مصطفی محراب، سرپرست تیم نفت و گاز پارس در سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت: برای آمادگی اعضای تیم، ورزش های پایه ای همانندهوازی را که مادر تمام ورزش هاست، در راس کار خودقرار دادیم، همچنین هر کدام از این افراد، متناسب با رشته تخصصی شان که براساس آن در المپیادحضور دارند، به صورت حرفه ای و پیشرفته تمرین می کنند.
مهم ترین هدف المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان، ارتقای توان عملیاتی و دانش فنی نفرات است که به واسطه حضور در آن، تیم ها سعی د        ر تقویت خودمی کنند. ضمن آنکه در کنار دانش فنی و عملیاتی، محیطی تعاملی ایجادمی شودتا شرکت ها از تجربه های یکدیگر استفاده کنند.

تفاوت بر صدم ثانیه
رضا مرادی، عضو تیم آتشنشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: رشته تخصصی من در این دوره از المپیاد، نردبان طنابی است . توانایی جسمانی این دوره از المپیادبسیار بالاست، به گونه ای که هر کدام از نفرات شرکت کننده، با تفاوت صدم ثانیه با یکدیگر به رقابت می پردازندو این نشان از آمادگی و تمرین های بسیاری است که تمامی تیم ها قبل از حضور در این المپیادداشته اند.

تحمل ناملایمات
حسین سپهیار، سرپرست تیم آتشنشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: علت اصلی حضور این سازمان در سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، نشان دادن آمادگی جسمانی اعضای تیم است.
برای آماده سازی تیم خوداز مرتضی نیک اقبال، یکی از مسئولان آتشنشانی و قهرمانان ملی کشور استفاده شده و از دو ماه قبل از برگزاری المپیاد، تمرین های سنگین نفرات تیم آغاز شده و سه هفته مانده به المپیادنیز تمرکز روی آیتم های تخصصی بوده است.
اعضای تیم ما با داشتن تخصص و تعهدی که به سیستم کاری خوددارند، هرگونه کم و کاستی و ناملایمات را تحمل کردندو سعی د        ر به جای گذاشتن بهترین رکوردداشته اند.

محک توانایی
اسماعیل دادرس، سرپرست تیم شرکت نفت و گاز کارون: سطح المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان در وزارت نفت، نسبت به شرکت نفت بسیار بالاتر است و در این المپیاد، گلچینی از 60 تیم حضور دارند، به همین دلیل وقتی سطح مسابقات افزایش می یابد، تلاش بیشتر به همراه آمادگی جسمانی زیادبایدموردتوجه قرار گیرد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، اعضای تیم زیر نظر مربی تخصصی،  تمرین های خاصی در دوره های 6 ماهه و 9 ماهه انجام دادندو در این زمینه، اهدافی از پیش تعیین شده را برای خوددر نظر گرفتیم.
نخستین بار است که در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت حضور یافته ایم و می توان گفت که عملکردتیم روبه پیشرفت است. به گونه ای که شرکت نفت و گاز کارون در دو دوره قبل برگزاری این المپیاددر سطح شرکت ملی نفت رتبه دوازدهم را کسب کرده بودکه با تلاش بسیار، در سومین دوره مسابقات، این شرکت به مقام نخست دست یافت و با حضور در سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، توانایی خودرا محک زدیم.

