حفظ آمادگی و افزایش قوای جسمانی آتشنشانان، برنامه هایی از سوی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به تمرین های دوره ای تیم آتشنشانی و برگزاری مانور اشاره کرد. در تمرین های دوره ای، اعضای تیم المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان را انتخاب می کنیم. با استفاده از این روش، آتشنشانان توانایی بیشتری برای مقابله با حوادث خواهندداشت.

تخصص در دیگر   ورزش ها
علی جعفری، مربی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: هر کدام از اعضای تیم در رشته های مختلفی از جمله کشتی، آمادگی جسمانی، فوتسال و فوتبال فعالیت می کنند، چرا که شرط حضور اعضای تیم در المپیادتخصصی - عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، کسب مهارت در یک رشته ورزشی است.
 به عبارت دیگر به دلیل عملیاتی و تخصصی بودن مسابقات، اعضای تیم بایدضمن داشتن آمادگی جسمانی، در یک رشته ورزشی خاص نیز تخصص داشته باشند.

تفاوت المپیادپتروشیمی با وزارت  
بیژن فیض اله زاده، سرپرست تیم پتروشیمی مجتمع بندر امام: شرایط حضور در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت به گونه ای است که در آن چهار شرکت اصلی حضور دارندو متشکل از 16 تیم هستند، اما در مسابقات شرکت صنایع پتروشیمی 22 تیم شرکت کننده حضور دارندکه آخرین دوره آن در بندر ماهشهر حدود6 آیتم داشت و توانستیم در آن رتبه دوم را کسب کنیم و به مسابقات در سطح وزارت نفت واردشویم.
از آنجا که مسابقات عملیات آتشنشانی پتروشیمی بخش هایی همچون قدرتی و سرعتی دارد، این دو آیتم در سالن های بدنسازی انجام شده و ورزش های هوازی را نیز در بیرون از مجتمع و در فضای باز انجام دادیم.
شرایط حضور در مسابقات وزارت نفت متفاوت است و برخی آیتم های آن با صنایع پتروشیمی فرق دارد؛ المپیادوزارت نفت، بیشتر به صورت سرعتی و تکنیکی است و شرایطی را ایجادمی کندتا افرادی که قدرت بدنی قوی دارند، در آیتم های وزارت نفت امتیاز کمتری بیاورند، اما کسانی که آمادگی جسمانی بالایی دارند، می تواننددر این مسابقات نتیجه بهتری بگیرند.
یکی دیگر از تفاوت های المپیادتخصصی- عملیاتی آتش نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وزارت نفت این است که مسابقات پتروشیمی 6 رشته داردو شامل دو 1500 متر، دو 100 متر با مانع، 4 در 100 متر امدادی، عملیات آبرسانی و حمل مصدوم و بالا رفتن از نردبانی طنابی بدون گره است که در وزارت نفت چندآیتم آن جا به جا می شود، به طوری که نخست آبرسانی انجام می دهیم و بشکه ای را به فاصله مشخصی هدایت می کنیم که در وزارت نفت این آیتم به صورت هدف گیری روی سیبل نشانه است. همچنین آیتم پوشیدن لباس PPE شرکت پتروشیمی به صورت حمل مصدوم است؛ اما دو 100 متر با مانع و 4 در 100 متر  امدادی در هر دو مشترک است.
همچنین در المپیادوزارت نفت، آیتم دو 1500 متر حذف شده است در حالی که به نظر من ورزش دوومیدانی، مادر تمامی ورزش هاست.

ورزیدگی تیم ها
حمیدرضا کرمی، مربی تیم شرکت پلیمر کرمانشاه: تمرین های تیمی به صورت جدی از هفته دوم شهریور 96 آغاز شدو آمادگی جسمانی تیم در المپیادآتشنشانی شرکت پتروشیمی بسیار خوب بود، به طوری که سال گذشته موفق به کسب مقام در این المپیادشدیم.
اما برای نخستین بار است که در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت حضور داریم و PPE و نردبان طنابی را برای اولین بار است که تمرین می کنیم؛ زیرا این آیتم ها در المپیادپتروشیمی وجودنداردو مختص به وزارت نفت است.
 مشخص است که تمامی اعضای تیم ها در دوره های ورزشی بوده اندو تمرین های مداوم داشته اند. اعضای تیم ما نیز از دل و جان و با تمام توان کار کرده اند.

