وزارت نفت   

مهارت افزايي دانشجويان در صنعت نفت

تفاهمنامه طرح مهارت افزايي دانشجويان درصنعت نفت درآيين گشايش رويداد دانشجويي پتروتست، بين وزارتخانه هاي نفت و علوم امضا شد. اين تفاهمنامه باهدف همکاري دو وزارتخانه در افزايش مهارت هاي حوزه کسب وکار براي گروه هاي دانشجويي منتخب، همزمان با برگزاري رويداد پتروتست در پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.  سعيدمحمدزاده، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت و مسعود برومند، معاون وزيرعلوم، تحقيقات وفناوري اين تفاهمنامه را امضا کردند. نخستين رويداد نوآوري وزارت نفت باعنوان «پتروليوم تيکاف»با محوريت به هم رساني حوزه هاي فناوري دربخش عرضه و تقاضا و با حضورشرکت هاي فعال درحوزه هاي نفت، گاز، پالايش وپتروشيمي، همزمان باهفته پژوهش، با اهدافي مشتمل بر توسعه، يادگيري، کارآمد سازي، همچنين انتخاب و فرصت سازي باهمکاري پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. رويداد دانشجويي پتروتست، به عنوان يکي از بخش هاي تعريف شده در پتروليوم تيکاف با هدف زمينه سازي مناسب براي رشد وتعالي جامعه جوان وپوياي کشور، همچنين ايجاد زمينه انتقال تجربه متخصصان خبره صنعت پتروشيمي به دانشجويان خلاق وعلاقه مند تعريف شده است.

 

اجراي طرح مهارت افزايي براي 35 گروه دانشجويي

مديرکل پژوهش وزارت نفت، ازاجراي طرح مهارت افزايي براي 35 گروه دانشجويي در کشورخبر داد وگفت: صنعت نفت با بهره مندي از توان و ظرفيت فکري جوانان و نخبگان مي تواند درمسير رفع چالش ها گام بردارد.

به گزارش «مشعل» و به نقل ازشانا احمدخان بيگي درآيين گشايش رويداد دانشجويي پتروتست درتشريح رويکردهاي رويداد نوآوري وزارت نفت با عنوان «پتروليوم تيکاف» همچنين اهداف برگزاري رويداد دانشجويي پتروتست گفت: براي برگزاري اين رويدادها، 42 دانشگاه دعوت شدند که از اين ميان، 35 گروه دانشجويي براي مشارکت اعلام آمادگي کردند. وي با بيان اينکه به اين ترتيب، طرح مهارت افزايي دانشجويان براي اين 35گروه برگزار مي شود، تصريح کرد: اين طرح به دنبال توسعه شايستگي هاي رفتاري حوزه کسب وکار است و درآن، فعاليت هاي ديگري مانند بازديد ازمناطق عملياتي تعريف شده است. مديرکل پژوهش وزارت نفت با اشاره به اينکه چالش هاي مبتلابه صنعت نفت با بررسي هاي مبسوط در کارگروه هاي تخصصي احصا شده است، اظهارکرد: با واکاوي اين چالش ها در رويداد دانشجويي پتروتست، انتظار مي ورد طرح هاي نوآورانه اي در مسير رفع اين چالش ها ارائه شود. 

