از سوي وزير نفت انجام شد

انتصاب مدير مرکز توسعه مديريت در صنعت نفت

وزير نفت در حکمي علي بياتي را به عنوان مدير مرکز توسعه مديريت در صنعت نفت منصوب کرد.

در حکم بيژن زنگنه، وزير نفت به علي بياتي آمده است:

«با عنايت به تعهد و سوابق حرفه اي جنابعالي، به استناد شيوه نامه ابلاغي به شماره 221421-20/2 تاريخ 12/5/1394، بدينوسيله به عنوان مدير مرکز توسعه مديريت در صنعت نفت منصوب مي شويد تا مطابق ضوابط مقرر در شيوه نامه يادشده به انجام وظيفه بپردازيد.

با توجه به ضرورت توجه هرچه بيشتر به شايستگي و صلاحيت حرفه اي در انتصابات، شناسايي استعدادها و نيروهاي جوان و نخبه و فراهم آوردن زمينه به کارگيري آنها، اين مرکز مي تواند در آينده صنعت نفت نقشي تعيين کننده ايفا کند.

تثبيت فرآيندهاي تعريف شده براي شناسايي نيروهاي مستعد و توانمند در گروه هاي شغلي اولويت دار تعيين شده، به خصوص گروه هاي مديريت عامل و مديريت پروژه از طريق فرآيندهاي ارزيابي روزآمد و معتبر، برنامه ريزي براي افزايش تعداد افراد داراي گواهينامه صلاحيت حرفه اي از اهم اولويت هاي کاري مرکز توسعه مديريت صنعت نفت است.

در ارتقاي کيفيت افراد منتخب نيز توجه به تک تک افراد و استفاده از روش هاي نوين همچون مدير راهنما، کارورزي و شيوه هاي آموزشي متنوع، متفاوت و جذاب از جمله الزامات راهبردي است.

اميد است که با استفاده از زيرساخت هايي که تاکنون براي اين مرکز فراهم شده و نيز با همکاري صميمانه همه اجزاي صنعت نفت، بتوانيد منشأ خدمات ويژه در پيشبرد اين ماموريت مهم باشيد.

از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق مسالت مي کند.»

 

  حفر 138 حلقه چاه اکتشافي در مناطق خشکي و دريايي

رئيس هيات‎ مديره شرکت ملي حفاري ايران از حفر 138 حلقه چاه اکتشافي در مناطق خشکي و دريايي کشور پس از انقلاب اسلامي خبر داد و گفت: اين شرکت در کشف بيش از 15 مخزن نفتي و گازي نقش تاثيرگذاري ايفا کرده است. سيدعبدالله موسوي با بيان اينکه در چهار دهه گذشته 112 حلقه چاه توصيفي حفر و تکميل شده است، اظهار کرد: متراژ حفاري مجموع چاه هاي اکتشافي و توصيفي 878 هزار و 237 متر ثبت شده که 482 هزار و 10 متر مربوط به چاه هاي اکتشافي و 396 هزار و 227 متر چاه هاي توصيفي است.

وي افزود: در حفاري چاه هاي اکتشافي افزون بر 20 دستگاه حفاري ناوگان شرکت، دستگاه هاي 48، فوق سنگين 60 (پيروزي)، 43، 41 و 67 فتح و دستگاه حفاري دريايي شهيد رجايي رکورددار حفاري اين چاه ها بودند.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران، نقش محوري اين شرکت در کشف ميدان نفتي آزادگان را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: شرکت ملي حفاري در کشف ميدان هاي گازي پارس جنوبي، وراوي، شانول، خشت، کيش و ميدان هاي نفتي رامين، منصورآباد، سوسنگرد، پايدار غرب، کوه موند، جفير، حسينيه و ... در همکاري مستمر با مديريت اکتشاف و شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب و نفت فلات قاره نقش اساسي داشته است.

