گازي ها پاي ثابت پرواز تهران - زاهدان

نور امید در دیار مهربانی

گازرساني به استان سيستان و بلوچستان چندسالي است به يکي از مهم ترين اولويت هاي وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران بدل شده؛ منطقه اي که با توجه به محدوديت ها تا پيش از دولت يازدهم سهم ناچيزي از اين سوخت پاک داشت و تنها مرکز استاني بود که از گاز بي بهره بود. اجراي خط هفتم سراسري انتقال گاز، نور اميدي در دل اهالي ديار مهرباني براي بهره مندي از گاز روشن کرد با اين حال آنگونه که شايسته بود، امکان توسعه گازرساني در همه مناطق اين استان پهناور ميسر نشد. خط هفتم سراسري انتقال گاز، اهداف چندگانه اي را در خود جاي داده بود که مي توان به گازرساني به نيروگاه ها، صنايع پتروشيمي، واحدهاي صنعتي و احداث خطوط فرعي و شبکه هاي شهري براي مصارف خانگي، تجاري و صنعتي در استان هاي واقع در طول مسير بخصوص گازرساني به استان سيستان و بلوچستان اشاره کرد.از طرفي، گازرساني به زاهدان به عنوان آخرين مرکز شهر فاقد گاز، از قول هاي سفر استاني سال 93 رئيس جمهوري بود؛ از اين رو احداث 260 کيلومتر خط انتقال گاز 36 اينچ ايرانشهر - زاهدان با شتابي افزون تر پيگيري شد و اسفند ماه سال 95 شاهد بهره برداري از آن بوديم.

در ادامه، توسعه گازرساني در ديگر مناطق استان در دستور کار قرار گرفت؛ بر اين اساس، پروژه هاي خطوط لوله انتقال گاز ايرانشهر- چابهار، دشتک - زابل، خاش - ميرجاوه، ايرانشهر- خاش، پروژه خط لوله انتقال گاز پاليزان تا شهرهاي همجوار و پروژه هاي گازرساني به شهرهاي زابل، بزمان، محمدان، دليگان و... در جريان است.همزمان با اجراي خطوط لوله انتقال گاز، طرح ضربتي گازرساني به شهرها و روستاهاي استان پيگيري و 5 شرکت گاز استاني ديگر، در کنار شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان براي توسعه شبکه گاز در اين استان پيش قدم شدند.

اختصاص 20 هزار ميليارد اعتبار گازرساني

در همين حال، بازديد از عمليات اجرايي پروژه ها به يکي از رويدادهاي روتين تبديل شده و معاون وزيرنفت و مديران مرتبط به مسافر ثابت پروازهاي تهران - زاهدان بدل شده اند.18 آبان ماه، يکي از بازديدهاي مديران ارشد شرکت ملي گاز ايران انجام شد.مشاور وزير نفت در امور قراردادهاي بيع متقابل در حاشيه اين بازديد گفت: شرکت ملي گاز ايران در پروژه گازرساني به شهر زاهدان و ديگر شهرهاي استان سيستان و بلوچستان، نقش تاريخي خود را در اين مقطع، به خوبي ايفا کرده است.محمود آستانه افزود: بر اساس مصوب شوراي اقتصاد و با توجه به بند «ق» بودجه سال 93، بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي گازرساني به استان سيستان و بلوچستان اختصاص داده شده که با تاکيد وزير نفت مبني بر شتاب گيري روند انجام کار، شرکت ملي گاز ايران به خوبي از اين بودجه در راه خدمت رساني به مردم استفاده کرده است.وي ادامه داد: شرکت ملي گاز ايران در اين مدت با کوشش همه جانبه، تمامي کارهايي را که به اين شرکت واگذار شده، به خوبي به انجام رسانده است.آستانه با بيان اين که بسيج امکانات استان هاي معين در طرح گازرساني به زاهدان، الگويي بي نظير و موفق است، گفت: اجراي موفق اين طرح در اين استان، به ما کمک مي کند تا بتوانيم اندکي از دين خود را به اين مردم خوب و زحمتکش ادا کنيم.وي همچنين درباره آخرين وضعيت گازرساني به نيروگاه ها اظهار کرد: بر اساس بند «ق» و ماده 12 قانون رفع موانع توليد، توجيه اقتصادي پروژه هاي گازرساني مبني بر سوخت جايگزين بود که در شهر زاهدان و ايرانشهر هم اکنون همه واحدهاي نيروگاه زاهدان از سوخت گاز استفاده مي کنند و صرفه جويي خوبي از اين محل ايجاد شده است.مشاور وزير نفت در امور قراردادهاي بيع متقابل اعلام کرد: دو نيروگاه در چابهار و مکران وجود دارد که با احداث خط لوله ايرانشهر به چابهار به گاز متصل مي شوند و مصارف اقتصادي اين طرح از محل صرفه جويي تأمين مي شود، زيرا سوختي که هم اکنون در اين دو نيروگاه مصرف مي شود، هزينه بر است و البته منافع بيشتري نيز توليد خواهد کرد.

