شرکت ملي حفاري ايران   

حفر 138 حلقه چاه  اکتشافي در  خشکي و دريا

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران ازحفر 138حلقه چاه اکتشافي در مناطق خشکي و دريايي کشور پس از انقلاب اسلامي خبر داد.

سيدعبدالله موسوي گفت: اين شرکت درکشف بيش از15مخزن نفتي و گازي نيز نقش تاثيرگذاري ايفا کرده است. وي بابيان اين که درچهاردهه گذشته 112حلقه چاه توصيفي حفرو تکميل شده است، متراژحفاري مجموع چاه هاي اکتشافي وتوصيفي را 878 هزار و237متراعلام واظهارکرد: 482هزارو10متراين حفاري ها به چاه هاي اکتشافي و396هزارو227 مترديگربه چاه هاي چاه هاي توصيفي مربوط مي شود.

وي افزود: درحفاري چاه هاي اکتشافي افزون بر20دستگاه حفاري ناوگان شرکت، دستگاه هاي 48، فوق سنگين 60(پيروزي)، 43، 41 و 67 فتح و دستگاه حفاري دريايي شهيد رجايي، رکورددارحفاري اين چاه ها بودند.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به نقش محوري اين شرکت درکشف ميدان نفتي آزادگان گفت: شرکت ملي حفاري درکشف ميدان هاي گازي پارس جنوبي، وراوي، شانول، خشت، کيش، همچنين ميدان هاي نفتي رامين، منصورآباد، سوسنگرد، پايدارغرب، کوه موند، جفير، حسينيه و... همکاري مستمر با مديريت اکتشاف و شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب و نفت فلات قاره، نقش اساسي داشته است. وي افزود: نقش آفريني اين شرکت در حفر چاه هاي اکتشافي و توصيفي درحالي است که اين سازمان با برخورداري از بيش از 70دستگاه حفاري خشکي و دريايي و امکانات و تجهيزات خدمات يکپارچه فني ومهندسي، بخش عمده اي از عمليات حفاري چاه هاي توسعه اي و تعميري تکميلي را به صنعت نفت کشور ارائه مي دهد.

موسوي تصريح کرد: ارائه عمليات حفاري وخدمات جانبي ازسوي شرکت ملي حفاري با به کارگيري دستگاه حفاري 33فتح نيزبه کشف ميدان گازي ارم در استان فارس انجاميده است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: کشف مخزن نفتي نام آوران واقع درگستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب که در رديف ميدان هاي بزرگ کشف شده اخير قراردارد نيز، با به کارگيري سه دستگاه حفاري شرکت ملي حفاري ايران انجام شده است.

طراحي و ساخت يک تجهيز کاربردي

بخشي از دستگاه حفاري 50 فتح که در برپايي و ايستايي دکل نقشي اصلي ايفا مي کند، از سوي متخصصان شرکت ملي حفاري ايران طراحي و ساخته شد. عليرضا رضايي، رئيس اداره سازندگي مديريت عمليات حفاري خشکي- 3 شرکت ملي حفاري ايران گفت: به منظور استفاده بهينه ازامکانات موجود، نقشه هاي اجرايي طراحي وساخت بخش A - frame دستگاه حفاري از سوي متخصصان و کارکنان واحد سازندگي عمليات – 3 کليد خورد.

وي افزود: مراحل انجام کار براي ساخت اين دستگاه با استفاده ازمتريال مشابه وتغييرات جزئي، همچنين شبيه سازي درسيستم نرم افزاري مراحل انجام ومونتاژ اوليه آن در يارد سازندگي انجام شده است.

رئيس اداره سازندگي مديريت عمليات حفاري خشکي–3شرکت ملي حفاري ايران بااشاره به اين که دستگاه حفاري50فتح هم اکنون درعمليات تعميرچاه هاي نفت و گازکاربرد دارد، گفت: به منظور راه اندازي سريع اين دستگاه وپيوست آن به ناوگان عملياتي شرکت، ساخت اين تجهيز همسو با وظايف جاري وخدمات دهي اين بخش به مناطق عملياتي، با اولويت در اجرا تعريف شده است.