ایجادفضای ورزشی  
عباس یار محمد، سرپرست تیم پتروشیمی پازارگاد: سومین بار است که در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت به رقابت پرداخته ایم. تیم ما قبل از حضور در این المپیاد، در چهارمین دوره از مسابقات شرکت صنایع پتروشیمی که در بندر امام برگزار شده بود، مقام سوم را کسب کردو مجوز حضور در این مسابقات را به دست آورد.
به این دلیل که هوای شرجی عسلویه برای تمرین مناسب نبودو مشکل گرمای تابستان را داشتیم، دو ماه قبل از برگزاری المپیادوزارت نفت، اردویی در شهر جم برگزار کردیم. یک نفر مربی بدنساز گرفتیم که هر روز با تمام اعضای تیم تمرین داشت و تمامی آیتم های مربوط به 5 رشته المپیادوزارت نفت را روزانه تمرین می کردیم.
شایدتنها تیمی باشیم که در تمامی المپیادها حضور داشته ایم و از سال 1388 که المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، به رقابت پرداخته ایم و در ادامه نیز از سال 1392 که این المپیاددر سطح وزارت نفت برگزار شده است، شرکت کرده ایم. به جرات می توان گفت که این دوره از المپیاد، یکی از با کیفیت ترین مسابقاتی است که از لحاظ تیمی برگزار شده است. آتشنشانی پازارگاد، تنها آتشنشانی وزارت نفت است که سالن مربوط به امدادو نجات در ارتفاع داردو یک مرکز آموزش داریم که مهارت بالا رفتن از طناب را آموزش می دهیم و تیم ما بسیار قوی در امدادو نجات است و در واکنش مقابل موادشیمیایی یا امدادو نجات در جاده مهارت داریم و هر ماه نیز در ایستگاه آتشنشانی شرکت خود، مسابقات آتشنشانی برگزار می کنیم و فضای ایستگاه ما ورزشی است.

ارتباط با شغل
سیدامیر محمدی نژاد، مربی تیم شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون: المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، تنها المپیادورزشی است که با شغل در ارتباط است و باعث ارتقای سطح توان مهارتی آتشنشانان می شود.
تمامی 17 تیم شرکت کننده در این دوره از المپیاد، قدرت جسمانی بالایی داشتندو روی مهارت ها و تخصص های شان کار شده بود. به طوری که علاوه بر 4 در 100 متر امدادی و پرش از دیوار، در آیتم های حمل PPE آبرسانی و... نیز از مهارت کافی برخوردار بودند.

ورزش، اولویت انتخاب آتشنشان
یوسف پویان، مربی تیم شرکت ملی پالایش و پخش: بزرگ ترین مشکل تیم ما این بودکه هر کدام از اعضای تیم، از تمام شرکت های پخش ایران انتخاب شده بودندو بایداردوهایی برای جمع کردن نفرات در شرایط آب و هوایی بسیار سخت برگزار می کردیم، از این رو در سال های گذشته تفاوت زیادی بین رتبه های تیم اول با تیم سوم وجودداشت که امسال این تفاوت به صدم ثانیه رسیده است.
ورزش، یکی از اولویت های اصلی انتخاب آتشنشانان است و در این زمینه، اعضای تیم ما چنددوره قهرمان کشتی، قهرمان دوو میدانی، والیبال و رزمی کار شده اندو به صورت حرفه ای کار می کنند.

