نقش پالایشگاه ستاره خلیج فارس در افزایش تولید فراورده های باکیفیت

پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس، به عنوان بزرگترين پالايشگاه ميعانات گازي دنيا که مي توان آن را به لحاظ استفاده از توانمندي متخصصان داخلي در اجرا و استفاده از تجهيزات توليد داخل، ايراني ترين پالايشگاه کشور دانست، روزانه با پالايش 450 هزار بشکه ميعانات گازي باارزش ميدان مشترک پارس جنوبي و تبديل آن به فراورده هاي سبک و باکيفيت، کشور را در مسير خودکفايي در تامين بنزين قرار داده است.

ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت دريافت روزانه 360 هزار بشکه خوراک از ميدان مشترک پارس جنوبي در قالب 3 فاز 120 هزار بشکه اي از سال 1385، با هدف حفظ و استمرار عمليات برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي، کاهش آلايندگي هاي محيط زيستي و کمک به خودکفايي کشور در تامين فراورده هاي راهبردي انرژي آغاز شد. فاز سوم اين پالايشگاه در دي ماه سال 97 به بهره برداري رسيد و با توليد روزانه 45 ميليون ليتر بنزين و 15 ميليون ليتر گازوييل باکيفيت در اين پالايشگاه، سقف توليد بنزين کشور به روزانه 105 ميليون ليتر رسيد و کشور در شرايط باثباتي به لحاظ توليد فراورده هاي باکيفيت قرار گرفت و از واردات بنزين بي نياز شد. هم اکنون به طور ميانگين روزانه 47 ميليون ليتر بنزين با کيفيت يورو 5 در اين پالايشگاه عظيم ملي توليد مي شود.

 

تولید روزانه ۱۷ میلیون لیتر بنزین باکیفیت در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند

پس از پالايشگاه ستاره خليج فارس، پالايشگاه امام خميني (ره) شازند با توليد روزانه 17 ميليون ليتر بنزين و روزانه 11 ميليون ليتر گازوييل باکيفيت، بيشترين فراورده باکيفيت کشور را توليد مي کند. افزايش ظرفيت اسمي از حدود 169 به 250 هزار بشکه در روز، افزايش ظرفيت توليد بنزين از 4.6 به 17 ميليون ليتر در روز، کاهش توليد نفت کوره، گوگردزدايي از محصولات و توليد فراورده بر اساس استاندارد يورو 5 از جمله اهداف طرح توسعه پالايشگاه امام خميني (ره) شازند اراک بوده که راه اندازي شده و تثبيت کامل آن در انتهاي سال 92 انجام شد.

 

بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه بندرعباس 

پالايشگاه بندرعباس با توليد روزانه 15 ميليون ليتر نفت گاز و 12 ميليون ليتر بنزين باکيفيت از ديگر پالايشگاه هاي تاثيرگذار در افزايش کميت و کيفيت فراورده هاي توليدي در کشور است که با تکميل و نهايي شدن آن سرانجام واحد تصفيه گازوييل آن در زمستان 97 با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. هدف اصلي پروژه بهينه سازي و بهبود کيفيت محصولات پالايشگاه بندرعباس، بهبود کيفيت محصولات همسو با اهداف زيست محيطي و کاهش ميزان گوگرد در محصول گازوييل پالايشگاه مطابق با استاندارد يورو 5 است که اين مهم با نصب واحدهاي ايزومريزاسيون و تصفيه ديزل محقق شده است. مديريت انرژي، کاهش سوخت و ضايعات و همچنين در نظرگيري نفت خام سنگين اين پالايشگاه (خوراک پالايشگاه) از نکات مهمي بوده که هنگام اجراي اين پروژه لحاظ شده است. افزايش توليد بنزين حدود 5 ميليون ليتر در روز علاوه بر ظرفيت موجود پالايشگاه و همچنين بهبود کيفيت نفت گاز مطابق با استاندارد يورو 5 با احداث واحدهاي جديد از جمله اهداف اين طرح بوده که به طور کامل راه اندازي شده و به بهره برداري رسيده است.

 

تولید روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوییل با کیفیت یورو در اصفهان

طرح توسعه فرايند، افزايش کيفي محصولات و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان با هدف افزايش توليد بنزين از 41 هزار بشکه در روز به حدود 120 هزار بشکه و ارتقاي سطح کيفي محصولات توليدي مطابق با استانداردهاي اروپا به تصويب رسيد و در همين راستا افزايش کمّي و کيفي بنزين به ميزان 3 ميليون ليتر مطابق با استاندارد يورو 5، حذف مواد افزايش دهنده اکتان، امکان توليد بنزين سوپر و نيز توليد محصول ديزل با استاندارد يورو 5 محقق شد، هم اکنون واحدهاي بنزين سازي و واحدهاي مرتبط با اين طرح به اتمام رسيده و ديگر طرح ها نيز در حال تکميل است. با راه اندازي پروژه تصفيه هيدروژني گازوييل اين پالايشگاه که هم اکنون بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيکي دارد، ميزان روزانه توليد گازوييل يورو اين پالايشگاه به 20 ميليون ليتر مي رسد. پالايشگاه اصفهان هم اکنون با توليد روزانه 12 ميليون ليتر بنزين با کيفيت، نقش مهمي در توليد و تامين سوخت با کيفيت موردنياز کشور دارد.