رضايي با بيان اين که اداره سازندگي مديريت عمليات حفاري خشکي–3 شرکت ملي حفاري ايران پيش ازاين نيزدراقدامي ابتکاري به تغيير و افزايش ارتفاع دستگاه حفاري 85 فتح مبادرت کرده است، اظهارکرد: اين افزايش ارتفاع دستگاه، موجب افزايش کارايي اين دکل شده است.

رئيس اداره سازندگي مديريت عمليات حفاري خشکي–3 شرکت ملي حفاري ايران گفت: طرح افزايش ارتفاع دکل حفاري 20 فتح نيزيکي ديگرازموارد انجام شده دراين واحدعملياتي است که پس از استقرار در موقعيت، آزمايش ميداني خواهد شد.

 

    پتروشيمي جم

هدف گذاري براي تنوع  محصول  درسبد توليد

مديرعامل شرکت پتروشيمي جم گفت: اين مجتمع برنامه ريزي هاي جامعي براي توليد محصولات و گريدهاي جديد پتروشيمي انجام داده است. محمدرضا سعيدي با اشاره به اين که برنامه هاي شرکت پتروشيمي جم در حوزه هاي توليد، بازار واجراي پروژه هاي جديد تعريف شده است، افزود: اين شرکت تاکنون در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود در زمينه هاي فروش و سودآوري موفق عمل کرده است.

وي باتاکيد براين که پتروشيمي جم باوجود تحريم ها وکاهش قيمت پليمرها درسال 98 توانسته است به اهداف توليد وفروش مورد نظر خود دست يابد، تصريح کرد: اميدواريم بتوانيم برنامه هاي خود به همين روال تا پايان سال ادامه دهيم.

سعيدي بااشاره به برخي موانع ناشي از تحريم هاي بين المللي، تصريح کرد: بااستفاده از توانمندي هاي داخلي مي توان ازاين مسيرسخت باموفقيت عبورکرد و پتروشيمي جم همانند ديگرشرکت هاي پتروشيمي اين کار را به خوبي انجام مي دهد.

وي با تاکيد براين که اين شرکت سياست رشد خود را در حوزه هاي ارتقاي وضع موجود، توسعه بازار، متنوع سازي محصولات وتوليد گريدها ي جديد پيگيري مي کند، افزود: ارتقاي وضع کنوني پتروشيمي جم به منظورافزايش سهم در بازار، کيفيت و ظرفيت از جمله راهبردهاي پتروشيمي به شمار مي رود که براساس برنامه، در حال انجام است.

وي گفت: هم اکنون نيز واحد تحقيق و توسعه شرکت پتروشيمي جم، توليد گريدهاي مختلف براي HD و PE را در دستور کار قرارداده است.

مديرعامل شرکت پتروشيمي جم به متنوع سازي محصولات شرکت به ويژه محصولاتي که مورد نياز بازاراست، اشاره و تصريح کرد: پروژه ABS/Rubber اين شرکت نيز هم اکنون با حدود 72 درصد پيشرفت در دست اجراست.

سعيدي گفت: اين طرح در زمره طرح هاي جهش دوم صنعت پتروشيمي است که سالانه 260هزار تن ظرفيت توليد دارد.

 

    پالايشگاه هاشمي نژاد 

تجهيز مدارس دهستان خانگيران

معاون اجرايي ومسئول کميته مسؤوليت هاي اجتماعي پالايشگاه گاز هاشمي نژاد گفت: درجهت عمل به مسؤوليت اجتماعي و توجه به ذي نفعان، شماري از مدارس روستاهاي دهستان خانگيران به وسايل ولوازم ورزشي تجهيز شدند.

محمدحسين ياسي گفت: بنابرپيگيري ها و شناسايي کمبودهاي مدارس روستاهاي دهستان خانگيران در زمينه وسايل ورزشي، بسته هاي ورزشي متناسب با استانداردهاي آموزش وپرورش، با کمک خيريه کارکنان پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد تهيه و دربين مدارس روستاهاي اين دهستان توزيع شد.