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

واگذاري پروژه سعادت آباد به 2 شرکت ايراني

پروژه جمع آوري گازهاي همراه ميدان نفتي سعادت آباد دراستان فارس به منظورصيانت ازمحيط زيست وجلوگيري ازسوزاندن روزانه14 ميليون فوت مکعب گاز به دو شرکت ايراني واگذار شد. مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت: مدت زمان اجرا و راه اندازي اين پروژه دوسال است ومراحل اجرايي آن دي امسال آغازمي شود. رامين حاتمي بااشاره به اينکه بهره برداري از پروژه جمع آوري گازهاي مشعل سعادت آباد پنج سال به طول مي انجامد، تصريح کرد: اين پروژه افزون برجلوگيري ازسوختن گازهاي همراه وآلودگي هاي زيست محيطي، موجب اشتغالزايي و جلوگيري از هدررفت منابع خواهد شد. مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با اشاره به بخشنامه ابلاغي وزارت نفت درباره جمع آوري و واگذاري گازهاي مشعل ازطريق فراخوان عمومي مزايده به بخش خصوصي و سرمايه گذاري دراين بخش تا پايان برنامه ششم اظهارکرد: جمع آوري گازهاي همراه نفت سوزانده شده، با هدف صيانت ازمحيط زيست، کارآفريني بخش خصوصي وجلوگيري از هدر رفت سرمايه ملي، ازاولويت هاي مهم وزارت است. حاتمي تصريح کرد: درحوزه ميدان هاي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، از سال گذشته اقدام هاي لازم آغاز وبراي نخستين بار، واگذاري گازهاي مشعل در ميدان هاي نفت شهر و سومار انجام شده است. وي درباره فعاليت هاي انجام شده در نخستين طرح مزايده گازهاي مشعل درميدان هاي نفت شهر و سومارافزود: نخستين طرح مزايده گازهاي مشعل در اين ميدان ها باهدف کاهش اثرهاي سوء زيست محيطي وايجاد ارزش افزوده ازاين منابع، همچنين ايجادفرصت سرمايه گذاري وکسب وکار واگذار شده است.  حاتمي گفت: با اجرايي شدن قرارداد فروش گازميدان هاي نفت شهر و سومار، روزانه از سوزانده شدن حدود12 ميليون فوت مکعب گازجلوگيري مي شود. مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران اظهارکرد: طبق برنامه ريزي انجام شده درباره گازهاي مشعل ميدان هاي چشمه خوش، آبان، پايدارغرب، دالپري، دهلران، دانان وخشت، مزايده فروش گازاين ميدان ها امسال پايان مي يابد و براي اجرا واگذار خواهد شد.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

تعمير اساسي 21 دستگاه توربين گازي

21دستگاه توربين گازي بااستفاده از توانمندي هاي داخلي درکارگاه تعميرات شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري تعمير و بازسازي شده است.

مراد کمالي، مدير تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرايندي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در نشست هم انديشي مديران ارشد مناطق نفت خيزجنوب با سازندگان داخلي درحاشيه يازدهمين نمايشگاه نفت وحفاري خوزستان اظهار کرد: در گستره عملياتي شرکت نفت خيز جنوب، فرصت هاي زيادي براي حضورسازندگان داخلي و تامين کنندگان کالا وجود دارد که تعميرات اساسي تاسيسات ازجمله آنهاست. وي بابيان اينکه تعامل باشرکت هاي سازنده داخلي دردستور کار شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب قراردارد، گفت: دراين زمينه ارائه دانش فني قطعات وتجهيزات مورد نيازبه سازندگان داخلي رادربرنامه خود قرار داده ايم و ازهر اقدام براي تشويق سازندگان داخلي استقبال مي کنيم.

مدير تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرايندي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در ادامه به شيوه نامه برون سپاري تعميرات ماشين آلات فرايندي ابلاغي وزيرنفت اشاره وتصريح کرد: در اين زمينه با هماهنگي مديريت توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، همکاري نزديکي باشرکت هاي پتروشيمي وجوددارد وازظرفيت آنها درتعميرات تاسيسات استفاده خواهيم کرد.

کمالي بااشاره به فعاليت دوکارگاه مجهز به تعميرتجهيزات وماشين آلات شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درشهرهاي اهواز و آغاجاري از ساز ندگان داخلي دعوت کرد تا به منظورتعامل و همکاري با شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ازامکانات و ظرفيت هاي اين کارگاه ديدن کنند.

 امضاي تفاهمنامه هايي در زمينه تعميرات اساسي و بومي سازي

تفاهمنامه هاي همکاري درزمينه تعميرات اساسي وبومي سازي در نمايشگاه صنعت نفت خوزستان امضا شد.

سه تفاهمنامه همکاري ميان شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب و شرکت هاي پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي مارون و پتروشيمي بوعلي به امضا رسيد.