 

تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر گازوییل با کیفیت در پالایشگاه تهران

آغاز رسمي توليد بنزين و گازوييل با کيفيت بالا در پالايشگاه تهران در مرداد سال 91 آغاز شد و طرح هاي بنزين سازي و بهينه سازي اين پالايشگاه به بهره برداري رسيد. هم اکنون اين پالايشگاه روزانه 7 ميليون ليتر بنزين و 12 ميليون ليتر گازوييل يورو در پايتخت کشور توليد مي کند. هدف اصلي از اجراي پروژه بهينه سازي و بهبود کيفيت محصولات پالايشگاه تهران، بهبود کيفيت محصولات همسو با اهداف زيست محيطي و کاهش ميزان گوگرد در محصول گازوييل و نفت سفيد پالايشگاه مطابق با استاندارد يورو 5 است. بهبود کيفيت بنزين توليدي به واسطه افزايش عدد اکتان برش نفتاي سبک براي اختلاط در بنزين پالايشگاه و حرکت براي دستيابي به استاندارد يورو 5 براي فراورده بنزين و نيز توليد ديزل و نفت سفيد مطابق با استاندارد يورو 5 از ديگر اهداف طرح توسعه پالايشگاه تهران است؛ اين طرح نيز هم اکنون به اتمام رسيده و راه اندازي شده است.

 

تولید روزانه ۳ میلیون لیتر بنزین یورو در جزیره لاوان

نخستين محموله بنزين يورو 5 پالايشگاه لاوان نيز مهر امسال با حجم 8 هزار ليتر بارگيري و به منظور استفاده در داخل کشور به بندرعباس ارسال شد تا اين پالايشگاه نيز نقش خود را در افزايش توليد فراورده هاي با کيفيت در کشور ايفا کرده باشد. فاز نخست طرح بهبود فرايند و بهينه سازي اين پالايشگاه با هدف افزايش ظرفيت از روزانه 30 هزار بشکه به 55 هزار بشکه در ارديبهشت سال 90 و واحد تصفيه هيدروژني و ايزومريزاسيون نفتاي سبک اين پالايشگاه نيز در تير سال 92 به بهره برداري رسيد. واحد پالايش هيدروژني فراورده هاي ميان تقطير نفت سفيد و نفت گاز اين پالايشگاه فروردين سال 94 و در سال 96 نيز واحد توليد گوگرد و واحد گوگردزدايي از نفت گاز و نفت سفيد، به منظور توليد فراورده هاي مطابق با استاندارد يورو 4 و يورو 5 به بهره برداري رسيد. طرح افزايش ظرفيت و بهبود فرايند پالايشگاه لاوان به منظور توسعه و افزايش ظرفيت، کاهش آلاينده ها، ارتقاي کيفيت محصولات مطابق با مشخصات استاندارد يورو 5، افزايش توليد فراورده هاي سبک و با ارزش (عمدتا بنزين)، کاهش توليد فراورده هاي نامرغوب و سنگين (نفت کوره) و کاهش مصرف انرژي در اين پالايشگاه اجرايي شد. هدف از اجراي اين طرح افزايش ظرفيت پالايشي تا 50 هزار بشکه در روز، افزايش توليد بنزين مطابق با استاندارد يورو، گوگردزدايي از محصولات و توليد فراورده بر اساس استاندارد يورو 5 بود.

 

تولید سوخت با کیفیت در شمال غرب کشور

مردادماه 98 نوبت به بهره برداري از طرح توسعه پالايشگاه تبريز رسيد؛ با بهره برداري از واحد بنزين سازي پالايشگاه تبريز با حضور رئيس جمهور در سال جاري، روزانه 3 ميليون ليتر بنزين با کيفيت در پالايشگاه تبريز توليد و در مناطق شمالي و شمال غرب کشور توزيع مي شود. واحد گوگردزدايي نفت‎گاز شرکت پالايش نفت تبريز نيز به صورت آزمايشي در شهريور 97 به بهره برداري رسيد. با تکميل فرايند بهره‎برداري از اين طرح 6 ميليون ليتر به ظرفيت توليد روزانه گازوييل يورو 5 در کشور افزوده مي‎شود. طرح پروژه بهينه سازي و افزايش کيفي محصولات پالايشگاه تبريز شامل طراحي و نصب واحد نفتا ريفورمينگ از نوع سي سي آر و نصب واحد تصفيه گازوييل به منظور کاهش گوگرد محصول گازوييل توليدي پالايشگاه مطابق با استاندارد يورو 5 است؛ افزايش کمّي و کيفي توليد بنزين موتور و امکان توليد بنزين موتور با اکتان بالا (سوپر) مطابق با استاندارد يورو 5 و حذف mtbe از بنزين توليدي و تامين روزانه 750 بشکه بنزين موردنياز پتروشيمي تبريز و نيز توليد ديزل با استاندارد يورو 5 از جمله اهداف اين طرح است.

 

طرح توسعه پالایشگاه آبادان

                هدف اصلي از اجراي اين طرح، احداث مجتمع جديد کت کراکر، حداکثرسازي بنزين توليدي با مشخصات يورو 5 با توجه به امکان تامين خوراک اين واحد در داخل پالايشگاه، کاهش نفت کوره توليدي و همچنين ايجاد ارزش افزوده در پالايشگاه بود. هم اکنون واحدهاي بنزين سازي و واحدهاي مرتبط اين پالايشگاه به اتمام رسيده و پيش بيني ها حاکي از دستيابي فاز دوم اين طرح به پيشرفت 65 درصدي تا پايان سال است. با نهايي شدن طرح توسعه پالايشگاه آبادان، يک پالايشگاه جديد از دل قديمي ترين پالايشگاه کشور سر برمي آورد و روزانه 15 ميليون ليتر بنزين با کيفيت در اين پالايشگاه توليد خواهد شد.