وي با بيان اين که تجهيز اين مدارس به وسايل ورزشي با هدف عمل به مسؤوليت اجتماعي، همچنين ايجاد نشاط و شادابي در نسل جوان و نوجوان انجام شده است، افزود: وسايل ورزشي مزبور، ازکيفتي بالا برخودارهستند و دراختيار مدارس 11 روستاي دهستان خانگيران قرار گرفته است.

معاون اجرايي ومسئول کميته مسؤوليت هاي اجتماعي پالايشگاه گاز هاشمي نژاد، توپ و تورفوتبال، بسکتبال و راکت تنيس روي ميز، همچنين انواع بازي فکري ولباس گرمکن ورزشي درمقطع ابتدايي دخترانه را محتويات اين بسته ورزشي اعلام کرد.

 

  شرکت سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين

 صدورمجوز ساخت نخستين ميني GTPP صنعت پتروشيمي

مديرعامل شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيکو) از صدور مجوز نخستين طرح ميني «جي تي پي پي» در صنعت پتروشيمي خبر داد. محمود مخدومي با بيان اين که اين در قالب فاز دوم توسعه پتروشيمي خراسان ديده شده است، تصريح کرد: ميني «جي تي پي پي» طرح جديدي با ظرفيت توليد سالانه120هزار تن محصولات پتروشيمي زنجيره متان است. مديرعامل تاپيکوبا اعلام اين که براساس برآوردهاي اوليه براي اجراي اين طرح به حدود 500 ميليون دلار سرمايه گذاري نياز است، تصريح کرد: دراين طرح، هلدينگ پتروفرهنگ 20 درصد و تاپيکو 60 درصد سهم دارند و مقرر شده است سهم 20 درصدي نيز براي شرکت ملي صنايع پتروشيمي در نظر گرفته شود.

وي بااشاره به مذاکرهاي انجام شده براي واگذاري 20 درصد سهم تاپيکو به صندوق بازنشستگي کشوري گفت: اين طرح با دانش فني پژوهشگاه صنعت نفت ساخته خواهد شد. مخدومي همچنين با اشاره به آغاز مطالعات امکان پذيري فني و اقتصادي اجراي اين طرح جديد پتروشيمي تاکيد کرد: با انجام اين مطالعات برنامه ريزي دقيق تر و جامع تري براي اجراي طرح انجام خواهد شد. مديرعامل تاپيکو درباره تامين آب مورد نيازاجراي اين طرح توسعه اي نيزگفت: واحدميني «جي تي پي پي» پتروشيمي خراسان مشکل تامين آب ندارد ويکي ازگزينه ها استفاده ازپساب شهربجنورد است؛ اما منتظر نهايي شدن مطالعات اف اس هستيم و پس از انجام آن، آب را تامين خواهيم کرد.

 

    شرکت انتقال گاز ايران

هم انديشي المپياد بهره برداران خطوط انتقال گاز

نخستين نشست هم انديشي المپياد بهره برداران خطوط لوله شرکت انتقال گازايران باهدف بررسي وارتقاي صلاحيت حرفه اي بهره برداران برگزار شد.

دراين نشست سعيد توکلي، مديرعامل شرکت انتقال گازايران، با بيان اين که هراپراتور پيش از بهره برداري از تجهيز حساس و ارزشمندي بايد صلاحيت حرفه اي داشته باشد، گفت: 70درصد ازتاسيسات و تجهيزات اساسي وفيزيکي شرکت ملي گازايران دراختيارشرکت انتقال گازقرار دارد و از سوي بهره برداران ايستگاه ها وخطوط لوله به کارگرفته شده اند.

وي با تاکيد براين که صلاحيت حرفه اي بهره برداران تجهيزات ارزشمند مانند توربين کمپرسور و ديگر تجهيزات يک ايستگاه بايدکنترل شود، هدف ازبرگزاري المپياد بهره برداران را توجه به صلاحيت و جايگاه حرفه اي اين کارکنان پرتلاش عنوان کرد.