هدف ازامضاي اين تفاهمنامه ها مشارکت اين سه شرکت درانجام تعميرات اساسي تاسيسات گاز و گازمايع مناطق نفت خيز جنوب با هدف استمرار و افزايش خوراک واحدهاي پتروشيمي است.

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، همچنين با جهاد دانشگاهي نيز در زمينه تدوين دانش فني کنترل دور، بومي سازي پودر ميکروبي و باکتري هاي نفت خوار تفاهمنامه همکاري امضا کرد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

ضرورت شناسايي نيازهاي فني و تخصصي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، نقش سازندگان و تامين کنندگان داخلي قطعات و تجهيزات صنعت نفت را حائز اهميت دانست و گفت: بايد نيازهاي فني و تخصصي صنعت و سازندگان داخلي شناسايي شود.

ابراهيم پيرامون در نشست هم انديشي مديران ارشد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با شرکت هاي خدماتي و تخصصي در حاشيه يازدهمين نمايشگاه نفت و حفاري خوزستان اظهارکرد: باتوجه به تنوع و قدمت تاسيسات درشرکت آغاجاري وفرسودگي آنها، نقش تامين کنندگان و سازندگان قطعات وتجهيزات صنعت نفت دراين شرکت حائزاهميت است. وي افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، بيشتر تاسيسات و ميدان هاي شرکت آغاجاري تحت پروژه هاي 28مخزن و الگوي جديد قراردادهاي نفتي، درطرح نوسازي وتوسعه قراردارند؛ اما باتوجه به شرايط موجود، تا آغاز واجراي کامل اين پروژه ها، صيانت ونگهداري ازتاسيسات با هدف توليدحداکثري به عهده شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري است و سازندگان و تامين کنندگان قطعات در زمينه تجهيزات دوار، ثابت و خطوط لوله نيز مي توانند در اين زمينه همکاري گسترده اي داشته باشند. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري، بااشاره به ايجاد زمينه هاي لازم براي همکاري با سازندگان داخلي دراين شرکت اظهار کرد: يکي از مشکلات موجود درحوزه همکاري ميان شرکت ها، نبود هماهنگي براي شناسايي و طرح نيازهاي فني و تخصصي بين صنعت و سازندگان است که اميدواريم درآينده اين مشکل با برنامه ريزي انجمن سازندگان قطعات و تجهيزات حل شود.

 

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

بومي سازي 7 هزار قطعه

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون با تاکيد برحمايت از ساخت داخل و تلاش براي رونق توليد گفت: ازابتداي امسال تاکنون، با همکاري سازندگان داخلي، بيش از500قلم کالا مشتمل برهفت هزار قطعه مربوط به ماشين آلات پيچيده فرايندي را ساخته ايم و در زمينه پمپ هاي پساب وشيرهاي کنترل، از نمونه خارجي بي نياز شده ايم. حميدکاويان بااشاره به اقدام هاي شرکت بهره برداري نفت و گازمارون در زمينه صيانت از محيط زيست گفت: هم اکنون بيش از 98درصد پساب هاي نمکزدايي پس ازتصفيه کامل، به چاه هاي دفعي تزريق مي شود. کاويان بابيان اينکه به منظورجمع آوري حدود دو ميليون مترمکعب گاز همراه با بخش خصوصي قراداد بسته شده است، تصريح کرد: بزودي گاز سوزي دراين شرکت، به حداقل خواهد رسيد.

وي گفت: با به کارگيري دستگاه تفکيک گرسيار نفت (MOS) و فراورش سيارنفت (MOT)، نفت سوزي به صفر رسيده و با اين فرايند به جمع آوري 115هزار بشکه نفت در سال 98 اقدام کرده ايم. کاويان اظهارکرد: براي نخستين بار درمناطق نفت خيزجنوب، بااصلاح کامل فرايندهاي قديمي، ديگرهيچ نفتي به گودال سوخت هدايت نمي شود.

اقدام هاي حوزه مسؤوليت اجتماعي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون، درباره اقدام هاي اين شرکت درحوزه مسؤوليت اجتماعي نيزگفت: احداث15مدرسه، بهسازي 32مدرسه، 30مسجد وحسينيه، تامين 26ميلياردريال براي اجراي زير ساخت آبرساني به روستاهاي مجاورتاسيسات و تامين آب با تانکر براي آنها از مهم ترين اقدام هاي اين شرکت درحوزه مسؤوليت هاي اجتماعي است.