امدادو نجات در کمترین زمان
امیر حسین تکیه، سرپرست ایمنی و آتشنشانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و عضو کمیته فنی المپیاد: بر اساس آنچه در دستور عمل وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش دیده شده است، یکی از ارکان مرتبط با انجام این گونه المپیادها، دادن انگیزه به آتشنشان است که بایدکار امدادو نجات را در کمترین زمان ممکن و با بیشترین میزان دقت انجام دهد.
برگزاری این گونه المپیادها، آتشنشان ها را تا حدودی از انجام اقدام های پیشگیرانه در محیط های صنعتی دور می کندو می توانندخودرا از مسابقات در سطح شرکت ملی پالایش و پخش، به سطح وزارت نفت برسانند. در حال حاضر نیز هدف گذاری ها به گونه ای است که این المپیادها با المپیادهای کشوری و جهانی پیوندبخورد. این رویکردباعث می شودتا در حوزه های آمادگی جسمانی و عملکردفیزیکی آتشنشانان بهبودحاصل شودو یک سال برنامه ریزی کنندو زمان های خودرا تا حدممکن پایین بیاورندو به سطحی از سلامت برسند؛ البته تخصص نیز مطرح است و به عنوان مثال، اگر آتشنشان د        ر دو 4 در 100 متر، آتش را خاموش نکند، کار بقیه را نیز زیر سوال می برد. به این معنا که بایدمتخصص بوده و دقت عمل داشته باشندو کارشان را با صحت و سلامت و فوریت پیش ببرند.

جوان سازی تیم
عبدالرضا پرندین، سرپرست تیم سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان شرکت گاز فجر جم: برای دومین بار است که در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت شرکت و در دوره نخست این المپیادنیز مقام اول را از آن خودکردیم.
د        رباره تیم شرکت گاز فجر جم به این دلیل که سابقه 8 سال حضور در المپیادتخصصی – عملیاتی آتشنشانان را در سطح شرکت ملی گاز دارد، می توان گفت که نیمی از اعضای تیم با تجربه هستندو نیمی دیگر از آنها نیز سال گذشته به ترکیب تیم اضافه شده اند. با توجه به اینکه نیروهای ما سن بالایی دارند، امیدواریم موقعیتی پیش بیایدکه اعضای تیم خودرا جوان تر کنیم.

ساختن محیطی برای تمرین
رضا رمضانی، مربی تیم های (الف) و (ب) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران: هر سال شاهدافزایش سطح رقابت در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان هستیم و سومین دوره این المپیاددر سطح وزارت نفت از سطح بالایی برخوردار بود.
ما برای تیم های خودبرنامه انتخابی داشتیم و یکی دو اردوی تمرینی یک هفته ای در دو منطقه فارس و اراک برگزار کردیم. تمامی اعضای دو تیم هم حضور داشتندو مشغول تمرین 5 رشته دو 4 در 100 متر امدادی، عملیات آبرسانی از ماشین به سیبل نشانه، حمل هوز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، بالا رفتن از نردبان طنابی نجات و دو 100 متر شدند.
برای بالا بردن سطح تیم خود، یک سری سیاست گذاری های کلی کرده ایم و در این زمینه، دو تیم را در نظر گرفته ایم و کسانی  را که نزدیک یک سال است واردتیم آتشنشانی شده انددر تیم دوم می گذاریم تا تجربه های آنها افزایش یابد، ضمن این که برنامه های انتخابی نیز در مناطق داریم، همچنین در حال ساخت محیطی هستیم که آتشنشانان بتواننددر آن تمرین کنند.

میزبانی المپیاد
علیرضا شکوهیان،رئیس ایمنی و آتشنشانی شرکت ملی گاز ایران: یکی از الزام های اصلی شغل آتش نشانی، حفظ آمادگی جسمانی برای مقابله با هر گونه شرایط اضطراری است، از این رو به منظور حفظ آمادگی جسمانی آتش نشانان در سال های فرد، المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان چهار شرکت اصلی وزارت نفت به صورت جداگانه برگزار می شودو در سال های زوج نیز منتخبان این شرکت ها در سطح وزارت نفت با یکدیگر به رقابت می پردازند.
در هر دوره ای که المپیاددر سطح وزارت برگزار می شود، یک شرکت به عنوان میزبان معرفی می شودکه اردیبهشت امسال نیز شرکت ملی گاز ایران از سوی مدیر کل
اچ اس ای وزارت نفت به عنوان میزبان این مسابقات در نظر گرفته شد.
برنامه ریزی های لازم انجام و شرایط مساعدنیز فراهم و در ابتدا یکی از ورزشگاه های مجهز برای این المپیاددر نظر گرفته شد        ،  اما برای ارائه خدمات رفاهی به آتشنشانان، مجتمع محمودآبادکه دارای فضای بسیار خوب ورزشی و رفاهی است، تصویب شدتا آتشنشانان در کنار رقابت سالمی که دارند، از شرایط و ظرفیت های این محیط نیز استفاده کنند. ضمن آنکه حدود10 جلسه کمیته های اجرایی، فنی و داوران برگزار شده تا بتوانیم هماهنگی هایی در زمان برپایی مسابقه داشته باشیم.