شکوفايي اميد در دل مردم

در ادامه، استاندار سيستان و بلوچستان گفت: حضور چشمگير، خالصانه، صادقانه و مردم دوستانه وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران، اميد را در دل مردم شکوفا کرده و يأس و بدبيني را از ميان بين برده است.

احمدعلي موهبتي افزود: پيش بيني جديد سرمايه گذاري 20 هزار ميليارد توماني در استان و بيان آن از سوي آقاي آستانه، مشاور وزير در امور قراردادهاي بيع متقابل، نشان از نگاه واحد و عزم راسخ دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي استان هاي محروم کشور با توسعه گازرساني دارد و ديگر دستگاه ها و نهادهاي دولتي نيز بايد تلاش کنند وزارت نفت را در اين زمينه، الگوي خود قرار دهند.وي ادامه داد: حسن منتظر تربتي، معاون وزير نفت در امور گاز شتاب گيري روند گازرساني به اين استان و خدمت رساني شرکت ملي گاز ايران به مردم را وظيفه اين شرکت دانستند و من در اينجا بايد بگويم که به نظر من، وظيفه قائل به نتيجه، بسيار مهم تر است که شرکت ملي گاز و همت وزارت نفت آن را به نحو احسن انجام داده و مي دهند.موهبتي با بيان اين که اين قدرت و نگاه ويژه هميشه در مجموعه وزارت نفت و به ويژه شرکت ملي گاز ايران وجود داشته است، گفت: اين امر به نظرم ناشي از وجود نيروهاي انساني شايسته و کارا در اين شرکت و عملگرايي وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران در اين زمينه است. استاندار سيستان و بلوچستان با اظهار اميدواري از اين که تا قبل از پايان اين يک سال، دولت تدبير و اميد بتواند گام هاي بزرگ تر ديگري نيز بردارد، تصريح کرد: اين نکته را نبايد فراموش کرد که همکاري شرکت هاي گاز استاني معين براي گازرساني به شهرهاي استان سيستان و بلوچستان، سبب اميدآفريني در زندگي مردم استاني شده که همواره محروميت را تجربه کرده اند.

نصب 6 هزار انشعاب گاز در زاهدان

در ادامه، مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي گفت: افتخار ما آن است که در زاهدان و با توسعه شبکه گازرساني در اين شهر، به مردم خوب و زحمتکش آن خدمت مي کنيم.سيدحميد فاني افزود: از ابتداي اين پروژه، قرار بر اين بود که خراسان رضوي به عنوان معين گازرساني به شهر زاهدان، 500 کيلومتر شبکه گازرساني، 30 هزار انشعاب، 11 ايستگاه TBS و يک ايستگاه CGS را تا پايان امسال نصب و راه اندازي کند که خوشبختانه، اين ايستگاه به طور کامل آماده شده و ما مي توانيم ظرف 3 روز آينده گاز را داخل آن داشته باشيم.وي ادامه داد: خراسان رضوي به عنوان مجري بزرگ ترين بخش توسعه شبکه گاز زاهدان، در سه بخش از اين شهر مشغول کار است و تاکنون 250 کيلومتر از مجموع 500 کيلومتر شبکه گذاري گاز در اين شهر، يعني 50 درصد آن را به اتمام رسانده است و در هرحال، ما و پيمانکاران از برنامه زمان بندي بسيار جلوتر هستيم.فاني با بيان اين که در کل ما بايد 12 هزار انشعاب در سطح شهر نصب کنيم، توضيح داد: تلاش مي کنيم که تا پايان امسال 6 هزار مورد انشعاب آماده را تحويل دهيم.مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي با اشاره به استفاده از نيروهاي بومي در اين پروژه ها، اعلام کرد: در حال حاضر، 160 نفر به طور مستقيم و 70 نفر بصورت غيرمستقيم در اين طرح مشغول به کار شده اند.