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران، موفقيت درترازجهاني افق 1404 را درگرو پايبندي به شاخص هاي تعيين شده براي شرکت عنوان و اظهار کرد: برگزاري المپياد بهره برداران در سراسر کشور تعيين کننده شاخص ها يي است که پايبندي به آنها براي همه بهره برداران يک الزام است.  توکلي با اشاره به اين که بر اساس الگوي شايستگي، براي ارزشمند بودن بايد شاخصه هاي صفت محور، رفتارمحور و نتيجه محور تعريف شوند، گفت: اين رويداد براي بخش عمليات خطوط لوله انتقال گاز آثار مثبتي داشته است وبه تبادل دانش منجرمي شود. مهم ترازآن، افراد احساس مي کنند درجايگاهي ارزشمند قراردارند و خود فرد نيز براي سيستم با ارزش است. نخستين نشست هم انديشي برگزاري المپياد بهره برداران خطوط لوله شرکت انتقال گازايران با حضورسعيد توکلي، مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران، مديران مناطق عمليات انتقال گاز و بهره برداران خطوط لوله برگزارشد.

 

    منطقه يک شرکت عمليات  انتقال گاز

 بازسازي توربين RUSTON

مديرمنطقه يک عمليات انتقال گاز از بازسازي و تعميرتوربين گازي شماره 4 رستون با تکيه بر توان متخصصان اين منطقه عملياتي و کالاي ساخت داخل خبرداد.

پيمان خضرايي گفت: با بازسازي وتعمير اين توربين درتاسيسات شهيد آتش پنجه منطقه يک عمليات انتقال گاز، 650 هزاردلار صرفه جويي ارزي شده است. وي بابيان اين که عمليات تعميرات توربين يادشده از سوي نيروهاي تعميرات اساسي منطقه و با نظارت بازرسي فني و ايمني انجام شده است، اظهارکرد: توربين هاي اين تاسيسات رستون هستند و به منظورايجاد نيروي محرک کمپرسورهاي گازي استفاده مي شوند. به گفته خضرايي، اورهال کامل اين نوع توربين ها با توجه به پيچيده ترين فناوري به کار رفته در آنها، پس از توربين هاي صنايع هوايي در رتبه دوم قرار دارد. مديرمنطقه يک عمليات انتقال گاز افزود: با توجه به تحريم هاي بين المللي، تامين قطعات خارجي اين مدل توربين ها باتکيهبر تلاش کارکنان اين منطقه و توليد کنندگان داخلي انجام مي شود. وي تصريح کرد: همه قطعات مصرفي اين توربين ها بانظارت آزمايشگاه هاي مجهز متالوژي وهمت واحدهاي خودکفايي و تدارکات کالا از طريق مهندسي معکوس تامين شده است. خضرايي با تاکيد بر صرفه جويي حاصل از اين تعميرات گفت: منطقه يک عمليات انتقال گازبا بازسازي، تعمير واصلاح توربين هاي رستون توانست خودکفايي، صرفه جويي و شعار «مامي توانيم» درصنعت عظيم نفت و گاز را محقق و توانمندي متخصصان کشور را ثابت کند.

    گاز استان هرمزگان

طراحي اجراي 2800 کيلومتر شبکه گاز دريک سال

شرکت گازاستان هرمزگان دريک سال اخير موفق به طراحي و اجراي دوهزار و 800 کيلومترشبکه انتقال، تغذيه و توزيع گاز دراين استان شده است.

به همت کارکنان واحد خدمات فني و مهندسي طراحي شرکت گاز استان هرمزگان در يک سال گذشته 2 هزار و 800 کيلومتر شبکه انتقال، تغذيه و توزيع در استان هرمزگان طراحي و اجرا شد.