کسب مقام در لیگ های استانی
عمادملکی، مربی تیم پالایش گاز شهید هاشمی نژاد: چهار ماه قبل از برگزاری این المپیاد، تمرین های اعضای تیم شروع شدو در این زمینه، مسئولان آتشنشانی و خدمات ورزش از این تیم حمایت کردند.
هدف اصلی حضور در المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت این است که نشان دهیم پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژادنیز در کنار پالایشگاه های دیگر، فعالیت های مربوط به آتشنشانان را دنبال می کندو تمام افرادی که در آتشنشانان فعالیت می کنند، لیاقت حضور در این المپیادرا داشته اند؛ اما به دلیل محدودیت در شرایط حضور، با 7 نفر در این دوره شرکت کرده ایم.
اعضای تیم ما در رشته های والیبال، کشتی و دو و میدانی نیز فعالیت می کنندو در لیگ های برتر استان دارای مقام هستند. همچنین برای آمادگی تیم، تمرین های قدرتی و تخصصی را در راس کار قرار داده ایم.

مسئولیت های کمیته فنی
داودعمادی، رئیس ایمنی اداره کل اچ اس ای وزارت نفت و عضو کمیته فنی سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت: وظیفه اصلی کمیته فنی تدوین برنامه، بررسی آیتم های مسابقه، تعدادتیم های شرکت کننده و... است که اگر داوران و سرداوران طی برگزاری مسابقه به مشکل برخوردکنند، برای تصمیم گیری به این کمیته ارجاع داده می شوند.
امسال نسبت به دوره های گذشته تغییراتی داشته ایم که یکی از آنها در ارتباط با شرکت کنندگان بود. دوره های قبل از هر شرکت 3 تیم حضور داشتندکه در مجموع با 12 تیم مسابقه را برگزار کردیم. امسال نیز مقرر شدبه دلیل مشارکت بیشتر آتشنشانان از هر شرکت اصلی 4 تیم یعنی 16 تیم حضور پیدا کنندکه به همراه تیم مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد، به عنوان میزبان، در این دوره از المپیاد17 تیم به رقابت می پردازند. با این روش آتشنشانان بیشتری در رقابت قرار می گیرندو توانایی آنها ارزیابی و سنجش می شود.
همچنین سعی می کنیم آیتم های مان را به استانداردهای ملی و بین المللی نزدیک کنیم و اگر برخی آیتم ها به تغییراتی نیاز داشت، با برنامه ریزی آن را انجام می دهیم.
برای نخستین بار در کمیته فنی، تصمیم گرفتیم با برگزاری این مسابقه و در سطح وزارت نفت افرادرا در سطح یک یا دو تیم شناسایی و آنها را برای حضور در مسابقات ملی و بین المللی آماده کنیم تا از این طریق آتشنشانان تشویق شوند.

افزایش تکنیک ها
شهرام لاسمی، رئیس اچ اس ای مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد: در این مجتمع سه دوره المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان در سطح شرکت ملی نفت برگزار شده است و امسال نیز برای نخستین بار، میزبان المپیاددر سطح وزارت نفت هستیم.
با توجه به ظرفیت مجتمع محمودآباد، هم از نظر نیروی انسانی با تجربه و هم به دلیل تجهیزات آن، این مجموعه انتخاب شده است.
سطح مسابقات در وزارت نفت بسیار بالاست و توانایی جسمانی تمامی تیم ها افزایش پیدا کرده و تکنیک هایی که در مسابقات به کار می برندنیز افزایش یافته و با توجه به استرس زیاددر این مسابقات، رکوردهای خوبی در این زمینه ثبت شده است.
امیدواریم در سال آینده، این روندادامه داشته باشدو سطح آمادگی جسمانی تمامی شرکت ها و مناطق عملیاتی و خدماتی افزایش پیدا کندو خوشحالیم که تنها واحدخدماتی هستیم که سیستم های عملیاتی ما با سیستم های شهری متناسب است.

