گزارشي از نشست مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت نفت و مديران نفت خيز جنوب

کمربندهاي    اقتصادي محکم  تر مي شود

همه آمده بودند؛ چه کارشناسان و معاونان مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران که براي رفع مسائل و ابهام هاي کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب آمده بودند و چه تيم حرفه اي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت که براي ارائه گزارش برنامه بازديد يک هفته اي از تأسيسات و واحدهاي فرآورش شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به منظور بازسازي و نوسازي از شنبه تا چهارشنبه (18 تا 22 آبان ماه 98) به اهواز سفر کرده بودند.

يک سفر کاري که با رويکرد حل جهادي مشکلات انجام شده بود. به گفته کريم زبيدي، مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران، اين الزام به وجود آمده بود که در کنار مراسلات و مکاتباتي که بين شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و تهران انجام مي شد، نشست هايي به اتفاق همکاران اين مديريت، مشترک با همکاران شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار و از نزديک به مسائل آنان پرداخته شود و رويکرد اين سفر چيزي نبود جز حل و فصل حداکثري مشکلات پيش روي توليد و توسعه.

موضوع ها اما متنوع بود؛ فريد ادهمي، مدير برنامه ريزي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، در پاورپوينت جامعي که آماده کرده بود، سرفصل مطالب را به اطلاع مدير و معاونان برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران مي رساند و بعد يک به يک مدير و يا رئيس هر واحد به تفصيل درباره مسئله توضيح مي دادند و راهکارها بررسي مي شد.

تعيين تکليف و غربالگري پروژه هاي سطح الارضي، اهم محورهاي مرتبط با پيش بيني برنامه توليد سال آتي، پروژه ها و شرح نيازها، از جمله برنامه توليد و فعاليت هاي پشتيباني حفاري و زيرسطحي، شرح نيازها و پروژه هاي روسطحي، پرداخت هاي مالي، زير ساخت ها (تأمين سرور و تجهيزات کامپيوتري، جاده هاي عملياتي فرودگاه هاي شرکتي و ...) و نيز بررسي موارد مرتبط با شرح نيازها و پروژه ها شامل پروژه هاي ضروري مرتبط با تعهد توليد سال 1398، پروژه هاي نيازمند اخذ مجوز تشريفات مناقصه، تعيين تکليف تعدادي از پروژه هاي بدون مجوز، ابلاغ مصوبات مرتبط با قراردادهاي جاري و پروژه هاي ويژه موسوم به 14+4، همه جز سرخط هايي بود که در اين نشست هاي فشرده 2 روزه به آنها پرداخته شد.

آن طور که زبيدي اشاره کرد، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، يکي از مناطق بزرگ و مهم براي شرکت ملي نفت ايران است که بخش عمده توليد نفت کشور نيز از اينجا صورت مي گيرد و همين مسئله منجر به آن شده که طرح ها و مسائل مالي اين شرکت فراي ساير شرکت ها باشد و اين نياز احساس شود که به طور خاص به مسائل آن پرداخته شود.

شرکتي که روز به روز دقيق تر مي شود

البته محوريت اين نشست ها يک چيز بود: اينکه پروژه جديدي تعريف نمي شود، مگر آنکه ضروري باشد؛ مسئله اي که شايد دست مديران و روساي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب را اندکي بسته مي گذاشت. البته اين محدوديت، توجيهاتي هم داشت؛ آنطور که مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران گفت: شرايط بين المللي براي کشورمان به گونه اي رقم خورده که بايد پروژه ها محدود به ضروريات شوند و اين محدوديت ها دست شرکت ها را براي تعريف پروژه ها محدود کرده است، اما اين محدوديت ها در بسياري از موارد کار درستي است؛ با اين حال در يک سري موارد لازم است اندکي انعطاف به خرج دهيم، زيرا شرايطي وجود دارد که ما تعهداتي در قبال پيمانکاران داريم و برخي از آنها مشاوران قبلي ما بوده اند که بايد به نحوي عاقلانه، منطقي و صحيح در چارچوب قوانين موجود با آنان تعامل کنيم.