اجراي 9 کيلومتر شبکه گاز در زابل

در ادامه، مديرعامل شرکت گاز استان گيلان گفت: با اجراي موفقيت آميز پروژه بند «ق» در گيلان، شرکت گاز استان گيلان از سوي شرکت ملي گاز ايران به عنوان استان معين براي گازرساني به شهرستان زابل انتخاب شد و هم اکنون فاز نخست عمليات اجرايي اين پروژه در حال انجام است.حسين اکبر افزود: بر اساس برنامه ريزي، عمليات گازرساني به شهرستان زابل در 3 فاز انجام خواهد شد که فاز نخست آن در حال اجراست.وي اظهار کرد: فاز اول پروژه گازرساني به زابل به طول تقريبي 61 کيلومتر شبکه، 30 کيلومتر خط تغذيه و 3 ايستگاه TBS و CPS از ابتداي آبان امسال آغاز و هم اکنون 9 کيلومتر عمليات شبکه گذاري در اين فاز انجام شده است.مديرعامل شرکت گاز استان گيلان اعلام کرد: همچنين عمليات طراحي شبکه توزيع و تغذيه ديگر شهرهاي شهرستان زابل در مرحله شروع عمليات اجرايي است.اکبر گفت: در جهت اجراي شايسته عمليات گازرساني به شهرستان زابل، جلسات کنترل پروژه بصورت هفتگي در شرکت گاز استان گيلان برگزار و روند رسيدگي به مسائل و مشکلات پروژه بصورت منظم بررسي مي شود.مديرعامل شرکت گاز استان گيلان با بيان اينکه اين شرکت به عنوان نماينده مردم شريف استان گيلان در شهرستان زابل مشغول خدمت رساني است، گفت: توسعه گازرساني در استان سيستان و بلوچستان سبب ايجاد فضاي کسب و کار جديد براي نيروهاي حرفه اي گيلان مي شود.اکبر در پايان ضمن ابراز خرسندي از مشارکت شرکت گاز استان گيلان در اجراي اين پروژه گفت: مشارکت در کار گازرساني به استان سيستان و بلوچستان در همسويي با سياست مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت نيز قابل تعريف است و اميدوارم تا گاز طبيعي همانند استان گيلان در شهرستان زابل و همه مناطق استان سيستان و بلوچستان گرمابخش خانه هاي مردم پرمهر آن ديار شود.

اجراي 110 کيلومتر شبکه گاز در زاهدان

در ادامه، مديرعامل شرکت گاز استان همدان، از پيشرفت نزديك به 79 درصدي پروژه محوله به اين شركت در گازرساني به شهر زاهدان خبر داد.عبدالله فياض اظهار کرد: به منظور گازرساني به شهر زاهدان، شركت گاز استان همدان به عنوان استان معين براي اجراي پروژه گازرساني به شرح اجراي شبكه گذاري پلي اتيلن به طول حدود 110 كيلومتر و شبكه گذاري فلزي به طول 8045 متر و همچنين احداث و نصب 5 مورد ايستگاه تقليل فشار در 2 نقطه از شهر زاهدان با مصرف 30 مترمكعب در ساعت، مشغول فعاليت است.وي ادامه داد: اين پروژه اسفند 1397 به شركت گاز استان همدان واگذار شد كه تاكنون با تلاش بي وقفه كاركنان اين شركت، حدود 79 درصد از پروژه اجرا شده كه شامل اجراي حدود 92 كيلومتر لوله گذاري پلي اتيلن و 5800 متر لوله گذاري فلزي است.مديرعامل شرکت گاز استان همدان اعلام کرد: تا پايان دي ماه امسال شبكه گذاري در شهر زاهدان به پايان خواهد رسيد و540 انشعاب نيز نصب خواهد شد.

پيشرفت فيزيکي 30درصدي گازرساني به زاهدان

در ادامه، مديرعامل شرکت گاز استان سمنان از روند اجرايي و پيشرفت پروژه گازرساني به زاهدان که بخشي از توسعه گازرساني آن از سوي اين شرکت در حال انجام است، خبر داد. عليرضا شريفي نژاد گفت: شرکت گاز استان سمنان به عنوان يكي از چهار شركت منتخب از سوي شرکت ملي گاز ايران به عنوان شركت معين طرح ضربتي گازرساني به شهر زاهدان در استان سيستان و بلوچستان، مسؤوليت اجراي 170 كيلومتر احداث خطوط تغذيه و شبكه توزيع را برعهده دارد. وي افزود: تاکنون 44874 متر لوله پلي اتيلن و فولادي شبکه و 1759 متر لوله فولادي تغذيه اجرا شده و در مجموع تا به امروز حدود 47 کيلومتر از پروژه گازرساني به اتمام رسيده است. شريفي نژاد ادامه داد: همچنين احداث و نصب 4 مورد ايستگاه تقليل فشار و يک ايستگاه CPS از جمله فعاليت هاي در دست اقدام شرکت گاز استان سمنان است؛ به طوري که در حال حاضر پروژه با 30 درصد پيشرفت فيزيکي همراه بوده است.