تمرین در کنار عملیات
یداله زراعتی، مربی پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی: این تیم سه دوره در سطح وزارت نفت و 6 دوره نیز در سطح شرکت ملی گاز حضور داشته و همیشه نفرات اول تا سوم در قسمت های فردی و تیمی بوده  است.
برای افزایش قوای جسمانی اعضای تیم نیز تغذیه و تجویز مکمل های غذایی را در دستور کار قرار داده بودیم و اعضای تیم هفته ای سه بار در کنار کارشان تمرین داشته اند، اما به محض اینکه زنگ آتش به صدا در می آمد، خودرا برای حضور در عملیات و نجات دادن جان افرادآماده می کردند.

واکنش در شرایط اضطراری
عطااله قاسمی، رئیس ایمنی و آتشنشانی مجتمع گاز پارس جنوبی و سرپرست تیم های اعزامی پالایشگاه نهم و چهارم: با توجه به اینکه سال گذشته هفتمین دوره المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان در سطح شرکت ملی گاز برگزار شدو تیم پالایشگاه نهم، مقام اول و پالایشگاه چهارم مقام سوم را به دست آورد، در سومین المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت حضور یافتند.
برگزاری این المپیادها در حفظ آمادگی افرادبرای مقابله با حوادث و واکنش سریع در شرایط اضطراری، بسیار خوب است.
شرکت گاز در برگزاری این المپیادپیشتاز است و سعی می کنیم چندماه قبل از برگزاری مسابقات، اعضای تیم را آماده کنیم. همچنین تمامی تجهیزات تمرین برای آمادگی تیم ها از سوی کارکنان همین شرکت خودمان ساخته شده است.
برای ارتقای سطح ایمنی مجتمع، خریدتجهیزات پیشرفته را در دست اقدام داریم و سعی می کنیم با حضور در نمایشگاه های مختلف، با تجهیزات جدیدو به روز آشنا شویم و آنها را خریداری کنیم.

جدایی از شیفت کاری
غلامرضا وکیلی، مربی پالایشگاه نفت اصفهان: تمرین تیم دو ماه قبل از برگزاری سومین دوره المپیادتخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت شروع شدو اعضای تیم در این مدت از شیفت کاری جدا شده بودندو خودرا برای حضور در المپیادآماده می کردند. قبل از آن نیز در مسابقات شرکت ملی پالایش و پخش که در اراک برگزار شد، مقام سوم را کسب کردیم.
برای حضور در المپیاد، تمرین های مختلفی از جمله ورزش های هوازی، آمادگی جسمانی، استفاده از وزنه و بارفیکس را در دستور کار قرار دادیم و امسال نیز برای نخستین بار در المپیادوزارت نفت حضور یافتیم.

تمرین های مداوم
محمدمختاری، رئیس ایمنی و آتشنشانی پالایش نفت اصفهان: ایمنی و آتشنشانی بسیار مهم است و بایددر زمینه آموزش، تلاش های زیادی انجام دهیم تا آموزش های تئوری آنها کامل شودو در زمینه عملیاتی نیز به صورت مداوم تمرین داشته باشندو هیچ وقفه ای نبایددر بین کار ایجادشودتا اگر حادثه ای پیش آمد، همکاران آتشنشانی از نظر جسمی کم نیاورندو از نظر تئوری و عملی نیز سطح قابل قبولی داشته باشند.
حضور در المپیادتخصصی – عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت، باعث ایجادانگیزه در میان آتشنشانان می شودتا همواره دست از تلاش و کوشش برندارند.

برگزاری مانور
مصطفی سجادی پور، سرپرست ایمنی و آتشنشانی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی: چندسـال اسـت که بـرای