اما شرايط خاص بين المللي تنها موردي نيست که شرکت ملي نفت ايران را بر آن داشته که براي محدودسازي پروژه ها اقدام کند؛ در واقع شرکت ملي نفت ايران آرام آرام به سمت يک شرکت متعهدتر و دقيق تر گام بر مي دارد. در آينده قطعاً شرايط به‎نحوي پيش مي‎رود كه تأمين مالي پروژه‎ها و طرح‎ها بسيار محدود باشد و فقط در قالب توليد بشكه‎اي نفت پيش برود.

نيازي به پروژه جديد توسعه اي احساس نمي شود

احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، البته به اين محدوديت ها از زاويه ديگري نگاه کرد و وقتي از او پرسيديم که اين شرکت چه برنامه اي براي کنارآمدن با محدوديت هاي قراردادهاي توسعه اي دارد، گفت: اين محدوديت ها بر اساس ابلاغيه 31 ارديبهشت ماه 97 به شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ابلاغ شد و موضوع جديدي نيست و در واقع مخاطب آن پروژه هاي سرمايه اي جديدي است که مستقيماً به برنامه توليدي که براي هر سال تعيين مي شود، ارتباطي ندارد؛ به طور مثال اين ابلاغيه پروژه هاي پشتيباني توليد و يا پروژه هاي سنگين تري از جمله نوسازي و بازسازي تأسيسات را شامل مي شود و کاري به پروژه هايي که براي برنامه توليد هر سال هستند، ندارد؛ چراکه وزارت نفت تمامي ابعاد را براي طرح هاي عمده از جمله نوسازي و بازسازي تأسيسات و يا جمع آوري گازهاي مشعل و نيز قراردادهاي توسعه ميدان محور که همان الگوي جديد قراردادهاي نفتي (IPC) و يا نوع نفت خيز جنوب آن هستند را مد نظر قرارداده است و يا به صورت تأمين مالي در قالب قراردادهاي مهندسي، تداركات و اجرا (EPC) و مهندسي، تداركات و حفاري (EPD) تعريف شده اند و ديگر در چنين رويکردي جايي براي قرارداد جديد باقي نمي ماند که شرکت ها بخواهند براي خود قرارداد جديد منعقد کنند و پروژه جديد توسعه اي تعريف شود.

محمدي گفت: که چون براي رسيدن به اهداف توليدي، برنامه ريزي مدون صورت گرفته است و همه چيز در دسته بندي قرار دارد، بنابراين به تعريف پروژه هاي سرمايه اي توسعه اي جديد نياز نداريم.

در واقع اشاره محمدي به قراردادهاي 28 مخزن شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بود که در قالب EPC و EPD براي توسعه ميدان ها منعقد مي شوند و 6 مورد از آنها شروع به کار کرده اند و 21 قرارداد ديگر که براي 28 مخزن باقي مانده اند، در آينده منعقد مي شوند. از مجموع 27 قرارداد براي 28 مخزن که 6 مورد منعقد شده و به مرحله اجرا رسيده اند، 2 مورد نيز در مرحله ترک تشريفات است و مابقي مراحل برگزاري مناقصه را مي گذرانند و به گفته محمدي، طي 6 تا 7 ماه آتي، برندگان مناقصات مشخص و اجرايي مي شوند.

بوسترها و خطوط لوله در اولويت

يکي از موضوع هاي مهمي که در جريان نشست دو روزه به آن پرداخته شد، موضوع خطوط لوله تحت کنترل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و همچنين بوسترها يا تلمبه خانه هايي بود که نفت را به سمت مبادي صادراتي يا مصرفي پمپاژ مي کنند. به اذعان مديران و کارشناسان، نوسازي و بهسازي اين تجهيزات نشست يکي از اولويت هاي شرکت ملي نفت ايران است و بر اين اساس، نشست هاي متعددي برگزار شده است.

