همزمان با هفته پژوهش انجام شد

امضاي 3 قرارداد پژوهشي شرکت نفت خزر

مشعل    شرکت نفت خزر، همزمان با هفته پژوهش سه قرارداد پژوهشي با شرکت هاي انرژي دانا، پارس آرين زمين و توانا انرژي کيش امضا کرد. از جمله اهداف امضاي اين سه قرارداد پژوهشي، بهره گيري بهينه از توانمندي هاي مراکز پژوهشي و دانش بنيان براي تامين نياز پژوهشي بخش هاي فني شرکت نفت خزر است.  قرارداد «شناسايي مخاطره هاي زمين ساختي و زون هاي احتمالي هيدروکربوري با استفاده از روش هاي ژئوفيزيکي و داده هاي زمين شناسي و مخزني در درياي خزر» بين علي اصولي، مديرعامل شرکت نفت خزر و داوود سرباز، مديرعامل شرکت کسب وکار ژئوفيزيک انرژي دانا، قرارداد «سازوکار تشکيل گل فشان ها و آثار آن در ايجاد مخازن هيدروکربوري با استفاده از فناوري سنجش از دور در حوضه خزر جنوبي» بين اصولي و منصور قرباني، مديرعامل شرکت پارس آرين زمين و قرارداد «مدلسازي حوضه رسوبي و تعيين محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در درياي خزر جنوبي» بين اصولي و علي ميثاقي، مديرعامل شرکت انرژي توانا کيش امضا شد. در قرارداد پژوهشي شناسايي مخاطره هاي زمين شناسي و زون هاي احتمالي هيدروکربوري با استفاده از روش هاي ژئوفيزيکي و داده هاي زمين شناسي و مخزني در درياي خزر، افزون بر شناسايي مناطق مستعد به همراه مطالعه عوامل ايجاد مخاطره ها، مطالعاتي گسترده تر درباره مناطق هيدروکربوري براي روزآمدکردن مطالعات پيشين انجام خواهد شد. محدوده مورد مطالعه در اين پروژه 4110 کيلومتر مربع در بخش ايراني حوضه خزر جنوبي شامل چهار بلوک 6، 7، 8 و 29 که از طريق داده هاي لرزه اي سه بعدي پوشش داده شده اند، مي شود. همچنين پروژه «سازوکار تشکيل گل فشان ها و آثار آن در ايجاد مخازن هيدروکربوري با استفاده از فناوري سنجش از دور در حوضه خزر جنوبي» براي همپوشاني با پروژه شناسايي مخاطره ها به بررسي و شناسايي گل فشان هاي حوضه خزر جنوبي از طريق اطلاعات و تصاوير ماهواره اي با همکاري شرکت دانش بنيان و پژوهش محور پارس آرين زمين اجرا مي شود.  پروژه پژوهشي «مدلسازي حوضه رسوبي و تعيين محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در درياي خزر جنوبي» نيز با همکاري شرکت توانا انرژي کيش اجرا مي شود. نتايج اين مطالعات تکميلي که با هدف تحقق اهداف و برنامه هاي مصوب شرکت ملي نفت ايران در برنامه پنج ساله ششم توسعه بر اساس نيازهاي صنعت نفت در حوزه درياي خزر تعريف شده است، در آينده به ورودي مطالعات دقيق تر، به کارگيري ظرفيت هاي موجود کشور در عرصه فناوري و براي فعاليت هاي اکتشافي بيشتر و برداشت از منابع کشف شده در آبهاي عميق درياي خزر منجر مي شود. در اين نشست در سخناني به اهميت قراردادهاي پژوهشي پرداخته شد که خلاصه اي از آن در ادامه مي آيد:

آمادگي مديريت اکتشاف نفت براي فعاليت در خزر

سيد صالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران: شبکه محوري و انجام کار گروهي در صنعت نفت بسيار حائز اهميت است و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران براي انجام فعاليت هاي زمين شناسي در حوضه خزر آمادگي کامل دارد. خزر به لحاظ مطالعه کمي که در آن انجام شده است، ريسک بالايي دارد، بنابراين هر چه مطالعات بنيادين بيشتري در اين منطقه انجام و داده هاي پايه بيشتري کسب شود، مي توان بهتر ريسک ها را مطالعه کرد.