نصب 67 هزار و818انشعاب درقالب23 پکيج پيماني باهدف گازرساني به 10شهر و145 روستاي استان، ازديگر فعاليت هاي شرکت گاز استان خوزستان در بازه زماني ياد شده است.

با اجراي اين طرح ها، افزون بر ايجادزيرساخت هاي لازم براي تامين انرژي مورد نياز توسعه اقتصادي، صنعتي، کشاورزي و ايجاد اشتغال و رونق توليد، بيش از134هزار خانواراستان هرمزگان از گازطبيعي به عنوان انرژي پاک بهره مند شده اند.

همسو با سياست گذاري وبرنامه هاي کلان شرکت گازاستان هرمزگان، طراحي وتهيه پکيج گازرساني به جزيره کيش، شهرستان هاي بندرلنگه، ميناب وتوابع آنها دردستورکارواحدخدمات فني ومهندسي اين شرکت قرار گرفته است.

 

    پتروشيمي اروند 

ايراني بودن 70 درصدي کاتاليست مصرفي

مديرعامل شرکت پتروشيمي اروند با اشاره به رويکرد داخلي اين شرکت در تأمين تجهيزات مورد نيازگفت: بيش از70درصد کاتاليست هاي مصرفي اين شرکت از داخل تأمين مي شود.

حسن نشان زاده اظهارکرد: اين شرکت به عنوان يکي ازبزرگ ترين توليدکنندگان زنجيره کلردنيا، افزون برتأمين بيش از90 درصد کاستيک ايران، 340هزار تن پي وي سي توليد مي کند که با اولويت تأمين نياز بازار داخلي، بخشي از توليدات خود را نيز صادر کرده است. وي با اشاره به برنامه هاي در حال اجراي پتروشيمي اروند ادامه داد: اين شرکت جهش بسيارخوبي در توليدات خود تا پايان سال خواهد داشت؛ به طوري که افزون بر تأمين نياز داخل، ارزآوري خوبي نيزبه همراه دارد. مديرعامل شرکت پتروشيمي اروند گفت: شرکت پتروشيمي اروند افزون برکلرمصرفي خود، تأمين کننده کلر پتروشيمي هاي بندرامام، کارون، غدير و خوزستان نيز هست.

نشان زاده بااشاره به اين که ظرفيت نصب شده پي وي سي درايران 730 هزارتن درسال است، اظهار کرد: درميان پتروشيمي هاي بندرامام، آبادان وغدير، 340 هزار تن ازاين ظرفيت، متعلق به پتروشيمي اروند است. وي با بيان اين که براساس برنامه، رساندن مجتمع پتروشيمي اروند به ظرفيت 100 درصدي از اولويت هاي اين شرکت است، گفت: اين شرکت برنامه هايي براي ادامه زنجيره ارزش در زمينه کاستيک و کامپاندهاي پي وي سي دارد که مطالعات اوليه آنها انجام شده و در حال پيگيري است.

تداوم پيگيري ها براي ورود پتروشيمي اروند به بورس

مديرعامل شرکت پتروشيمي اروند بااشاره به ورود شرکت پتروشيمي اروند به فرابورس درآينده اي نزديک افزود: اقدام هاي اساسي براي ورود به اين بازار درحال انجام است.  نشان زاده با بيان اين که اين شرکت پارسال سوددهي خوبي داشته است، افزود: سوددهي به گونه اي بوده که علاوه برسود اندوخته، افزايش سرمايه نيزداشته است. نشان زاده با اشاره به اين که شرکت پتروشيمي اروند به دنبال استفاده حداکثري از توانمندي هاي داخلي است، تصريح کرد: اين شرکت استمرار توليد خود رامديون کاتاليست سازهاي داخلي وهم اکنون در حال انعقاد قراردادهاي چند ساله با سازندگان داخلي است.

نشان زاده با اشاره به اين که پتروشيمي اروند در تأمين تجهيزات مورد نياز خود رويکرد داخلي دارد، گفت: با توجه به اين رويکرد، هم اکنون بيش از 70 درصد کاتاليست هاي اين شرکت از داخل تأمين مي شود.