حضور آتشنشان شهری در المپیاد
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی شهرداری تهران: به عنوان یک شهروندمی توان گفت افرادی که در بخش های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فعالیت می کنند، حافظ منافع ملی کشورمان هستند. شایدبرخی ندانندکه افرادی هستندکه از چاه های نفت، گاز و... حفاظت می کنند. اینها، جان خودشان را برای دفاع از این سرمایه ملی به خطر می اندازند. چندسالی است که به عنوان ناظر در برگزاری المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان فعالیت می کنم و زمانی که توانایی جسمانی این افرادرا با 6 سال قبل مقایسه می کنم، می بینیم که سال به سال این توانایی افزایش یافته است، آیتم ها به رکوردهای خوب ایران و حتی فراتر از ایران نزدیک می شودو با توجه به عزم و اراده ای که در مدیران داریم، شاهدهستیم که در کنار اعضای تیم خودحضور دارندو با عشق و همتی که در آتشنشانان دیده می شود        ،  به جرات می توان گفت که در سال های آینده می توانندجزء آتشنشانان شاخص در زمینه ورزشی باشندو این ظرفیت وجودداردکه اگر آتشنشانان شهری نتوانستندرقابت های منظم و منسجم داشته باشند، آتشنشانان صنعت نفت از این امتیاز برخوردار بوده اند.
قطعا استفاده از آتشنشانان شهری در کنار آتشنشانان صنعتی می توانددر دراز مدت بسیار مثمر ثمر باشدو در کنار آتشنشان های شرکت های صنعتی نیز حضور داشته باشند.

  قضاوت داوری نکنید
علی اکبر بقالان، سرداور سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت: هر دوره از المپیادوزارت نفت، نسبت به دوره قبل از کیفیت بهتری برخوردار شده است؛ اما در آیین نامه المپیادبخش هایی وجودداردکه بایدموردبازنگری قرار گیردو از تجهیزاتی استفاده کنیم که برای تیم ها سوال برانگیز نباشد. به عنوان مثال سیبل آبرسانی در گذشته طلقی بودو وقتی مخزن سیبل پر می شد، کاملا مشخص بودکه 10 لیتر آب پر شده است، اما در این شرایط چیزی مشخص نیست. از لحاظ موقعیت مکانی و آب و هوایی نیز مجموعه محمودآبادبسیار برای این مسابقات مناسب است؛ اما کنترل و کیفیت داوری در پیست ورزشی بسیار بهتر است.
همچنین در این المپیاد، مسابقات روی آسفالت برگزار شدکه این نیز می تواندآسیب هایی را برای بازیکنان به همراه داشته باشد. اگر بتوانیم به سمتی برویم که مسابقات را در پیست برگزار کنیم، کیفیت برگزاری بهتر می شود.
 مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباداز نظر روحی و روانی برای بازیکنان بسیار مناسب است و اگر تمهیداتی در نظر گرفته شودکه در آینده مسابقات در زمین آسفالت برگزار نشود، بسیار بهتر است.
شرح وظایف برای همه مشخص است. به این ترتیب که بازیکن نبایدقضاوت داوری کند. سرپرست بایدسرپرستی کندو مربیان نیز تیم را از نظر تکنیکی قوی کرده و مشکلات را به گردن داوری نیندازند.

مقابله با حوادث
مانی عبداله زاده، سرپرست اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران: همانطور که از مفادآیین نامه مشخص بود، سعی شده تا در برگزاری سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، مفادی را انتخاب کنیم که با نوع عملیات آتشنشانان مرتبط بوده است و تمامی تیم ها رکوردهای بسیار خوبی به دست آورده اندو این المپیادهر دو سال یک بار در سطح وزارت نفت برگزار می شودو برترین ها از سطح چهار شرکت اصلی وارداین دوره شده و به رقابت می پردازند.
با بررسی رکوردهای ثبت شده می توان گفت که بین این المپیادبا المپیادهای قبلی وزارت نفت تفاوت زیادی وجودداردکه این نشان دهنده برنامه ریزی بسیار خوب تیم هاست.
امیدواریم بتوانیم از دستاوردهای این گونه المپیادها در عملیات واقعی مطابق با داده ها، تکنیک ها و مهارت های آتشنشان ها خروجی خوبی بگیریم.
برنامه ریزی کرده ایم تا سال آینده در شرکت ملی نفت ایران، چهارمین المپیادرا داشته باشیم. امیدواریم با بر گزاری این المپیادها، باعث افزایش کاری و ارتقای توان آتشنشانان در سطح شرکت ملی نفت شویم و همکاران آتشنشان نیز در تمامی حوادث، آن طور که وظیفه مشخص کرده است و آموزش ها و تجارب خوبی داشته اند، بخوبی بدرخشندو شاهدهیچ حادثه ای نباشیم.
ما در چندحوزه برای آتشنشانان شرکت ملی نفت ایران برنامه ریزی کرده ایم، یکی در زمینه ارتقا و بازنگری ساختار آتشنشانان در حوزه شرکتی و غیر شرکتی است که بتوانیم با برگزاری دوره های تخصصی متناسب با استانداردهای ملی و بین المللی آنها را توانمندکرده و مهارت و تکنیک آتشنشان را افزایش دهیم.
در حوزه ابزار آتشنشانان که شامل خودرو و تجهیزات آتشنشانی است، اقدام به نوسازی و ارتقای آنها کرده ایم تا در آینده نزدیک، دستاوردهای خوبی در مواردی که ذکر شد، داشته باشیم.