وي يادآورشد: شرکت بهره برداري نفت وگازمارون دربخش ارائه خدمات به مناطق سيل زده نيز معين سه شهرستان بوده است.

 

 

     شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

نبود کمبود در توزيع ال پي جي

مدير تامين و توزيع شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي، باهشدار درباره خطرآفرين بودن استفاده از گازمايع (ال پي جي) به عنوان سوخت خودروها تاکيد کرد: هيچ کمبودي در زمينه توليد و تامين اين سوخت وجود ندارد. به گزارش «مشعل» و به نقل از شانا کرامت ويس کرمي درباره اخبار برخي رسانه ها مبني بر کمبودگاز مايع (ال پي جي) در بعضي از استان ها به ويژه استان هاي جنوبي کشورگفت: هم اکنون هيچ گونه کمبودي در استان هاي جنوبي کشور به لحاظ تامين ال پي جي وجود ندارد. وي با اشاره به توزيع ال پي جي از سوي 74شرکت توزيع گازمايع در کشور گفت: متاسفانه بخش عمده اي ازال پي جي توزيعي صرف مصارف غيرمجاز مي شود.مديرتامين وتوزيع شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با هشدار درباره خطرآفرين بودن استفاده از ال پي جي به عنوان سوخت خودروها گفت: اولويت استفاده از ال پي جي باخانوارهاي شهري، روستايي وعشايري است که از نعمت گاز برخوردار نيستند و پس از آن نيز تعدادي صنوف خدماتي که به شبکه گاز دسترسي ندارند، در اولويت قراردارند.

 تخصيص سهميه 22 هزار تني گازمايع

ويس کرمي همچنين بااشاره به افزايش سهميه اختصاص يافته ال پي جي در استان هايي نظيرسيستان و بلوچستان وبوشهر گفت: در آذر امسال 22 هزار تن سهميه ال پي جي به اين استان ها اختصاص يافته، در حالي که در آذر پارسال، اين ميزان 13 هزار تن بوده است.وي همچنين از اختصاص 175 هزار تن سهميه ال پي جي به 31 استان در کل کشور در آذر امسال خبرداد و گفت: اين رقم در آذرماه پارسال 164 هزار تن بوده است.

 

    خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال

بازطراحي اکچوايتور کنترل ولو

رئيس نگهداري وتعميرات ابزاردقيق وکنترل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ازايجاد تغييرات اساسي دردودستگاه «اکچو ايتورکنترل ولو» به وسيله کارشناسان اين منطقه خبر داد.

رضا نيکخواه با اشاره به وجود دودستگاه کنترل ولو درانبارو ضرورت استفاده ازآن گفت: باتوجه به اهميت اين دستگاه ها درصدورفرمان خود کاربسته شدن ولوها در زمان قطع برق ياقطع سيگنال، استفاده ازآنها در دستورکارقرار گرفت.

وي تصريح کرد: وجود ايراد دراين دستگاه ها، همچنين انحصاري   و گران قيمت بودن آنها موجب شد، بازطراحي درآنهابه عنوان تنها راهکار استفاده از اين تجهيزات در نظرگرفته شود.

نيکخواه گفت: اين عمليات باتکيه بردانش و تخصص کارشناسان واحد ابزار دقيق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال در مدت زمان پنج روز انجام شد. رئيس نگهداري و تعميرات ابزار دقيق و کنترل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال گفت: با ايجاد تغييرات در اکچوايتور اين کنترل ولوها، عملکرد آن به گونه اي تغييريافت که با قطع ناگهاني جريان برق يا سگينال ابزار دقيقي، تغييري در وضع ولوها ايجاد نمي شود و ضريب بروز خطر نيز به صفر رسيده است.