موسوي تصريح کرد: ارائه عمليات حفاري و خدمات جانبي از سوي شرکت ملي حفاري با به کارگيري دستگاه حفاري 33 فتح به کشف ميدان گازي ارم در استان فارس انجاميد و همچنين کشف مخزن نفتي نام آوران در گستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با به کارگيري سه دستگاه حفاري اين شرکت انجام شد که در رديف ميدان هاي بزرگ کشف شده اخير در کشور قرار دارند.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: نقش آفريني اين شرکت در حفر چاه هاي اکتشافي و توصيفي در حالي است که اين سازمان با برخورداري از بيش از 70 دستگاه حفاري خشکي و دريايي و امکانات و تجهيزات خدمات يکپارچه فني و مهندسي، بخش عمده اي از عمليات حفاري چاه هاي توسعه اي و تعميري تکميلي را به صنعت نفت کشور ارائه مي دهد.

افزايش توليد گاز در خانگيران

توليد روزانه گاز منطقه عملياتي خانگيران در حوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، با انجام عمليات اصلاحي حدود يک ميليون مترمکعب افزايش يافت.

محمدرضا سلطاني، مدير امور فني شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق اظهار کرد: با انجام پنج مورد عمليات مسدودسازي قسمت آبده پنج حلقه چاه، سه مورد اسيدکاري چاه ها و مشبک کاري دو حلقه چاه به وسيله لوله مغزي سيار، توليد گاز منطقه خانگيران افزايش يافت.

وي به برنامه شرکت نفت و گاز شرق براي توليد مستمر و پايدار گاز در فصل زمستان اشاره و تصريح کرد: براي توليد مستمر و پايدار گاز در فصل زمستان، اقدام هايي از قبيل نصب تفکيک گرهاي سرچاهي دو حلقه چاه، نظارت بر تعمير و تکميل سه حلقه چاه خانگيران و برنامه ريزي و نظارت بر آماده سازي محوطه دو حلقه چاه براي استقرار دکل حفاري انجام شده است.

سلطاني افزود: طراحي و نصب شعله پوش جديد در گودال هاي سوخت که سبب کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز سوخت پايلوت و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي مي شود، تهيه گزارش اطلاعات و عملکرد مخزن و به روزآوري تاريخچه توليد و اجراي مدل مخزن شبيه ساز از ديگر فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه است، همچنين آناليز نتايج شاخص بهره دهي چاه ها و نمودار نگار توليد، انجام 50 مورد آزمايش هاي مميزي فشارشکن و انجام پنج مورد آزمايش شاخص بهره دهي/ تزريق پذيري، برنامه ريزي شده و پايان يافته است.

مدير امور فني شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، استفاده از فناوري هاي جديد مانند تزريق ژل پليمري براي کنترل آب چاه هاي آبده، فناوري Seal Maker براي رفع نشتي در رشته تکميلي و تاج چاه ها و فناوري Down hole video براي بررسي مانع در چاه را به عنوان راهکار رفع مشکل برخي چاه ها عنوان کرد.

 

معاون وزير نفت در امور گاز خبر داد:

صرفه جويي ارزي 9 ميليارد دلاري با صادرات سوخت مايع

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: با سرمايه گذاري حدود 4 ميليارد دلاري در پروژه هاي گازرساني شهري و روستايي در سال هاي گذشته و در ازاي آن صادرات سوخت مايع، حدود 9 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي در بخش گاز محقق شده است.

حسن منتظرتربتي اين مهم را که از آغاز استفاده از بند «ق» و در طول سال هاي گذشته رخ داده است، يک مسأله برد - برد اعلام کرد و افزود: زماني که ما به يک نيروگاه، صنعت يا مشترک خانگي، گاز مي دهيم، ارزش گاز در داخل کشور حدود 20 سنت است. در صورتي که چنانچه فراورده هاي آن مثل نفت سفيد، گازوييل و ... را که از همين جايگزيني ايجاد مي شود، با ارزش تقريبي 50 سنت صادر کنيم، 30 سنت اختلاف قيمت به نفع اقتصاد کشور خواهيم داشت که اين همان موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب مي شود.

وي تاکيد کرد: به اين ترتيب، ما هر توسعه اي که در بخش گاز ايجاد مي کنيم، چه در بخش صنايع و چه در بخش خانگي، سبب صرفه جويي در مصرف سوخت مايع و سرانجام صادرات آن مي شود که سود دو طرفه براي ما دارد.

