. او ابتدا از نمايشگاه تازه ترين توليدات و دستاوردها، فناوري هاي نو و پژوهش هاي جديد در حوزه پتروشيمي کشور بازديد کرد و در ادامه پاي صحبت فعالان اين عرصه نشست.

حسن روحاني يکي از دلايل موفقيت کشور در شرايط کنوني را تلاش هاي سرداران جبهه اقتصادي دانست و گفت: دشمن فکر مي کرد اگر درآمد نفت خام را کاهش دهد، درآمد ارزي ما دچار اختلال مي شود، اما طبق اعلام رئيس بانک مرکزي 20 درصد نيازهاي ارزي کشور و بيش از 50 درصد سامانه نيما از سوي صنعت پتروشيمي تامين مي شود. صنعت پتروشيمي در خط مقدم صادرات غيرنفتي و نيازمند حمايت همه بخش هاي کشور اعم از دولت و مجلس است.

رئيس جمهوري با بيان اينکه شکلمه «جهش» لايق حرکت صنعت پتروشيمي است که رشد شتاباني داشته، تصريح کرد: براساس آمار اعلام شده تا پايان جهش دوم ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ما به 100 ميليون تن در سال مي رسد. يعني از سال 92 و شروع دولت يازدهم تا پايان 1400 محصولات ما دو برابر مي شوند.

وي با اشاره به اينکه هم اکنون خط توسعه جهش سوم پتروشيمي آغاز شده است، اما تکميل آن به پس از سال 1400 مي رسد تا ظرفيت توليد از 100 ميليون تن به 133 ميليون تن برسد که حرکت بزرگي است، افزود: هم اکنون درآمد پتروشيمي ما حدود 17 ميليارد دلار در سال است که در پايان جهش دوم يعني در سال 1400 به 25 ميليارد دلار و در جهش سوم به 37 ميليارد دلار مي رسد.

روحاني با بيان اينکه ما در شرايط تحريم اين موفقيت ها را به دست آورديم، يادآور شد: اين صنعت در سطح اقتصاد ملي تلاش مي کند و من از طرف ملت از همه مديران و کارآفرين بخش پتروشيمي تشکر مي کنم ما در توليدات پتروشيمي در منطقه در جايگاه دوم هستيم و با تکميل جهش سوم به توليدکننده نخست منطقه تبديل مي شويم.

 رئيس جمهوري با بيان اينکه ما در شرايط تحريم اين موفقيت ها را به دست آورديم، اظهار کرد: صنعت پتروشيمي هم اکنون در مقوله توليد در جايگاه دوم در منطقه قرار دارد که با جهش سوم به رده نخست مي رسد و افتخار بزرگي براي صنعت پتروشيمي ايران است.

وي تصريح کرد: من از طرف ملت از همه مديران، کارآفرينان و فعالان صنعت پتروشيمي از غرب تا جنوب کشور قدرداني مي کنم، در شرايط تحريم کار بزرگي انجام داده ايد.

رئيس جمهوري با بيان اينکه بخش عمده اي از ارز صادراتي حاصل از صادرات محصولات صنعت پتروشيمي بايد وارد سامانه نيما شود و بخش مورد نياز صنعت پتروشيمي نيز در اختيار اين صنعت قرار گيرد، تصريح کرد: ما فقط به دنبال چيدن محصول از اين درخت نيستيم هم زمان مي خواهيم درختان ديگري نيز غرس کنيم تا آيندگان توسعه اين صنعت را به خوبي ببينند.

وي با تاکيد بر لزوم هماهنگي ميان بانک مرکزي، دولت و دستگاه هاي مرتبط اظهار کرد: ما آقاي زنگنه را براي ساماندهي بيشتر و هماهنگي بخش پتروشيمي انتخاب کرديم و همه اختيارات را به وي داديم. ايشان نيز با حضورشان با کمک مديران و فعالان بخش صنعت نفت اقدام هاي خوبي انجام دادند که شايسته قدرداني است.