بسياري از مديران ارشد نفت به صراحت مي گويند که پرچم نفت خزر در درياي خزر براي ما در حکم ناو جنگي است و فعاليت هاي اين شرکت، حيثيت ملي کشور است و نقش راهبردي نفت خزر هرگز از ياد برده نمي شود.

اين قراردادها نمادي از پژوهش باوري است

ابراهيم علوي طالقاني، مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران: با توجه به سرعت تغييرات در بحث پژوهش، دستاوردهاي خوبي از موضوع پژوهش حاصل شده که يکي از ويژگي هاي آن سرعت تغييرات است که اگر اين حساسيت تغيير فناوري را درک نکنيم، بي شک محکوم به فنا خواهيم بود. امروزه شرکت نفت خزر به پژوهش باوري رسيده و فناوري و پژوهش را سرلوحه کار خود قرار داده است.

 مراسم امضاي قرارداد که با حضور شرکت هاي توانمند داخلي و شرکت نفت خزر انجام مي شود، ديگر امضاي يک قرارداد نيست، بلکه نمادي از پژوهش باوري است. شرکت هاي داخلي به اين باور رسيده اند که در کنار کارهاي عملياتي، انجام کارهاي پژوهشي را سرلوحه کار خود قرار دهند.

نياز نفت خزر؛ سرمايه گذاري

هرمز قلاوند، عضو هيات مديره شرکت نفت خزر: نفت خزر نيازمند جذب سرمايه براي توسعه ميدان هاست.

در اين راستا شرکت نفت خزر برنامه ريزي و همچنين مذاکراتي نيز با کشورهاي منطقه انجام داده است .

همچنين بايد اعلام کنند  تا زماني که دکل حفاري آماده انجام کار شود. مطالعات زمين شناسي، ژئوفيزيکي و ... را در شرکت نفت خزر در مناطق خشکي و دريا پيگيري مي کنيم.

 در حين مطالعه زمين شناسي و مهندسي نفت ابهام هايي براي ما به وجود مي آيد که دانش، تجربه، آموزش و بودجه کافي براي انجام آن کار را نداريم و در خوشه شغلي ما نيست، بنابراين بايد به نوعي کارهاي پژوهشي خود را برون سپاري کنيم.

 

فعالان حمل و نقل؛ گمنامان صنعت نفت

مشعل    فرزين مينو، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني همزمان با روز حمل و نقل در پيامي با تبريک اين روز به تمامي فعالان موثر اين حوزه اعم از مديران، کارکنان و بخصوص رانندگان و همچنين برنامه ريزان و متخصصان اين بخش از صنعت نفت که نقش بسزايي در ارائه خدمات و رساندن حامل هاي انرژي براي توسعه و پيشرفت کشور ايفا کرده اند، اظهار اميدواري کرد که با همدلي و همکاري بيش از گذشته و با بهره گيري حداکثري از ظرفيت هاي نهفته در بخش حمل ونقل صنعت نفت، بتوان کارنامه درخشاني را براي خدمات رساني اين بخش بويژه در عمليات گسترده و پيچيده صنعت نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي ارائه کرد.

همچنين همزمان با روز ملي حمل و نقل جلسه اي با حضور مديران، روساي فعلي، اسبق و كارشناسان شركت هاي اصلي و فرعي اين حوزه   به ميزباني واحد هماهنگي امور حمل و نقل وزارت نفت برگزار شد که حاضران به طرح مسائل، مشکلات و دستاوردهاي اين حوزه پرداختند.