تربتي تصريح کرد: از يک طرف، استفاده از گاز طبيعي و عدم استفاده از سوخت مايع، هواي پاک تر و سالم تري را براي ما به ارمغان مي آورد و از سوي ديگر صرفه جويي ارزي را براي کشور در پي خواهد داشت.

معاون وزير نفت در امور گاز با بيان اينکه در واقع توسعه گازرساني سبب صرفه جويي شده و ما اين صرفه جويي را به عنوان منبع توسعه اي شبکه گاز خود استفاده مي کنيم، گفت: شايد همين توانايي صنعت نفت و گاز و نيز پيشرو بودن آن به عنوان نخستين منبع درآمدي اقتصاد ايران، سبب شده انتظار  همگان از اين صنعت بسيار بالا رود و در عين حال، مسؤوليت ما را سنگين تر کند.

تربتي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: اتفاق خوبي که در کشور افتاده و اقتصادي هم است، اينکه بر اساس محاسباتي که انجام داديم و اقتصادي بودن آن را دريافتيم، تصميم گرفتيم به تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار و نيز به تمام شهرها گاز طبيعي برسانيم.

وي در پايان با اشاره به اينکه هم اکنون حدود 28 هزار روستا به شبکه گاز متصل شده اند، گفت: اين در حالي است که متعهد شده ايم سالي 3 هزار تا 3 هزار و 100 روستاي ديگر را به شبکه سراسري گاز وصل کنيم.

 

اطلاعیه شماره ۷ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

ميانگين مصرف بنزين کل کشور به روزانه 79 ميليون ليتر رسيد

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در تازه ترين اطلاعيه خود اخبار بعضي از رسانه ها مبني بر افزايش مصرف بنزين پس از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت را رد و اعلام کرد: روند مصرف بنزين کشور در روزهاي اخير کاهشي بوده و ميانگين آن از زمان اجراي طرح مديريت مصرف سوخت به روزانه 79 ميليون ليتر رسيده است.

در متن اين اطلاعيه آمده است: «به اطلاع مي رساند ميانگين مصرف بنزين کشور از زمان اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در روز جمعه (24 آبان ) تا پايان روز يکشنبه، سوم آذرماه، حدود 79 ميليون ليتر در روز بوده، در حالي که ميانگين مصرف بنزين از ابتداي سال جاري تا پايان روز پنجشنبه (23 آبان ) (پيش از اجراي اين طرح) حدود 98 ميليون ليتر در روز بوده است.

به اين وسيله شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با توجه به آمارهاي غيررسمي که در بعضي از رسانه هاي منتشر شده است، ضمن رد آمارهاي يادشده، ميانگين مقدار مصرف بنزين کشور را در روز سوم آذرماه، 75 ميليون ليتر اعلام مي کند.» 

 

 

 فراخوان وزارت نفت براي تصدي جايگاه«مديرکل بازرسي و پاسخگويي به شکايات»

فراخوان وزارت نفت براي تصدي جايگاه «مديرکل بازرسي و پاسخگويي به شکايات» در ستاد وزارت نفت مستقر در تهران منتشر شد. وزارت نفت به منظور انتخاب فردي شايسته، اصلح و توانمند براي تصدي جايگاه مديرکل بازرسي و پاسخگويي به شکايات در ستاد وزارت نفت مستقر در تهران، در نظر دارد از بين شاغلان صنعت نفت و ديگر دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي براساس شرايط مندرج در سامانه http://jos.mop.ir دعوت به همکاري کند تا پس از طي موفقيت آميز مراحل انتخاب از طريق سنجش مهارت ها، توانمندي ها و ارزيابي شايستگي ها در کانون ارزيابي و مصاحبه به عنوان «مديرکل بازرسي و پاسخگويي به شکايات»، مشغول به خدمت شود.

علاقه مندان مي توانند حداکثر تا تاريخ 5 دي 98 نسبت به تکميل مشخصات خود در سامانه يادشده اقدام کنند.