امن ترین جا برای نشستن

بحث حمل و نقل عمومي از گذشته تاکنون مسئله مهمي بوده که در نهايت نيز به توليد خودرو (سواري، اتوبوس، ميني بوس و...)، هواپيما، قطار و... انجاميده است. در حال حاضر بسياري از کشورها در تلاشند تا از وسايل نقليه شان به بهترين و بي خطرترين شکل ممکن بهره ببرند.  درست است که با ظهور وسايل نقليه مختلف، بسياري از مشکلات حمل و نقل حل شده و به راحتي مي توان از آنها استفاده کرد، اما اين وسايل علاوه بر مزايا، معايبي هم دارند که نبايد از کنار آنها به راحتي گذشت.  در اين مطلب به يکي از مواردي اشاره خواهيم کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ امن ترين جا براي نشستن! اينکه بدانيم امن ترين جا براي نشستن در وسايل حمل و نقل عمومي کجاست، شايد در برخي مواقع و هنگام اتفاقات غيرقابل پيش بيني و تصادفات بتواند جانمان را نجات دهد. حالا اگر حس کنجکاويتان تحريک شده، اين مطلب را تا پايان بخوانيد.

 

خودرو 

در سواري ها و خودروهاي شخصي، بهترين جا براي نشستن صندلي عقب، وسط و پشت راننده است که اين بخش از خودرو در تصادف ها آسيب کمتري مي بيند.

بدترين جا هم صندلي شاگرد است، چون در تصادف ها، سرنشينان به طور غيرارادي جا خالي مي دهند و سرنشين کنار آنها در معرض خطر قرار مي گيرد.

اتوبوس برقی

بهترين جا براي نشستن در اتوبوس هاي برقي، رديف سمت راست راهرو است و در اين قسمت احتمال آسيب ديدگي کمتري وجود دارد. صندلي هاي وسط کابين هم امن هستند. بدترين جا هم نشستن کنار درها و پنجره هاست. در هر وسيله نقليه اي پنجره ها به دليل داشتن شيشه، خطرهاي احتمالي را افرايش مي دهند.

اتوبوس شهری

در اين اتوبوس ها صندلي هاي مياني و سمت راستي در جهت حرکت، بهترين و امن ترين جا عنوان شده اند، چون آنها در مقايسه با ديگر نقاط دورتر از وسايل نقليه عبوري هستند.

در اتوبوس هاي شهري، دو رديف اول بدترين جا هستند، چون قطعه و شيء خارجي از شيشه بزرگ جلو وارد مي شود. همين اتفاق براي صندلي هاي کنار درو پنجره ها هم رخ مي دهد. صندلي هاي عقب اين اتوبوس ها هم به خاطر وارد شدن ضربه از پشت خطرناک هستند.

ون

در اين وسيله، نشستن روي صندلي هايي که خلاف حرکت و پشت صندلي راننده است، بهترين جا محسوب مي شود، زيرا شانس اصابت ضربه به سر بر اثر ترمز ناگهاني کمتر است.

کنار در و پنجره ها هم بدترين جاست، چون احتمال آسيب ديدگي به خاطر خرد شدن شيشه هنگام تصادف بسيار زياد است.

قطار

بهترين جا براي نشستن در قطار، واگن هاي مياني است، پنجمين يا ششمين واگن امن ترين قسمت قطار است، چراکه زمان حادثه، بيشترين خطر متوجه اولين و آخرين واگن است. صندلي هايي که در جهت حرکت قرار دارند، هم بدترين قسمت نشستن هستند، زيرا اين امکان وجود دارد که با يک ترمز ناگهاني قطار، مسافران روي زمين بيفتند.

کشتی

بهترين جا براي نشستن در کشتي، عرشه و کابين هاي نزديک به آن هستند، چراکه بخش بالاي کشتي ديرتر از ديگر قسمت ها غرق مي شود. کابين هاي پايين هم بدترين جا در نظر گرفته شده اند، چون هنگام سوراخ شدن کشتي، آنها از همه طرف پر از آب مي شوند، به همين دليل بيرون آمدن کار بسيار سختي خواهد بود.

هواپیما

در خصوص هواپيما با وجود توصيه ها، متخصصان هنوز به اجماع کلي نرسيده اند، اما گفته مي شود که قسمت عقب هواپيما از قسمت جلوي آن ايمن تر است.

با تمام اين اوصاف، مهم ترين نکته در سفر حفظ آرامش و رعايت اصول ايمني است. رعايت قوانين را هم نبايد ناديده گرفت.