ماموريت خطير حمل و نقل در صنعت نفت ايران

مصطفي اسلامي، رئيس هماهنگي امور حمل ونقل وزارت نفت در جلسه بزرگداشت روز حمل و نقل با اشاره به نقش حمل و نقل به عنوان موثرترين و اصلي ترين پشتيباني كننده فرايندهاي اصلي وزارت نفت در زنجيره اكتشاف، حفاري، ‏توسعه، توليد، بازرگاني، فروش و جابه جايي فراورده و نيروي انساني اظهار کرد: با همدلي و همكاري بيش از گذشته با بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي نهفته در بخش حمل و نقل صنعت نفت كارنامه درخشاني را براي خدمت رساني اين بخش بخصوص در عمليات گسترده و پيچيده صنعت نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي مي توان ارائه کرد.  او با بيان اينكه بخش حمل و نقل قلب هر سازماني است، از آمادگي كامل و حداكثري همكاران اين حوزه در فصل سرما خبر داد.

به گفته اسلامي با توجه به فرسودگي بيش از حد ناوگان حمل ونقل اين صنعت، به حمايت مديران ارشد در ارتباط با تأمين اعتبارات مالي و مجوزهاي لازم به منظور نوسازي ناوگان نياز است.

او ادامه داد: با توجه به ابلاغ بخشنامه صرفه جويي وزير نفت پروژه ساماندهي خودرو در ستاد وزارت نفت با حضور نمايندگان 4 شركت اصلي و واحدهاي مرتبط تشكيل و طي جلسات برگزار شده با شركت هاي مختلف آنلاين به نتايج مثبتي در خصوص تهيه نرم افزار مناسب براي سرويس دهي در سطح صنعت نفت دست يافتيم و هوشمند سازي حمل و نقل نيز در دست مطالعه و بررسي و در ستاد شركت ملي نفت در دست اقدام است.

او بررسي نيازهاي وسايل نقليه شرکت هاي اصلي و تابع سازمان هاي وزارت نفت، تهيه طرح استاندارد وسايل نقليه مورد استفاده، تدوين روش ها براي بهينه سازي فعاليت هاي اين حوزه و تهيه، ابلاغ و دستورعمل ها، دريافت مجوزهاي لازم براي خريد و فروش، شناسايي وسايل نقليه فرسوده و از رده خارج کردن و فروش آنها در زمان مناسب، خريد و جايگزيني با خودروهاي استاندارد را از مهم ترين فعاليت هاي بخش هماهنگي امور حمل ونقل وزارت نفت دانست.

طراحي نرم افزار هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل

بابک دارابي، نماينده شرکت ملي نفت ايران در بخش هوشمندسازي و ساماندهي حمل ونقل نيز در اين مراسم از طراحي نوعي نرم افزار براي هوشمندسازي ناوگان حمل ونقل از سوي يک شرکت دانش بنيان وابسته به دانشگاه شريف (ويراتک) خبر داد و گفت: اين هفته اجراي پايلوت اين طرح آغاز خواهد شد.

دارابي با بيان اينکه براي هوشمندسازي ناوگان حمل ونقل شرکت نفت از خدمات شرکت دانش بنيان استفاده مي کنيم، گفت: در اين زمينه سيستم هوشمند دال را طراحي کرده که اين سيستم با توجه به نيازمندي هاي داخلي کار مي کند. او استفاده بهينه از حمل ونقل، حفظ زيرساخت راه هاي مواصلاتي، کاهش استهلاک خودروها، کمک به رفع آلودگي هوا را از شاخص هاي يک ناوگان حمل ونقل مناسب و مطلوب خواند. نماينده شرکت ملي نفت ايران در بخش هوشمندسازي و ساماندهي حمل ونقل افزود: بايد براي هوشمندسازي ناوگان حمل ونقل شرکت نفت اقدام هاي اساسي صورت گيرد که در اين زمينه بهره مندي از اطلاعات و تجربه هاي فعالان اين عرصه راهگشاست.