افزایش مهارت تیمی
غلامرضا بهمنی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولیدشرکت ملی گاز ایران: المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، نه تنها آگاهی آتشنشانان را افزایش می دهد، بلکه باعث ارتقای مهارت های فردی و تیمی آنها نیز می شود، چرا که پس از آن آتشنشان ما می تواندبا هوشمندی خاصی حوادث را فرماندهی کند.
این المپیاد، ترکیبی از فکر و توانایی هایی بدنی است و آتشنشان ها چون با آتش مقابله می کنند، از نظر ویژگی های روحی و قدرت بدنی بایدبه حالت آماده باش و ایده آلی برسندو به نظر من آتشنشانان، آتش به جانان هستند.
کسب مقام دوم در المپیاد
هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم: آماده نگه داشتن آتشنشانان شاغل در صنایع نفت و گاز از جمله در پالایشگاه از لحاظ روحی، فنی و تخصصی بسیارحائز اهمیت است، از این رو المپیادفرصتی است که بتواننداز دیگر شرکت ها الگو برداری کنندو بعداز المپیادنیز تمرین های منظم و حفظ آمادگی فنی و روانی آنها در دستور کار ما قرار دارد. همچنین کسب مقام دوم دراین المپیادبسیار ارزشمنداست و سعی می کنیم به نحو شایسته ای از این آتشنشان ها تقدیر کنیم.  آتشنشانی، یک بخشی از عرصه خدمت است که تفاوت بسیار بنیادین با سایر بخش ها دارد، زیرا ارائه خدمات با واسطه به مردم، فضیلتی بسیار ارزشمنداست و زمانی که با جان بر کف بودن تلفیق می شود، ارزش بیشتری پیدا می کند. اولین اولویت کاری آتشنشانان این است که عرصه این خدمت را پاس بدارندو وظیفه ماست که مسیر توسعه شغلی را فراهم کنیم تا بتوانندمدارج ترقی را طی کنند.

نفر دوم، نردبان طنابی
سجادرفیعی پور، نفر دوم در رشته نردبان طنابی: یک ماه قبل از برگزاری سومین دوره المپیادآتشنشانان وزارت نفت، به صورت تخصصی فعالیت خودرا شروع کردم و تمرین های بسیار فشرده ای داشتم. امیدوارم در سال های آینده با سعی و تلاش بیشتر بتوانم مقام نخست را در المپیادبه دست آورم.

کسب مقام دوم 100 متر با مانع
امیر تعیین، عضو تیم شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی: در قسمت اچ اس ای منطقه سروستان مشغول به کار هستم. تیم زاگرس جنوبی در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان شرکت ملی نفت مقام سوم را کسب کردو در دو 100 متر با مانع نیز مقام نخست را به دست آورد.  می توان گفت که المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، سطح بالاتری دارد. به این معنا که در شرکت ملی نفت 16 تیم حضور داشتندو از این تعداد، رقابت بین 4 یا 5 تیم بود؛ اما در سطح وزارت نفت تمامی تیم ها با قدرت فعالیت می کنندو هر کدام از آنها در شرکت های خودمقام دار هستند.

مقام سوم نردبان طنابی
لطیف لطیفی، عضو تیم شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون: هدف من از حضور در این المپیاداین است که می خواستم نشان دهم در شرایط آب و هوایی استان خوزستان که دمای هوا در فصل تابستان به بیش از 50 درجه می رسد، می توان ورزش کردو مقام آورد. اکنون نیز موفق شده ام تا در رشته بالارفتن از نردبان طنابی، مقام سوم را به دست آورم.