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت 

غرب کارون، نقطه قوت کارنامه وزارت نفت

مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت(متن) با اشاره به افزايش پنج برابري ظرفيت توليد نفت ميدان هاي مشترک غرب کارون در6 سال اخير گفت: شتاب درتوسعه غرب کارون، نقطه قوت عملکرد وزارت نفت در دولت تدبير و اميد است. تورج دهقاني، ظرفيت توليد کنوني نفت ميدان هاي مشترک غرب کارون رابيش از350 هزاربشکه در روزعنوان و اظهارکرد: اين درحالي است که تاسال 92، ظرفيت توليد دراين حوزه روزانه کمتر از70هزاربشکه بود. وي درباره رؤوس فعاليت هاي انجام شده در منطقه عملياتي غرب کارون طي سال هاي اخيرنيزگفت: تکميل توسعه و بهره برداري از ميدان هاي آزادگان شمالي(فازنخست)، يادآوران(فازنخست)وياران شمالي درمجموع با ظرفيت توليد 215 هزار بشکه نفت طي روز درسال 95 محقق شده است. دهقاني افزود: توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي نيزپس ازخلع يد پيمانکار خارجي به دليل تعلل بيش ازحد، ارديبهشت سال 93 باتکيه واعتماد به توان و دانش داخلي و به کارگيري پيمانکاران ايراني در دستور کارقرارگرفت و دراين مدت، بيش از 120حلقه چاه دراين ميدان حفاري و ظرفيت توليد آن نسبت به سال 93 چهار برابر شده است.

 آزادگان جنوبي؛ طرحي ملي و منحصربه فرد

مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت، توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي رامنحصر به فرد خواند و افزود: آزادگان جنوبي، يکي از ايراني ترين طرح ها ي توسعه نفت و گاز درکشور محسوب مي شود که افزون بر برخورداري حداکثري ازسهم کالاي توليد داخل، درافزايش ظرفيت توليد نفت پس از برجام نيز سهم قابل توجهي را به خود اختصاص داده ودستاوردهاي قابل دفاعي بر جاي گذاشته است. وي احداث تاسيسات بهره برداري فرآورش سيار با ظرفيت 50هزاربشکه در روز با سرمايه گذاري خارجي درقالب قراردادساخت، مالکيت و بهره بردار طي کمترازيک سال راازجمله فعاليت هاي بزرگ انجام شده در طرح توسعه ميدان آزادگان جنوبي عنوان کرد. دهقاني بابيان اينکه اين پروژه، رکورد و تحولي بي نظير وعظيم در حوزه احداث واحدهاي بهره برداري به شمارمي رود، تصريح کرد: اين تاسيسات درکمترازيک سال راه اندازي شد، درحالي که ميانگين زمان احداث يک واحد مشابه به روش متعارف پيشين، نزديک به پنج سال است.

 توسعه آذر در ايستگاه آخر

مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت به ميدان نفتي آذر هم به عنوان يکي ديگر از ميدان هاي مشترک با کشور عراق که توسعه آن باراهبري شرکت مهندسي وتوسعه نفت در دست اجراست، اشاره وتصريح کرد: عمليات توسعه اين ميدان از اسفند سال 90 شروع شد وميداني که تا سال 92، تنها يک حلقه چاه در آن حفاري شده بود، درسال 95 به توليد زود هنگام 30هزاربشکه اي دست يافت. به گفته دهقاني، بهره برداري کامل از فازنخست اين ميدان پيچيده و مشترک با هدف گذاري توليد روزانه 65هزاربشکه نفت ازسوي پيمانکار بيع متقابل ايراني، در دستور کار قرار دارد.

 استفاده حداکثري از توان ايراني

مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت به بومي سازي کالاها و تجهيزات به عنوان، يکي ديگر از رويکردهاي جدي صنعت نفت طي سال هاي اخير اشاره وتصريح کرد: به جرات مي توان گفت که باحمايت ها و تاکيدهاي شخص وزير نفت، امکان ساخت بيش از 85 درصد تجهيزات و کالاهاي مورد نياز بخش بالادستي ميدان هاي غرب کارون اعم ازمته حفاري، لوله هاي جداري، شيرآلات و تجهيزات ثابت و دوار در داخل کشور فراهم شده است.