در اين نشست نيز، اين موضوع و راهکارهاي مختلف آن بررسي شد که از آن جمله بررسي بوسترها و امکان سنجي سرمايه گذاري براي بهبود آن از سوي يک شرکت معتبر ژاپني بود، اما مهم ترين راهکارهاي ارائه شده براي اين مسئله، طرح استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع توليد به منظور نوسازي و بهسازي اين تجهيزات از محل صرفه جويي ايجاد شده و يا استفاده از قراردادهاي مهندسي، تداركات و اجرا با شرط تأمين مالي(EPCF) بود.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين باره گفت: در اين شرکت سه بوستر يا تلمبه خانه عمده وجود دارد که تقريباً کل نفت توليدي مناطق خشکي کشور را به سمت مبادي مصرف ارسال مي کند؛ به طور مثال نفت توليدي از ميدان هاي غرب کشور از سوي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در ميدان هايي همچون چشمه خوش و دهلران به وسيله خط لوله به غرب کارون ارسال مي شود و به همراه نفت توليدي شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان و شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) و نيز نفت توليدي خود شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، به سمت مبادي مصرف يا صادرات ارسال مي شوند.

وي در تشريح تلمبه خانه هاي تحت اداره اين شرکت گفت: تلمبه خانه اهواز در 40، 50 کيلومتري شهر اهواز، تلمبه خانه اميديه در نزديکي شهر اميديه و تلمبه خانه گوره در نزديکي بندر گناوه واقع شده اند و همه آنها عمري بالاي 40 سال دارند. از طرفي خطوط لوله اي که نفت را به نقاط مختلف منتقل مي کنند نيز، قديمي است و نياز به نوسازي دارد. بر همين اساس با پيگيري هاي شرکت ملي نفت ايران و بررسي هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تلاش کرديم در قالب EPCF و انتشار فراخوان، اين اقدام ها را برون سپاري کنيم؛ يک برنامه ديگر اين است که از محل ماده 12 با ذخيره انرژي و يا افزايش و يا نگهداشت دبي بتوانيم هزينه اين نوسازي و بازسازي را پرداخت کنيم.

افزايش تزريق در فصول گرم سال

دغدغه برخي مديران شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين نشست، کاهش گاز تزريقي به ميادين تحت اختيار اين شرکت بود که مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در اين زمينه گفت: به دليل شرايط فصلي و افزايش تقاضاي گاز در زمستان طبيعي است که گاز کمتري براي تزريق به مخازن داشته باشيم، اما برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد که در تابستان که نياز کمتري به گاز داريم، به خصوص در مخازني که کلاهک گازي دارند، تزريق گاز داشته باشيم. تزريق گاز در چنين مخازني منجر به آن مي شود که مکانيزم ريزش ثقلي فعال تر شود و گين ريکاوري بيشتري داشته باشيم. به گفته زبيدي، در سال هاي دور، ميدان هفتگل را بستند و صرفا تزريق گاز به آن انجام مي‎دادند که همين مسئله باعث افزايش ريکاوري از اين ميدان شد.

امکان سنجي براي نوسازي و بازسازي تأسيسات

اما گل سرسبد اين نشست هاي 2 روزه به گفته کريم زبيدي، نشست بعد از ظهر چهارشنبه (22 آبان ماه) بود. نشستي که در آن تيم کارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي، گزارش خود در باره بازديد از مکان هاي مد نظر براي نوسازي و بازسازي تأسيسات را ارائه کردند. مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در تشريح اين مأموريت گفت: در اين سفر که از اوايل هفته جاري آغاز شده بود، همکاران متولي بازسازي و نوسازي تأسيسات به اهواز آمدند و تمامي واحدهاي بهره برداري مربوط به شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب را به همراه مشاور بازديد کردند. در جريان اين بازديد، مناطقي که به طور بالقوه مي توانست به منظور ايجاد واحدهاي بهره برداري، نمک زدايي و تقويت فشار گاز جديد مورد استفاده قرار گيرد، بررسي و گزارش آن در نشست روز چهارشنبه (22 آبان ماه) ارائه شد. آنطور که زبيدي مي گفت، همکاران شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در واحد فرآورش و تزريق گاز که زير نظر مديريت فني شرکت هستند، همکاري خوبي در اين بازديد با کارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي داشته اند که نتايج پرباري را براي کل مجموعه شرکت ملي نفت ايران به همراه داشته است. در مجموعه نشست هايي كه با حضور مديران و روساي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد، مديريت برنامه‎ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، بسياري از پروژه‎هاي مناطق نفت خيز و مشكلات مالي را مورد بحث و بررسي قرار داد.

 منبع:  روابط عمومي شرکت ملي نفت ايران